Budstikka i oktober 2013

Medlemsblad for Sons of Norway -

Leiv Eiriksson Lodge 8-021 -

Sandnes og Jæren

_______________________________________

Medlemsmøte torsdag 24. oktober 2013

Kl. 19:00 på Fredheim, Klepp.

Professor Gunnar Nerheim kåserer om nytt fra

Cleng Peersons Texas.

Professor i historie ved Universitetet i Stavanger, Gunnar Nerheim, har nylig vært en tur i USA, i Cleng Peersons fotspor. Nerheim har vært i Clifton, Texas, for å finne mer ut om den norske emigrasjonen til dette området. Foto: Helge Hansen - Fagbokforlaget

SoN-Leiv Eiriksson Lodge 8-021

Referat fra medlemsmøte 24. september 2013 på Sivdamsenteret, Bryne

Vi ble ganske så fulltallige denne gangen, så det var nok emnet + koret med mer, som var årsaken til det. Det møtte 22 medlemmer, 27 gjester og 27 frå Klepp mannskor.

Neste medlemsmøte

Tirsdag 26. november

Sivdamsenteret, Bryne

Leiv Eiriksson Lodge

Den kanadiske ambassadøren med sekretær var gjester. Klepp mannskor stilte mannssterke, Wenche Haugland sang for oss med Gunnar Barstad ved pianoet.

Møtet starta som seg hør og bør med opning av president Tarald Oma jr. som ønska velkommen, spesielt den canadiske ambassadøren David Sproule og sekretæren Bjørn Petter Hernes. Han ønska også Klepp mannskor og Wenche Haugland velkomne, og selvfølgelig gjester og medlemmer.

Så song me nasjonalsangane; den norske, amerikanske og kanadiske.

Svein Inge Årrestad fekk oppgava å lede møte, som han mestra på ein framifrå god og humørfylt måte.

Han takla med sine språkkunnskaper god kontakt til ambassadøren og tilhørerane.

___________

SKAL DU TIL USA?

Benytte rabattavtalen inngått mellom Sons of Norway Distrikt D8 og USA Experten OK Reiser som leverer flybilletter, hotell og leiebil tilpasset dine ønsker! Ta kontakt pr. tlf. eller mail for forespørsel og bestilling.

Tlf (+47) 38 35 02 04

www.usaexperten.no

epost:firmapost@usaexperten.no

Ordføreren i Time, Reinert Kverneland, ønsket ambassadør med sekretær velkomne og fortalde kort om Bryne sin tilblivelse, og om industri, handel og jordbruk; kort sagt det som driv Time kommune. Nemde og at kommunen fostra personligheter som Arne Garborg.

Klepp mannskor tok så plass på podiet og framførde fire flotte sanger . “Det stig av hav eit alveland”, “Gud signe Noregs land”, “I østen stiger solen opp” og den svenske, “Så skimrande var aldrig havet”.

___________

Brubyen Lodge er vår vennskaps lodge i Canada

Medlemsavisen deres "Mellom Venner" finner du som vedlegg

Januarutgaven

Marsutgaven

Aprilutgaven

Maiutgaven

Juni-August-utgaven

September-utgaven

Oktoberutgaven

____________

ANDRE MEDLEMSAVISER

Du finner mange av Lodgene i Norge sine medlemsblader på nettstedet for Distrikt 8

www.sonsofnorway8.com.

Se under "Lokallag"

____________

Styret i Leiv Eiriksson Lodge 2013

ledes av President: Tarald Oma.

Mobiltelefon (+47) 916 39 507

E-post: tarald.oma@gmail.com

Opplysninger om resten av styret og mye annet, finner du på nettsiden vår www.sonsofnorway8021leiv.com

__________

Grasrotandelen Norsk tipping.

Gratis for deg – verdi for Leiv Eiriksson Lodge.

Grasrotandelen koster deg ingenting og går ikke ut over innsatsbeløpet eller eventuelle premier

Leiv Eiriksson Lodge får 5 % av det du spiller for

Sons of Norway Leiv Eiriksson

Klepp mannskor

Så var det ambassadør David Sproule tur. Han takka for den fine mottakinga dei fekk, og om turen som dei fekk væra med på i Hå kommune.

Med mottaking av ordførar i Hå, med omvisning både her og der; skule, meieri og gartneri med meir. Han takka spesielt vår lodge for opplegget.

