Budstikka i august 2013
Medlemsblad for Sons of Norway -

Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - 

Sandnes og Jæren
_______________________________________


Medlemsmøte torsdag 29. august 2013 
Kl. 19:00 på Fredheim, Klepp.

Arne Hove forteller om statsråd Aaslaug Aasland

Aasland var den første norske kvinne som fikk fullmakt til å bestyre et departement, da hun 1948 overtok sosialdepartementet etter Sven Oftedal.  I tre år var hun «bestyrer» for departementet, før hun først i 1951 ble minister på lik linje med og på samme vilkår som mennene. I 1953 ble hun den første norske kvinne som fungerte som statsminister. 

__________________________________________

Frå presidenten  

  Tarald Oma            

Nå er haustsesongen i gang etter ein velfortent sommarferie. Me hadde lodgens største møte på Karlsbu 5 juli med 170 frammøtte. 

I år er det 100 år sidan kvinnene fekk stemmerett, og då er det naturleg og minnast det med å få Arne Hove, ein av medlemane våre, til å halda fordrag om den første kvinna som var statsråd frå Rogaland. Åslaug Åsland frå Sandnes. Ho var også den første kvinna som var statsminister då ho vikarierte for Einar Gerdhardsen. 

I dag er det utenkeleg at kvinnene ikkje skal ha dei same  demokratiske rettar som mennene. Den likestillinga står heldigvis fast i Norge. Det er i det heile underleg å tenkja på alle desse demokratiske rettane som alle har idag, måtte kjempast fram. Mennene fekk allmenn stemmerett i 1898 bara 15 år tidlegare enn kvinnene. 

I framtida er det viktig å stå vakt om desse grunnleggjane demokratiske rettane. Dette året er valgår. Den beste måten me alle kan vera med å styrkja demokratiet vårt er å bruka stemmeretten på valgdagen. 

Godt valg, 

Helsing Tarald 

_____________________________________________

Konsert med Norwegian Male Chorus of Seattle på Karlsbu.

Fredag 5. juli arrangerte Sons of Norway Leiv Eiriksson Lodge  i samarbeid med Klepp mannskor en konsert med det amerikanske koret Norwegian Male Chorus of Seattle. Koret er på en norgesturné i regi av Pacific Coast Norwegian Singers Association Seattle 

Budstikka sommer 2013


Budstikka sommer 2013                             

Se omtale i  Jærbladet  Klepp mannskor, fekk besøk av et mannskor frå U.S.A. som skulle vitja Norge. I den samanhengen ville dei til vår del av landet. Koret kom frå område i staten Washington, nærare bestemt Seattle. Koret frå Klepp tok kontakt med vår lodge og spurde om me kunne tenka oss å væra med på det på møte den 23/6-13, og samman meinte me det måtte gå på tross av kort tid og ferietid.

Eldsjeler i vår lodge og nokon frå Klepp mannskor stilte opp, og det blei
en flott tur for gjestene rundt om i vår flotte natur, med kyndig guiding av en lokal kjend, Jan Barstad frå Bryne.
Ved endt tur kom dei fram til Karlsbu, som venta med varm mat, som Bjarne og kona stilte opp med. 
Konserten starta Kl 19, som på førehand var gjort godt kjendt.

Det amerikanske mannskoret hadde presist stilt opp på podiet i den store salen kl.19 00. Det vart godt oppmøte, med folk frå heile regionen, og litt forsinka fekk sangarane koma i gang. Dei gav oss mange fine sang- opplevinger, men starta på Lodge vis med den norske nasjonalsongen (på norsk) må vite, så den amerikanske. 

Etter kvart kom det mange fine songer, Negro spirituals, salmer, en svensk song og nokre solonummer.
Så fekk me av to frå Klepp mannskor litt jærsk humor, med blandt anna ”På Jæren me potla og græve”. Dei prøvde å oversetja noke og det såg ut til att gjestene fekk det med seg.
Etterpå fekk me en ny omgang med songar frå gjestekoret. Det blei mykje fint å høyra. Dei avslutta av alle ting med Gud Signe Norges Land av Arne Garborg, litt av eit treff i Garborg sitt rike.

