Budstikka i november 2011

Medlemsblad for Sons of Norway -

Leiv Eiriksson Lodge 8-021 -

Sandnes og Jæren

_______________________________________

Medlemsmøte 24. november 19:00 på Fredheim, Klepp.

Møt Karin Sveen som har skrevet boka om Mannen i Montgomery Street. Personen hun forteller om var Peder Sather, eller Peder Sæther da han i 1832 emigrerte fra Hedmark til Amerika. I California ble han med på å grunnlegge universitetet Berkeley. Han var også sentral bankmann og stod nær grunnleggeren av Wall Street.

Solvår Karin Sveen ble født i august 1948 på Hamar, Hun debuterte i 1975 med diktsamlingen Vinterhagen. Sveen har utgitt flere bøker og har vært medlem av Norsk Kulturråds Essayutvalg, Den norske forfatterforenings styre og Forfatterforeningens Litterære Råd.Karin Sveen mottok Norsk språkpris 2007 for fremragende bruk av norsk i sakprosa. Les mer her.

Som vanlig blir det musikk, kaffe, julebrød og god drøs. Møtet arrangeres i samarbeid med Folkeakademiet i Klepp. Inngangspenger kr. 50,-.

8. desember

Julemøte.

Fra presidentenInge Nødland

Kjære Sons of Norway venner.

Vi har hatt en travel høst med besøk fra Vietnam og USA. Slektsgranskerdagen var en suksess og nå gjenstår møtene med Karin Sveen og 14 dager sener julemøtet med Olav Veka som foredragsholder.

Det som kjennetegner innholdet i mange av våre møter, er at de

er resultat av samarbeid med mennesker utenfor vår organisasjon. Møtene med disse menneskene gir stadig ideer til nye aktiviteter. Nå senest i møtet med den amerikanske ambassadøren kom det henvendelser fra Universitetet i Stavanger om sammen å lage et seminar på vårparten om emigrasjonshistorie. Lodgen vår var veldig aktiv ved et lignende arrangement for fem år siden hvor det var over hundre deltakere.

Møtet med den Vietnamesiske ambassadøren Mr. Ta Van Thong, var for meg en sterk opplevelse som brakte fram minner og følelser fra min ungdom. Gode minner og perspektiv på senere års møter med båtflyktninger både i jobb og fritid i Sandnes. Du kan lese den Vietnamesiske ambassadørens sitt foredrag her.

Barry B White er en person som holder et stort tempo. Dagen han hadde i Stavanger inneholdt møter med 9 forskjellige firmaer, institusjoner og organisasjoner. Han har evnen til å se alle han møter og har en personlig kommentar til alle han møter. Han hadde med seg rådgivere som følger opp alle spørsmål han ikke kunne gi tilstrekkelig svar til. Samarbeidet med Cleng Peerson Lodge i Stavanger om møtet var en fornøyelse.

Sist men ikke minst en stor takk til vår aktivitetsleder Tore Nærland som ustoppelig ser muligheter til å bringe folk sammen til en god drøs og positive tanker.

Nå ser jeg fram til torsdag og neste møte på Fredheim. Ta med gode venner og kom.

Vel møtt.

Inge

Referat fra medlemsmøtet i oktober

Oktobermøtet i lodgen vår fant som vanlig sted på Fredheim. På denne mørke og hustrige høstkvelden hadde ikke mindre enn 39 venner av lodgen funnet veien hit, 20 gjester og 19 medlemmer. Vår president Inge Nødland åpnet møtet, og han ønsket alle hjertelig velkommen. Kveldens æresgjest, Mr. Ta Van Thong, Vietnams ambassadør til Norge, ble ønsket spesiellt velkommen.

Nasjonalsangene ble fremført av forsamlingen til pianoakkompagnement av Gunnar Barstad. Lodgens styre var fulltallig og Inge orienterte om møtene framover som er nærmere beskrevet annetsteds i Budstikka. Lørdag den 29. oktober hadde vi stand på slektsgranskerdagen i Klepp rådhus. Sammen med Cleng Peerson Lodge er vi vertskap for den amerikanske ambassadøren Barry B. White og Stavangers ordfører Christine Sagen Helgø den 15. november. Og det ble minnet om fellesmøtet på Madla bydelshus samme kveld der USAs ambassadør vil være gjest. Ellers er Sverre og Tarald godt i gang med avsnittet til jubileumsboka, og det ønskes bilder fra lodgens tidligere møter.

