Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - 
Sandnes og Jæren

Medlemsmøte i Leiv Eiriksson Lodge på Sivdamsenteret tirsdag 23. oktober 2018 kl. 19:00 

Joar Larsson Bø og Kjell Hodne

“På tvers av USA på let etter slekt”

Velkommen til foredrag, musikk, sang, kaffe og godt drøs! 

Inngangspenger kr. 80 for medlemmer, kr. 100 for andre. 

Ved pianoet sitter Kari Nævra Ree.

Joar Larson Bø 
Foto.: TV2