Han fortalde så i ord og bilder om Canada som land og nasjon, om beliggenhet, land-areal i størrelse, folkeslag, rikdommer av mineraler og industri. Han fortalde bla. at dei produserte jernbanevogner som dei solgte over heile verden, og at dei har stor landbruksmaskinproduksjon. Gruvedrift, skogsindustri og olje er i dag den største eksportnæringa. Dei eksporterer ca. 80% til U.S.A. og er den 10 største økonomien i verden.

Norge er den 24 største investor i Canada, der vi har et godt og utstrakt samarbeid, ikkje minst innen olje og gass. Norge og Canada arbeider også tett når det gjeld sikkerhet og internasjonal terrorbekjempelse. Canada er også kjend for ishockey og basketball-idrett. Det er også på det reine at Canada er verdas nest største land i areal, etter Russland.

Ambassadøren ga oss ingen tvil om de norske immigrantene sin sentrale rolle i den kanadiske nasjonen og deres historiske betydning.

Hans Skretting, far til ein av våre trufaste medlemmar, Harald Skretting, (95 år), var ein av dei første norske som bosette seg i staten Alberta. Skrettingslekta er stor i Canada.

Harald Skretting og ambassadøren

Eit turistmål må vera å kjøre tvers over Rocky Mountains, eller besøke noen av dei store byane for dei som liker det, mye flott å sjå, men ein må ha tid, mye tid.

Ambassadøren takka igjen for besøket med mange lovord.

Me fekk nå noen sanger av Wenche Haugland, - “Amazing Grace” og “Somewhere over the rainbow”, - ei vakker framføring.Så var det kaffi med lapper og tilbehør, loddsalg og dualeg drøs rundt om i lokalet.

Etter det var det Svein Inge Årrestad sin tur, han kom som vanlig inn med stubber både om alvor og skjemt.

Gunnar Barstad og Wenche Haugland

Han holdt en god tråd over det heile og formidla også stubber som gjestene forstod godt. Han er seg sjøl lik, og har alltid det gode humøret på plass.

Utlodninga gjekk bra, godt utvalg og godt salg. Det liker me.

Wenche Haugland sang så “Mor sin song ved vogga” og “Hvem kan segla forutan vind”.

Klepp mannskor sang så tre sanger, en islandsk, en finsk, og så den amerikanske til ære for Mississippi, "Rolling on the river".

Tore Nærland takket gjestene fra Canada og gav dei både bok og T-skjorter.

Tore Nærland og ambassadør Sproule

Tarald Oma jr. takka også for tida dei fekk sammen på Jæren og overrakte bøker til begge gjestene.

Så slutta me av som vanlig med “Heim til Jæren” og ønska væl heim.

Tarald Oma og ambassadøren

Referent

Olaf Ravndal

Org. nr. 992 478 187

___________________________________________________________________

Frå presidenten Tarald Oma

Gunnar Nerheim har vore i Clifton, Texas, der Cleng Peerson levde siste halvdel av sitt eventyrlege liv.

Helsing Tarald

_____________________________________________________________________

Kaperfart

Fødd i Tysvær, og reiste fleire gonger att og fram til Amerika, og opplevde sikkert både motgang og medgang. Han vert av mange kalla utvandringas far, om han var det, er det delte meiningar om.

Mange trur at Cleng var med "Restauration", då den første organiserte utvandinga starta frå Stavanger i 1825. Det var han ikkje, men han var nok med i planlegginga.

Den som leia turen med "Restauration", var Lars Larsen Geilane. Han etta frå Time, men vaks opp i Stavanger. I si tid som sjømann vart han arrestert i England, og kom i krigsfangenskap i kontakt med kvekarane. Den kontakten var svært viktig for den første organiserte utvandringa til Amerika. Det er forska for lite på dette, men eg trur at kvekarane hadde ei sentral rolle, både i Norge og Amerika. Dei var nok viktigare enn Cleng.

Litt av dette vil kanskje Gunnar Nerheim koma inn på på møte den 24. Gunnar er ein flink forskar, og svært god formidlar, så me har mykje å gleda oss til den kvelden.

I 1807, under Napoleonskrigene, gikk England til et uventet angrep mot Danmark-Norge, da engelske styrker omringet København, og angrep byen og tok den dansk-norske flåte som krigsbytte.

Hensikten var å forhindre at den dansk-norske flåte skulle komme under Napoleons kommando.

København ble bombardert og satt i brann, med det som var den tids raketter, Congreverakett, med svovel og fosfor, som satte fyr på bygninger og gjorde det vanskelig å slukke. Den reneste terror av sivile mål. Samtidig ble alle større orlogsskip (linjeskip, fregatter og korvetter) tatt i krigsbytte og andre skip ble satt i brann.

