Budstikka desember 2009

Desember 2009

Medlemsblad for Sons of Norway -

Leiv Eiriksson Lodge 8-021 -

Sandnes og Jæren

BUDSTIKKA

Torsdag 10. desember 2009 - kl. 19:00. Medlemsmøte i Leiv Eiriksson Lodge på Fredheim. (kart)

Les mer om Lisabet Risa og medlemsmøtet lengre ute i Budstikka.

Redaktøren har valgt fotografiet av den norske utvandringens minnekirke på Utvandrermuseet på Hamar for å lage litt julestemning i Budstikka og for å minne om julemøtet i Lodgen.

Vi kan regne med at de mer enn 2000 kirkene som snart er vekke er del av dette materialet. Min egen familie i Nord Dakota har tilknytning til en slik som de har fått litt hjelp til å ta vare på. Det er ingen julegudstjeneste der nå, men kirken brukes i hovedsak som begravelseskapell. Vang Lutheran Church er tatt opp i et program for bevaring av historiske bygninger på prærien

Vi har fått Lisabet Risa til å fortelle om de første Amerika-fotografene fra Jæren, om hvem de var, og hva de fotograferte i USA og i Norge.

Fra Presidenten

Kjære SONS-venner!

Takk for sist til dokke som var på Fredheim torsdag og høyrde Bjørn Vidar Lerøen kåsera om Kennedy-klanen. Eit lærerikt og interessant foredrag som eg etterpå tykte kunne vart mykje lenger. Me kan kanskje spørja han om å snakka om eit anna emne seinare.

Denne gongen har me vore så heldige å få Lisabet Risa til å fortelja om dei første ”Amerika-fotografane” frå Jæren og deira virke. Lisabet sit inne med mykje kunnskap om dette og er ein framifrå formidlar.

Alt har si tid. ”Presidentens hjørne” i desember 2009 vert vel den siste eg set namnet under. Det har vore mange og lærerike år, frå eg den første gongen som nyvald president helst skalv i buksene på veg heim. Tarald lova å støtta opp og det har han gjort. Det har heile tida vore ein god tone og eit godt samhald i styret.

Eg kan bara seia takk for åra eg har fått vera med. Takk til dei i styret som har halde ut med meg og til dokke som trufast har møtt fram og ”skapt” møtene. Nå skal det likevel verta litt godt å få fylgja med frå tilhøyrarplass.

Så håpar eg at så mange som råd kjem og støttar opp om desembermøtet. Til dokke som ikkje får høve å koma vil eg få ynskja ei rektig GOD JUL og eit GODT NYTT ÅR!

Vell møtt torsdag 10. desember til kåseri, jule graut, kaker kaffi og drøs

Helsing

SverreSverre

Referat fra medlemsmøtet i Leiv Eiriksson Lodge torsdag 26.11.2009.

Møte ble avholdt på Fredheim, Klepp hvor totalt 29 personer hadde funnet veien.

President Sverre Lima ønsket velkommen og deretter ble nasjonalsangene sunget akkompangert av Gunnar Barstad på piano. Når det gjelder post var det kommet julekort fra Terje Vigen Lodge og forskjellige budstikker.

Sverre Lima leste opp en mottatt SMS fra Tarald Oma: Hilsen fra Cape Town, 25 grader, alt vel.

Det var valg på nytt styret for 2010. Følgende ble enstemmig valgt i henhold til innstillingen:

President: Inge Nødland

Visepresident: Tarald Oma

Sekretær: Tone Tjensvold Barstad

Redaktør: Geir Lund

Økonomiansvarlig: Karleif Lende

Styremedlem: Gunleif Seldal

Revisor: Møyfrid Bø

Styret fikk fullmakt til å ta med flere i styrearbeidet ved behov og også kunne opprette komiteer. Dette vil da forelegges medlemmenen på et vanlig medlemsmøte.

