Nils Olav Østrem (1961 - )

Østrem er professor i historie ved Universitetet i Stavanger og har studert historie, samfunnsvitenskap og administrasjons- og organisasjonsvitenskap ved UiB. Han avla hovedfagseksamen i historie samme sted i 1989. Østrem var stipendiat ved nåværende UiS i årene 1998-2002 og disputerte for dr.art-graden ved UiT høsten 2002.

Siden 2009 har han vært ansatt som førsteamanuensis i samfunnsfag ved UiS og fra 2012 som professor i historie ved Universitetet i Stavanger.

Østrem har gjennom årene bidratt til flere historieverk, og har vært engasjert for å skrive bygdebøker for flere kommuner.

Siste foredraget han holdt i Leiv Eiriksson Lodge var om boken “Utvandring frå Rogaland og Skjold”. November 2014.