Budstikka i november 2016

Medlemsblad for Sons of Norway - Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren ___________________________

Medlemsmøte tirsdag 22. november 2016 på Sivdamsenteret kl. 19:00.

Velkommen til gode foredrag, musikk, sang, kaffe og godt drøs! Inngangspenger kr. 80 for medlemmer, kr. 100 for andre.

Ole Jone Eide -

Norsk og skandinavisk migrasjon til Nord-Amerika

Hvis ikke annet er nevnt er alle medlemsmøtene i Leiv Eiriksson Lodge på Sivdamsenteret på Bryne

Du kan ta toget til møtet.

__________________

Legg til møtet 22. november i kalenderen din

iCalendarGoogle CalendarOutlookOutlook OnlineYahoo! Calendar

___________________

2016

Tirsdag 6. desember 2016.

Øyvind Nordsletten

Utvandringa frå Irland - landet som sende flest av sine søner og døtrer i emigrasjon til Amerika. Julemøte, innsetting av nytt styre.

2017

Tirsdag 3.januar

Slektsgransking på Sivdamsentert 18:00 til 21:00.

Tirsdag 24. januar 2017

Hans Eirik Aarek

Kvekerbevegelsen.

Hans Eirik Aarek

(f. 1939) er pensjonert universitets-lektor fra Universitetet i Stavanger.

Tirsdag 7. februar

Slektsgransking på Sivdamsentert 18:00 til 21:00.

Tirsdag 28. februar 2017

Jostein Mykletun

"Norge og USA -

Gamle transatlantisk bånd i en utfordrende verden". Mykletun er tidligere ambassaderåd ved den norske ambassaden i Washington, D.C. (2001-2005) og generalkonsul i Houston, Texas (2010 - 2015).

Tirsdag 7. mars

Slektsgransking på Sivdamsentert 18:00 til 21:00.

Tirsdag 28 Mars 2017

Liv Tjemsland - En reise gjennom 50 Stater.

Tirsdag 4.april

Slektsgransking på Sivdamsentert 18:00 til 21:00.

Tirsdag 25. april 2017

Gunnar Nerheim om hans siste forskning og bok om Cleng Peerson. Nytt lys på Cleng og hans virke i USA.

Torsdag 27. april 2017

Cleng Peerson Symposium

Tysværtunet Kulturhus, Aksdal kl. 10:00 til 16:00

Tirsdag 23. mai 2017

Ane Mari Braut Nese.

Om studier i USA

Laget vårt feirer 20 års jubileum.Laget ble stiftet 31 mai 1997 på Sandnes Motorhotell. Vi skal i det minste ha stor kake på dette møtet!

21.- 24. juni 2017

NAHA-NORGES 13. SEMINAR i Stavanger. Tema for seminaret er migrasjon, minoriteter og religionsfrihet. Les mer om seminaret her.

Tirsdag 26. september 2017

Enok Lauvås familien fra Lauvåsvågen som kom til Sør-Dakota i 1870-åra.

Utnevnelse av valgkomite

Tirsdag 24 oktober 2017

Lørdag 28. oktober 2017 SLEKTSGRANSKER-DAGEN

Tirsdag 21 November 2017

Valg

Tirsdag 5. desember 2017 Julemøte med grøt eller middag. Innsetting av nytt styre.

NYE MEDLEMMER.

På møte i oktober fikk vi tre nye medlemmer.

Vi ønsker Tom Olsen fra sandnes, Leiv Ingvar Falkeid fra Finnøy og Olga Margrethe Kleven fra Bryne velkommmen.

Ole Jone Eide (f.1976) er stipendiat ved Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap ved Universitetet i Stavanger.

Ole Jone Eide har skrevet boken om den tidlige utvandringen fra Finnøy prestegjeld til USA.

For tiden strever han med sluttføringen av doktorgraden ved universitetet i Stavanger.

Foto av Ole er"lånt" fra UiS nettsider om ansatte.

Stikkord om innholdet i forredraget er:

Migrasjon til USA på 1600-tallet.

