Budstikka desember 2013


Medlemsblad for Sons of Norway -

Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - 

Sandnes og Jæren
_______________________________________

                
                Medlemsmøte torsdag 12. desember 2013 
                      Juleavslutning på Karlsbu, Kl. 19:00
 
      
                            Einar Bergh holder  foredraget;  
                         "Fra Martin Luther King til Obama"
 
                        Svein Inge Årrestad er konferansier.

                                Sang og underholdning.


_________________________________________________________________________


Frå presidenten 
Tarald Oma

Så er det slutt. Etter å ha vore med i styret i 14 av lodgen sine 16 leveår. Eg har vore president i to perioder, visepresident, aktivitetsleiar og styremedlem. Det har på mange måtar vore ei interessant tid. Har møtt mange nye som eg ikkje kjende frå før og samarbeidet har stort sett vore godt, med nokre få unntak. 

Eg såg snart at den formen som lodgen vanlegvis vert drive etter ikkje passar på Jæren. Der er for mykje ritualer og formaliteter og for lite innhald.  Det har me endra på og gjorde lodgen meir jærsk, og det var nødvendig for å overleva. 

Det historiske arbeidet har sjølvsagd vore det viktigaste. Me har arrangert turar tvers over heile Amerika i uvandrarane sine fotspor. I 2005 frå New York til Chicago, i 2008 frå Chicago til Minneapolis, og i 2010 frå Minneapolis til Seattle. Lærerike turar med Norges beste guide, Knut Djupedal. I 2006 hadde me eit stort seminar om utvandring. Då henta me to professorar frå Amerika, og der møtte 105. Me opna møta for alle interesserte og annonserte møta i avisene. Frammøte ligg jamt på mellom 30 og 50. Det største møte me har hatt var i år, då var det 170. Elles har det vore nokre møter med ca 100. 

Har Sons of Norway noko framtid?                                                   

Mitt svar er at det kan organisasjonen ha, dersom ein moderniserar og opnar opp, driv som ein open opplysnigsorganisasjon. Det skal organisasjonen gjera etter formålspragrafen. Dersom ein tviheld på dei gamle formene som organisasjonen vart starta på for over 100 år sidan, er eg diverre redd for at det vil svinna inn i åra som kjem.

Helsing Tarald

_________________________________________________

SoN-Leiv Eiriksson Lodge 8-021

Referat fra medlemsmøte 26. november 2013 på Fredheim, Klepp

Det møtte 23 medlemmer og 13 gjester.

Time musikkskole stiller med noen unge musikanter og instruktør. Magnus på klarinett, Bjørnar på saksofon, og Erling på piano. Dei hadde med seg to foreldre . 

Det blir valg av nytt styre og me får foredrag av Jens Olav Mæland om emne ”Chosen People ”(Det utvalgte folk ). Det blir ellers som vanlig kaffi og lapper med tilhøyrande loddsalg og basar. 

Tarald Oma jr. opna møtet som seg hør og bør og ønska velkommen til Jens Olav Mæland, gutane fra Time musikkskole, gjester og medlemmer. Me song nasjonalsongane, den norske, amerikanske og kanadiske. 


Nå var det guttane fra Time musikkskule sin tur, det blei Magnus på klarinett først, han spela to tre songer, neste var Bjørnar på saksofon, med like mange songer, Erling på piano starta friskt og avslutta enda friskere med en feiende ”ragtimer”, dette var ein ny og forfriskande underholdning, kjempebra. 

     

Så er det valg og Sverre Lima får ordet og kjem med ny valgliste, då det siden sist er gjort noen forandringer. 

Den nye listen er som følger: 

President : Tone Tjensvold Barstad 
Visepresident : Inge Nødland 
Sekretær : Gunnar Line Risa (kom til i etterkant ) 
Kasserer : Karleif Lende 
Redaktør : Leif Lund 
Historie : Torkel Bryne 
Aktivitet : Tore Nærland 
Styremedlem : Ingfrid Tordis Fjermestad 

Valget gjekk som vanlig rakligt for seg, og styret blei som valglista. 

Oddvar Lilleaas redegjorde for økonomien, og den er stabil og god, ca.Kr.72000,- pr.dato . 

Så blei det igjen kunngjort om avslutningskveld på Karlsbu den 12/12-13 og innsetting av det nye styre. Einar Bergh holder foredrag om U.S.A. og tida fra Martin Luther King til Obama. 
Påmelding til Tarald Oma jr. og Tone Tjensvold Barstad. 

Så er det tid for å slippe Jens Olav Mæland til. Han fortalde litt om seg selv, sitt yrke og hva han hadde arbeidet med. Kunne fortelle at han ein gong før hadde besøkt ein lodge hos Sons of Norway, men det var i Minneapolis. 

