Mot en annen strand

Publiseringsdato: 26.mai.2010 12:09:32

Fra Per Inge Bøe,

Det norske utvandrersenteret har vi fått denne invitasjonen:

Velkommen til 16. juni arrangementet ”Mot en annen strand”.

Migrasjonskultur i Stavanger

Sted: Stavanger. Kongsgaten 52, Strandkaien og Stavanger Sjøfartsmuseum.

Tid: Kl. 13.00 – 15.00

Vi har gleden av å invitere deg/dere til Stavanger den 16. juni. Vi kan tilby et spennende og variert program som inkluderer avdukingen av et historisk navneskilt for Lars Larsen Geilane, døping av Restauration og åpning av utstillingen ”Veien mot et bedre liv?”.

Se vedlagt brosjyre for mer informasjon.

Foto: Restauration til kai ved Ryfylke Trebåtbyggjeri

Arrangør: Stiftelsen Det norske utvandrersenteret i samarbeid med Stiftelsen Emigrantskipet Restauration, Ryfylke Livsgnist, Byhistorisk Forening, Migrasjon Rogaland, Stiftelsen Internasjonalt Hus, Torfinn Nag, Anne Elisebeth Skogen, Stavanger Søemandsforening og Stavanger Sjøfartsmuseum

PS. Vedlagt brosjyre skrives ut med følgende skriverinnstillinger: toppinnbinding, tosidig og farge