1800-tallet og tidlig 1900-tallet

  • Norsk/skandinavisk emigrasjon til Nord-Amerika i en europeisk kontekst.
  • Årsaker til migrasjon.
  • Pionermigrasjon og massemigrasjon.

Sammenligning av nordmenn, svensker og dansker, både som emigranter til og immigranter i USA

  • Som etniske grupper i USA vil han blant annet sammenligne variabler som velstand, religion, giftemålsmønster og velgeratferd.

Etter pausen snakker Terje Vold om bøkene til Edvard Hoem som handlar om utvandring frå Molde. I den første boka reiste dei til Sør-Dakota, i den andre til Alberta. Terje veit ikkje om medlemmane er klar over innhaldet. Ein kan jo lura kva det er når tittelen er “Slåttekar i himmelen”. Den andre er meir direkte og heiter “Bror din på prærien”.

Terje Vold forteller også om hvor han hentet inspirasjon til å skrive historien om utvandringen til sin mors familie

Musikken denne kvelden er ved Kari Nævra Ree.

Fra Presidenten Tone Tjensvold Barstad.

Kjære SONs venner.

Vi skriver allerede november og det er tid for valg. Valgkomiteens leder la frem forslag på kandidater på forrige møte og det er kandidater til alle vervene. Takk til dere som tar gjenvalg og takk til deg som påtar deg et nytt verv i lodgen. Det blir valg nå på november møtet.

Vi har for tiden verving av medlemmer og vi får stadig nye medlemmer til lodgen, noe

vi er svært takknemlige for. For å kunne drive en levende lodge er vi avhengig av medlemmer og dette lover godt. Vi har ut året tilbud til alle som melder seg inn at de betaler kun kr. 200,- i medlemskontigent det første året og lodgen betaler resten.

Det har nettopp vært slektsgranskerdag, hvor Leiv Eiriksson Lodge som tidligere år. stilte med egen stand i Sola Kulturhus. Mange besøkte standen vår og var nyskjerrig på hva vi drev med. Dette er en god måte å kunne fortelle om møtene våre og hva vi ellers driver med.

På forrige møte hadde vi besøk av forfatter Odd Sverre Aasbø. Han fortalte fra sin bok «Drømmen om Amerika». Mange hadde funnet veien for å høre hva han hadde å fortelle. Svein Inge Årrestad deltok på piano og delte noen humoristiske historier med oss.

Det er sikkert mange av dere som har hatt besøk eller vært på besøk hos amerikanske slektninger og venner. Det hadde vært fint om dere kunne delt historier/opplevelser med oss andre, enten ved å skrive litt om hendelsen eller å fortelle litt på møtene våre. Håper dere tar utfordringen…

På neste medlemsmøte den 22. november kommer Ole Jone Eide. Han har kalt sitt foredrag, Norsk og skandinavisk migrasjon til Nord-Amerika. Kari Nævra Ree blir med oss på piano.

For å kunne drive en aktiv Sons of Norway Lodge er vi avhengig at medlemmene kommer på møtene våre. Ta med venner, møtene våre er åpne for alle.

Jeg ønsker dere alle en fin november.

Hilsen fra Tone

Medlemsverving og nye medlemmer

Styret i laget har bestemt at nye medlemmer som innmeldes før nyttårskifte 2016/17 bare betaler kr. 200;- for første års medlemskap. Styret håper at de som "sitter på gjerdet" nå melder seg inn.

Referat fra medlemsmøte 25. oktoberber 2016

Møtet ble som vanlig opnet av President Tone Tjensvold Barstad og derette ble de tre nasjonalsangane sunget. Det var Svein Inge Aarestad som trakterte pianoet denne kvelden.

Deretter ein forretningsdel ved Presidenten.

Hun minnet om tilbud av medlemskap som gjelder ut året. Tilbudet består av at Lodgen betaler halvparten av prisen for medlemskapet.

Hun minnet også om Slektgranskerdagen i Sola Kulturhus 29.oktober, der Sons of Norway deltar med stand.(se bilder lenger nede på siden).

