Budstikka i mai 2013
Medlemsblad for Sons of Norway -

Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - 

Sandnes og Jæren
_______________________________________Medlemsmøte torsdag 23. mai 2013 
Kl. 19:00 på Fredheim, Klepp.

Wincent og Eli Rege kommer for å fortelle om boken de har skrevet om forliset til seilskuten "Seladon" fra Stavanger

I August 1896 var seilskuten "Seladon" fra Stavanger på vei fra Australia til Hawaii da den grunnstøtte på et korallrev i Stillehavet. Besetningen på 16 mann rakk å sette livbåter på vannet, men med seg ombord fikk de kun litt vann og mat. Etter en dramatisk livbåtreise som varte i 30 dager, ble redningen den lille øya Niulakita. Der levde mannskapet i over ti måneder inntil et dampskip som kom forbi brakte dem tilbake til sivilisasjonen.                                     I I 2008 reiste Wincent Rege og Ragnar Hellestø til Niulakita for å oppleve stedet der mannskapet fra Seladon fant sin redning. Boken kan kjøpes på møtet.Tone Tjensvold Barstad forteller om en tur til USA på møtet.

I slutten av april fylte en kjær slektning i Sør Dakota 90 år.

Jeg fikk den innskytelsen å reise over for å delta i feiringen, og jeg dro sammen med min tremenning og en av mine døtre.

Dette medførte at vi hadde anledning til å tilbringe noe tid i «det norske» Minnesota.

Det viste seg å bli noen interessante og opplevelsesrike dager.  Jeg ble overrasket over å se hvor mye av det norske som fortsatt lever der, i tillegg til de mange sporene som ligger igjen…….

Her var kafé og barnehage, kulturhus i full aktivitet og der var kirker og kirkegårder som bar bud om tidligere tider. 

Her var også spor etter indianerkrigen i 1860-årene.

Dette vil jeg fortelle mer om på møtet 23. mai.

Tone Tjensvold Barstad


_________________________________________________

SoN-Leiv Eiriksson Lodge 8-021

Medlemsmøte 25. april 2013 på Fredheim, Klepp

Hver og en ble ønsket velkommen, det møtte 22 medlemmer, 5 besøkende og kl. 19 tok Tarald Oma ordet. Han innledet med å si at denne kvelden var viet til selve fundamentet for Sons of Norway, nemlig den første organiserte utvandringen til Amerika i 1825 med sluppen «Restauration».

Mange forventningsfulle var samlet, også Lodgens eldste medlem Harald Skretting, for å høre Gunleif Seldal kåsere om «Myter og fakta». Gunleif er den person som har «spadd og gravd fram» alle fysiske data (mål og vekt) på sluppen, slik at det ble mulig å bygge en replika.

Så var vi klar til forretningsdelen, ved først å synge de tre nasjonalsangene akkompagnert av Gunnar Barstad på piano. Tarald orienterte litt om møtene for lodgen i nær framtid, samt en kort beskrivelse med hilsen fra noen styremedlemmer og hvor de befant seg på denne kloden. Så ble ordet gitt til kasserer Oddvar Lilleaas, han kunne fortelle at sammenlignet med fjoråret så er vi finansielt i rute og har ca. 55 tusen på bok.                                         

Tarald konkluderte: «Me meine økonomien er i orden».


Tarald presenterte så kveldens foredragsholder slik:

Gunleif Seldal er ein svært dyktig amatørhistorikar, og kan meir enn dei fleste her i landet om dette temaet. Det er lett for at ei historie forandrar seg når det vert attfortald gjennom mange ledd.

Gunleif har arbeid med dette temaet lenge, og har funne at den historia som vert brukt, om den første utvandringa ikkje heilt stemmer med dei faktiske tilhøva. Dette legg han nå fram for første gong, og det vert eit svært interessant møte. Kanskje vert det historisk?

Gunleif startet med å fortelle hvorfor han har kalt foredraget "Restauration, myter og fakta".

Han har altså lest seg igjennom ca. ti forfattere med navns nevnelse, som har nevnt noe om utvandrerne av 1825 og deres historiefortelling. Da Gunleif observerte avvik i historiefortellingene pirret det hans yrkesstolthet (ingeniøren), fakta er det eneste akseptable og i den grad avvik forekommer, ja   

… da må det beskrives og vektes.