Ordet ble så gitt til kveldens foredragsholder, Bjørn Vidar Lerøen. Han har vært journalist, jobbet i Statoil og er nå politisk rådgiver for ordfører Leif Johan Sevland.Temaet var om ”Amerika i et Kennedy perspektiv”.

Lerøen startet med å fortelle at han nettopp hadde vært i Sydney sammen med 3 norske studenter. De hadde kommet forbi en urmakerforetning og der hadde det stått et bildet av presiden John F. Kennedy sammen med klokker av merke som de annonserte for.

Det hadde vært et sjokk for ham og hans familie, ja hele verden, at president Kennedy var skutt i Dallas. I voksen alder hadde Lerøen gått gaten hvor mordet hendte og det var en sterk opplevelse.

Nærmere en royalistisk familie i USA enn Kennedy familien, kommer en ikke.

Kennedy familien kom fra Irland og var katolikker.

Faren Joseph Kennedy var diplomat og industrileder. Sønnene

- John F. Kennedy (1917-1963) ble president og skutt

- Robert Kennedy ( 1925-1968) ble presidentkandidat og skutt

- Edward ”Ted” Kennedy (1932-2009) var 47 år i senatet, men ble aldri president.

John F. Kennedy var tidenes yngste president og den eneste amerikanske president som har vært katolikk. John F. Kenney hadde tatt det beste fra 2 presidenter, Franklin D. Roosevelt for ”look to Norway” og Dwight D. Eisenhower for ”kjemp for fred og frihet”.

Han fikk være president i ca.3 år før han brutalt ble skutt. Han var forbildet for presidentene Clinten og Obama.

Edward ”Ted” Kennedy var 50 år i kongressen.

President Obama hadde hatt fordel om ”Ted” hadde levd 1 år til. Hjertebarnet til Ted var klimasaker og helsereformen. President Obama sa i sin tale under minnestunden etter begravelsen til Edward Kennedy, han var ”senatets siste Løve”. Lerøen avsluttet sitt interessante foredrag med: ”de tre brødrene var store politiske ledere og hadde ”åpne øyne” for kvinner. ”Vi er mange som tenker på de tre brødrene og kommer aldri til å glemme dem”.

Etter foredraget ble det servert rundstykker og krydderkake laget av Oddveig Lima. Drøsen gikk livlig.

Etterpå var det tid for utlodning. Det var mange fine gevinster denne gang.

Vi var så heldige å ha Gunnar Barstad med oss og det ble allsang ledet av Sverre. En stor honnør til Gunnar og hans spill som fikk forsamlingen til å synge av ”full hals”.

En koselig kveld ble avlsuttet ca. kl. 21.30 med ”Auld Lang Syne”.

Presidenten minnet om dato for neste møte som er 10.12 og ønsket alle ”vel hjem”.

Tone Tjensvold Barstad

sekretær

Møter og andre aktiviteter i tiden framover

Torsdag 10. desember 2009. Medlemsmøte Leiv Eiriksson Lodge på Fredheim.

Julemøte. Tradisjonen tro blir det med grøt kokt på "tankmelk" og kaker til kaffen. Gunnar Barstad trakterer pianoet til nasjonalsanger, allsang og taffelet. Inngangspenger kr. 50,-

Lisabet Risa vil kåsere over temaet

Dei første Amerika-fotografane frå Jæren. Kven var dei, og kva fotograferte dei i USA og i heimlandet sitt?

Lisabet bor på Vigrestad. Hun er førstearkivar ved Statsarkivet i Stavanger. Hun har blandt annet skrevet Bygdebok for Bjerkreim, 16-1700-tallets rettshistorie, kvinnehistorie, emigrasjonshistorie, og fotografihistorie.

En av de siste artiklene hun har skrevet er denne om toget som veltet på Flekkefjordbanen i 1931 hvor hendelsen er dokumentert med fotografier.

Torsdag 28. januar 2010 Medlemsmøte Leiv Eiriksson Lodge på Fredheim.

Jostein Larsen, President i Cleng Peerson Lodge i Stavanger setter inn styret for 2010.