Ordet ble deretter gitt formannen i valgkommiteen, Tarald Oma.Han sa litt om tilstanden til Lodgen, blandt annet at det var den Lodgen som drev det best her i landet. Han kom med kommiteen´s forslag til nytt styre: Styret gjenvelges unntatt Visepresident Leif Lund som sa fra seg gjenvalg etter 5 år i styret. Som ny styremedlem vart Geir Hendum foreslått. Deretter vart “This land is my land” sunget før ordet vart gitt til kveldens foredragsholder Odd Sverre Aasbø som utgav boken: “Drømmen om Amerika” i juni. (På bildet under sammen med Tone). Det er hans drømmer og tanker som han tar opp i boken. Her i landet er vi ikke så avhengig av Amerika, som da hans bestefar pluss to brødre reiste i 1923. Her i landet var det lite arbeid og vanskelig å brødfø seg selv og familie, så mange reiste til det forgjettede land for å finne levebrød for seg og sine. Det er grunnen til at nesten halvparten av den norske befolkningen drog. En annen grunn til at mange reiste var religion. Det var spesielt kvekerne som blei ramma av det. Det var vel hovedgrunnen til at Restaurationen reiste fra Stavanger. Dei følte seg pressa ut av landet både av lokalsamfunn, myndigheter og ikkje minst av kyrkja. Den norske utvandringen til Amerika startet nok lenge før Restaurationen la ut fra Stavanger. Tidligere på 1600 talet hadde mange nordmenn reist over havet, og slått seg ned i den nederlandske byen Niew Amsterdam. Mange av nordmennene drog da nordovover Hudson elva og busette seg i nybyggerkolonien Fort Orange. Det er i dag byen Albany. Hvem var disse nordmennene? Det var sjøfolk, fiskere og pelsjegere.

Han nevner at nordmenn lider av janteloven og skryter for lite av sine utvandrer i forhold til andre innvandrernasjoner. Det er en hel rekke av norskamerikanere som ikke er/blir omtalt i Norge. Amerikanerne minnes sine norske “kjendiser “med bautaer, parker, gatenavn, ja til og med på frimerke. Leiv Eirikson har ett minnesmerke i Norge, mens det i Amerika er utallige.

Kan nevne mange nordmenn, som er mer berømte der, som mange i Norge i vet hvem er. Kan nevne Bernt J Muus, grunnleggeren av St.Olav College. Melius Christiansen stiftet St. Olavc Choir. Andre som er godt kjendte er Ole Bull, Knute Nelson, Knut Rockne og Hans Christian Heg, første nordmann i høy offentlig stilling. Han var en stor borgerkrigshelt.

Den første norskamerikanske visepresidenten var Hubert Humphrey.

Walter Mondale var også visepresident, men til valget som president tapte han for Ronald reagan.

Oppfinnere var der også blandt norskamerikanerne. Ole Eivindrud, med påhengsmotoren. Mikrobølgeovnen´s far var også norsketted. Han hette Moe og var fra Suldal.

Blandt kjende idrettsmenn er det mange, både nålevende og døde.

Kan nevne Sonja Hennie, Ruud brødrene, Stein Eriksen, Mats Zuccarello og Jan Stenerud. Navnene er og blir glemt i Norge, men i Amerika er de fortsatt store og uforglemmelige.

Odd Sverre Aasbø åpnet foredraget sitt om første gang han var i Amerika skulle han se virkelige cowboys som han hadde lest om i tegneserier etc, men han fann ingen. Cowboyene fann han når han kom hjem, nemlig i Vanse. Etter foredraget svarte han på spørsmål fra tilhørerne.

Etter kaffepause og lotteri fikk Svein Inge Aarestad ordet og han fortalde stubber fra Jæren. Mottoet hans var “Ein god latter forlenger livet”

Presidenten takket de 37 som var tilstede for fremmøtet og minnet om neste møte 22.november. Foredragsholder Ole Jone Eide som skal snakke om Skandinavisk migrasjon til Nord-Amerika.

Valg av styre i laget for 2017- Valgkomiteen sin innstilling.