Han er mild i omtalen om avviket og unnskylder det med at nåtidens digitale nettverk gjør det lettere og nå arkiver og artikler, systematisere og vekte hver kilde mot andre kilder. Men han forteller også om alle de dager og timer han fysisk har hvert i arkivene på begge sider av Atlanteren.

Han tar oss med inn i en samtid i fra 1807 til nov. 1825 og vi fornemmer hvordan våre forfedre strevde for det daglige brød og den angst som rådde, om våre sjøfarende kom hjem. 

Historien begynner med at det hersket krigstilstand mellom Danmark-Norge og England og da skipet med matros Lars Larsen Geilane ble oppbrakt i den Engelske kanal og at Lars havnet i «prisonen». Her på kvekervenners fangeskip ble Lars kjent med Elias Tastad, senere kalt kvekerhøvding.

Gunleif viser noen dokumenter og bilder/skisser som bekrefter historien og nevner enda flere personer.

Så beskriver Gunleif kapertiden og nå får vi en belæring om hva som er forskjell på sjørøvere og kapere. USA president 1825-1829 John Quincy Adams, forsøkt kapret 19. september 1809 ved Kristiansand. I havna lå 36 USA skip. Meget interessant, han viser til et dokument, at kaperne kunne vise til kongelig resolusjon og at det var en lovlig virksomhet.

Videre forteller Gunleif at de første kvekermøtene i Stavanger ble holdt i 1816. I 1818 fikk de besøk av kvekere fra England og USA (William Allen og Stephen Grellet) som fortalte om Amerika og hjalp dem å organisere menigheten. Det var ikke rom for stor åndelig frihet her i landet og da de fikk informasjon om Amerika, ble tanken på å dra vestover beseglet. Gunleif nevner her den person som i 1821 fikk i oppdraav kvekermenigheten å reise til Amerika for å undersøke forholdene, nemlig Cleng Peerson. Clengs livsløp serveres i kronologisk rekkefølge: ekteskap, åndelig ståsted, reiser og hvor han var og hvem han hadde kontakt med.                                                                           Medlemsmøte 

Torsdag 23. mai 

Wincent Rege forteller om "Seladon" forliset 

Leiv Eiriksson Lodge  på Fredheim


________

BLOGGER

SONS OF NORWAY BLOG

http://www.sonsofnorwayblog.blogspot.com/

Norsk informasjon

http://blog.norway.com/

www.norway.com/

___________

Jærbloggen

 Jærbuen Arvid Mæland blogger i  Stavanger Aftenblad sin nettavis.

___________


SKAL DU TIL USA?

Benytte rabattavtalen inngått mellom Sons of Norway Distrikt D8 og USA Experten OK Reiser som leverer flybilletter, hotell og leiebil tilpasset dine ønsker! Ta kontakt pr. tlf. eller mail for forespørsel og bestilling.

Tlf (+47) 38 35 02 04            

www.usaexperten.no 

epost:firmapost@usaexperten.no 

___________


Brubyen Lodge er vår vennskaps lodge i Canada. 

Medlemsavisen deres "Mellom Venner" finner du som vedlegg

Januarutgaven

Marsutgaven

Aprilutgaven

Maiutgaven
____________


ANDRE MEDLEMSAVISER

Du finner mange av Lodgene i Norge sine medlemsblader  på nettstedet for Distrikt 8 

 www.sonsofnorway8.com.

Se under "Lokallag"


____________


Slægtsforskning begynder ved en tilfældighed.

Så bliver man interesseret.

Slægtsforskning fortsætter som en lidenskab,

udvikler sig til en besættelse

- og ender som en uhelbredelig sygdom. 

 

Så dermed er du advart!


____________


Styret i Leiv Eiriksson Lodge 2013

ledes av President: Tarald Oma.

Mobiltelefon (+47) 916 39 507

E-post:  tarald.oma@gmail.com

Opplysninger om resten av styret og mye annet, finner du på nettsiden vår www.sonsofnorway8021leiv.com


__________

Grasrotandelen Norsk tipping.

Gratis for deg – verdi for Leiv Eiriksson Lodge.

Grasrotandelen koster deg ingenting og går ikke ut over

innsatsbeløpet eller eventuelle premier.

Leiv Eiriksson Lodge får 5 % av det du spiller for.

Sons of Norway Leiv Eiriksson

8-021 har Org. nr. 992 478 187

Undersider (1): Budstikka i september 2013
Comments