Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - 
Sandnes og Jæren

Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren ønsker alle en riktig god sommer. 

Neste medlemsmøte på Sivdamsenteret  er tirsdag 25. sep 2018. Foredragsholder - Svein Ivar Langhelle ved UIS
Velkommen til foredrag, musikk, sang, kaffe og godt drøs! Inngangspenger kr. 80 for medlemmer, kr. 100 for andre.