President Tone Tjensvold Barstad - på valg

Visepresident/Redaktør Inge Nødland, ikke på valg

Finanssekretær Geir Hendum - Ny

Sekretær Gunnar Line Risa - på valg

Aktivitetsleder Hanne Høie - ikke på valg

Materialforvalter Tore Nærland - ikke på valg

Kasserer Karleif Lende - på valg

The Fjermestad`s - av Ingfrid Fjermestad

Nord for Haugesund går det ein veg langs sjøen. Der er holmar og skjer, og fine badeviker. Til høgre går ein smal veg; han svingar seg oppover forbi eit par hus, og endar opp i flåfjell og einarbuskar. Her, på eit småbruk, vaks det opp ei fin, stillfaren og flink jente: Inger Oline Støle (1876-1960) Som ganske ung kom ho til Jenteskulen på Åsland i Time. Der lærde ho gardsdrift både ute og inne. Åsland er nabo til Fjermestad, og der frefte ho Tollef Fjermestad (1867-1943) frå den vesle garden Småberg. Dei gifta seg og fekk 10 born. Dei vart mine far-foreldre.

To av sønene, Børge (1903) og Toralf (1905) drog til Canada då dei var omlag 20 år gamle. Det slo seg ned på prærien i Saskatchewan nær den vesle byen Birch Hill. Etter 10 år reiste Børge heim att. Det hadde vore fleire uår og lita avling. Han hadde Rakel som venta heime, og dei gifta seg og han vart skomaker på Bryne.

Toralf hadde gifta seg med Nora Skrudland frå Bryne. Ho hadde kome til Canada i lag med foreldra og ei søster. Dei fekk seks born; Gudrund (Victoria), Lloyd (Calgary), Sonja (Indiana, USA), Micael (Kolowna), Bernice (Fort St. John) og Inger Marie (White Horse, Alaska). For å brødfø familien, arbeidde Toralf også som snikkar, og han var borte veker om gongen. Det var einsamt for Nora og borna ute på prerien Tre gonger "prøvebudde" dei i Birch Hill, før det flytta heimehuset dit.

Det me visste om livet deira i Canada høyrde me frå Børge, breva til farmor og kort til jul. På veggen heime hadde me eit familiebilete av Nora og Toralf og fire av borna, teke få år etter krigen.

På familiebiletet t.h.sit Nora og Toralf med Gudrun og Lloyd bak, Sonja og Micael melllom dei.

Først etter 40 år kom Toralf heim ein tur, og då var begge foreldra døde. Bernice fortalte at ho aldri ville gløyma heime på kjøken då telegrammet om at farmor var død, kom. Toralf hadde alltid lengta heim, og sjølv om han heldt god kontakt med mora og Børge, ville han ha lite snakk om Norge. Det var for vondt. Han var heime tre gonger i alt, og eine gongen var Micael med. Han døydde bare vel 50 år gamal, og eg er glad eg fekk treffa han.

Seks søskenbarn samla på farmen:. Frå venstre Gudrund Brown (1933-2016), Lloyd Fjermestad (1936), Torbjørn Fjermestad (1948), Sonja Primeu (1938), Ingfrid Fjermestad (1942), Bernice Gordon (1948).

I 2008 reiste bror min, Torbjørn, og eg til Canada for å sjå farmen og Birch Hill. Gudrund, Bernice, Torbjørn og eg køyrde frå Vancouver til Birch Hill. Me overnatta først i Kolowna hos Dixie, enkja etter Micael. Det hadde i langt tid vore ein stor brann i området, og han nærma seg husa. "Eg er redd" skreiv Dixie på mail. Brannen vart sløkt få meter frå huset hennar, og det var svart og lukta brann då me kom.Inne var det bilete av Micael som ridande politi. Han hadde den fine uniformen med den raude jakken på seg, Han hadde fleire gonger vore i Russland for å læra frå seg. På veggen over garasjen hadde Micael svidd inn med STORE bokstavar "The Fjermestads". Slikt gjer noko med ein....