Knut Djupedal (se bildet) som er direktør på Norsk Utvandrermuseum forteller om turen videre i "Emigrantenes fotspor" som fortsetter i september 2010. Turen starter i Minneapolis, MN og ender opp i Seattle, WA. Vi skal på turen følge emigrantruten langs jernbanen The Northern Pacific. Linjen går mer eller mindre rett vestover fra Bismarck i Nord Dakota gjennom Glendive, Billings, Big Timber, og Helena I Montana. Deretter svinger det litt nordover inn i Idaho og videre mot Spokane og Seattle i Washington. Dette vil gi oss mulighet til å følge en av de to jernbanene som nordmenn brukte på veien vest. Samtidig kan vi møte flere Sons of Norway lodger og reise gjennom områder med mange Rogalendinger. Knut vil også fortelle om hendelser på noen av de plassene vi skal besøke.

Vi skal ha musikalske innslag av andre men Knut Djupedal gjentar suksessen fra sist han var hos oss og får låne gitaren til Karleif.

Nyheter med mer.

Jubilant i lodgenLeiv Nygård, Leiteveien 42, 4314 Sandnes fyller 80 år 28.desember 2009. Leiv og kona Torunn har nettopp kommet hjem fra høstens opphold USA for å feire jul og fødselsdag i Sandnes. De har begge vært medlem i lodgen vår siden august 1998. Vi stiller oss i køen av gratulanter!

Amerikanske studenter på besøk.

Som mange av dere vil være klar over, har universitet i Oslo i mange år drevet noe som heter Summerschool. Dette er et studium der amerikanske studenter starter studiet tidlig i august og går i et semester til ultimo november. Navnet på selve studiet er SUST som står for Scandinavian Urban Studies. Dette innebærer at studentene får et så bredt innblikk i skandinavisk samfunnsliv som mulig. I løpet av semesteret er det også meningen at de bor hos en norsk vertsfamilie i en kort periode, dvs. en lang weekend.Ledelsen ved studiet har ment at det passer å plassere studentene i familier som er tilknyttet Sons of Norway, da de vel antar at det her finnes en genuin interesse for Amerika og amerikanere generelt, og spesielt fordi studentene hovedsakelig kommer fra såkalte ”norske” områder i USA. Som sekretær i Cleng Peerson lodge har jeg i de siste årene hatt kontakt med studentadministrasjonen i Oslo der de har bedt meg finne en vertsfamilie til to studenter for en weekend. Dessverre har det vært veldig liten respons fra medlemmenes side. Sikkert av mange ulike årsaker.

I høst hadde jeg selv anledning til å ta imot to studenter, og jeg vil gjerne få dele mine erfaringer med dere. Først kan jeg nevne at programmet for oppholdet var satt opp av meg i samarbeid med administrasjonen i Oslo. De to studentene, en gutt og jente, på henholdsvis 20 og 21 år, kom med tog til Sandnes på en torsdag ettermiddag. Sultne som de var etter den lange togreisen, tok vi inn på Lura turistheim og spiste noen nydelige komler. Til tross for enkelte dystre spådommer om at dette ville bli en fiasko, spiste de reint av tallerken. Neste post på programmet var en kort sightseeing i Stavangerområdet der bl.a. ”Brutt lenke” inngikk.

Neste dag, fredagen, ble ganske travel. Vi stilte kl. 09.00 på Dale asylmottak der vi fikk en meget grundig innføring i arbeidet med asylsøkere. Deretter gikk turen til Stavanger hvor domkirken selvsagt ble besøkt. Vi har så heldige å treffe på den nye biskopen idet han ble intervjuet av NRK. Etter NRK- intervjuet ble det vår tur. I løpet av den korte samtalen kom det fram at han hadde studert i samme området som våre to studenter kom fra. Sannelig ble ikke hele samtalen sendt både på Lokalen og på riksnettet.