Inge Nødland kunngjorde at han trekker seg fra vervet som president på grunn av stort arbeisdpress, men han vil fortsette i styret som redaktør. Vår utmerkede kasserer Karleif Lende har allerede gitt beskjed om at han trekker seg fra styret. Flere medlemmer har sagt seg villige til å delta i styrearbeidet, og Tarald som representant for valgkomitéen presenterte følgende forslag: Inge, Tarald, Leif, Tore og Gunleif er villige til å ta gjenvalg. Nye kandidater: Marit og Oddvar Lilleås, Olav Ravndal, Torkel Bryne og Svein Hana. Før valget på neste medlemsmøte vil det bli lagt fram forslag til styresammensetning. Etter valget vil det nye styret konstituere seg selv.

Forretningsdelen var dermed avsluttet. Tore presenterte ambassadøren og orienterte om dagens begivenheter. Det hadde vært besøk hos Skretting Holding, mottakelse på ordførerens kontor i Stavanger, sight-seeing i Stavanger og på Jæren og avslutningsvis besøk hos Kverneland Group som ordføreren i Klepp hadde lagt til rette for. Ordføreren i Time var også tilstede.

Olav Veka forteller om hvordan navner endret seg ved emigrasjon og hvorfor. Julegrøt sang og musikk.

Møte med Kjell Magne Bondevik, 10. januar 2012.

Kjell Magne Bondevik som representerer Oslosenteret for fred og menneskerettigheter www.oslocenter.no vil komme til Bryne 10. jan 2012. Møtet er i Bryne kirke og er et samarbeid med Bryne sokneråd, Historielagene i Time og klepp, Burma foreningen i

Rogaland, Sons of Norway, Leiv Eiriksson Lodge og Bike for Peace

Møte begynner kl. 19.00 og varer til omlag 21:00.

Møteleder er Jan Rosland, Bryne

Mer om møtet i desemberutgaven

Medlemsmøtet i Januar blir torsdag 26. januar 2012.

VIKING E-POST

Welcome to the November edition of the Viking E-Post: your informative and entertaining monthly newsletter from Sons of Norway.

BLOGGER

SONS OF NORWAY BLOG

http://www.sonsofnorwayblog.blogspot.com/

Norsk informasjon

http://blog.norway.com/

www.norway.com/

Jærbloggen

Jærbuen Arvid Mæland blogger i Stavanger Aftenblad sin nettavis.

_________

SKAL DU TIL USA?

Benytte rabattavtalen inngått mellom Sons of Norway Distrikt D8 og USA Experten OK Reiser som leverer flybilletter, hotell og leiebil tilpasset dine ønsker! Ta kontakt pr. tlf. eller mail for forespørsel og bestilling. Tlf (+47) 38 35 02 04

Ordet ble deretter gitt til Mr. Ta Van Thong som uttrykte stor glede over å få besøke Rogaland og han rettet en stor takk til Tore som han mente var en god ambassadør for Vietnam. Mr. Thong fortalte at han hadde vært diplomat i 25 år og besøkt en rekke land, men for snaut 2 år siden ble han utnevnt som landets første ambassadør til Norge, et land han aldri hadde besøkt. Men han og familien følte seg fort hjemme her, han hadde endatil begyndt å lære seg skigåingens kunst. Han ga deretter en inngående og gripende skildring av forholdene i Vietnam. Landet som nå er forent har en befolkning på 90 millioner. 70 % er under 35 år og har nå middels inntekt. Fattigdommen er redusert fra 50 % til mindre enn 10 %. For 25 år siden måtte landet importere mat og klær. Skolesituasjonen var så prekær at elevene gikk på tre skift. Etter kollapsen av den sosialistiske blokken ble en reformprosess igangsatt. Man gikk over fra planøkonomi til markedsøkonomi og har oppnådd en årlig vekst på 7 % de siste 20 år. Det ble gjordt endringer i administrasjon og lovverk, det blir oppmuntret til privat initiativ. I dag er både skole og helsetjeneste gratis, og landet eksporterer matvarer. Det drives «open door policy» og Vietnam er medlem av flere verdensomspennende organisasjoner. Pillarene for videre utvikling er bedring av infrastruktur, øke kvaliteten av arbeidsstokken og forbedring av markedssystemet.

Ambassadøren gikk så over til å beskrive forholdet Vietnam-USA. Som toåring måtte han og familien i 1967 evakueres fra Hanoi på grunn av amerikanernes bombing som medførte enorme ødeleggelser. 6 år senere måtte familien igjen evakueres da bombingen nådde et nytt høydepunkt. Krigen sluttet i 1975. 3 millioner hadde da blitt drept. Amerikanerne hadde en halv million tropper i Vietnam. 60.000 ble drept. Forholdet mellom landene ble normalisert i 1995 da handelsembargoen ble løftet. Nå vender amerikanerne tilbake som turister. President Clinton besøkte landet i 2000, og president Bush i 2006. Begge har utrykt sin overraskelse over at Vietnam kunne vinne krigen. Det er i dag stor samhandel og et tett samarbeid om sikkerhet og forsvar for å sikre stabilitet i regionen.

