Referat fra julemøtet på Karlsbu 12.12.2013

Det ble arangert møte med julemiddag på Karlsbu og det møtte frem totalt 46 personer.

Tarald Oma jr opnet møtet, der han ønsket kveldens konferansier Svein Inge Aaresstad og foredragsholder Eivind Bergh velkommen.

Kasserer Oddvar Lilleaas la frem etstimert årsmelding:

Frammøtte 583 personer + kor etc, derav 220 medlemer

Medlemstall 65 som er det samme som tidligere.

Estimert regnskap + Kr.17000.-

Egenkapital ca Kr. 64000.-

Regnskapet ble godkjent og vil bli lagt frem for signering på neste styremøte.

Innsetting av nytt styre ved Jostein Larsen.

President : Tone Tjensvold Barstad

Visepresident : Inge Nødland

Sekretær : Gunnar Line Risa

Kasserer : Karleif Lende

Redaktør : Leif Lund

Finanssekretær/historie: Torkel Bryne

Aktivitetsleder : Tore Nærland

Materialforvalter : Ingfrid Tordis Fjermestad

Det ble rettet takk til avtroppende president Tarald Oma som fikk overlevert Leif Eirikssons minneplate for 14 år som medlem av styret, gavekort og rosebukett. Minneplaten er utdelt en gang tidligere.

Gunleif Seldal fikk også utdelt minneplate og blomster for sitt virke som visepresident og styremedlem. Denne minneplaten er utdelt to ganger tidligere.

Disse fikk blomsterbukett

Marit Lilleaas for 2 år som styremedlem og en utmerket ”lappesteker”

Oddvar Lilleaas 2 år som kasserer

Olaf Ravndal 2 år som sekretær.

Disse fikk pins for 5 års medlemskap.

Marit Lilleaas

Oddvar Lilleaas

Leif Lund

Tore Nærland

Jan Sigurd Engelsvoll

Olaf Ravndal

Karleif Lende

Torkel Bryne

Tarald Oma takket for seg og ønsket den nye presidenten og styret lykke til.

Tore Nærland presenterte tidligere informasjonsjef i Mobil, Statoil og i UD

Han fortalte om sitt virke som pressesjef både i Amerika og Norge.

Da det ble planlagt et Ski for Light i USA, var han en svært behjelpelig mann og døråpner, sammen med Erik Bye, for Erling Stordal, som ville starte et tilsvarende Beitostølen og Ridderrennet i USA.

Det ble også fortalt mange gode historier om hans opplevelser som presstalsmann fra både inn-og utland.

Deretter ble det julebuffet som besto av ribbe, pinnekjøtt med tilbehør, og riskrem og kaffe

til dessert.

Svein Inge Årrestad underholdt med historier på flere dialekter og bandt det hele godt sammen, samt at han takket betjeningen på Karlsbu for framifra god mat og service.

Det ble også utdelt blomster til Svein Inge Årrestad som var kveldens leder, og til

Lodgens musikker, Gunnar Barstad.

Det var også loddsalg og basar før den nye presidenten Tone ønsket god jul til alle og minnet om neste møte på Sivdammen, tirsdag 28 januar 2014.

Ca kl 2245 Møtet avsluttes med sanger som vanlig .

Gunnar

referent