Budstikka i oktober 2011

Medlemsblad for Sons of Norway -

Leiv Eiriksson Lodge 8-021 -

Sandnes og Jæren

_______________________________________

Medlemsmøte torsdag 27. oktober

19:00 på Fredheim, Klepp

Sons of Norway, Leiv Eiriksson Lodge arrangerer møte med den Vietnamesisk ambassadøren, Ta Van Thong, den 27. oktober kl. 19.00 på Fredheim, Kleppe

Han skal snakke om forhold mellom Vietnam - USA og Vietnam - Norge. Han skal også vise film fra Vietnam. Det er ønskelig at du stiller ham spørsmål etterpå.

HØSTEN 2011

29. oktober

Slektsgranskerdagen i Klepp Rådhus. I resten av landet kaller organisasjonen DIS-Norge dagen slektsforskerdagen. Rogalendingene har i alle år latt universitetene beholde begrepet forskning og funnet en mer folkelig tilnærming til slektshistorien.

Som vanleg blir det kaffi, julebrød, musikk, song og god drøs. Inngangspenger NOK 50,- NOK

Alle er hjertelig velkommen!

Fra presidenten

Inge Nødland

Kjære Sons of Norway venner.

De kommende ukene blir spesielt spennende i lodge-sammenheng. Ikke tidligere har noen lodge hatt den ære å være vertskap for to store nasjoners ambassadører til Norge. Onsdag 26. november skal Vietnams ambassadør til Norge Ta Van Thong besøke T. Skretting AS i Stavanger som har investert i stort i oppdrettsnæringen i Vietnam. Senere på dagen skal han til mottakelse hos Stavangers nye ordfører Christine Sagen Helgø. På Torsdag 27. oktober skal ambassadøren på mottakelse hos Klepp sin nye ordfører Ane Mari Braut Nese, før han kommer til Fredheim for å holde foredrag i lodgen vår om forholdene og samhandel mellom Vietnam og USA samt Vietnam og Norge.

Ikke glem Slektsgranskerdagen i Klepp Rådhus lørdag 29. oktober. Vår egen Tone Tjensvold Barstad er prosjektleder i DIS-Rogaland for arrangementet i år. Leif Lund har hovedansvaret for vår stand på messen. Vi har funnet at cowboyhatten viser godt igjen i slike sammenhenger, så vel møtt, helst med hatt, men du er like velkommen uten.

Tirsdag 15. november kl. 18:30 på Madla bydelshus skal president i Cleng Peerson lodge Kate Elin Norland og jeg ta i mot USA sin ambassadør til Norge Barry B. White på et felles medlemsmøte for lodgene i distriktet. Han vil snakke om forhold mellom våre land og forhåpentlig vis om student-utveksling. Før møtet har ambassadør White besøkt "Restauration" på Strankaien for å markere at Utvandrersenteret i Stavanger feirer 25 år. Jeg håper inderlig at dere nytter anledningen til å møte ham. Operakoret i Stavanger deltar og Svein Hana har ordnet med Janne Lind til å synge.

Jeg håper du tar med deg venner og møter disse spennende menneskene.

Hilsen Inge

Referat fra medlemsmøte i Leiv Eiriksson lodge 25. august 2011

Høstsesongens andre medlemsmøte i lodgen vår fant sted på Fredheim. Denne usedvanlig vakre høstkvelden hadde ikke mindre enn 44 venner av lodgen funnet veien hit, 23 gjester og 19 medlemmer. Møtet ble som vanlig ledet av vår president Inge Nødland, og han ønsket alle hjertelig velkommen og presenterte entusiastisk kveldens hovedgjest, forfatteren Sverre Mørkhagen.

Nasjonalsangene ble som sedvanlig fremført av forsamlingen til pianoakkompagnement av Gunnar Barstad. Forretningsdelen inneholdt mange positive opplysninger. Lodgen har et godt samarbeid med Folkeakademiet i Klepp. Kasserer Karleif Lende berettet om god økonomi, og vi har endatil fått 999 kroner i tilskudd fra Klepp kommune. Vi har fått så utrolig mange dypfølte hilsener fra lodger i USA i forbindelse med tragedien 22. juli, ja noen hadde endatil fått laget en spesiell «stickers» for anledningen. Tarald Oma minnet om det forestående valg av nytt styre som vil finne sted på medlemsmøtet i november, og i den forbindelse trengs en valgkomité. Det ble som det pleier; styret vil også dette året utpeke kandidater til det kommende styret og presentere dem på neste medlemsmøte.

