Aud Søyland Kristensen

Aud Søyland Kristensen er født 1953 på Kvernaland hvor hun fortsatt bor. Hun er gift og har 3 voksne barn. Av utdanning har hun en master i lesevitenskap (UiS). Til daglig er hun bibliotekar i Time bibliotek på Bryne (sidan 1984). Før det var hun bankfunksjonær i Time sparebank (1970-80) og montør på Øglænd sykkelfabrikk (1981-84).

Amerikarelasjonene hennes er to halvonkler som emigrerte til USA på 1920-talet og to søskenbarn som i dag bor i New York.

Om emnet "Time for Manhattan" på medlemsmøtet Torsdag 28. mai 2009 skriver hun selv:

Turen til New York var i utgangspunktet meint å vera eit familiebesøk til dei to søskenbarna mine. Men det skulle bli så mykje meir, og ei større overrasking enn det me på førehand fantaserte om: den massive "ståltunga" Manhattan, den pulserande energien, mangfaldet og - det som overraska oss mest - den positive atmosfæren. Og ikkje minst, Ellis Island, som på sett og vis angår så mange av oss. Dei fleste har vel slektningar som måtte gjennom dette nålauga.

Eg vil fortelja om koss me som var med på turen opplevde Manhattan- "The Big Apple" - Aud