Ole Jone Eide

Ole Jone Eide (f.1976) er stipendiat ved 
Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap ved Universitetet i Stavanger. 

Ole Jone Eide har skrevet boken om den tidlige utvandringen fra Finnøy prestegjeld til USA. 


Tittelen på foredraget er 

"Norsk og skandinavisk migrasjon til Nord-Amerika". 

 Stikkord:

Migrasjon til USA på 1600-tallet.

 

1800-tallet/tidlig 1900-tall:

Norsk/skandinavisk emigrasjon til Nord-Amerika i en europeisk kontekst.

Årsaker til migrasjon.

Pionermigrasjon/massemigrasjon.

Sammenligning av nordmenn, svensker og dansker, både som emigranter til og immigranter i USA:   

Som etniske grupper i USA vil vi blant annet sammenligne variabler som velstand, religion, giftemålsmønster og velgeratferd.


Foto er"lånt" fra UiS nettsider om ansatte.
  
Comments