Det ble orientert litt om møtene som finner sted på Hamar til helgen, presidentmøtet i D8 der Tarald deltar, og styremøtet i D8 der Inge deltar. Strategien er lagt; vi går blant annet inn for at lodgenes møter skal være åpne for alle, i motsetning til USA der møtene vanligvis er lukket. Tore Nærland minnet om at Vietnams ambassadør til Norge besøker lodgen den 27. oktober, og USA’s ambassadør som besøker oss i Stavanger den 15. november. Dette blir et felles møte med Cleng Peerson Lodge. Og i januar vil Kjell Magne Bondevik komme til Bryne. I tillegg til foredraget vil han også synge for oss. Det ble også minnet om Slektsgranskerdagen i Klepp Rådhus, samt novembermøtet med Karin Sveen og Julemøtet med Olav Veka. Forretningsdelen ble vsluttet med sangen «Heim te Jæren».

Ordet ble gitt til Sverre Mørkhagen som i 5 år har arbeidet med bokprosjektet om Norsk utvandring og har allerede utgitt først bind. Nå arbeider han med bind to, hva skjedde med nordmenn i USA. På en glimrende måte illustrerte først for oss hvordan Amerikanske myndigheter fikk åpnet det enorme området som vi i dag kjenner som Midtvesten. Planmessig utnyttelse av kontinentets enorme vannveier gjorde dette mulig, først ved byggingen av Erie Canal fra Hudson River til Lake Erie, så grunnleggelsen av Chicago ved Lake Michigan, og kanalen derfra til Illinois River. Derfra lå veien åpen både nordover, vestover til den store fjellkjeden, og sørover helt til Mexicogulfen.Så langt hadde han arbeidet seg fram til borgerkrigen. Vi hører stort sett om de vellykkede immigrantene som ble farmere, lite om andre, og han belyste for oss tre problemstillinger:

Flerfoldige tusen norske sjøfolk «jumped ship», de rett og slett forlot sitt skip og forsvant. Hvor ble de av? Lite er skrevet om dette. Det viser seg at i tiden før 1860 slo flere seg ned i Chicago og ble sjømenn på «Lakene».

En stor gruppe fra Voss som utvandret ser også ut til å ha sunket i jorden. Mange av disse kom også til Chicago, en del deltok i kanalarbeidet og slet fryktelig i sumpklimaet og heten. Sykdom og død var naturlige følgesvenner. Andre tok arbeid i Chicago som på den tiden vokste med et enormt tempo. Flere slo seg opp på trelast- og eiendomshandel. Noen ble typografer.

Nordmennenes holdning til slaveriet ble også belyst. Flere var engasjert i det som ble kalt «the underground railway», de hjalp slaver på flukt nordover til Canada og frihet. To personer ble spesiellt fremhevet i forbindelse med borgerkrigen, nemlig Hans Christian Heg som dannet et norsk regiment i Wisconsin, og Porter C. Olson som satte opp et i hovedsak norsk kompani i Illinois. Heg var haugianer, og Porter var sønn av en haugianer. Haugianerne ga klar beskjed om hva de mente om slaveri i motsetning til den norske prestestand derover som havnet i et uavklart forhold til saken.

Etter en avsluttende spørsmålsrunde ble det servert en liten matbit og kaffe kombinert med loddsalg mens drøset gikk. Olaug Lende fikk ros og anerkjennelse for alt arbeidet hun har lagt ned over lang tid. Etter utlodningen var det flere som fortalte gode historier til stor munterhet for forsamlingen. «Old Lang Syne» ble sunget som avslutning på en særdeles hyggelig kveld, og Inge kunne ønske alle vel hjem.

Gunleif Seldal

Hamar lodge er 20 år

Hamar lodge er 20 år i år. Det ble markert i forbindelse med presidentmøtet tidligere denne måneden. Vi har fått denne hilsenen fra Hamar:

"Hjertelig takk for oppmerksomheten på vår 20-års markering. Hilsen Hamar Lodge 8-017. Einar Volla -President"

Turer til USA og Canada 2012

På siste styremøtet i lodgen ble det vedtatt å stanse planlegging av tur i 2012 i lodgens egen regi. Som gode erstatninger blir det to turer arrangert av andre. Den ene blir arrangert av Distrikt 8 og besøker Minnesota, Fargo i ND, Iowa, og Sør Dakota. Detaljer kommer snart. Den andre er en "Historisk Tur" gjennom Canada med Knut Djupedal som guide. For begge turene er "Brekke Tour" teknisk arrangør.