Starta så med emnet "The Chosen Peoples", (Det utvalgte folk), og fortalde om då israelerne kom tilbake og tvinga seg til landet med handa på historia (bibelen) og at dei derfor var i sin fulle rett. Jens Olav Mæland har studert dette veldig inngåande, så ein skal tru han veit hva han snakker om. Det vises til at Israelerne nærmest provoserte fram væpna konflikter, som når dei gjekk inn i Libanon, slik har dei også tvinga seg fram over heile regionen. Ariel Sharon blir nevnt oppi dette som en hard og lite føyelig leder. 

Hva er det som gjer at ei folkegruppe kan gjære seg til det utvalgte folk? Heilt tilbake til historia om Abraham, historien om Babel, dette er gamaltestamentlige emne. Så kom Messias og forkasta dei ledane i dåverande Israel. 
Etter Holocaust kom sionistane tilbake til det lille landet som dei nå har, og i 1948 blei Israel ein selvstendig stat. Det har heile tida vore bibelsk å ta tilbake landet, den eksklusive sionismen meinte seg rett til å ta seg inn i nabolanda, dei meinte seg plikta til å knusa all motstand. 

Den første presidenten i Israel sa at verden for øvrig ville være imot måten dette blei gjort på. 

Hoppa så over til U.S.A., og refererte blant anna til presidentane Abraham Lincoln og Woodrow Wilson. 
Snakka om det forjettede land, at dei skulle vere fredselskande, med på fredsskapning verden over, som vi ser i vår tid. Inngjekk forsvarsavtaler med andre, også Israel, og lova militær hjelp, hvis nødvendig med militær makt. Israel lever i trua om å overta heile Palestina i tida som kjem, og ser på seg som dei rette til å gjera det. 

U.S.A. er Israels største allierte og er forplikta til å støtte dei. Det må bli viktig for U.S.A. å få til fred i Midtøsten. Det er endå den militære makta som er avgjerande og ikkje dei profetiske tankane . 

Jens Olav Mæland avslutta med å svare på spørsmål fra salen, noe som han takla veldig bra. 
Dette er en forferdelig situasjon for folka det gjeld og verden forøvrig, for det kan ikkje vera lett å få til fred, når me høyrer og ser dette. 

Så er det tid for litt kaffi og lapper med tilbehør. Det er også tid for loddsalg og basar etter kaffien. 

Me avslutta som vanlig med songane som har blitt våre, ”Fotlandsfossen” og ”Heim til Jæren”. 

Møte blei avslutta ca. kl. 22 00. 

Referent

Olaf Ravndal

Neste medlemsmøte   28. januar

Anne Elisebeth Skogen forteller om "Restauration"

Sivdamsenteret, Bryne 

Leiv Eiriksson Lodge  

________

BLOGGER

SONS OF NORWAY BLOG

http://www.sonsofnorwayblog.blogspot.com/

Norsk informasjon

http://blog.norway.com/

www.norway.com/

        ___________

SKAL DU TIL USA?

Benytte rabattavtalen inngått mellom Sons of Norway Distrikt D8 og USA Experten OK Reiser som leverer flybilletter, hotell og leiebil tilpasset dine ønsker! Ta kontakt pr. tlf. eller mail for forespørsel og bestilling.

Tlf (+47) 38 35 02 04               

www.usaexperten.no 

epost:firmapost@usaexperten.no 

      


        ___________


    Brubyen Lodge                   er vår                   vennskaps lodge         i Canada 

Medlemsavisen deres "Mellom Venner" finner du som vedlegg

Januarutgaven

Marsutgaven

Aprilutgaven

Maiutgaven

Juni-August-utgaven

September-utgaven

Oktoberutgaven

Novemberutgaven

Desemberutgaven


____________

ANDRE MEDLEMSAVISER

Du finner mange av Lodgene i Norge sine medlemsblader på nettstedet for Distrikt 8    

 www.sonsofnorway8.com.

Se under "Lokallag"

____________

Styret i Leiv Eiriksson Lodge 2013

ledes av President: Tarald Oma.

Mobiltelefon         (+47) 916 39 507

E-post:     tarald.oma@gmail.com

Opplysninger om resten av styret og mye annet, finner du på nettsiden vår   www.sonsofnorway8021leiv.com           

__________

Grasrotandelen Norsk tipping.

Gratis for deg – verdi for Leiv Eiriksson Lodge.

Grasrotandelen koster deg ingenting og går ikke ut over innsatsbeløpet eller eventuelle premier

Leiv Eiriksson Lodge får 5 % av det du spiller for

Sons of Norway     Leiv Eiriksson

Org. nr. 992 478 187