Tone Tjensvold Barstad leda det heile på en framifrå god og lett måte, både på engelsk og norsk.
Det blei en god dag med mykje oppleving for gjestane og dei mange tilhøyrarane.

Me var i alt samla 170 stk., mannskoret talde ca. 50 med ektefeller og gjester 120, så det står respekt av et slikt opplegg på så kort varsel, midt i ferieopningen.

Takk for ei god oppleving.

Referent
Olaf Ravndal

_________________________________________________

Emigrantsang fra 1892

Putlaa
Her paa Jæren me putla og græve,
ja, me putla og græve oss fram.
Men alt det må putla og græve,
so kjem me`kje længere fram.

Her paa Jæren me putla og fiska,
ja, me fiska paa sild i kvar Vig.
Men alt det me putla og fiska,
vert ein Jærbu nok aldrige rig.

Her paa Jæren me putla og læse,
ja, i Salme- og Bibelens Bog.
Men alt det me putla og læse,
blir ein Jærbu ei synderlig klog.

Her paa Jæren me putla og drikke,
ja, me drikke saa jamt og saa tæt.
Men alt det me putla og drikke,
blir os Livet ei synderlig let.

Nå er Jærbuen lei taa aa græve,
han er lei taa aa putla seg fram.
Nå vil Jærbuen ogsaa faa leve,
aat Amerika gjeng adle Mand.


Neste medlemsmøte 

Tirsdag 24. september 

Den kanadiske ambassadøren forteller om Canada.

Sivdammen, Bryne

Leiv Eiriksson Lodge  


________

BLOGGER

SONS OF NORWAY BLOG

http://www.sonsofnorwayblog.blogspot.com/

Norsk informasjon

http://blog.norway.com/

www.norway.com/


___________

SKAL DU TIL USA?

Benytte rabattavtalen inngått mellom Sons of Norway Distrikt D8 og USA Experten OK Reiser som leverer flybilletter, hotell og leiebil tilpasset dine ønsker! Ta kontakt pr. tlf. eller mail for forespørsel og bestilling.

Tlf (+47) 38 35 02 04                

www.usaexperten.no 

epost:firmapost@usaexperten.no 


___________

Brubyen Lodge er vår vennskaps lodge i Canada. 

Medlemsavisen deres "Mellom Venner" finner du som vedlegg

Januarutgaven

Marsutgaven

Aprilutgaven

Maiutgaven

Juni-August-utgaven


____________

ANDRE MEDLEMSAVISER

Du finner mange av Lodgene i Norge sine medlemsblader  på nettstedet for Distrikt 8 

 www.sonsofnorway8.com.

Se under "Lokallag"


____________

Slægtsforskning begynder ved en tilfældighed.

Så bliver man interesseret.

Slægtsforskning fortsætter som en lidenskab,

udvikler sig til en besættelse

- og ender som en uhelbredelig sygdom. 

Så dermed er du advart!

____________


Styret i Leiv Eiriksson Lodge 2013

ledes av President: Tarald Oma.

Mobiltelefon         (+47) 916 39 507

E-post:      tarald.oma@gmail.com

Opplysninger om resten av styret og mye annet, finner du på nettsiden vår      www.sonsofnorway8021leiv.com


__________

Grasrotandelen Norsk tipping.

Gratis for deg – verdi for Leiv Eiriksson Lodge.

Grasrotandelen koster deg ingenting og går ikke ut over           innsatsbeløpet eller eventuelle premier.

Leiv Eiriksson Lodge får 5 % av det du spiller for.

Sons of Norway     Leiv Eiriksson

  

Org. nr. 992 478 187

Undersider (1): Budstikka i februar 2013
Comments