Budstikka i november 2014

Medlemsblad for Sons of Norway - Leiv Eiriksson Lodge 8-021 -

Sandnes og Jæren

_________________________

Tirsdag 25. november kl 19:00. Medlemsmøte i Leiv Eiriksson Lodge på Sivdamsenteret Bryne. Inngangspenger Kr. 100,-.

Du kan ta toget til møtet!

Tirsdag 9. desember 2014. Julemøte med grøt. Innsetting av nytt styre.

Sandnes Trekkspillorkester forteller om sin tur til USA med bl.a. feiring av 17. mai i Brooklyn og sjømannskirken i NY. Trekkspillmusikk.

2015

Hvis ikke annet er nevnt er alle medlemsmøte i Leiv Eiriksson Lodge på Sivdamsenteret på Bryne

Tirsdag 27. januar

Kari Guttormsen Hempel - “kvinners stilllng i de norsk-amerikanske kirkemiljøene”

Terje Voll - om Cornelia Genevive "Coya" Gjesdal Knutson som ble den første kvinnelige kongressrepresentanten fra Minnesota. Hun var datter av Christine og Christian Gjesdal. Christian utvandret fra Gjesdal i 1885.

Tirsdag 24. februar 2015

Tarald Oma “aksjonen mot utvandringens fremme - Ny Jord”


Tirsdag 24. mars 2015.

Erling Dugan - oppveksten i det forsvunne Brooklyn

Tirsdag 28. april 2015

Journalist og forfatter Ane-Charlotte Five Aaset.

Utvandreren - brakte sangen om Norge over havet

Tirsdag 26. mai 2015

Liv Tjemsland “Livet på sjømannskirken”

Tirsdag 25. august 2015

Bryne/møte ute med grilling? Program ikke avklart.

Tirsdag 29. september 2015

Siv Ringdal - Fra synd til Sears.

Tirsdag 27. oktober 2015

Program ikke avklart.

Lørdag 31. oktober 2015

Slektsgranskerdagen.

Tirsdag 24. november 2015.

Gunnar Berge “Amerikanske Nobel Fredsprisvinnere”


Tirsdag 8. desember 2015

Julemøte med grøt eller middag. Program ikke avklart. Innsetting av nytt styre.

SKAL DU TIL USA?

Benytte rabattavtalen inngått mellom Sons of Norway Distrikt D8 og USA Experten OK Reiser som leverer flybilletter, hotell og leiebil tilpasset dine ønsker! Ta kontakt pr. tlf. eller mail for forespørsel og bestilling.

Tlf 38350204

Professor på UiS Nils Olav Østrem forteller fra sin bok “utvandring frå Rogaland og Skjold”.

Boka hans har tittelen "Utvandrarkultur" og blir utgitt av forlaget Spartacus på nyåret/ våren 2015.

Etter pausen vil tidligere Alt for Norge deltaker, Greg Larsen, fortelle, synge og vise bilder fra sine opplevelser ved å delta i programmet. Han vil også fortelle om sine forfedre fra Hegreberg/vareberg som emigrerte. Det blir litt allsang, kaffi med noe å bite i og god drøs! Velkommen!

Fra Presidenten.Tone Tjensvold Barstad.

Kjære SONs venner!

Det er blitt høst med nydelige farger i naturen.

Det er også årstiden for inne aktiviteter og møter.

Siden sist har jeg vært en tur i Bergen og var så heldig å få omvisning på Vestnorsk utvandrersenter på Sletta, Radøy. Bygningene og ikke minst kirken, ga en flott opplevelse

selv om skydekke lå lavt.

I oktober hadde vi felles møte med DIS Rogaland Slekt og Data og vi arrangerte møte på Norli Bokhandel på M44, Bryne. Foredragsholder var forfatter Sverre Mørkhagen. Mørkhagen som nettopp har utgitt sin tredje bok om utvandringen fra Norge, «Det norske Amerika – nordmenn i USA og Canada 1900 – 1975». Tittel på foredraget han holdt var «en rundreise i Amerika». Mørkhagen er en dyktig foredragsholder og trollbandt 51 betalende tilhørere. Etter pausen underholdt «2Me og ein Te» for oss. Det ble en koselig kveld.

