Budstikka i februar 2015

Medlemsblad for Sons of Norway - Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren ___________________________

Medlemsmøte i tirsdag 24. februar på Sivdamsenteret kl. 19:00. Velkommen til gode foredrag, musikk, sang, kaffe og god drøs! Inngangspenger kr. 100,-

2015

Hvis ikke annet er nevnt er alle medlemsmøte i Leiv Eiriksson Lodge på Sivdamsenteret på Bryne

Du kan ta toget til møtet.

Tirsdag 24. mars 2015.

Erling Dugan - oppveksten i det forsvunne Brooklyn

Mandag 20. april

Felles møte med styrene i alle Lodgene i Rogaland på Sivdamsenteret, Bryne klokken 18:00 til 22:00.

Tirsdag 28. april 2015 Journalist og forfatter Ane-Charlotte Five Aarset.

Utvandreren - brakte sangen om Norge over havet.

Tirsdag 26. mai 2015

Liv Tjemsland “Livet på sjømannskirken”.

Leiv Eiriksson Lodge ble etablert 31 mai 1997.

Sommermånedene 2015

Det blir ikke ordinært medlemsmøte i juni, juli og august. Kanskje vi kan få til noe i løpet av sommeren i konkurranse med hagelagene?

4. september 2015

TUR til USA i Cleng Peerson sine fotspor

Tirsdag 29. september 2015.

Siv Ringdal - Fra synd til Sears.

Tirsdag 27. oktober 2015

Program ikke avklart.

Lørdag 31. oktober 2015

Slektsgranskerdagen.

Tirsdag 24. november 2015.

Program ikke avklart.


Tirsdag 8. desember 2015

Julemøte med grøt eller middag. Program ikke avklart. Innsetting av nytt styre.

__________________

SKAL DU TIL USA?

Benytte rabattavtalen inngått mellom Sons of Norway Distrikt D8 og USA Experten OK Reiser som leverer flybilletter, hotell og leiebil tilpasset dine ønsker! Ta kontakt pr. tlf. eller mail for forespørsel og bestilling Tlf.: 38350204

www.usaexperten.no

Kontakt oss her.

USA Experten på Facebook

____________________

Brubyen Lodge 4-576, Saskatoon i

Saskatchewan, Canada

er vår vennskaps Lodge i Canada. Her er februar-utgaven 2015 av Lodgens newsletter "Mellom Venner". Laget holder til i Fairfield Senior Citizens

Centre, 103 Fairmont Court, Saskatoon (3rd Thursday each month).

____________________

Gevinster til lotteri

En viktig aktivitet på medlemsmøtene er lotteriet. Det har ofte falt på styret å skaffe gevinster, men vi kan vel alle ta med en liten innpakket ting nå og da? Vi ser for oss en ny gjenstand (gjerne hjemmelaget) med verdi på mellom 30 til 80 kroner.

____________________

NYE MEDLEMMER.

Gunnar NerheimNorske sauegjetere og saueeiere i Montana, 1880-1920

"I oktober 2014 var jeg 10 dager i Montana for å finne arkivmateriale om mysteriet nordmenn som sauegjetere i Montana. Jeg fant langt mer arkiv-materiale enn forventet, og har fram til jul og nyttår bearbeidet mye av dette materialet. Så nå har jeg god peiling på hvorfor nordmenn foretrakk å bli sauegjetere og ikke cowboyer.

Norske sauegjetere har i Montana fram til i dag hatt et spesielt rykte - av typen en sjømann går i land. Det vil jeg også komme inn på". Beste hilsen Gunnar Nerheim.

(Les mer om Gunnar Nerheim lengre ned på siden)

Fra Presidenten.

Tone Tjensvold Barstad

Vinteren har vært på besøk, snø og kaldt, men snøen forsvant like fort som den kom.Jeg var i januar sammen med flere andre på besøk i Dalbuen Lodge. Koselig å besøke andre lodger og treffe andre som har samme interesse.

Jeg informerte om turen som Leiv Eiriksson Lodge skal arrangere til USA i september. Jeg var også en tur i Sandnes Historielag for å informere om turen. Det er en unik tur, hvor vi skal besøke to settlement som Cleng Peerson fant til emigrantene som dro med Restauration fra Stavanger i 1825. Flere Sons of Norway lodger skal også besøkes. Bli med på en spesiell tur. Begrenset antall plasser. Her gjelder første mann til mølla …. Mer info om turen finnes et annet sted i budstikka.

Som jeg nevnte i forrige budstikke under «fra presidenten», ønsker vi i 2015 å bli mer synlige som organisasjon.

Vi er i dialog med Sandnes Historielag om felles stand på Sandnes Uka. Dette er noe vi mener kan bidra til å bli bedre kjent som organisasjon i Sandnes distriktet. For tiden får vi ingen omtale i avisene i Sandnes. Jærbladet som dekker kommunene på Jæren, er et viktig organ, hvor vi får omtale i forkant og etterkant av møtene våre.