Etter kirken stod Misjonshøyskolen for tur. Også her fikk vi en grundig innføring i hva denne institusjonen stod for. Hermetikkmuseet var neste post på programmet. En spesialundervisning for bare oss tre gjorde jo sitt til at besøket ble en suksess. Hjemturen ble lagt via bispeboligen på Eiganes og Ullandhaugstårnet slik at de to skulle få et skikkelig utsyn over Stavangerområdet.

Som en lett kan tenke seg, vil unge mennesker gjerne ut om kvelden, men det er mindre klokt dersom de blir eskortert av ”gamle oldinger” som oss. Heldigvis hadde Mari Anne Nesheim Hall en datter, Margrethe, på omtrent samme alder som våre studenter. Det var ikke nei i hennes munn da vi spurte om hun ville ta de to ut på byen en fredagskveld. At studentene storkoste seg sammen med de norske ungdommene sa seg nærmest selv.

Lørdagen ble benyttet til en lengre sightseeing i distriktet. Frafjord, Byrkjedalstunet, Gloppedalsuren og Vikeså ble besøkt. Hjemturen gikk via kysten. Lørdagskvelden hjemme hos oss var nokså tradisjonell med bl. a. reker som en av ingrediensene.

Søndag formiddag var det avreise fra Sandnes i påvente av at det nye dobbeltsporet skulle bli klart. Jeg forstod det på de to studentene at de hadde likt seg under oppholdet her. For oss ble det et nytt bekjentskap og mange hyggelige minner. Absolutt å anbefale også for andre medlemmer av lodgen.

John A. Aasland

VERTSFAMILIE 5. nov.-8.nov. 2009 Av Geir Lund

Den 5. November kom 2 kjekke studenter med tog/buss til Sandnes stasjon. Vi som vertsfamilie hadde sett frem til denne helgen en god stund. Foranledningen var en henvendelse fra Scandinavian Urban Studies som er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universiteter i USA. Denne henvendelsen var rutet gjennom Sons of Norway. Studentens navn var Alexis Abrams-Bourke og Erica Berg.

Vi har 2 sønner på henholdsvis 16 og 19 år, så det stemte rimelig bra med studentene som var på 20 og 21 år. For oss var det viktig å bli så godt kjent med studentene som mulig, så vi hadde lagt opp til et program som var passe løst. Dermed hadde vi planlagt at vi ikke hadde annet på tapetet på torsdagen enn en bli kjent kveld. Vi fyrte i peisen og hadde god mat og drikke og jeg tror studentene hadde det veldig trivelig. Med god samtaler og fine diskusjoner så forsvant kvelden i en fei. Vi fikk påfyll både hva som rørte seg i de respektive hjemme områdene som var Ohio og Massachusettes, og hvordan de så på dagens politikk i USA, samt hvordan de så på at fredsprisen gikk til Barach Obama. Våre gutter var veldig interessert i hvordan deres hverdag var på skole og studier. Her var det en god del forskjeller. Og da de fortalte at sertifikatet kostet under 300 dollar å ta i USA mot nærmere kr 30000 i Norge, ble diskusjonen frisk…J. Veldig lærerikt og kjekt! Herlig å få vinklingen som så unge mennesker har på utviklingen i samfunnet.

Fredag kom og vi hadde planer om å besøke Utvandrer senteret samt at vi hadde fått innspill på at Scandinavian Urban Studies hadde bestilt tid oppe på Misjonshøy skolen for en presentasjon av denne.

På Utvandrer senteret fikk de en fin innføring i utvandringen fra Norge og historier knyttet til dette. På slektsgransker loftet fikk vi en god innføring hvordan man skulle gå frem for å finne slekt i Norge. Erica Berg hadde norske aner fra Hordaland og hun fikk forhåpentlig nok informasjon til å starte en spennende jakt på slektninger fra Norge. Pr. dag hadde de ikke noe kontakt med slektninger bosatt i Norge.