Leiv Eiriksson Lodge var medarrangør på den årlige slektsgranskerdagen i Rogaland. Den ble arrangert lørdag 25. oktober på Sola Kulturhus. Vi stilte med stor stand og Sverre Mørkhagen signerte bøkene sine på standen vår. Han var også dagens foredragsholder.

Vi deltok aktivt med å annonsere for USA turen vår som er planlagt i september neste år. Den er kalt « i Cleng Peerson sine fotspor» som du kan lese mer om lengre nede i avisen.

Nå er det november møte som står for tur.

Vi har fått professor ved UIS, Hans Olav Østrem som foredragsholder. Han vil fortelle fra boka som skal utgis til våren, «utvandring fra Rogaland og Skjold».

Etter pause kommer tidligere deltaker i ALT for NORGE, Greg Larsen og forteller, synger og viser bilder fra sine opplevelser under oppholde i Norge og forteller om sine norske røtter fra Hegreberg/Vareberg fra Åmøy. Greg Larsen sine forfedre bosatte seg i Minnesota og har der slektstreff hvert år.

Velkommen til et interessant møte.

Ta gjerne med venner – møtene er åpne for alle.

Tone.

Nils Olav Østrem er professor i historie ved Universitetet i Stavanger og har studert historie, samfunnsvitenskap og administrasjons- og organisasjonsvitenskap ved UiB. Han avla hoved-fagseksamen i historie samme sted i 1989. Østrem var stipendiat ved nåværende UiS i årene 1998-2002 og disputerte for dr.art-graden ved UiT høsten 2002.

Siden 2009 har han vært ansatt som førsteamanuensis i samfunnsfag ved UiS og fra 2012 som professor i historie ved Universitetet i Stavanger. Østrem har gjennom årene bidratt til flere historieverk, og har vært engasjert for å skrive bygdebøker for flere kommuner.

Greg Larsen er en forfatter, country sanger / songwriter, og foredragsholder. Han har røtter i Linwood området i Minnesota og ble i 1988 utdannet ved Forest Lake HS. Han tok en B.A. i teatervitenskap fra The University of St. Thomas i Minnesota. Han bor nå i Los Angles med sin kone og to barn.

"Alt for Norge" er en norsk Reality TV-show som følger 12 norsk-amerikanere når de reiser gjennom Norge og konkurrerer i spennende og ekstreme kulturelle utfordringer.

"The Grand Prize" er en gjenforening med sin Norske familie!

Gregs presentasjonen inneholder lysbildefremvisning med Norges mest pittoreske steder, videoklipp fra TV Norge sin opprinnelige sendingen, og originale sanger.

Under presentasjonen, vil Greg fortelle om formen konkurransene har, om han vant gjenforening med sin norske familie. Videre Hvordan han fikk bli med på showet. Han synger og spiller gitar.

Referat fra medlemsmøte 23. oktober 2014 hos Norli M44

Sons of Norway Leiv Eiriksson Lodge hadde felles medlemsmøte med DIS Rogaland, Slekt og Data, på Nordli bokhandel på M44.

Forfatter Sverre Mørkhagen var kveldens foredragsholder. Han skulle kåsere om sin sistebok, “Det norske Amerika - nordmenn i USA og Canada 1900 - 1975”

Møtet ble åpnet av President Tone Tjensvold Barstad som ønsket velkommen, og deretter ble de tre nasjonalsangene sunget. Kvelden pianist var Kari Nævra Ree.

Tore Nærland holdt derette minneord over vårt medlem i mange år, Johan Magne Wiig, som

døde 21. oktober 2014. Han ble 70 år gammel.

Deretter ett minutt stillhet.

Valgkomiteen, bestående av Tarald Oma, Sverre Lima og Otto Topdal, la fram forslag til nytt styre for 2015. Valg på møtet i november

President Tone Tjensvold Barstad

Visepresident Leif Lund

Redaktør Inge Nødland

Sekretær Gunnar Risa

Kasserer Karleif Lende

Matrialforv. Tore Nærland

Styret får fullmakt til å velge de to resterende representanter.

Ingfrid Fjermestad og Torkel Bryne tar ikke gjenvalg.

