Budstikka i september 2010

Medlemsblad for Sons of Norway -

Leiv Eiriksson Lodge 8-021 -

Sandnes og Jæren

BUDSTIKKA

Torsdag 30. september 2010

Medlemsmøte i Leiv Eiriksson Lodge på Fredheim. (kart)

Gunleif Seldal. Emigrantane på Resturation- bakgrunn og sjebne.

Se omtale lengre nede på siden.

Fra presidenten

Inge Nødland

Lodge President

Kjære Sons of Norway venner.

I skrivende stund er jeg mest opptatt av reisen til USA i "Emigrantenes fotspor" som starter i morgen 10. september. Vi blir 49 ivrige deltakere på bussen. Mange av deltakerne var med sist i 2008, men vi har allerede møtt noen av de nye på forrige møtet i Lodgen. Dere som blir hjemme kan følge med på nettsidene med turprogrammet. Forrige møte med Tora Aasland sitt foredrag var svært vellykket og neste møte 30. september blir også spennende når Gunnleif Seldal skal fortelle om ” Emigrantane på Resturation-bakgrunn og sjebne.”

Vi har igjen fått henvendelse om å ta i mot studenter en langhelg. De som har gjort dette før syntes det var stor stas, så jeg håper vi kan ta i mot noen studenter i år også. Se brevet lengre nede på siden.

Jeg skal ha en ekstra uke for å besøke slekt i staten Washington siden jeg allikevel er på den kanten så jeg kommer ikke hjem til neste medlemsmøte. Tarald har ledet møter mange ganger før og dere får helt sikkert høre fra vår tur på prærien. Vel møtt på møtet!

Bernt Balchen Lodge og Oseberg Lodge, i og med at sistnevnte har 30 års jubileum og Distrikt 8 har jubileum samtidig. Leiv Eiriksson Lodge er teknisk arrangør og stedet blir Jæren Hotell, Bryne.

I anledning at vår lodge skal være teknisk arrangør, viste presidenten ”vandrepinnene” som vi har mottatt ”Vandrepinnene” eller ”Børa” er golvbord som stammer fra et gammelt stabbur fra Gården Norden i Spydeberg som ble bygget i 1861.

Det ble opplyst at på neste medlemsmøte skal det velges valgkommitè.

Felles styremøte for lodgene er 31. August i Stavanger og her utveksles ideer.

Lodgen hadde mottatt brev fra Stoughton Norwegian Dancers som takket for vellykket arrangement på Orre Friluftshus.

Ordet ble så gitt til kveldens foredragsholder,

Forskning og høyere utdanningsminister Tora Aasland som tok for seg temaet ”Studentutveksling Norge-USA-Canada”. Du kan høre hele foredraget her

Regjeringen sin Nord Amerika strategi for studentutveksling kan du lese her.

Alle har behov for kunnskap og det er viktig å spre kunnskap på tvers av landegrensene ved å sende studenter til USA/Canada og fra USA/Canada til Norge.

I eldre tider var det stor emigrasjon fra Norge til Amerika, de emigrerte pga nød ikke for å søke kunnskap. Drivkraften var å få seg noe å leve av og troen på et bedre liv i Amerika.

Noen dro først og fikk kunnskap om Amerika. Det ble lest mye, de var tørste på kunnskap og det ble dannet leseforeninger.

Arne Garborg og kun en bror var de eneste i hans familien som ble igjen i Norge. Han skrev i en artikkel at han likte ikke at ungdom tok med seg kunnskap til Amerika, vi vil ha dem hjem igjen, viktig kunnskap kan de ta med seg hjem igjen, skrev Arne Garborg.

I fjor ble det for første gang laget regjeringens internasjonaliserings strategi.

Antall studenter til USA er gått opp men til Canada er det en nedgang. Det burde vært flere som kom til Norge for å studere. En drar nytte av den kunnskapen som studentene tar med seg og det de lærer andre steder. Det er viktig å kjenne til hverandres kultur og det er enkelt å reise til USA/Cananda for å studere. Det er viktig med utveksling.

Rogaland har et internasjonalt arbeidsliv og å reise utvikler personligheten.

Av 200.000 studenter i Norge studerer 20.000 av dem i utlandet. 2.500 av dem studerer i USA/Canada, men flest i USA.