På Misjonshøyskolen fikk vi en trivelig og lærerik innføring på hvordan skolen ble drevet og hvilke muligheter som fantes der. Siden reiste vi hjem igjen og fikk i oss et godt måltid mat og nye gode samtaler. Vår yngstemann reiste på håndball turnering denne ettermiddagen og skulle komme tilbake igjen lørdag ettermiddag. Vår eldste sønn Anders tok seinere jentene med på bowling og kino. Det virket som de hadde hatt nok en fin dag i Sandnes.

Lørdagen hadde vi ett program på dagsorden og det var å besøke Byrkjedalstunet. De fikk da se et variert landskap fra by til landlige omgivelser og etter hvert høye fjell. Byrkjedalstunet er jo på mange måter litt annerledes og her er det mye man kan kjøpe med seg. Og det gjorde de da også. Avslutningsvis der oppe hadde vi noe godt å bite i samt en god kaffe med utveksling av erfaringer på hva forskjellig turer innebærer. Lørdags kvelden ble ikke så sein som de andre kveldene hadde blitt…

Søndags formiddag var det retur fra Ruten i Sandnes. En god frokost ble inntatt før vi fikk en hyggelig avskjedsgave. Vi utvekslet mail adresser før vi kjørte de inn til Sandnes sentrum. Kanskje treffer vi de igjen en dag…

Avslutningsvis kan vi si at de som har lurt på å være vertsfamilie, ikke nøl men hopp i det. Skikkelig kjekt!

Med vennlig hilsen

Geir Lund

Noen bilder:

USAs ambassadør Barry B. White besøkte Stavanger

Tidligere i høst ble Barry White utnevnt som ny amerikansk ambassadør i Norge. Mandag 23. November var han for første gang på besøk i Stavanger. Der traff han blant annet ordfører Leif Johan Sevland og representanter for det amerikanske miljøet.

På bildet ambassadør Bary White og Orfører Leif Johan Sevland

Under innsettelsestalen som ny ambassadør uttrykte White viktigheten av å forbedre og øke økonomiske utviklingsmuligheter både for amerikanske selskap i Norge, og norske selskaper i USA. I Stavanger skal White bli bedre kjent med det sterke amerikanske og internasjonale miljøet som er etablert her. I tillegg til ordføreren besøkte White blant annet Oljedirektoratet, ConocoPhillips, Hess Corporation og Marathon Petroleum Company.

- Helt siden utvandringen til USA i første halvdel av 1800-tallet har Stavanger og USA hatt tette bånd. Etableringen av amerikanske selskaper her i Stavanger de siste tiår har ført til enda nærmere kontakt. USA er en viktig samarbeidspartner for oss. Besøket av den nye ambassadøren vil styrke båndet mellom oss og USA ytterligere, sier ordfører Leif Johan Sevland.

Les mer om ambassadør Barry White og den amerikanske ambassadens arbeid i Norge.

Stoughton Norwegian Dancer Tour 2010 Visit to Norway

Vi får besøk av disse 22. og 23. juni 2010. De kommer fra den byen i Amerika som må være mer norsk enn de fleste byene her hjemme. De feirer syttende mai 3 dager til ende hvert år og hele byen er pyntet med norske flagg hele året. Les mer om dem her.

'

SITATER (www.ordtak.no) Om julen og desember.

Det er jul bare en gang i året, men påske er det hvert år.

Norske ordtak

Jeg må si jeg ble litt skuffet etter julegudstjenesten, da presten ikke husket meg fra forrige julaften.

Odd Reitan

Hvor det er barn, er det alltid jul!

Danske ordtak

Det lyser i stille grender

av tindrande ljos i kveld,

og tusende barnehender

mot himmelen ljosa held.

Jakob Sande

Han kom, som julaften paa Konen.

Peder Syv

Jeg sluttet å tro på julenissen da jeg var seks. Mor tok meg med til et kjøpesenter for at jeg skulle få se ham, og så ba han om autografen min.

