Slektsgranskerdagen 2010

Publiseringsdato: 20.apr.2010 05:40:02

Migrasjon i Norge er temaet for Slektsforskerdagen.

Om ferdselsårer og flyttmønster i gamledager.

Hvor kom de reisende fra, hvor dro de og hvorfor flyttet de.

Stikkord: Flyttemønster, barnevandring, Sverige, militære, reisende folk.