Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - 
Sandnes og Jæren

Åpent medlemsmøte  tirsdag 26. september 2017 på Sivdamsenteret, Bryne kl. 19:00

Enok Lauvås kåserer om "Ein heil familie reiser frå Lauvåsvågen til Amerika i 1870-åra". 

Tankar om kvifor dei reiste, korleis dei opplevd livet og kontakt med slekt nå.

 Terje Vold står for musikken denne kvelden.

Velkommen til foredrag, sang og musikk, kaffe og god drøs! Inngangspenger kr 80,- for medlemmer og kr 100,- for andre. 


Les om hva ellers som skjer og mye mye annet i