Neste møte

Medlemsmøte tirsdag 28. januar 2014

Kl. 1900 på Sivdamssenteret, Bryne."Med Restauration gjennom Hell gate til Det Lova Landet"I den siste tida har eg jobba fram ulike forteljarførestillingar om det første norske emigrantfølgjet som segla over Atlanteren til Amerika i 1825, skuleførestillingar og førestillingar for vaksne, med og utan musikarar, på norsk og engelsk, t.d.:

”With Restauration through Hell Gate to The promised Land”. Sjå


Stavanger, dåp av emigrantskipet Restauration, forteljing saman med Torfinn Nag.
Artikkel


http://www.forteljarkokeriet.no/pdf/2012/Itinerary%20USA.pdf*

Anne Elisebeth Skogen


Comments