Bernt Balchen Lodge planlegger en tur i 2012 for bl.a. å feire 17. mai (20. mai) i New York. Etter noen dager der går turen videre til Washington. Avreise Norge 18. mai til New York og hjemreise fra Washingtong 27. mai. Pris for reise tur/retur ca. 6.500 og så må en regne med ca. 200 dollar pr. natt i dobbeltrom. Mer info kan du få ved å sende en mail til gujoha@tele2.no

Brubyen Lodge

Brubyen Lodge er vår vennskaps lodge i Canada.

Medlemsavisen deres "Mellom Venner" finner du nederst på siden som vedlegg.

I år skal Engwall Pahr Iversen (bildet er lånt av NRK) holde foredraget i kommune-styresalen på Klepp. Temaet for årets slekts-granskerdag er "Kilder i slektsgrans-kingen". Omlag 20 utstillere presenterer sin organisajon og sitt arbeid denne dagen. Sons of Norway deltar med egen stand som vanlig med stor profilering. Vi kan være trygge på at at alle slektsgranskere har funnet familie i USA og Canada og de kan trenge støtte fra vår organisasjon!

15.november

Barry B. White er USA's ambassadør til Norge. Lodgen kontaktet ambassaden for å få ham på besøk. Vi fikk da vite at han skal være i Stavanger 14. og 15. november på en oljekonferanse og White ville gjerne holde foredrag i Lodgen. Det klaffet ikke helt med våre møter så vi kontaktet Cleng Peerson Lodge som har medlemsmøte 15. november på Madla bydelshus. Sist White var på disse kanter var i august på fiskeridagene på Åkra hvor 40 medlemmer av Haugaland Lodge var tilstede.

Vi gleder oss derfor til et felles medlemsmøte sammen med Cleng Peerson Lodge 15. november. Mer detaljer senere.

24.november

Karin Sveen forteller om Peder Sæther fra Nord-Odal som var med på å etablere University of California i Berkeley Les mer her

8. desember Julemøte.

Olav Veka forteller om hvordan navner endret seg ved emigrasjon og hvorfor.

Bilde: ASCHEHOUG

BLOGGER

SONS OF NORWAY BLOG

http://www.sonsofnorwayblog.blogspot.com/

Norsk informasjon

http://blog.norway.com/

www.norway.com/

Jærbloggen

Jærbuen Arvid Mæland blogger i Stavanger Aftenblad sin nettavis.

_________

SKAL DU TIL USA?

Benytte rabattavtalen inngått mellom Sons of Norway Distrikt D8 og USA Experten OK Reiser som leverer flybilletter, hotell og leiebil tilpasset dine ønsker! Ta kontakt pr. tlf. eller mail for forespørsel og bestilling. Tlf. (+47) 38 35 02 04

www.usaexperten.no

epost:firmapost@usaexperten.no

____________________________________

Slægtsforskning begynder ved en tilfældighed.

Så bliver man interesseret.

Slægtsforskning fortsætter som en lidenskab,

udvikler sig til en besættelse

- og ender som en uhelbredelig sygdom.

Så dermed er du advart!

____________________________________

Om språkleirer for ungdom i USA

Av Johanne Hansen, campansvarlig.

Har du barn eller barnebarn som ønsker opphold på språkleir i Minnesota kommende sommer?

Medlemmer i Sons of Norway, Distrikt 8, har igjen mulighet til å få stipend for barn eller barnebarn som ønsker et to- eller fireukers opphold ved Concordia Language Villages (Skogfjorden) i Bemidji i Minnesota.

Følgende priser gjaldt for 2011.:2 uker $ 1740.-

Dato for leirene på Skogfjorden i 2012 er fra 25 juni - 7 juli for to uker og fra 25 juni - 21 juli for leiren som varer i fire uker.

4 uker $ 3425.-

BLI MEDLEM

Innmelding i lodgen vår på Internett.

For ungdommer som ønsker å delta, kan det søkes om stipend både fra Concordia Language Villages (CLV) og den lokale lodge i SoN. Stipendene fra Concordia Language Villages vil bli fordelt til deltakerne av Distrikt 8. Distriktet gir også reisestøtte. Tilsammen kan det oppnås opptil kr. 7 – 8000.- i stipend og reisestøtte.

