Liv Tjemsland

Liv Tjemsland. "Livet på sjømannskirken"

Hvordan er livet på en sjømannskirke?

Liv arbeidet på sjømannskirken i Houston, Texas, som husmor 1998-2002. Houston er er storby på rundt 4 mill, 4. største i USA, og er verdens største kjemikaliehavn. Dessuten er det oljehovedstaden i USA.

Mange nordmenn bor der, og den norske kolonien veksler mellom 4-6000. Flesteparten jobber innen oljebransjen eller oljerelaterte bedrifter, men også mange jobber innen shipping. Noen er der for en periode på noen år, mens andre har blitt værende i mange år. De første årene hun jobbet der var Houston en svært aktiv havn med mange norske sjøfolk på norske eller utenlandsregistrerte båter. Men i løpet av perioden forandret dette seg, og hun opplevde også hvilke konsekvenser 11. september 2001 fikk for skipstrafikken og skipsbesøkene, og livet generelt.

Liv vil gi glimt fra sine 4 år på sjømannskirken - et arbeid som både handler om å være kirke og en viktig kulturinstitusjon for nordmenn og norsk-amerikanere i utlandet. Hun har også bakgrunn fra kirken i Hamburg sommeren 1997, London i 2006 og vært "juleprest" på plattformen Draugen julen 2007.

Liv er født i 1971 og til daglig er hun lærer ved Frøyland ungdomsskule, Hun er lærer med tilleggsutdanning både i musikk, kristendom og norsk. Hun spiller flere instrumenter. I Jæren symfoniorkester er det fiolin som er hennes instrument. Hun har vært styreleder for dette orkesteret siden 2010. Hun starter som daglig leder i Rogaland Musikkråd til høsten 2015