Ein sein ettermiddag kom me til Calgary. Der låg byen så flat, så flat. Ikkje visste eg at det var ein "oljeby" Der overnatta me hos Lloyd og Judy, og dei var med oss dagen etter. Me skulle møta Sonja med mann, dotter, svigerson, og barnebarn i Prince Albert. Dei var komne frå Indiana. Sonja hadde gifta seg med Reg og flytta dit ganske ung. Han var proff hoceyspelar der. I Prince Albert var me nær målet, og utpå dagen drog me til farmen. Eg såg for meg dei to unge gutane som skulle ta fatt der ute. Der gjekk vegen, nå tilgrodd med gras, innover under nokre tre, restane av fleire småhus, tomta der heimehuset hadde stått, Restane av ein bil som kunne varmast opp med kol og murstein. Faren køyrde dei ungane som gjekk på skulen i Birch Hill med denne bilen. Om vintrane varma han godt opp- "og så stappa han oss inni". Dei fire første åra gjekk dei på skule nokre hundre meter frå heimen. Det hende at veret var så fælt at faren måtte køyra dei dit og. Ein gong gjekk Bernice seg vill på heimvegen, og faren måtte leita etter henne med lykt. På plassen der skulen hadde stått, var det nå ei plate med etternamna på dei som hadde gått på skulen, og lærarane. Utanom Fjermestad, stod namna Birkeland, Søyland, Høiland, Hetland, Nevland, Thu. Lærarar: Lima, Njaa, Salen, "Seinare vart me sette på toget til Prince Albert for å gå vidare på skule. Og frå då av måtte me greia oss sjølv" sa dei og smilte. Og alle fekk seg eit yrke.

For at Sons of Norway skal være levende og kanskje vokse trenges det hele tiden en tilvekst av medlemmer. Kjenner du noen som deler interessen for emigrasjon til USA og Canada og også slektsgransking, så inviter dem med på møtene.

___________________

SKAL DU TIL USA?Benytte rabattavtalen inngått mellom Sons of Norway Distrikt D8 og USA Experten OK Reiser som leverer flybilletter, hotell og leiebil tilpasset dine ønsker! Ta kontakt pr. tlf. eller mail for forespørsel og bestilling Tlf.: 38350204

www.usaexperten.no

Kontakt oss her.

USA Experten på Facebook

Historien om Edvarda Omine Aardal født i 1892 i Aardal Hå, er skrevet av datteren Wanda Benson. Les historien her. ______________

Brubyen Lodge 4-576, Saskatoon i

Saskatchewan, Canada

er vår vennskaps Lodge i Canada. Her er november - utgaven 2016 Lodgens newsletter "Mellom Vennerr". .

Redaktøren heter Alfred Hovdestad.

Laget holder til i Fairfield Senior Citizens

Centre, 103 Fairmont Court, Saskatoon (3rd Thursday each month).

____________________

Gevinster til lotteri

En viktig aktivitet på medlemsmøtene er lotteriet. Det har ofte falt på styret å skaffe gevinster, men vi kan vel alle ta med en liten innpakket ting nå og da? Vi ser for oss en ny gjenstand (gjerne hjemmelaget) med verdi på mellom 30 til 80 kroner.

____________________

På farmen synte Gudrund den delen der Børge hadde budd. Han hadde grave huset ned i bakken, men med tretak. Romet var så lite, sa ho, at det var nest bare plass til trunken hans. Det var Micael som hadde overtatt farmen, og han var gravlagd der Eit enkelte trekors med namnet hans på, på tomta der huset hadde stått langt ute på prærien i Saskatchewan..Denne dagen låg det blomar på grava hans, og me stod der kvar med våre tankar. Likeeins var det ved grava til Nora og Toralf. Sola heldt på å gå ned, og det vart eit fint lys innover mellom trea.

Så kom me til huset som var flytta frå prærien. "Eit kvitt hus i eit vegkryss, med grasslette rundt" sa Toralf. Der stod det nett slik han hadde sagt. I utkanten av Birch Hill,, heimen til han, Nora og borna på prærien og her. Nå såg me det. "Koss he dei det!" lurte me på i barndomen.

Huset som stod på farmen og i Bitrch Hill var finare før,sa dei. Det gjekk ein veranda rundt med ei trapp ned.

