Verdenslandsbyen i Klepp 2011

Hva er Verdenslandsbyen?
Verdenslandsbyen Klepp er et større kulturarrangement med mangfold, opplevelse og inkludering 
som hovedformål. 
Vårt utgangspunkt er at det i Klepp kommune bor  mennesker fra  80 av verdens land.  
Vi ønsker å skape en  landsbyfest med folk fra ”hele verden” som deltakere og aktører.  Derfor har 
vi valgt oss en landsbymodell som utgangspunkt.  Torget i landsbyen er et stort telt  fylt opp med 
aktører fra forskjellige nasjoner. Vi ønsker å gi smak av en annen virkelighet en den hverdagslige 
kjente Kleppske. Det blir som en jordomseiling hvor en kommer i kontakt med kulturer, og folk fra 
fjerne og nære strøk på et nært og personlig nivå.
Vi arrangerte Verdenslandsbyen Klepp som et prøveprosjekt i september 2010. Formålet var å 
synliggjøre på en positiv måte det kulturelle mangfoldet i kommunen. Arrangementet var en suksess. En suksess som Klepp kommune har vedtatt  skal gjentas med jevne mellomrom. Vi utvikler 
prosjektideen videre, og ønsker å få inn flere profesjonelle for å stimulere til prosjekt der barn og 
ungdom selv deltar atkivt i utforming og utøvelse.

Fredag 23.09.11
Kl. 10.00 – 11.30:  Regnbuekor – sang og opptreden i Verdensteltet med de eldste barna fra 21 
barnahager, og alle elever på 1.trinn i de 8 barneskolene i Klepp.   Felles innøvde sanger fra cd, på 
norsk og andre språk. Dks i samarbeid med barnehagene: Oldemor fra Ghana, gitt liv og spilt av 
Salwa Ydris.   Bøker er blitt utdelt til alle barnehagene + 1.trinn.
Kl. 12.00 – 13.00.: Ritmos de Caribian-Fellesdans for alle de 285 elevene på 8.trinn i Klepp. 
Dansen er koreografert, og leda av Alain Morales, profesjonell cubansk danser.  Alain Morales
turnerer for tiden med danseproduksjonen Ritmos de Caribian for Den Kulturelle Skolesekken i 
Rogaland. Han vil i forkant av Verdenslandsbyen reise rundt på ungdomsskolene i Klepp for å 
instruere i felles koreografi.  Fellesdansen blir på parkeringsplassen mellom Klepp Rådhus og 
Verdensteltet.
Kl. 20.00  - 23.00:  ”Solidaritet – flerkulturell kveldssone ” for ungdom i Verdensteltet      
Samarbeidspartnere : Ungdommens kultursenter Axis, Kulturforum Klepp,  Amnesty internasjonal,
Natur og ungdom m.m.
· Dans: Danseinnslag frå ulike land/kulturer med profesjonelle og lokale aktører. For 
eksempel:  Haka, Indisk klassisk og Bollivwood, magedans, Hip hop.
· Musikk: Lokale og reigonale band opptrer på scenen i Verdensteltet. 
· Matkultur: salg av thai-mat m.m.

Lørdag 24.09.11
Kl. 13.00 – 19.00. Verdenslandsbyen,   m/kulturscene i Verdensteltet der barn/unge/voksne 
opptrer hele dagen etter en fellesåpning med trommesirkel.
· Matsalg: Flere ulike aktører selger mat.  Bygdekvinnelagene Klepp/Orre/Bore.  Thai-mat, 
Afgansk forening, Somalsk forening.
· Fotoutstilling: Den profesjonelle fotograf Kine Hansen Wiik – har i forkant av 
Verdenslandsbyen Klepp gjennomført lokal DKS-produksjonen : ”Det vakre, og det 
andre”…. -  ungt blikk på estetikk i nærmiljøet.
· Konsert:  Vindrosa er et ensamble som har tatt den norske sangskatten og flyttet den til 
mer eksotiske himmelstrøk. Vokalister er Stina Kjelstad og Dag Sindre Vagle, og gode 
instumentalister både innvandra og norske.