Dette førte til at Danmark-Norge erklærte krig mot Storbritannia, og kom med i krigen på Frankrikes side.

Storbritannia var alliert med Sverige, og hadde handel med Russland, og samtidig var Norge avhengig av handel og støtte fra Danmark. Dette gjorde at det var stor skipstrafikk og kryssende trafikk langs den sørlige del av Norge.

Danmark-Norge hadde mistet sin flåte og måtte utruste i stor grad private skip og fartøyer for kaperkrig for å kunne drive krigføring mot sine fiender, Storbritannia og Sverige.

For å kunne drive krig på lovlig måte måtte disse private skip og fartøyer ha statlig godkjennelse fra kongen med et godkjent kaperbrev slik at de kunne delta i kaperfart i krigstid og utrustes med mannskap og kanoner. Dersom de ikke hadde kaperbrev ville det bli regnet som sjørøveri og båt og mannskap ville da ikke ha noen rettigheter.

Det var mange skip og fartøyer (kanonbåter) som ble utrustet langs sørvestlandet for kaperfart, og det var mange norske sjømenn som gjorde en innsats i krigen og ble tatt til fange og havnet i prisonen i England. Det var flere fra Rogaland og Stavanger-området som i fangenskap i England kom i kontakt med kvekere og deres lære, og senere ble en del av kvekernes internasjonale nettverk i England og USA, med handel, industriutvikling, og samarbeid.

Det ble kapret først og fremst et stort antall fiendlige handelsfartøyer, såkalte priser, langs sørlandskysten i Napoleonskrigene (1807 - 1814). De engelske orlogsfartøyenes herjinger var fryktet, og det var vanskelig å gå i kamp mot disse.

Torkel Bryne

______________________________________________________________________

Fra Åse i Sandnes til Amerika.

Jens Aase het han mens han bodde i Norge. Han ble født den 26. mai 1867 på Åse i Sandnes. Faren het Cornelius Aase og moren Bertha Vasvig. Unge Jens gjorde som de fleste gutter på den tiden, han gikk på skolen noen år og havnet siden som dreng på en gård.

Da han var blitt 16 år flyttet han til Stavanger for å jobbe på et varelager. Der jobbet han i 2 år, før han reiste hjem til Åse igjen. Vel hjemme fikk han gå i lære hos en tømmermann.

I 1887 fikk han nok av fattige Norge og bestemte seg for å søke noe annet. Ut i verden det ville han. Han ankom New York sammen året og satte kursen for byen Rochelle i Illinois. Han skrev navnet sitt om til John Osse.

Her ble han værende i 2 år og tok det han fikk av strøjobber.

Etter disse 2 årene i Rochelle reiste han til Rock Falls hvor han fikk arbeid i en fabrikk. Etter noen måneder som fabrikkarbeider reiste han til Chicago. Her ble det også tilfeldig arbeide i litt over et år.

Så ble det tilbake til Rochelle, og arbeide i en mr. Ely sin butikk fram til 1893.

Senere dette året reiste han hjem til Norge for å treffe foreldrene sine og gamle venner.

Om våren året etter reiste John tilbake til Rochelle for å jobbe videre i butikken.

Mr. Ely hadde startet en ny butikk mens John var over i gamlelandet, og han ble tilbudt jobben som styrer da han kom tilbake til Rochelle. Dette var en klesbutikk, og handelen gikk ikke så bra som ventet slik at mr. Ely måtte legge ned butikken. John begynte så å jobbe i den første butikken til mr Ely i et år.

Så ble John ansatt hos H.W. Williams som hadde et lager eller butikk. Her ble han værende i 4 år.

I løpet av de 4 årene som John jobbet hos Williams ble mr. Ely syk og tilbød John å kjøpe butikken hans til en respektabel sum. Selvfølgelig så gjorde luringen fra Åse i Sandnes dette. Han brukte Osse i navnet på butikken.

John fikk mange gode år med god omsetning i butikken sin. Han solgte klær og møbler.

Han ble forresten også gift med en dame fra Rochelle, hun het Bertha Kittelson.

Ja slik kan det gå !

Mari Anne Næsheim Hall

_____________________________________________________________________

Packard

Packard var et kjent amerikansk bilmerke på tyve- og tredve-tallet. Packard Motor Car Company i Detroit, Michigan, bygget biler i luksusbilmarkedet mellom 1899 og 1958. Slagord i annonser var; "Ask The Man Who Owns One".

