Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - 
Sandnes og Jæren

Medlemsmøte i Leiv Eiriksson Lodge på Sivdamsenteret tirsdag 27. november 2018 kl. 19:00 

Ernst Berge Drange 

Ei gløymt historie: Nordmenn i den nederlandske kolonien Ny Nederland, den amerikanske austkysten, ca. 1620-1670. 

Fleire enn 70 norske er identifisert på Manhattan med navn omskrevet til Hollandsk. 

Føredraget vil ta føre seg studiet av den gløymde historia om nordmenn i den nederlandske kolonien Ny Nederland, dagens New York State (med litt meir). Dette var folk som først reiste frå Noreg til Amsterdam, eller andre plassar i den hollandske republikken, og så vidare derfrå til kolonien. I den eldste tida, 1620- og 1630-talet,var nordmennene pionerar i Ny Nederland innafor trelast, sagbruk og villmark. Dei hadde teke hollandske namn og reiste over som hollendarar. Difor har det òg delvis vore vanskeleg å identifisera kven som var nordmenn, og det er framleis ei utfordring. Samstundes vert stendig nytt kjeldemateriale gjort tilgjengeleg, transkribert frå dei hollandske original-tekstane, omsett til engelsk og mykje av det blir lagt ut på verdsveven.

Helsing Ernst  

Velkommen til foredrag, musikk, sang, kaffe og godt drøs! 

Inngangspenger kr. 80 for medlemmer, kr. 100 for andre. 

Ved pianoet sitter Kari Nævra Ree.

Les om foredraget, medlemsmøtet og mye mye annet i 


TIDLIGERE UTGAVER AV BUDSTIKKA

 

Legg inn neste møte i kalenderen din.

iCalendar  •  Google Calendar  •  Outlook  •  Outlook Online  •  Yahoo! Calendar 


Legg inn DESEMBERMØTET i kalenderen din.

iCalendar  •  Google Calendar  •  Outlook  •  Outlook Online  •  Yahoo! Calendar 

DET BLIR BRA