I forholdet Vietnam-Norge ble det lange og sterke vennskap mellom de to nasjoner sterkt framhevet. Norges solidaritet representert ved 40 års diplomati hadde vært til enorm støtte for det vietnamesiske folk. Ambassadøren understreket viktigheten av demokrati og menneskerettigheter. Kongen og Dronninges besøk i 2004 og statsministerens besøk i 2008 markerte viktige begivenheter. Hele ti delegasjoner hadde besøkt Norge de siste par årene, og handelen øker fort. Potensialet for norsk engasjement i Vietnam ligger i olje og gass, jordbruk, fiskeri og skipsbygging. I dette ligger også ønsket om teknologioverføring. Etterpå ble det vist film fra Vietnam som ga en smakebit av dette naturskjønne landet før den avsluttende spørsmålsrunden.

Bernt Øvregaard framførte en sang akkompagnert av Gunnar Barstad før han ga en interessant redegjørelse om sandflukten på Jærstrendene i gamle dager og kampen for å bekjempe den. Om tilfeldigheter, forsøkene med marehalm og skogplanting. Bakgrunnen for innlegget var at også Vietnam er plaget av sandflukt, og erfaringene fra Jæren kan kanskje være en løsning. Det ble også tid til en liten matbit og kaffe kombinert med loddsalg mens drøset gikk. Etter basaren ble det høytidelig gaveoverrekning. «Old Lang Syne» ble sunget som avslutning på en hyggelig og også tankevekkende kveld før Inge kunne ønske alle vel hjem.

Gunleif Seldal - Referent

USAs ambassadør til Norge i god dialog med Rogaland

Sons of Norway Leiv Eiriksson Lodge, Sandnes og Jæren og og Cleng Peerson Lodge i Stavanger arrangerte forskjellige møter i Stavanger for USAs ambassadøren, Barry B White, den 15. november 2011. Ambassadøren besøkte bl. a. Næringsforeningen i Stavanger-regionen, det norske utvandresenteret, ulike oljefirmaer etc.

www.usaexperten.no

epost:firmapost@usaexperten.no

____________________________________

Slægtsforskning begynder ved en tilfældighed.

Så bliver man interesseret.

Slægtsforskning fortsætter som en lidenskab,

udvikler sig til en besættelse

- og ender som en uhelbredelig sygdom.

Så dermed er du advart!

Turer til USA og Canada 2012

En tur blir arrangert av Distrikt 8 og besøker Minnesota, Fargo i ND, Iowa, og Sør Dakota. Detaljer kommer snart. Den andre er en "Historisk Tur" gjennom Canada med Knut Djupedal som guide. For begge turene er "Brekke Tour" teknisk arrangør.

Bernt Balchen Lodge planlegger en tur i 2012 for bl.a. å feire 17. mai (20. mai) i New York. Etter noen dager der går turen videre til Washington. Avreise Norge 18. mai til New York og hjemreise fra Washingtong 27. mai. Pris for reise tur/retur ca. 6.500 og så må en regne med ca. 200 dollar pr. natt i dobbeltrom. Mer info kan du få ved å sende en mail til gujoha@tele2.no

Brubyen Lodge

Brubyen Lodge er vår vennskaps lodge i Canada.

Medlemsavisen deres "Mellom Venner" finner du nederst på siden som vedlegg.

Christine Sagen Helgø, og ordføreren i Klepp, Ane Mari Braut Nese,

Sons of Norway hadde invitert Barry B White på lunsj der ordføreren i Klepp, Ane Mari Braut Nese,og ordføreren i Stavanger, Christine Sagen Helgø, representerte hver sin kommune. Christine Sagen Helgø hadde en velkomsttale der hun snakket bl. a. om forholdet mellom Norge og USA og spesielt Stavanger - Houston. Ordføreren i Klepp snakket om sin kommune som en av Norges beste landbrukskommune og der landbruksfabrikken Kverneland Group har sitt hovedkontor - Ane Mari Braut Nese inviterte ellers ambassadøren til Klepp for å oppleve Jæren og Jæren sine vakre strender.