    1. Tone ga ordet til kveldens foredragsholder, Sverre Mørkhagen, som har gitt ut tre bøker på Gyldendal Forlag om Norsk utvandrerhistorie fra 1825 til 1975. Farvell Norge, i 2009, Drømmen om Amerika i 2012
    2. Det Norske Amerika, i 2014.

Tittelen på foredraget var “ En rundreise i Amerika”

Han hadde reist rundt omkring i Amerika og Canada, der han oppsøkte nålevende

etterkommer av de som reiste ut, og for å samle stoff til boken. Det var mange interessante fortellinger derfra. Han kunne berette om og å forklare sammenhengen mellom utvandrerne og dagens etterkommere.

Han fortalde også historien om Ole Bull, som ville anlegge et nytt norsk settlement, New Norway i Pennsylvania. Dette skjedde i 1852. Et av settlementene kalte han Oleana. Ole Bull ble grundig lurt. Jordene han hadde kjøpt egnet seg ikke til det bruket han hadde tenkt, så det hele ble gitt opp etter en tid.

For Cleng Peerson´s folk, ble det ikke som forventet i Kendall med lite god jord. De dro derfor til Illinois der det var mye ledig og fruktbar jord, og dermed startet den store innvandringen.

Det var et veldig interessant foredrag, og for å få helheten i det hele, bør en lese bøkene til Mørkhagen.Etter foredraget pressenterte presidenten Sons of Norway´s planlagte tur til Amerika høsten 2015. Turen kalles i Cleng Peerson´s fotspor. Turen går i september og starter i New York, og avsluttes i Minneapolis.Sverre Mørkhagen blir med som guide. Programmet og pris er ikke endelig klarlagt, men ved å kontakte styret i Sons of Norway, vil en få det tilsendt så snart som mulig.

I pausen ble det anledning til å kjøpe bøkene til Mørkhagen og han signerte dem. Det var også, kaffi og

www.usaexperten.no

epost:firmapost@usaexperten.no

Brubyen Lodge

er vår vennskaps lodge i Canada.

Gevinster til lotteri

En viktig aktivitet på medlemsmøtene er lotteriet. Det har ofte falt på styret å skaffe gevinster, men vi kan vel alle ta med en liten innpakket ting nå og da? Vi ser for oss en ny gjenstand (gjerne hjemmelaget) med verdi på mellom 30 til 80 kroner.

NYE MEDLEMMER.

kringle samt at gruppen "2Me og ein Te" med Knut Gundersen fra Nærbø, Odd Helge Stuhaug fra Klepp og Ernst Torgersen fra Egersund, underholdt med fin visesang.Det var også lotteri. Det var 51 betalende tilstede, og de fikk alle oppleve et fantastisk fint foredrag. Takk til Sverre Mørkhagen som gav oss anledning til å oppleve ein slik fin kveld. Me kosa oss.

For at Sons of Norway skal være levende og kanskje vokse trenges det hele tiden en tilvekst av medlemmer. Kjenner du noen som deler interessen for emigrasjon, USA og Canada og også slektsgransking så inviter dem med på møte.

HUSK TUBFRIM, frimerkeinnsamlingen i Sons of Norway er avgjørende viktig for Tubfrim, og SONS's samlet står for omlag tredjedelen av alt.

HUSK boksringene fra drikkebokser, der er vi fra nå av med i en konkurranse med de andre distriktene, som starter med oppsamling av "box top labels" som gir penger til skolene i USA. Vi deltar med våre ringer, og mengder måles i forhold til medlemstallet. VI VIL VISE OSS SOM FLINKE INNSAMLERE!

Calle (Carl Johan Holm) har gitt disse mengdeopplysningene til meg for fjoråret;

For 2013 samlet vi her i Norge inn hele 1092,5 kilo.

Av dette står SON ved 7 lodger og på tross av at det ikke er kongressår, for ialt 427 kilo. Hele 39%. Et fantastisk resultat!

Med standard 3200 ringer pr. kilo, blir det 1.366.400 ringer!

Vi kan virkelig være stolte av den organisasjonen vi er en del av !!!

Innmelding i lodgen vår på internett

Etter vedtak om lovendringer lodgen før jul i 2008 hvor vi vedtok at alle skal kunne bli medlem uten å måtte bli godtatt på et medlemsmøte kan vi nå tilby innmelding på Internett.