Det er gode avtaler mellom universitetene i de forskjellige land.

Velger en å studere i utlandet kan en ta en grad som bachelor, master eller doktorgrad og en kan også oppholde seg kortere tid for å ta delstudier. De fleste tar en hel grad i utlandet. Noen kommer tilbake etter endt studier andre blir værende i det landet de har studert i. I Norge er det ca. 12.000 utenlanske studenter, men ikke mange fra Amerika.

Regjeringen lansert en strategi i 2007 som ble satt i kraft i 2008. I korte trekk går denne ut på å

- øke, bruke penger og stimulere til mer utveksling av studenter mellom Norge, USA og Cananda.

-samarbeid på myndighetsnivå

-styrke utveksling

-etablere ulike partnerskapskapsavtaler

-informere/nettverksarbeid.

En er i ferd med å nå målet for utveksling til USA

Kunnskap – det er så lett å bære, det veier ikke noenting, du kan ta det med overalt. Kunnskap kan fly over landegrensene. Utveksling er viktig.

I Norge har vi en av verdens beste Lånekasser for studenter da høyere utdanning skal være gratis. I USA/Canada må en betale skolepenger og en kan da søke om ekstra støtte fra Lånekassen.

Vi trenger gode ambassadører i forhold til mennesker vi møter i USA/Canada og også mennesker vi møter her.

Myndigheter og universiteter opplyser om utveksling på sine arenaer, men de mangler ambassadører til de tusen hjem

Sons of Norway har og kan utvikle den ambassadørrolle. Alle ledd i Sons of Norway må oppmuntre til studentutveksling.

Vi må ta initiativ til å få flere studenter fra USA/Canada til å komme hit for å studere og til at flere norske studenter drar til USA/Canada. Vi har mange veldig bra tilbud til utenlandske studenter. Det er viktig å styrke utvekslingen med USA/Canada og motsatt.

Det er god kvalitet på institusjonene og vi har gode avtaler samarbeidsavtaler. Det viktigste vi gjør er å gjøre det mulig slik at de som ønsker det, får den tillatelse de trenger for å studere.

Tora Aasland avsluttet sitt foredrag med å lese ”Horisontene” av Kolbein Falkeid som utkom i 1975.

Etter foredraget ble det åpnet for spørsmål og det var mange som benyttet anledningen til å stille Forsknings- og høyere utdanningsministeren spørsmål.

Land hvor det er flest norske studenter forholder seg slik:

England på topp, så Danmark, Australia, Polen og USA.

President Inge Nødland oppsummerte det hele med: "Det er vår oppgave å markedsføre i våre miljøer utveksling til og fra USA/Canada".

Deretter var det tid for kaker og kaffe.

Etter pausen intervjuet Tore Nærland en av møtedeltakerne, en kinesisk kvinne, Tiffany Song, som nå bor i USA. Hun hadde stått på stand på ONS.

(På bildet tatt av Inge Nødland (fra venstre): Jay Su, Kina; Tiffany Song, USA; Tora Aasland, Norge; Eleonora Tokojeva, Kirgisistan; Tore Nærland, Norge)

Innimellom drøs var det også tid for loddsalg. Mange var heldige å få fine gevinster med seg hjem.

President Inge Nødland takket for fremmøte og ønsket alle vel hjem.

Tone Tjensvold Barstad

sekretær

Referat fra medlemsmøtet Torsdag 26. august 2010 - i Leiv Eiriksson Lodge på Fredheim.

Referat fra medlemsmøte i Leiv Eiriksson Lodge 26. august 2010.

Møte ble avholdt på Fredheim, Klepp hvor totalt 40 personer hadde funnet veien – 23 medlemmer og 17 gjester. De tre nasjonalsangene ble sunget akkompagnert på piano av Gunnar Barstad.

Det var en kort forretningsdel.

Det var et minutts stillhet for å minnes Magne Stensland som var gått bort.

Det ble referert fra kongressen i Kvinesdal hvor president Inge Nødland ble valgt inn i styret i Distrikt 8 for 2 år som Aktivitets- og kommunikasjonsansvarlig. Leiv Eiriksson Lodge ble valgt som vertskap for kongressen i 2012.

Onsdag 15. september 2010. Ryfylke Lodge - Medlemsmøte

Tirsdag 21. september 2010- Cleng Peerson Lodge medlemsmøte på Madla Bydelshus.