De som ønsker det, får også opphold som gjester i en amerikansk familie i Minneapolis en uke før leirene starter. Da blir avreise fra Norge ca. 17 juni.

Søknadsfrist for stipendene er 1. desember.

For ungdommer som blir innvilget stipend, vil det måtte betales et depositum som dekker avbestillingsgebyret for oppholdet ved CLV.

For informasjon angående priser, fellesreise og andre spørsmål i forbindelse med søknad til leirene,

ta kontakt med campansvarlig:

Johanne Hansen

Sørnestunet 12

4015 Stavanger

Cleng Peerson Lodge hadde medlemsmøte tirsdag 20. september på Madla Bydelshus hvor flere av Leiv Eiriksson Lodge var gjester.

Les referat fra det møtet her.

Etter vedtak om lovendringer lodgen før jul i 2008 hvor vi vedtok at alle skal kunne bli medlem uten å måtte bli godtatt på et medlemsmøte kan vi nå tilby innmelding på Internett. Du kan vise dine venner som vil bli medlem denne nettsiden på Sons of Norway internasjonalt oversikten med de norske lodgene. Leiv Eirikson Lodge er en av fire som har knappen "join this lodge" Trykk på den og meld inn nye medlemmer. Du kan også ta dine venner med på et medlemsmøte og be en av medlemmene i styret notere navn, adresse, fødselsdag, e-postadresse, telefon og mobiltelefon,så ordner vi resten. Du kan også få skjema for innmelding hos Leif Lund eller Karleif Lende i døren på møtene våre.

Tubfrim

Sons of Norway er både nasjonalt og internasjonalt en av de organisasjonene som samler inn mest frimerker og annet til Tubfrim. I 2010 samlet Sons of Norway in nesten 2 tonn frimerker til Tubfrim. Du kan lese mer om dette på denne bloggen.

Finanssekretær Leif Lund har ansvar i vår Lodge for å ta i mot frimerker eller kvittering for insamlede frimerker sendt til Tubfrim i organisasjonens navn og informere D8 sin kontakt mot Tubfrim. Han tar i mot ringene også.

Datakurs for våre medlemmer.

Trenger du hjelp til å bruke datamaskinen til å lese Budstikka på nett, bruke Nettbank, lese og sende e-post, og levere Selvangivelsen på nett?

Lodgen sponser deg 100 kroner av kursavgiften. Kontakt Karleif Lend 51 66 77 00 for mer opplysninger.

Idrettsmerker

Delta i sportsaktiviteter og få merker og medaljer

Nye e-postadresser i Lodgen.

Vi har etablert nye adresser som følger vervet. Samtidig får vi et felles sted å dele og lagre dokumenter og post i laget vårt. Vi får også stoppet uønsket e-post (spam) til den enkeltes private e-postadresse.

president@sonsofnorway8021leiv.com

visepresident@sonsofnorway8021leiv.com

sekretaer@sonsofnorway8021leiv.com

kasserer@sonsofnorway8021leiv.com

finanssekretaer@sonsofnorway8021leiv.com

aktivitetsleder@sonsofnorway8021leiv.com

sender du e-post til

styret@sonsofnorway8021leiv.com,

vil alle styremedlemmer få meldingen.

En tilsvarende ordning blir innført for styret i Distrikt 8.

ANDRE MEDLEMSAVISER

Du finner mange av Lodgene i Norge sine medlemsblader på nettstedet for Distrikt 8 www.sonsofnorway8.com.

Se under "Lokallag"

Gevinster til lotteri

En viktig aktivitet på medlemsmøtene er lotteriet. Det har ofte falt på styret å skaffe gevinster, men vi kan vel alle ta med en liten innpakket ting nå og da? Vi ser for oss en ny gjenstand (gjerne hjemmelaget) med verdi på mellom 30 til 80 kroner.

_______________________________

Styret i Leiv Eiriksson Lodge 2011

ledes av President: Inge Nødland tlf. 900 84 884 , inge.nodland@lyse.net. Opplysninger om resten av styret finner du på nettsiden vår www.sonsofnorway8021leiv.com

Sons of Norway, Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren

Postadresse: Tyrihansveien 13a, 4315 Sandnes.

Organisasjonsnummer er 992 478 187. Bankkonto: 3206 20 88 515

Vanlig møtedag: 4. torsdag hver måned

Vanlig møtested: Fredheimstova, Klepp kl. 19:00.

Kontingent 2011: 450 kr for voksne, 200 kr for ungdom (16 – 23 år)