Du kan vise dine venner som vil bli medlem denne nettsiden på Sons of Norway internasjonalt oversikten med de norske lodgene. Leiv Eiriksson Lodge er en av fire som har knappen "join this lodge" Trykk på den og meld inn nye medlemmer.

Du kan også ta dine venner med på et medlemsmøte og be en av medlemmene i styret notere navn, adresse, fødselsdag, e-postadresse, telefon og mobiltelefon, så ordner vi resten. Skjema for innmelding kan fås på møtene våre.

Gunnar Line Risa

referent

Sons of Norway, Leiv Eiriksson Lodge 8-021, Sandnes og Jæren, planlegger en tema tur til USA i sept. 2015.

Tema for turen er: I Fotsporene til Cleng Peerson.

Som det framgår av temaet, så starter turen ved Ellis Island, og følger fotsporene videre opp Hudson River, Erie Canal, Kendall, Rochester, NY, til Fox River Valley i LaSalle, IL, Suger Creek, Lee County,IL, Iowa opp til Stoughten, WI og hjem fra Minneapolis.

Erie lunch? (stedet for Oleana) og Cleng Peerson passerte her.

Dag 1

Ankomst New York

Felles middag på hotellet eller nabo hotell.

NB viktig at alle deltakerne har mulighet å treffes første kvelden og få opplysninger og bli kjent.

Overnatting i New York

Dag 2

Gjennom Battery Park på vei til Ellis Island

Se det norske Brooklyn, Lapskaus Boulevard ( 8th Ave) der ligger også Sons of Norway Hall, Scandinavian Delicious, Leif Ericson Park, Brooklyn Bridge, Bay Rich, Red Huck/Ørkenen Sur

Om kvelden middag og cruise på Hudson River

Overnatting New York

Dag 3

Avreise New York til Albany NY ( 2 timer 30 min kjøring)

Empire State building eller Rockefeller center

Kjøre gjennom Bronx (hvor svært mange nordmenn jobbet) på vei ut av NY

Fri om kvelden

Overnatting Albany

Dag 4

Albany NY til Rochester NY. (3 timer 30 min kjøring)

Tur på Erie kanalen fra Schenectady eller Troy (stedet hvor Lars Larsen Geilane ble funnet død/drept)

Til Calina – Cleng Peerson stoppet her (jobbet på saltverk for å tjene penger)

Overnatting Rochester

Dag 5

Besøke Holly, Kendall (ved Ontariosjøen/settlementet), gravstedet til Lars Larsen Geilane – det norske settlementet, stedet der huset til Lars Larsen Geilane stod i Rochester

Møte Sons Lodge i Rochester om kvelden. Kanskje også guiding i løpet av dagen.

Overnatting Rochester

Dag 6

Fra Rockester NY til Buffalo NY ( 1 time 30 min)

Niagara Falls både amerikansk og canadisk side (amerikansk side først pga utsikt)

Overnatting Buffalo

Dag 7

Fra Buffalo til Cleveland, OH ( 3 timer kjøring).

Visit the Dunham Tavern Museum in Cleveland where Cleng Peerson stopped on his travels west. Continue driving along Lake Erie, then cross into the “Hoosier State” of Indiana.

Overnatting i Cleveland, OH.

Dag 8

Fra Cleveland, Ohio til South Bend, Indiana ( 4 timer kjøring).

Overnatting i South Bend, Indiana

Dag 9

South Bend til Chicago IL (1 time 40 min kjøring) avreise kl. 09.00

Avishuset Scandinavian?

Minnekirken? før innsjekking hotell. Dagen fri

Overnatting i Chicago

Dag 10

Fra Chicago til La Salle, IL (1 time 40 min kjøring)

Tur til Fox River Valley , Kendall (Big Growe farm eies av fam fra Time) , Lisbon (kirkegård), Norway (Norsk Museum/butikk), Minnesmerke over Cleng Peerson, Stavanger - Stavanger Church/event. gård med røtter fra Rennesøy.

Overnatting i La Salle, IL

Dag 11

Fra La Salle, IL til Stoughton, WI (2 timer kjøring).

Luther Valley.