Tore Nærland forteller om sykkelturer i Amerika

24. - 26. september. Kulturarrangement i Klepp

Torsdag 30. september 2010

Medlemsmøte i Leiv Eiriksson Lodge på Fredheim. (kart)

Gunleif Seldal. Emigrantane på Resturation- bakgrunn og sjebne er tema til lokalhistorikar Gunleif Seldal på medlemsmøtet torsdagskvelden. Det var 52 frå Rogaland som reiste frå Stavanger 5 juli 1825. Dette var den første organiserte utvandringa frå Norge til Amerika. Kven var desse pionerane,og korleis gjekk det med dei. Gunleif Seldal er den som kan mest om dette ,og det vil han dela med seg på møtet. For alle som er interessert i dette er det ein moglegheit som dei ikkje bør la gå frå seg. Seinare reiste Ca 900.000 nordmenn etter ,og var med å skapte verdens mektigaste stat.

Med helsing Tarald.

Studentbesøk

Det er blitt tradisjon at lodgene tar i mot studenter på besøk i en langhelg. Kan du hjelpe til, så kontakter du meg snarest. I det etterfølgende er brevet fra

Scandinavian Urban Studies Term (SUST), basert på Universitetet i Oslo. Bildet under viser studenter på besøk i 2008 da Karleif var vertskap for 2 studenter. Han har allerede sagt han vil ha to i år også. (Inge)

.

Hallo Inge,

Jeg heter Jennifer og er programassistent på et program som heter Scandinavian Urban Studies Term (SUST), basert på Universitetet i Oslo. Vi jobber med amerikanske studenter som kommer til Oslo for et semester til å studere det norske velferdssystemet og andre temaer rundt det: likestilling, flerkulturelisme, distriktspolitikk, politiske systemet, kultur og litteratur. SUST er et veldig dynamisk program hvor mye undervisning skjer også utenfor klasserommet: vi besøker forskjellige organisasjoner (både statlige institusjoner og NGO’er/frivillige organisasjoner), og studentene gjør også frivillig arbeid hos en organisasjon i Oslo (f.eks. Røde Kors).

Men SUST-programmet handler ikke bare om Oslo: vi ønsker å gi våre studenter en sjanse til å oppleve mer av Norge enn bare den norske hovedstaden. Hvert år organiserer vi hva vi kaller “regional homestays” som er en helg hvor studentene er plassert hos en vert familie i en annen del av Norge.

Dette året er helgen planlagt for torsdag 11. november – søndag 14. november.

Jeg kontakter deg fordi vi har alltid jobbet med Sons of Norway til å finne vert familier hos organisasjonens medlemmer. I tillegg har alle våre tidligere studenter hatt bra, morsomme og lærerike erfaringer med verter fra Sons of Norway! Vi ønsket å se om det er noen medlemmer i din Sons of Norway avdeling som kunne tenke seg å ta inn studenter for en “regional homestay” i år.

Vi pleier å sende 2 studenter per vert. Å være vert er ikke krevende—det er i essens å vise studentene litt rundt, og ha det hyggelig med dem for en helg :) Vi kan også hjelpe dere med ideer om et opplegg for helgen.

Jeg ser veldig fram til å høre fra deg, og vennligst si ifra om du har noen spørsmål.

Med vennlig hilsen

Jennifer Goff

The new Sons of Norway International Board of Directors Executive Committee for the 2010-2012

Internasjonalt styre ble valgt på internasjonal kongress i Coeur d'Alene, ID 29.Aug. - 1. Sept., 2010

Dan Rude, International President - gjenvalgt

Marit Kristiansen, International Vice President - gjenvalgt

Audun Gythfeldt, International Secretary - gjenvalgt

Bill Fosmoe, International Treasurer - ny

I tillegg til disse er det en person fra hvert av de 8 distriktene.

Distrikt 8 (Norge) er representert ved Ernst Granly fra Eidsvold.

På bildet ser du Dan Rude servere kaffe i hans egen lodge i Missoula, Montana til gjester fra vår lodge på besøk i september. Trivelig kar!

