Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - 
Sandnes og Jæren

Åpent medlemsmøte i Leiv Eiriksson Lodge på Sivdamsenteret på Bryne kl. 19:00 tirsdag 27. februar 2018.

Åshild Sunde Feyling Thorsen - 

“Det norske Minnesota” 

Minnesota er en av de statene i USA som hadde størst innslag av skandinavisk innvandring. 

Fremdeles er både nordmenn og amerikanere historien bevisst og formidler den til nye generasjoner. Dette skjer både gjennom materiell kultur som vi finner på museene, og også med formidling gjennom undervisningsopplegg i skolen.

I dette foredraget vil hun gi et innblikk i hvordan historien om utvandringen fra Norge og innvandringen til USA fortelles mellom Nordhordland og Fergus Falls, Minnesota.  

Velkommen til foredrag, musikk, sang, kaffe og godt drøs! Inngangspenger kr. 80 for medlemmer, kr. 100 for andre.