Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - 
Sandnes og Jæren

Medlemsmøte i Leiv Eiriksson Lodge på Sivdamsenteret tirsdag 22. januar 2019 kl. 19:00 

Foredragsholder er Torleiv Bilstad, professor ved UiS

Amerika før bestefar

De første innvandrerne kom til Nord Amerika for 25 000 år siden, fra Sibir via Alaska. Amerika var det siste kontinent i vår verden som ble befolket. Vikingene kom til Nord Amerika for 1000 år siden, men formerte seg ikke. Spanjolene kom 500 år deretter, trodde de kom til India, plundret «den nye verden» de hadde funnet og hersker fremdeles. 

Flere etniske grupper var spredd over Nord Amerika før europeerne kom. Indianerstammene byttet bever-skinn med franskmenn rundt de store sjøene på 1500 tallet. Chippewa/Iroquois stammene dominerte, utstyrt med franske gevær. Lakota og andre Sioux indianere ble nomader, fordrevet fra områdene rundt de store sjøene, til «det norske Amerika» på prærien i Minnesota og Dakota. I 200 år dominerte franskmenn Nord Amerika. 

I 1803 solgte Napoleon det Franske Amerika til USA president Thomas Jefferson. Sioux indianerne kontrollerte og styrte livet på prærien i varierende grad fra 1800. Indianerlivet endte imidlertid 29.12. 1890 da US soldater slaktet indianerne, kvinner som barn, i slaget ved Wounded Knee. Høvdinger som Sitting Bull, Crazy Horse, Red Cloud, Little Crow, American Horse og Big Foot var sentrale i kampene mot USA og de «norske» nybyggerne. 

Den hvite mann definerte indianerne som terrorister og betalte $25/mannfolk skalp fram til 1868. Genocid og systematisk folkemord var budskapet fra presidentene i Washington. Indianerne som overlevde massakrene ble tildelt reservater, men ble ikke US statsborgere før i 1924. 

Fra å utgjøre 100 % av befolkningen da vikingene kom for 1000 år siden, er indianerne i dag under 1 %. Utryddelsen og massakrene av rødhud «terroristene» var intensive for 150 år siden, men diskriminering blir fremdeles praktisert. Sterilisering av indianer kvinner organisert av myndighetene ble praktisert for 40 år siden, sulteforing og brudd på inngåtte avtaler skjer i 2019. 

»Det e ikkje lett å vera indianer i USA i dag».  

Inngangspenger kr. 80 for medlemmer, kr. 100 for andre. 

Ved pianoet sitter Kari Nævra Ree.

Les om foredraget, medlemsmøtet og mye mye annet i 


TIDLIGERE UTGAVER AV BUDSTIKKA

 

Legg inn Januarmøtet i kalenderen din.

iCalendar  •  Google Calendar  •  Outlook  •  Outlook Online  •  Yahoo! Calendar