KoshKonong church/prærien. Gården til Knute Nelson. Om kvelden treff med Sons Lodge/Stoughton Dancers.

Overnatting Stoughton, WI

Dag 12

Stoughton WI til –La Crosse WI (2 timer 30 min kjøring)

La Crosse er den norskeste i forhold til folketallet av alle amerikanske byer. Gjennom norskedalen. Mt Horeb med norsk butikk og norske reklameskilter. Westby og gjerne lunsj på «Borgen»s Cafe. MIDDAG avslutning – viktig å ha felles middag for å si «good bye». Eivind Heiberg på avslutningen?

Overnatting La Crosse, WI

Dag 13

Fra La Crosse WI - Til Minneapolis MN (2 timer 30 min kjøring).

Omvisning på Gundersens hospital. Deretter til Mall of America frem til avreise fra flyplass ca 16.30.

Fly hjem om kvelden (19.30). Felles transport til flyplassen.

Fra historien:

Reisa over

Fram til om lag 1860 var det seglskip som blei nytta til å krysse Atlanterhavet med

Det var ei langdryg sak.I eit brev frå 1856, skriv ein kar heim og fortel at dei, på turen over til Quebeck, brukte sju veker og seks dagar, og så måtte dei vente i fire dagar før dei kom i land ogreiste vidare med tog.

Men frå 1860 åra tok dampskipa over passasjertrafikken. Då gjekk det lite raskare. Dei fleste norske utvandrarane tok båt over England og reiste vidare frå Liverpoot til Amerika.

Thingvallalinja

Eit anna alternativ var den danske Thingvallalinja. Nokre turar gjekk frå København om Kristiansand og så over til New York. Men ein kunne også ta Thingvalla frå Liverpool. Det var detmange som gjorde. l New York blei ein så tatt inn til mottakstaden. Frå 1830 til 1892 var d

et Castle Garden ein måtte inn til. Ein som reiste over med Tingvalla i 1883 fortel:

Thingvalla la til ved en brygge på vestre side, men da Castle Garden ligger på østre side av havnen, førte en liten hjuldamper oss over dit. Det er enforunderlig bygning, ganske rund som en pyramide. Hvor mange alen den er i omkrets vet jeg ikke, heller ikke høyden på den. Man så like i taket. Herer alle slags agenter og betjenter. Her får emigrantene sine jernbanebilletter, her veies tøyet, her kan man skrive brev og veksLe inn penger>>.

Ellis Island

Frå 1892 tok Ellis Island over som mottaksstad, og alle innvandrarane måtte innom der for kontroll og legesjekk. Ikkje alle slapp gjennom. Nokre blei sendeattende til det landet dei kom frå. Det var mange harde skjebner. Dette er eit døme på det: Tollef Nilsen Aarrestad var i Minnesota. Tollef blei tidlegenkemann, og sonen hans, Nils Tollefsen blei verande her i landet. Då Nils blei fjorten år, skulle han reise over til faren. Det var ordna slik at han skullefølgje ein litt eldre kar som skulle over.

Dei kom til Ellis Island. Då fekk Nils problem. Han hadde hatt tuberklar i halsen. Dermed blei han nekta innreise. Han blei sendt attende til Noreg. Det var eit hardt slag for den unge guten.

Men ikkje alle gjekk i land i New York. Ein kunne også reise til Quebeck i Canada og ta seg fram den vegen. Det var det mange som nytta seg av. I 1950 åra sende ei dame, Anna Mikkelsen,heim ein del stoff til Jærbladet. Dei blei trykte under namnet <'Heim syn>. Familien hennar reiste over i 1882. Ho har fortald om reisa deira. Dei reiste til Quebeck.

Gjengitt med tillatelse av Arthur Løvik.

Gratis for deg – verdi for Leiv Eiriksson Lodge.

Grasrotandelen koster deg ingenting og går ikke ut over innsatsbeløpet eller eventuelle premier

Leiv Eiriksson Lodge får 5 % av det du spiller for.

Har du e-post eller har fått ny e-post adresse,

men får bladet som papir-utgave i

postkassen?

Send meg E-postadressen din til adressen under, så får

du bladet tidligere, og lodgen sparer utgifter til porto!

redaktoer@sonsofnorway8021leiv.com