Nora og Toralf var gode foreldre, det kom fram i alt borna sa. Om søndagane drog dei mange gonger til ei elv. Dei hadde med mat og bade når veret tillet det. Ein gong kvar sommar køyrde dei til ein stor nasjonalpark på dagstur. Det var ein lang tur og dei for heimafrå tidleg, fullasta med mat, drikke og tepper. Parken låg ved ein innsjø, så dei kunne bada. Då me var på veg dit, og såvidt kunne skimta sjøen mellom trea, sa dei at her starta gledeshyla våre...

Då me var i Prince Albert, såg me huset til Gudrun, og skulen der ho hadde vore lærar. Me såg også den gamle frisørsalongen der Nora og jentene "fjonga" seg før biletet som skulle til Norge. "Me måtte sjå fine ut". Seinare drog Gudrund og mannen til Alaska og dreiv eit lite hotell ved hovedevegen. Som barn høyrdest det "romantisk" ut, men Gudrund kunne fortelja at det var mykje arbeid, kaldt, vanskeleg å få maten fram, og det var svært kaldt å tappa bensin frå ei einsleg pumpe ved vegen. Særleg travelt var det om vinteren når alle fangstfolka kom ned frå fjella. Inger Marie budde også i Alaska, i White Horse. Ho var politisk rådgjevar, og ho treivst godt, om det var litt tøfft. Men ho fekk MS og måtter slutta bare 5o år gamal. Nå har ho flytta nærare dei to sønene sine.

Sjølv om dei seks syskena budde langt frå heimen og langt frå kvarandre, hadde dei eit godt samhald. Dei var mykje i lag. Dei ni andre syskena til Toralf vart alle busette på Jæren, og me var ein heil "klan" som heldt i hop. I selskap, dåp, konfirmasjin, bryllup, gravferd, og tur kvar sommar til Eikeland Aua (opp av Brusand) der tanta Maja budde. Me fylte bussen til Jon Fjermestad med vaksne, ungar og mat, og var der ein heil sundag. "Lucky you" var kommentaren frå syskenborna i Canada.. Først i 2008 forstod eg verkeleg kva familien har å seia. For oss her var det sjølvsagt at me var mange og i lag.

Før far min, Alf, døydde, sa han at me måtte halda kontakten med Toralf sine.

Ingfrid Fjermestad 31 oktober 2016.

Gudrund som Ingfrid nevner, var født 5.mars 1933 i Birch Hills, Saskatchewan. Hun døde fredfult 21. mars i år Ingfrid skriver også om henne i aprilutgaven (Red. anm).

Lady Liberty er 130 år.

Jubileet markeres innsamling til et nytt museum.

130 år har Lady Liberty stått stolt i New York havn. Hun står som et fyrtårn av lys og er et symbol på håp for enkeltpersoner fra hele verden. Hun er en påminnelse om USA`s historie, og en varige visjon om frihet, håp og muligheter for fremtiden.

Arne Lima i Griggs County i Nord Dakota - av Karleif Lende

På en av mine turer i USA kom jeg over en veldig interessant bok fra Griggs County i Nord Dakota. I dette distriktet slo en mengde utvandrere fra Rogaland seg ned. Steder som Cooperstown, Binford og Hannaford går igjen i mange beretninger fra Amerika (bildet under er fra Hannaford, ND).

Denne boka har i en del år nå ligget digitalisert på Internett. Her er utrolig mange beretninger fra de som var i dette området fra før 1900 og fremover.Av de familier som er nevnt har jeg funnet at omtrent 40 av de familiene som er nevnt, har jeg mer eller mindre slektskap til. Dette har resultert i at jeg har kunnet tilføye hundrevis av nye personer i mitt slektsprogram. Som et eksempel, kan vi trekke frem Arne Lima. Han er den samme som en finner i Gards- og ættesoga for Gjesdal, bind 1 side 137. Der heter han Ådne og er sønn av David Lima på Indre Lima. Her er beretningen om ham i boka fra Briggs County:

Innhøsting i Nord Dakota. Foto Karleif Lende.

Vi var på Slektsgranskerdagen på Sola Kulturhus 29. oktober

Klar for Slektsgranskerdagen 2016, på standen for Sons of Norway, Leiv Eiriksson Lodge.

