Karoline Niklasson

Sosialantropolog Karoline Niklasson skrev våren 2010 sin masteroppgave "100% Norwegian" om norsk-amerikanere i USA, og hvordan den etniske gruppen kan klassifiseres som enhøytids-etnisitet. Dette fordi den som oftest utspiller seg ved fest og høytider.

Karoline sier amerikanere oftere velger den norske delen av familiens tradisjoner framfor like gjerne tysk eller russiske.

En pakistaner i Norge er og blir norsk pakistansk men en amerikaner kan velge etnisitet. Dette samsvarer med at antall personer som oppgir de er av norsk avstamning øker ved folketellingene, mens for eksempel det blir stadig færre som vil vedgå at de er svenske. De bruker også begrep som norsk ved inngifte.

Karoline Niklasson skriver om seg selv:

Jeg er 25 år og har akkurat (2010) ferdigstilt mastergraden min i sosialantropologi. Mastergraden min heter "100% Norwegian" - En studie av moderne norskamerikansk etnisk identitet". I mastergraden har jeg tatt utgangspunkt i et 8 mnd langt opphold i Minnesota. der har jeg vært sammen med norskamerikanerere i alle aldre for å se hvordan norskamerikansk etnisk identitet kommer til uttrykk i det moderne Amerika. Jeg har oppsøkt forskjellige institusjoner, feiret 17. mai og jul og deltatt på mange forskjellige arrangementer.