Om kvelden holdte ambassadøren foredrag om landet sitt hos Sons of Norway på Madla Bydelshus i Stavanger. Litt uvant var det å ha møte med uniformerte politifolk og personell fra Politiets Sikkerhetstjeneste tilstede, men det gikk bra for det.

Barry B White snakket for det meste om den politiske og økonomiske situasjonen i USA. Etter sin tale fikk han mange spørsmål fra salen bl. a om studieutveksling; NATO, økonomiske situasjonen i USA og Europa; konflikten i Midtøsten, atomvåpen og nedsrustning og andre interessante innspill.

Ambassadøren viste seg til å være en meget sosial og folkelig person som snakket med alle som ønsket det.

Han fikk stor applaus flere ganger under sitt foredrag. Møtet på Madla ble åpnet av presidenten i Cleng Peerson Lodge, Kate Elin Norland som kort fortalte om hva Sons of Norway arbeidet med i Norge. Nasjonalsangene ble sunget til pianoakkompagnement av Gunnar Barstad. John Aasland overrakte en bok om oppdageren Leiv Eiriksson som takk for besøket. Ambassadøren fikk også oppleve kulturelle innslag fra Rogaland ved duetten Janne Lind og Øystein Nybø og Stavanger operakor. Tore Nærland ledet møtet med stødig og fast hånd. Ambassadøren på Restauration

Det skjer berre unntaksvis at utvandrarskipet Restauration kjem i kontakt med høgt diplomati. Tysdag 15. november var i så måte ein merkedag – all den tid USA sin ambassadør til Norge – Barry B. White var med på seilas. Utvandrarsenteret – som stiftelsen Restauration jobbar tett med – feira nemleg jublieum.

Valg.

På medlemsmøtet 24. november er det valg på nytt styre i Leiv Eiriksson Lodge.

Følgende personer har sagt seg villige til å bli med i styret for 2012:

(Etter valget vil det nye styret konstituere seg selv).

Tarald Oma President

Gunleif Seldal Visepresident

Inge Nødland

Leif Lund

Tore Nærland

Oddvar Lilleås

Marit Lilleås

Olav Ravndal

Torkel Bryne

Bokomtale.:

Karin Sveen har skrevet boka om Mannen i Montgomery Street

Kjell Lars Berge, professor II ved UiS, har anmeldt Karin Sveens bok og omtaler den som en av årets beste bøker:

"Det er en oppsiktsvekkende og lærerik dannelsesreise Karin Sveen inviterer oss med på i sin nye bok. ... Peder Sæther blir på ganske kort tid – etter at han har ankommet New York – en del av det ypperste establishment i USA. Han bekrefter virkelig myten om ”the self made man”, som skaper seg en plass i samfunnet og rikdom med ”to tomme hender”, som man klisjémessig sier. Det lærerike – eller didaktiske – i denne dannelsesreisen er hvordan Sæther skaffer seg posisjonen i establishmentet. Selvsagt må han ha vært en mann med usedvanlig pågangsmot og intelligens, men han var også mellommenneskelig smart og tilpasningsdyktig.

... Han er opptatt av personlig moral og i å utvikle samfunnets moral. I så måte er han både avholdsmann og en aktiv motstander av slaveriet og den aktive diskrimineringen av de svarte. Ja, han tilsetter afro-amerikanere i egen bank, og viser derfor disse menneskene en tillit som nok var uvanlig på midten av 1800-tallet. I så måte ivaretar Peder Sæther på en helt typisk og forbilledlig måte det den tyske sosiologen Max Weber kalte den protestantiske arbeidsetikken. I ham forenes sosial omsorg og inkluderende samfunnsbyggende engasjement med solid kapitalistisk håndverk. Sæther en er gründer i ordets beste mening."

Nye medlemer i Lodgen

Tone Karin Aardal fra 4352 Klepp. Tone meldte seg inn i Lodgen på slektsgranskerdagen den 29. oktober. Velkommen skal hun være.

Alf Inge Jaatten, 4353 Klepp Stasjon. Alf Inge meldte seg inn på standen vi hadde på "Verdenslandsbyen i Klepp" 24. september. Velkommen skal han være.

Jon Gelius i USA: Det norske Amerika handler fortsatt om røtter og tilhørighet, og en stolthet over arv jeg sjelden har opplevd før.

Holidays mean lefse, as Sons of Norway members make delicacy each year. The Jamestown Sun, Jamestown, ND.

What’s made of potatoes and can be eaten with butter, sugar, brown sugar, jam, salsa or even — by the brave — lutefisk?