Fra venstre Inge Nødland, Tone Tjensvold Barstad og Leif Lund.

Det er alltid kjekt med besøk på standen.

Her ser du flere bilder fra dagen på Sola (Facebook)

Snart førti år på veien med sykkel - av Tore Nærland

Medlem og styremedlem i laget vårt og leder av Bike for Peace Tore Nærland skriver for tiden bok om sine opplevelser på sykkel. Tore sendte dette klippet fra Rogaland Avis i juni 1978. Sykkelturen startet i Anchorage, Alaska til Miami, Florida. Via White Horse, Vancouver, San Fransisco, Los Angeles, Houston og New Orleans. Les om turen her.

Fra strategidokumentet

Gjennom årene har vårt lag utviklet seg til å bli det sterkeste legmiljøet for emigranthistorie i Rogaland, kanskje også i hele Norge. Vi vil beholde denne posisjonen med å fortsette rekken med dyktige foredragsholdere og samarbeid med historie og forskningsmiljøer i inn og utland.

Grasrotandelen

Gratis for deg – verdi for Leiv Eiriksson Lodge.

Grasrotandelen koster deg ingenting og går ikke ut over innsatsbeløpet eller eventuelle premier. Leiv Eiriksson Lodge får 5 % av det du spiller for. Du kan tilknytte deg en grasrotmottaker via SMS forutsatt at ditt mobilnummer er registrert på kundeforholdet ditt hos Norsk Tipping. Send SMS Grasrotandelen «org.nr» til 2020. Tjenesten er gratis.

Leiv Eiriksson Lodge sitt organisasjonsnummer er 992478187.

___________________________________________________

Sons of Norway, distrikt 8, har fått ny hjemmeside. www.sofn.no

Hjemmesida fungerer slik at alle har adgang til åpningsbildet på sofn.no.

Medlemmer i Sons of Norway kan logge seg inn ved å bruke email-adressen sin som brukernavn og medlemsnummeret som passord.

For noen medlemmer vil ikke dette fungere. Dersom det er 2 medlemmer som bruker samme e-mailadresse, så fungerer dette bare for den ene.

Den andre må bruke følgende som brukernavn: Bruk ditt eget medlemsnummer@sofn.no.Passordet er også her medlemsnummeret.

Dette gjelder også de 400 medlemmene som ikke har oppgitt noen emailadresse. Når dere har logget inn, kan opplysningene rettes.

Hilsen styret i D8 v/Tor Arild Halvorsen.

_______________________________________________________________

Har du e-post eller har fått ny e-post adresse, men får bladet som papir-utgave i postkassen?

Send meg E-postadressen din til adressen under, så får du bladet tidligere, og lodgen sparer utgifter til porto! redaktoer@sonsofnorway8021leiv.com.

HUSK TUBFRIM, frimerkeinnsamlingen i Sons of Norway er avgjørende viktig for Tubfrim. SONS's samlet står for omlag tredjedelen av alt. Du kan levere frimerker på medlemsmøtene våre. Karleif Lende tar i mot.

Fra vår TUBFRIM ansvarlig har vi fatt denne meldingen.:

«Nå skal vi alle snart i gang med vår årlige skriving av julebrev og hilsener. Jeg håper alle tar være på frimerkene fra siste års hilsener og sender de til Tubfrim.

De trenger disse sårt . Husk overskuddet fra salg av brukte frimerker går til, å hjelpe barn og unge med forskjellige handicap. Ja for ikke å forglemme også til tuberkulose rammede.»

Takk for hjelpen.

Lully Hillestad

Tubfrim ansvarlig i D8

Sons of Norway, Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren

Postadresse: Røsslyngveien 7B, 4344 Bryne

E-post.: post@sonsofnorway8021leiv.com

Organisasjonsnummer er 992 478 187. Bankkonto: 3206 20 88515

Vanlig møtedag: 4. tirsdag hver måned

Møtested: Sivdamsenteret, Røyrvika 10, 4340 Bryne

Kontingent 2015: 450 kr for voksne, 200 kr for ungdom (16 – 23 år)