Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - 
Sandnes og Jæren


Leiv Eiriksson Lodge ønsker deg velkommen til møter i september.
Slektsgransking 3. september kl 18:00.
Medlemsmøte 24 september kl 19:00.
Begge møtene på Sivdamsentert på Bryne.
Velkommen!