Budstikka i november 2013


Medlemsblad for Sons of Norway -

Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - 

Sandnes og Jæren
_______________________________________

                 Medlemsmøte tirsdag 26. november 2013 
                     Kl. 19:00 på Sivdamsenteret, Bryne.


Jens Olav Mæland har foredrag om USA og Israel, og om den nasjonale identiteten.

Tanken om å være utvalgt som folk, 
også med de konsekvenser 
det får for det politiske liv.

                     "Chosen Peoples", 
         om USA, Israel og Midtøsten. 
         Hva gjør konflikten så innfløkt?
 

Mæland setter søkelys på den nasjonale identiteten når en forstår seg selv som "utvalgt". For USA og Israel spiller dette en viktig rolle i deres nasjonale selvforståelse.  
Hva medfører dette på godt og vondt?


Elever fra musikkskolen i Time vil underholde med sang og musikk.

________________________________________________


SoN-Leiv Eiriksson Lodge 8-021

Referat fra medlemsmøte 24. oktober 2013 på Fredheim, Klepp

Det møtte 21 medlemmer og 13 gjester.

Tarald Oma jr. opna med å ønska velkommen til foredragsholder Gunnar  Nerheim og frammøtte.

Så sang me nasjonalsangane, som seg hør og bør, Norges, U.S.A’s og Canada’

Tarald opna med å fortelja litt om neste medlemsmøte som blir på Sivdammen, Bryne den 26/11 - 13 med Jens Olav Mæland som har emnet Israel, Palestina, U.S.A. og resten av verden. 

Han kom og med  opplysninger om møtet på  Karlsbu den 12/12 -13, og at det då vil bli servert juletallerken med svineribbe eller pinnakjøtt til en pris av kr. 400, -.

Me får også besøk av Einar Bergh som vil snakke om vårt forhold til Amerika.

Så var var det tid for å la formann for valgkomiteen Sverre  Lima  kome med forslaget som komiteen hadde: 

President : Tone Tjensvold Barstad 1 år. 

Visepresident : Inge Nødland 1 år.

Sekretær : Olaf Ravndal 1 år.

Kasserer : Oddvar Lilleaas 2 år.

Redaktør : Leif Lund 2 år.

Aktivitet : Tore Nærland 1 år.

Finanssek.: Torkel Bryne 1 år. (Historiker )

Styremed. : Marit Lilleaas 2 år.

Styremed. : Ingfrid Tordis Fjermestad 1 år.

Tarald Oma jr. presenterte det sittende styret og dei gav seg til kjenne.

Så fekk Gunnar Nerheim ordet og gav oss  ei levande historie om eventyraren Cleng Peerson.

Nerheim kom inn på at han nesten var blitt besatt av Cleng Peerson og hans fantastiske reiser til og i Amerika.

Cleng Peerson var  en mangfoldig person, reiste att og fram noen gonger over havet.

Starta i begynelsen av 1820 åra, til han stempla ut i Texas i 1865. Han meinast å ha budd i Texas fra 1850 til 1865.

Det var ikkje bare gildt alt som kom ut av desse pioner-reisene. Cleng hadde kontakter som ser ut til å ha utnytta desse nye og ukjende folka som reiste. Gunnar Nerheim kalla dei ”Kvekeragenter” som visste å selge land som viste seg å vere lite egna, og det var først etter 1830 det begynte å gå så noenlunde bra for innvandrarane. Når det var i gode tider gjekk imigrantstrømmen opp, ned i dårlige. Gunnar Nerheim visste veldig godt hvordan og hvor imigrantane busette seg.

Cleng Peerson  gjekk inn i en svensk sekt, som  var grunlagd av Erik Janson, merkelig historie der dei budde nærmast som i kollektiv, utan å vera gifte, men etter hvert såg dei nødvendigheten av å giftes, men då blei det bestemt med hvem.

Cleng Peerson kom til Texas, der møtte han folk fra østnorge, som han slo seg i lag med i et område som kalles Peter’s colony nær byen Dallas. Cleng Peerson får med seg noen og flytter til Bosgue County, her flytta mange norske til, som igjen førte til at dei gifta seg  med nære slektninger. 

Det blei her snakka bare norsk og det blei forkynt på norsk i kyrkja heilt fram til ca. 1850. Av en eller anna grunn fekk Cleng Peerson i gave fra staten Texas 320 acres, men brukte han det selv? 

Det er mye som tyder på at Cleng Peerson bodde rundt om hos folk han blei kjend med og på den måten levde på andre. Det er også mye som tyder på at han ikkje var særlig glad i å arbeide, han var vel en vagabond, på grensen til å vere kjeltring, me veit litt lite om Cleng Peerson egentlig, men han er jo hedra i noen anledninger, både i Amerika og seinere i Norge.

Det er nå stifta et Cleng Peerson Institute, i byen Clifton, Texas. Her skal det samles historie om nordmenn, nå  også om andre nationaliteter. Det er nå kome i gang en ganske storstilt pengeinnsamling for å bygge et hus til å dekke dette som er en viktig historie i området og byen Clifton i Texas.

Gunnar Nerheim avslutta med å svare på spørsmål fra salen og gav gode svar.

Tarald Oma jr. takka Gunnar Nerheim for en grei og god historie fra Cleng’s rike i Texas. 

Så blei det kaffi og lapper, loddsalg og mye drøs ved bordene. Etterhvert ble det basar, med spenning og skjemt, tida gjekk og vi måtte slutte av med dei to gode sangane som me har gjort til våre, "Fotlandsfossen" og "Heim te Jæren".

Referent

Olaf Ravndal

Neste medlemsmøte 

Torsdag 12. desember

Karlsbu

Einar Bergh holder             foredraget;           "Fra Martin Luther King til Obama"

Leiv Eiriksson Lodge  


________

BLOGGER

SONS OF NORWAY BLOG

http://www.sonsofnorwayblog.blogspot.com/

Norsk informasjon

http://blog.norway.com/

www.norway.com/

        ___________

SKAL DU TIL USA?

Benytte rabattavtalen inngått mellom Sons of Norway Distrikt D8 og USA Experten OK Reiser som leverer flybilletter, hotell og leiebil tilpasset dine ønsker! Ta kontakt pr. tlf. eller mail for forespørsel og bestilling.

Tlf (+47) 38 35 02 04               

www.usaexperten.no 

epost:firmapost@usaexperten.no 

      


        ___________


    Brubyen Lodge                   er vår                   vennskaps lodge         i Canada 

Medlemsavisen deres "Mellom Venner" finner du som vedlegg

Januarutgaven

Marsutgaven

Aprilutgaven

Maiutgaven

Juni-August-utgaven

September-utgaven

Oktoberutgaven

Novemberutgaven


____________

ANDRE MEDLEMSAVISER

Du finner mange av Lodgene i Norge sine medlemsblader på nettstedet for Distrikt 8    

 www.sonsofnorway8.com.

Se under "Lokallag"

____________

Styret i Leiv Eiriksson Lodge 2013

ledes av President: Tarald Oma.

Mobiltelefon         (+47) 916 39 507

E-post:     tarald.oma@gmail.com

Opplysninger om resten av styret og mye annet, finner du på nettsiden vår   www.sonsofnorway8021leiv.com           

__________

Grasrotandelen Norsk tipping.

Gratis for deg – verdi for Leiv Eiriksson Lodge.

Grasrotandelen koster deg ingenting og går ikke ut over innsatsbeløpet eller eventuelle premier

Leiv Eiriksson Lodge får 5 % av det du spiller for

Sons of Norway     Leiv Eiriksson

Org. nr. 992 478 187

Comments