Bokomtale

PÅ «RYFYLKEBESØK» I USAOdd Harald Olsen tar oss med på ei reise til ulike miljø i Midtvesten, der ein framleis kan sjå historiske spor av nordmenn, og møta personar som framleis reknar seg som norske. På morsida har forfattaren røter frå både Hjelmeland og Årdal, og det er difor særskilt utvandringa frå desse bygdene han fokuserer på. Likevel er det gjennom heile boka vinkla på Ryfylke-bygdene, og det er teke med fleire historier frå både Finnøy, Suldal, Forsand og Strand.

Forfattaren sitt fremste ynskje med denne boka, er å formidla kunnskapen om kor viktig del av vår eiga nære historie utvandringa til Amerika er. Av dei om lag 65.000 rogalendingane som utvandra til Amerika i "emigrasjonstida", kom ein stor del frå Ryfylke. Ikkje minst var det mange av dei svært tidlege utvandrarane som kom frå ulike Ryfylke-bygder.

For å binda fortida og notida saman i denne reiseskildringa, fortel forfattaren ei historie om korleis det kunne fortona seg å reisa frå heimstaden og slekta på den tida, og ei historie om kva ein kan oppleva og kven ein kan møta hundre år seinare

Les mer her

Fra Åse i Sandnes til Amerika. Skrevet av Mari Anne Nesheim Hall.

Jon het han mens han bodde i Norge, han ble født den 26. .mai 1867 på Åse i Sandnes. Faren het Cornelius Aase og moren Bertha Vasvig. Unge Jon gjorde som de fleste gutter på den tiden, han gikk på skolen noen år og havnet siden som dreng på en gård.

Da han var blitt 16 år flyttet han til Stavanger for å jobbe på et varelager. Der jobbet han i 2 år, før han reiste hjem til Åse igjen. Vel hjemme fikk han gå i lære hos en tømmermann.

I 1887 fikk han nok av fattige Norge og bestemte seg for å søke noe annet. Ut i verden det ville han. Han ankom New York sammen året og satte kursen for byen Rochelle, IL. Han skrev navnet sitt om til John Osse. Her ble han værene i 2 år og tok det han fikk av strøjobber. Etter disse 2 årene i Rochelle reiste han til Rock Falls hvor han fikk arbeid i en fabrikk. Etter noen måneder som fabrikkarbeider reiste han til Chicago. Her ble det også tilfeldig arbeide i litt over et år.

John flyttet tilbake til Rochelle, IL og arbeidet i en mr Ely sin butikk fram til 1893. Senere dette året reiste han hjem til Norge for å treffe foreldrene sine og gamle venner. Om våren året etter reiste Jon tilbake til Rochelle for å jobbe videre i butikken. Mr Ely hadde startet en ny butikk mens Jon var over i gamlelandet, og han ble tilbudt jobben som styrer da han kom tilbake til Rochelle. Dette var en klesbutikk, og handelen gikk ikke så bra som ventet slik at mr Ely måtte legge ned butikken . Jon begynte så å jobbe i den første butikken til mr Ely i et år.

John ble ansatt hos H. W. Williams som hadde et lager eller butikk, her ble han værende i 4 år. I løpet av de 4 årene som Jon jobbet hos Williams ble mr Ely syk og tilbød Jon å kjøpe butikken hans til en respektabel sum. Selvfølgelig så gjorde luringen fra Åse i Sandnes dette. Han brukte Osse i navnet på butikken. John fikk mange gode år med god omsetning i butikken sin. Han solgte klær og møbler. Han ble gift med en dame fra Rochelle, hun het Bertha Kittelson.

Ja slik kan det gå !

Norsk Tipping deler ut noe som kalles "Grasrotandelen".

Dette er en andel av det folk spiller for til erstatning for inntekter fra spilleautomater.

Det påvirker ikke innsatsen eller premiene for deg, men laget vårt kan få noen ekstra kroner å rutte med.

Du må ta med spillerkortet dit fra Norsk Tipping å registrerer deg enten på nettet eller hos din tippekommisjonær ved å oppgi organisasjonsnummer eller vise strekkoden under Leiv Eiriksson Lodge har organisasjonsnummer (Brønnøysund)992 478 187

Organisasjonsnummeret finner det også nederst på hjemmesiden vår http://www.sonsofnorway8021leiv.com/

Link til en annen medlemsavis. Synnøve Nordkapp Lodge i St. Paul, MN

Ryfylke Lodge sin medlemsavis finner du under medlemsblader i Strandhistorielag.