For noen år siden tok Leiv Eiriksson Lodge initiativ til flere felles møter for lodgene i Rogaland, hvor vi drøftet aktuelle saker. i Leiv Eiriksson Lodge ønsker vi å få liv igjen i disse møtene. Vi kommer til å sende ut invitasjon til lodgene i Rogaland i løpet av mars/april. Vi håper at lodgene i Rogaland ser positivt på dette og at vi får til å treffes regelmessig, gjerne en gang i året, for å utveksle erfaringer og drøfte saker som opptar oss.

For å ha et levende Sons of Norway «lag» er vi avhengig av oppmøte på medlemsmøtene våre. Støtt opp om Sons of Norway Leiv Eiriksson Lodge, vi ønsker å se nettopp deg på møtene våre.

VELKOMMEN på møte.

Ta gjerne med venner – møtene er åpne for alle.

Hilsen Tone.

_____________________________________________________________________

BLI MED PÅ TUR TIL USA i Cleng Peerson`s fotspor i september.

Les mer her.

_____________________________________________________________________

Referat fra medlemsmøtet 27. januar på Sivdamsenteret Bryne.

Møtet ble åpnet av president Tone Tjensvold Barstad, som ønsket alle velkommen og de tre nasjonalsangene ble sunget.Presidenten presenterte høstens tur til USA. Tema for turen er “Drømmen om Amerika - med Sons of Norway i Cleng Peersons´s fotspor”. Guide på turen er forfatter Sverre Mørkhagen. Turen er fra 4. til 16. september. Den starter i New York og avsluttes i Minneapolis.

Årsberetningen for 2014 ble presentert av sekretær Gunnar Line Risa, og regnskapet ble gjennomgått av kasserer Karleif Lende. Årsberetning og regnskap ble godkjent uten merknader.

“Heim til Jæren” ble sunget akkompagnert på piano av Kari Nævra Ree. Tekstforfatteren, Sven Inge Årrestad, som er et av våre medlem, var selv tilstede i salen.

Ordet ble gittt til kveldens foredragsholder, Kari Guttormsen Hempel. Hun er første amanuensis ved Universitetet i Stavanger og har doktorgrad i norsk-amerikanske menigheter. Temaet for foredraget var “kjønn og religion - kvinners stilling i de norsk-amerikanske kirkemiljøene”.Hun hadde undersøkt 6 menigheter fra både by og land i årene 1870 til 1920. Mange kirker ble bygget, vel 2000 pr. 1910. Det var tilsammen over 6500 lutherske menigheter, og det førte til masse uro.

Dette medførte splittelse og mange nye kirkesamfunn, såkalt synoder ble stiftet. Det ble også stor konkurranse mellom frikirkene. Den Lutherske kirke ble kraftig redusert,

mens andre trosamfunn som mormonere, jødedommen, og islam hadde stor økning av medlemmer. Ca ⅓ del av innvandrerne var medlem av et eller annet kirkesamfunn.

Det ble stillet krav til kvinnene. Kvinnene skulle være underdanige, fromme, rene og religiøse. Kvekerne var for likestilling. Haugianerne tillot kvinnene å tale og lede forsamlinger. Uten talerett ble andre aktiviteter for kvinner satt i gang som kvinneforeninger.

Etter foredraget var det litt å bite i samt loddsalg og god drøs.

Terje Vold fortalte etter pausen om sin mors nære slektning, Cornelia Genevive "Coya" Gjesdal Knutson. Han ble kalt “Coya”, da barn hadde problem med å uttale navnet Cornelia. “Coya” var født i 1912 og døde i 1996. Hun var datter av Christine og Christian Gjesdal. Hun var staten Minnesota´s første kvinnelige kongressrepresentant, og ble valgt inn for demokratene i 1955. Hun talte bøndenes sak. Hun mente at jordbruket måtte produsere og få eksportere mer. Det ville gi bedre fortjeneste. Hun ivret også for ungdom og utdanning og fikk opprettet noe tilsvarende statens lånekasse.Det ble laget mange konspirasjonsteorier om ”Coya” - ”dirty trick” og det var mannen som sto bak mange av disse. Han lengtet etter henne og skrev brev som avisene slo opp. “ Kom hjem, Coya” - “Coya come home”.Slår en opp på “dirty trick” i amerikansk 10 på topp liste, ender Coya Knutsen på 6.plass.Hun ble ikke gjenvalgt, men gikk deretter til Pentagon der hun arbeidet med sivilt beredskap som fagkrets. Terje tok også frem trekkspillet og vi sang “Når lysene tennes der hjemme”.