Making lefse was the goal of the 15 members of the Sons of Norway Wergeland Lodge who gathered in the Immanuel Lutheran Church kitchen Saturday, preparing the Norwegian delicacy for a bake sale fundraiser later this month. Les mer her

Hilsen fra California

Lidvard Sporaland er en av våre trekkfugler som bor i California, men som kommer til Jæren i sommerhalvåret. Han er medlem i Sons of Norway i USA og kommer på våre møter når han er her.Ja nu er vi kommet vel hjem og turen gikk ganske fint, men den er jo nokså slitsom, og verre blir den jo eldre vi blir. Vi har forresten vært ute på en tur siden vi kom hjem, men den var mer avslappende. Vi tok turen over the High Sierra (Sierra Nevada fjellene) til Lake Tahoe, og så videre til Sacramento og ned langs kysten og hjem til La Habra. Det var en tur på lit over 1000 miles.Hils alle i Lodgen så meget.Lidvard Sporaland

Brubyen Lodge

Brubyen Lodge er vår vennskaps lodge i Canada.

Medlemsavisen deres "Mellom Venner" finner du nederst på siden som vedlegg.

Ole and Sven......

Ole and Sven were working on a barn, and the wind came up and blew their ladder over. Ole asked Sven, "Do you know how to get down?" Sven looked around the roof for a while then said, "Well there is a manure pile on that side of the barn we could jump in to soften our landing." Ole said, "Alright Sven, but you go first, it was your idea!" So Sven jumped off into the manure. Ole yelled down to him, "How deep is it Sven?" Sven yelled back, "Its only up to my ankles!" So Ole jumped down too, they both climed out of the manure pile. Ole turned to Sven and said, "Sven what the hell did you meen it was only up to your ankles? It was up to my EARS!" Sven said to Ole, "Ya, but I jumped in head first.

BLI MEDLEM

Innmelding i lodgen vår på Internett.

Vi kan nå tilby innmelding på Internett. Du kan vise dine venner som vil bli medlem denne nettsiden på Sons of Norway internasjonalt oversikten med de norske lodgene. Leiv Eiriksson Lodge er en av fire som har knappen "join this lodge" Trykk på den og meld inn nye medlemmer. Du kan også ta dine venner med på et medlemsmøte og be en av medlemmene i styret notere navn, adresse, fødselsdag, e-postadresse, telefon og mobiltelefon,så ordner vi resten. Du kan også få skjema for innmelding hos Leif Lund i døren på møtene våre.

Tubfrim

Sons of Norway er både nasjonalt og internasjonalt en av de organisasjonene som samler inn mest frimerker og annet til Tubfrim. I 2010 samlet Sons of Norway in nesten 2 tonn frimerker til Tubfrim. Du kan lese mer om dette på denne bloggen.

Finanssekretær Leif Lund har ansvar i vår Lodge for å ta i mot frimerker eller kvittering for insamlede frimerker sendt til Tubfrim i organisasjonens navn og informere D8 sin kontakt mot Tubfrim. Han tar i mot ringene også.

ANDRE MEDLEMSAVISER

Du finner mange av Lodgene i Norge sine medlemsblader på nettstedet for Distrikt 8 www.sonsofnorway8.com.

Se under "Lokallag"

Gevinster til lotteri

En viktig aktivitet på medlemsmøtene er lotteriet. Det har ofte falt på styret å skaffe gevinster, men vi kan vel alle ta med en liten innpakket ting nå og da? Vi ser for oss en ny gjenstand (gjerne hjemmelaget) med verdi på mellom 30 til 80 kroner.

Styret i Leiv Eiriksson Lodge 2011

ledes av President: Inge Nødland tlf. 900 84 884 , inge.nodland@gmail.com. Opplysninger om resten av styret finner du på nettsiden vår www.sonsofnorway8021leiv.com

Brukte frimerker og ringer fra brus/ølbokser

Du husker vel å klippe av frimerkene fra all post du får før du kaster konvolutten. De brukte frimerkene betyr penger i kassa for Tubfrim. Og du tar selvfølgelig vare på aluminiumsringene fra brus– og ølbokser. Dette blir som kjent brukt til å lage proteser. Ta med frimerkene og ringene på et medlemsmøte så skal vi sørge for at kommer dit de skal.

Sons of Norway, Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren

Postadresse: Tyrihansveien 13a, 4315 Sandnes.

Organisasjonsnummer er 992 478 187. Bankkonto: 3206 20 88 515

Vanlig møtedag: 4. torsdag hver måned

Vanlig møtested: Fredheimstova, Klepp kl. 19:00.

Kontingent 2011: 450 kr for voksne, 200 kr for ungdom (16 – 23 år)