_______________________________________________________

Pinn-Ola – Jærens merkeligste orginal.

Historien om Pinn-Ola har lite med utvandring og Amerika å gjøre, men han kjente helt sikkert noen fra Jæren som hadde utvandra.

Jeg tar med denne koselige saken om Pinn-Ola for å bli litt kjent med denne karen, som levde før mi tid.

Anton Meyer flyttet til Bryne en gang på 1930-tallet. Den første kvelden han hadde på sitt nye hjemsted Bryne, satt han på rommet sitt og nøt freden.

Brått fikk han høre noe lågmælt snakk på veien utenfor. En eller annen tok etterhvert veien opp mot Brynehaugen mens han skrek og skjente for noe.

Anton tenkte at det var en av de tørste i bygda, og sa til seg selv at sånne finnes også på fredelige Bryne.

Den høgmælte var Jærens store orginal Pinn-Ola., på sin omtrent daglige Bryne-tur. Da var han rimelig god til beins, selv om han »skeiva fælt i veg».

På Bryne hadde han sine venner, som han kom innom titt og ofte. Han la seg ned på kne utenfor veggen, la pinnehaugen i fra seg og tente pipa, og ventet på kaffi. Det måtte helst være en svær bolle med kaffi og en mengdevis av sjeva.

Han hørte med i Brynebildet dengang han Pinn-Ola og var både til moro og forargelse når terginga og levenet ble for voldsomt

Han kom tidt og ofte innom Anton og kona, og en dag han var særdeles «fjåge» fikk Anton ham til å stille seg opp i hagen ved siden av kona. Anton fotograferte dem og Pinn-Ola fikk en kopi av bildet. Dette tok Pinn-Ola med seg hvor enn han gikk og viste dem fram, «hu står attemed meg»

En dag på sommeren 1935 ble det et voldsomt rammel opp trappa til oss i 2 etasje., som om det kom en hest trampane oppigjennom.

Tilslutt kom rammelet heilt opp og trykte på ringeklokkå. Anton gikk ut og der stod Pinn-Ola.

Anton hadde aldri før eller etter hørt at han gikk opp trapper til 2 etasje i noe hus.

Pinn-Ola utbrøt « eg må få gratulera med ein liden son.» Sønnen var nettopp født, det stemte det.

Pinn-Ola visste om alt så skjedde på Bryne, stort eller lite.

Anton var så overrasket og rørt over at Pinn-Ola gjorde sånn ære på ham og familien med å streve seg opp alle trappene, ja det var sannelig rørende.

Det måtte en stor kaffibolle til den dagen og flere påfyllinger. Slik var altså Pinn-Ola. Etter å ha skrevet disse ordene om Pinn-Ola så virker det som han var godheten sjøl.

I dag hviler han på Kleppe kirkegård, han Ola fra Tu.

Mari Anne Næsheim Hall

__________________________________________________________________________________________________________________

Bli med Tore Nærland på sykkeltur i 2014!

Jorden rundt på 90 dager !

Bike for Peace Around The World

http://bikeforpeace.info/2014/BikeForPeaceAroundTheWorld.pdf

Første etappe; Manchester - Roma, 15. mars - 7. april 2014

http://bikeforpeace.info/2014/BikeForPeaceManchesterRome.pdf

_______________________________________________________

Innmelding i lodgen vår på internett

Etter vedtak om lovendringer lodgen før jul i 2008 hvor vi vedtok at alle skal kunne bli medlem uten å måtte bli godtatt på et medlemsmøte kan vi nå tilby innmelding på Internett. Du kan vise dine venner som vil bli medlem denne nettsiden på Sons of Norway internasjonalt oversikten med de norske lodgene. Leiv Eirikson Lodge er en av fire som har knappen "join this lodge" Trykk på den og meld inn nye medlemmer. Du kan også ta dine venner med på et medlemsmøte og be en av medlemmene i styret notere navn, adresse, fødselsdag, e-postadresse, telefon og mobiltelefon, så ordner vi resten. Skjema for innmelding kan fås på møtene våre.

Sons of Norway, Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren

Postadresse: Garborgvegen 322, 4340 Bryne

Organisasjonsnummer er 992 478 187. Bankkonto: 3206 20 88 515

Vanlig møtedag: 4. torsdag hver måned

Vanlig møtested: Fredheimstova, Klepp kl. 19:00.

Kontingent 2013: 450 kr for voksne, 200 kr for ungdom (16 – 23 år)