home‎ > ‎

Idrettsmerker

SPORTSMEDALJEPROGRAMMET I SONS OF NORWAY – god trim
KLIPP FRA HJEMMESIDENE I SONS,
The Importance of Fitness
Sons of Norway recognizes the importance of healthful activities not just to prolong your life, but to improve
the very quality of your life. This Sports Medal Program, which originated in Norway, will improve your
attitude as well as your physical well-being. 
Something for Everyone
No matter how young or old you are, and no matter what your present physical condition, the Sports
Medal Program offers a fitness plan for you. With doctor's advice, you can determine the
appropriate level. Then you are assigned point or mileage requirements for medal qualifications that
are within your reach. The program is great because you don't need to be a natural athlete-the only
one you are really competing with is yourself.
Different Levels, Different Medals
As you reach each objective, you will be awarded different grades of sports medals. Begin in
pursuit of the Bronze, then work yourself up to Silver, Gold, and eventually Enamel (There is no
longer a fee for the pins, and only members can take part in this program). Set your own pace-your
program can be for just one medal or all sixteen! 
Sports Medals
•   Sports Medal Brochure - 
• Sports Medal Order Form - 
• "Gangmerke" (Walking) Record - 
• "Idrettsmerke" (Sports and Fitness) Record - 
• "Skimerke" (Skiing) Record - 
• "Sykkelmerke" (Bicycling) Record - 
• "Svømmemerke" (Swimming) Record - 
LITT INFORMASJON OM SPORTSMEDALJEPROGRAMMET.
Ovenfor har vi kopiert fra hjemmesiden til Sons, www.sofn.com, under «members login», og
deretter «program». Du kommer inn med ditt medlemsnummer og et passord som du kan lage selv
(følg instruksen).
Du kan også be om at det blir skrevet ut for deg ved å kontakte aktivitetsleder. 
Det er et viktig tiltak for hver enkelt av oss å søke litt mosjon. Med å registrere aktivitetene oppnår
du etter visse målsettinger å få et jakkemerke tildelt. Dette koster ikke noe ekstra. Det er samtidig
en konkurranse mellom distriktene i Sons om hvem som oppnår flest merker, da målt i prosentandel
i forhold til antall medlemmer. Størrelsen på distriktene er forskjellig. Det er mange som enten
mosjonerer med jogging eller spaserturer, mens andre sykler en del. Hvorfor ikke begynne å
registrere dette i et skjema? Etter hvert vil du oppleve at det er noe å strekke seg til. Disse merkene
(medals) deles ut i fire valører, bronse, sølv, gull og emalje. Du må starte tellingen på ny for hvert
merke. Det er kalenderåret som er tidsavgrensingen.
Og det er ulike krav for ulike aldersgrupperinger, så det skal være rimelig overkommelig for de aller
fleste å oppnå å få i alle fall det «laveste» merket, som er bronse.
Utfordringen er herved gitt til alle medlemmer i Ryfylke Lodge, la oss bli de sprekeste i landet
(Distrikt 8) i 2012. 
Start opptreningen til å komme i god rute til 2012, ved å begynne nå i 2011, med bronsemedalje
som et mål.
Hilsen en som har startet og funnet det svært så mulig å oppnå merkekravet;
Odd Harald Olsen
Comments