Innmelding i lodgen vår på Internett.

Etter vedtak om lovendringer lodgen før jul i 2008 hvor vi vedtok at alle skal kunne bli medlem uten å måtte bli godtatt på et medlemsmøte kan vi nå tilby innmelding på Internett. Du kan vise dine venner som vil bli medlem nettsiden på Sons of Norway internasjonalt siden som heter "Join Us > Sign Up ". Velg "Norway" og trykk "find a lodge" og du kommer på nettsiden med de norske lodgene. Leiv Eirikson Lodge er en av fire som har knappen "join this lodge" Trykk på den og meld inn nye medlemmer.

Innsamling av frimerker til Tubfrim

Innsamling av frimerker til Tubfrim er et arbeid lodgene har holdt på med i mange år.

Lodgene i Amerika deltar på samme vis. Du kan ta med frimerken på medlemsmøtene våre. For at vi skal bli med i konkuransen om mest innsamlede frimerker må vi ha frimerken på medlemsmøte nå i mai.

Tuberkulosearbeidets Frimerkeforretning TUBFRIM ble opprettet på Nesbyen i 1928. Postmester Ditlef Frantzen tok initiativet, og formålet var å samle og omsette brukte frimerker til tuberkulosearbeid blant barn i Norge.

Les mer om Tubfrim her

Jærbloggen Jærbuen Arvid Mæland blogger i Stavanger Aftenblad sin nettavis.

Sjekk ut "Sons of Norway Blog". Ledelsen i Minneapolis har satt profesjonelle journalister til å skrive i bloggene. Det er artig for oss i Norge å lese om hva

WRITTEN BY ERIK EVANS, COMMUNICATIONS MANAGER FOR SONS OF NORWAY. THE MISSION OF SONS OF NORWAY IS TO PROMOTE AND TO PRESERVE THE HERITAGE AND CULTURE OF NORWAY, TO CELEBRATE OUR RELATIONSHIP WITH OTHER NORDIC COUNTRIES, AND PROVIDE QUALITY INSURANCE AND FINANCIAL PRODUCTS TO OUR MEMBERS.

Sons of Norway har sin egen side på "fjesbogå" som du finner her

Gevinster til lotteri

En viktig aktivitet på medlemsmøtene er lotteriet. Det har ofte falt på styret å skaffe gevinster, men vi kan vel alle ta med en liten innpakket ting nå og da? Vi ser for oss en ny gjenstand (gjerne hjemmelaget) med verdi på mellom 30 til 80 kroner.

STYRET i Leiv Eiriksson Lodge 2010 ledes av President: Inge Nødland tlf. 900 84 884 - inge.nodland@lyse.net. Opplysninger om resten av styret finner du på nettsiden vår www.sonsofnorway8021leiv.com

ARNE PRIMSTAD

4360 Varhaug

Tlf: 51 43 05 14 – Mobil: 928 52 562

Belegningsstein –

Alt innan hagearbeid

Natursteinmuring – Håndgraving

Plantebeskjæring – Minigraver

Jærstein til gardløing

Rennesøystein til forblending

SKAL DU TIL USA?

Benytte rabattavtalen inngått mellom Sons of Norway Distrikt D8 og USA Experten OK Reiser som leverer flybilletter, hotell og leiebil tilpasset dine ønsker!

Ta kontakt pr. tlf. eller mail for forespørsel og bestilling. Tlf.: (+47) 38 35 02 04

Leiv Eiriksson Lodge 8-021

Postadresse: Tyrihansveien 13a, 4315 Sandnes.

Organisasjonsnummer er 992 478 187

Bankkonto: 3206 20 88 515

Vanlig møtedag: 4. torsdag hver måned

Vanlig møtested: Fredheimstova, Klepp

kl. 19:00

Kontingent 2010: 400 kr for voksne, 200 kr for ungdom (16 – 23 år)

Miljøvern

Les Budstikka på nett.

Spar trykking og porto.

Har du anledning til å motta Budstikka på E-post,

gi oss beskjed om E-postadresse snarest.

Du kan også finne den på hjemmesiden vår

www.sonsofnorway8021leiv.com

We only print the emails we really need to!

Facebook

Amerikanerne er opptatt av og om hva som foregår i vårt samfunn.