Etter loddtrekning minnet presidenten om neste møte 24 februar. Der vil Gunnar Nerheim holde foredrag om norske sauegjetere og saueeiere i Montana fra 1880 - 1920. Etter et interessant møte, takket presidenten for fremmøte og ønsket alle vel hjem.

På bildet.Torkel Bryne, Jostein Skjerpe og Marit Kalsheim er engasjerte tilhørere.

Gunnar Risa

Referent

Gunnar Nerheim er professor i moderne historie med vekt på økonomi-, teknologi-, og virksomhetshistorie ved Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap på Universitetet i Stavanger.Nerheim har omfattende erfaring fra forskning og undervisning på universitetsnivå, samt ledererfaring fra kunnskaps-organisasjoner. Fra 1995 til 2005 var direktør ved Norsk Teknisk Museum. Da han i august 2008 ble oppnevnt som professor ved UiS, var han direktør ved Stavanger Museum.

Gjennom årenes løp har Nerheim deltatt i en rekke forskningsprosjekter og vært hovedforfatter eller medforfatter i en rekke bøker om industrialiseringsprosesser i Norge i det 19. og 20. århundre. Han har også erfaring som medlem i doktorgradskommisjoner samt bedømmelseskomiteer for professorater i historie i Norge og Sverige.

Sist Gunnar var hos oss var i november 2013 da han snakket om Cleng Peerson.

De siste årene har han engasjert seg mye med emigranthistorie og er nå med i styret for Cleng Peerson Stiftelsen i Clifton i Texas. Han er medlem av NAHA - Norsk Amerikans Historielag og medlem i laget vårt.

Foto: Jan Tore Glenjen i Stavanger Aftenblad 2008.

Hør intervju med Sverre Mørkhagen.

Sverre Mørkhagen blir med som guide på turen "DRØMMEN OM AMERIKA

MED SONS OF NORWAY I CLENG PEERSON’S FOTSPOR" som arrangeres i september ble intervjuet i NRK....Trykk på denne linken

For at Sons of Norway skal være levende og kanskje vokse trenges det hele tiden en tilvekst av medlemmer. Kjenner du noen som deler interessen for emigrasjon til USA og Canada og også slektsgransking, så inviter dem med på møtene.

Finn ut mer om Sons of Norway

Besøk oss på:

The Sons of Norway Website

The Sons of Norway Blog

Sons of Norway Twitter Feed

Sons of Norway LinkedIn page

Sons of Norway Facebook Group

Gratis for deg – verdi for Leiv Eiriksson Lodge.

Grasrotandelen koster deg ingenting og går ikke ut over innsatsbeløpet eller eventuelle premier. Leiv Eiriksson Lodge får 5 % av det du spiller for.

Du kan tilknytte deg en grasrotmottaker via SMS forutsatt at ditt mobilnummer er registrert på kundeforholdet ditt hos Norsk Tipping.

Send SMS Grasrotandelen «org.nr» til 2020. Tjenesten er gratis.

Leiv Eiriksson Lodge sitt organisasjonsnummer er 992478187.

Har du e-post eller har fått ny e-post adresse, men får bladet som papir-utgave i

postkassen?

Send meg E-postadressen din til adressen under, så får du bladet tidligere, og lodgen sparer utgifter til porto! redaktoer@sonsofnorway8021leiv.com.

Visste du?

HUSK TUBFRIM, frimerkeinnsamlingen i Sons of Norway er avgjørende viktig for Tubfrim. SONS's samlet står for omlag tredjedelen av alt.

HUSK boksringene fra drikkebokser, der er vi fra nå av med i en konkurranse med de andre distriktene, som starter med oppsamling av "box top labels" som gir penger til skolene i USA. Vi deltar med våre ringer, og mengder måles i forhold til medlemstallet. VI VIL VISE OSS SOM FLINKE INNSAMLERE!

Calle (Carl Johan Holm) sa at i 2013 samlet vi her i Norge inn hele 1092,5 kilo.

Av dette står SON ved 7 lodger for i alt 427 kilo. Hele 39%. Et fantastisk resultat!

Med standard 3200 ringer pr. kilo, blir det 1.366.400 ringer!

Vi kan virkelig være stolte av den organisasjonen vi er en del av !!!

Medlemmer kan nå lese Viking Magazine Online.

Klikk på bildet over og linken åpnes. Du kan da logge på med din bruker

Sons of Norway, Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren

Postadresse: Røsslyngveien 7B, 4344 Bryne

E-post.: post@sonsofnorway8021leiv.com

Organisasjonsnummer er 992 478 187. Bankkonto: 3206 20 88515

Vanlig møtedag: 4. tirsdag hver måned

Møtested: Sivdamsenteret, Røyrvika 10, 4340 Bryne

Kontingent 2013: 450 kr for voksne, 200 kr for ungdom (16 – 23 år)

Leiv Eiriksson Lodge ble etablert 31 mai 1997