Shirley Temple

Link til en annen medlemsavis. Synnøve Nordkapp Lodge i St. Paul, MN

Ryfylke Lodge sin medlemsavis finner du under medlemsblader i Strandhistorielag.

Lura historielag inviterer til middag på møtene sine. Se høstprogram og meny her.

Sons of Norway i Billings, Montana bygger båt.

Innmelding i lodgen vår på Internett.

Etter vedtak om lovendringer lodgen før jul i 2008 hvor vi vedtok at alle skal kunne bli medlem uten å måtte bli godtatt på et medlemsmøte kan vi nå tilby innmelding på Internett. Du kan vise dine venner som vil bli medlem nettsiden på Sons of Norway internasjonalt siden som heter "Join Us > Sign Up ". Velg "Norway" og trykk "find a lodge" og du kommer på nettsiden med de norske lodgene. Leiv Eirikson Lodge er en av fire som har knappen "join this lodge" Trykk på den og meld inn nye medlemmer.

Jærbloggen Jærbuen Arvid Mæland blogger i Stavanger Aftenblad sin nettavis.

Bjørn Vidar Lerøen som fortalte oss om Kennedy-klanen har sin egen blogg på nett som heter "Bjørnespor".

Gevinster til lotteri

En viktig aktivitet på medlemsmøtene er lotteriet. Det har ofte falt på styret å skaffe gevinster, men vi kan vel alle ta med en liten innpakket ting nå og da?

Tre medlemmer i lodgen har allerede meldt seg PC-kurs.

Vi ønsker at flest mulig kan les budstikka på Internett. Noen vegrer seg fordi de ikke kan så mye om datamaskiner og Internett. Lodgen vår sponser med 100 kr av kursavgiften!

Vår egen Arne Hove organiserer kursene. Det er Nybegynnner- og videregående kurser for pensjonister. Det er hovedvekt på Internett og E-post. Kurs vil bli satt i gang ved nok påmeldte og går mandag – fredag kl. 0900 – 12.00. Kaffe og rundstykke i pausen. Ta gjerne med egen bærbar PC. Pris kr. 350,-. Sted: Trones Eldresenter, Sandnes. Ta kontakt med senteret for påmelding eller nærmere opplysninger. Tlf. 51 68 15 00. Karleif Lende kan også kontaktes på våre medlemsmøter eller på telefon 51 66 41 00.

STYRET i Leiv Eiriksson Lodge 2009 ledes av President: Sverre M. Lima 51 48 21 33 / sverre.m.lima@lyse.net, Opplysninger om resten av styret finner du på nettsiden vår www.sonsofnorway8021leiv.com

ARNE PRIMSTAD

4360 Varhaug

Tlf: 51 43 05 14 – Mobil: 928 52 562

Belegningsstein –

Alt innan hagearbeid

Natursteinmuring – Håndgraving

Plantebeskjæring – Minigraver

Jærstein til gardløing

Rennesøystein til forblending

SKAL DU TIL USA?

Benytte rabattavtalen inngått mellom Sons of Norway Distrikt D8 og USA Experten OK Reiser som leverer flybilletter, hotell og leiebil tilpasset dine ønsker!

Ta kontakt pr. tlf. eller mail for forespørsel og bestilling. Tlf.: (+47) 38 35 02 04

Leiv Eiriksson Lodge 8-021

Postadresse: Boks 465, 4304 Sandnes

Organisasjonsnummer er 992 478 187

Bankkonto: 3206 20 88 515

Vanlig møtedag: 4. torsdag hver måned

Vanlig møtested: Fredheimstova, Klepp kl. 19:00

Kontingent 2010: 400kr (2009) for voksne, 200 kr for ungdom (16 – 23 år)

Miljøvern

Les Budstikka på nett.

Spar trykking og porto.

Har du anledning til å motta Budstikka på E-post,

gi oss beskjed om E-postadresse snarest.

Du kan også finne den på hjemmesiden vår

www.sonsofnorway8021leiv.com

We only print the emails we really need to!