Budstikka i oktober 2013
Medlemsblad for Sons of Norway -

Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - 

Sandnes og Jæren
_______________________________________

               Medlemsmøte torsdag 24. oktober 2013 
Kl. 19:00 på Fredheim, Klepp.

       Professor Gunnar Nerheim                     kåserer om nytt fra         
Cleng Peersons Texas.

Professor i historie ved Universitetet i Stavanger, Gunnar Nerheim, har nylig vært en tur i USA, i Cleng Peersons fotspor. Nerheim har vært i Clifton, Texas, for å finne mer ut om den norske emigrasjonen til dette området.                                          Foto: Helge Hansen - Fagbokforlaget

SoN-Leiv Eiriksson Lodge 8-021

Referat fra medlemsmøte 24. september 2013 på Sivdamsenteret, Bryne

Vi ble ganske så fulltallige denne gangen, så det var nok emnet + koret med mer, som var årsaken til det. Det møtte 22 medlemmer, 27 gjester og 27 frå Klepp mannskor.

Den kanadiske ambassadøren med sekretær var gjester. Klepp mannskor stilte  mannssterke, Wenche Haugland sang for oss med Gunnar Barstad ved pianoet.

Møtet starta som seg hør og bør med opning av president Tarald Oma jr. som ønska velkommen, spesielt den canadiske ambassadøren David Sproule og sekretæren Bjørn Petter Hernes. Han ønska også Klepp mannskor og Wenche Haugland velkomne, og selvfølgelig gjester og medlemmer. 

Så song me nasjonalsangane; den norske, amerikanske og kanadiske.   

Svein Inge Årrestad fekk oppgava å lede møte, som han mestra på ein framifrå god og humørfylt måte.

Han takla med sine språkkunnskaper god kontakt til ambassadøren og tilhørerane. 


Ordføreren i Time, Reinert Kverneland, ønsket ambassadør med sekretær velkomne og fortalde kort om Bryne sin tilblivelse, og om industri, handel og jordbruk; kort sagt det som driv Time kommune.  Nemde og at kommunen fostra personligheter som Arne Garborg.

Klepp mannskor tok så plass på podiet og framførde fire flotte sanger . “Det stig av hav eit alveland”, “Gud signe Noregs land”, “I østen stiger solen opp” og den svenske, “Så skimrande var aldrig havet”.
Klepp mannskor

Så var det ambassadør David Sproule tur. Han takka for den fine mottakinga dei fekk, og om turen som dei fekk væra med på i Hå kommune. 
Med mottaking av ordførar i Hå, med omvisning både her og der; skule, meieri og gartneri med meir. Han takka spesielt vår lodge for opplegget. 

Han fortalde så i ord og bilder om Canada som land og nasjon, om beliggenhet, land-areal i størrelse, folkeslag, rikdommer av mineraler og industri. Han fortalde bla. at dei produserte jernbanevogner som dei solgte over heile verden, og at dei har stor landbruksmaskinproduksjon. Gruvedrift, skogsindustri og olje er i dag den største eksportnæringa. Dei eksporterer ca. 80% til U.S.A. og er den 10 største økonomien i verden. 

Norge er den 24 største investor i Canada, der vi har et godt og utstrakt samarbeid, ikkje minst innen olje og gass. Norge og Canada arbeider også tett når det gjeld sikkerhet og internasjonal terrorbekjempelse. Canada er også kjend for ishockey og basketball-idrett. Det er også på det reine at Canada er verdas nest største land i areal, etter Russland.


Ambassadøren ga oss ingen tvil om de norske immigrantene sin sentrale rolle i den kanadiske nasjonen og deres historiske betydning.

Hans Skretting, far til ein av våre trufaste medlemmar, Harald Skretting, (95 år), var ein av dei første norske som bosette seg i staten Alberta. Skrettingslekta er stor i Canada.

                                                                Harald Skretting og ambassadøren


Eit turistmål må vera å kjøre tvers over Rocky Mountains, eller besøke noen av dei store byane
 for dei som liker det, mye flott å sjå, men ein må ha tid, mye tid. 

Ambassadøren takka igjen for besøket med mange lovord.

Me fekk nå noen sanger av Wenche Haugland, - “Amazing Grace” og 
“Somewhere over the rainbow”, - ei vakker framføring.

Så var det kaffi med lapper og tilbehør, loddsalg og dualeg drøs rundt om i 
lokalet. 
       
Etter det var det Svein Inge Årrestad sin tur, han kom som vanlig inn med stubber både om alvor og skjemt. 
                                                          Gunnar Barstad og Wenche Haugland
                                                                   
Han holdt en god tråd over det heile og formidla også stubber som gjestene forstod godt. Han er seg sjøl lik, og har alltid det gode humøret på plass.

Utlodninga gjekk bra, godt utvalg og godt salg. Det liker me.

Wenche Haugland sang så “Mor sin song ved vogga” og “Hvem kan segla forutan vind”.

Klepp mannskor sang så tre sanger, en islandsk, en finsk, og så den amerikanske til  ære for 
Mississippi, "Rolling on the river".

Tore Nærland takket gjestene fra Canada og gav dei både bok og T-skjorter.

Tore Nærland og ambassadør Sproule

Tarald Oma jr. takka også for tida dei fekk sammen på Jæren og 
overrakte bøker til begge gjestene.

Så slutta me av som vanlig med “Heim til Jæren” og ønska væl heim.

                                               Tarald Oma og ambassadøren

Referent
Olaf Ravndal

Neste medlemsmøte 

Tirsdag 26. november

Sivdamsenteret, Bryne

Leiv Eiriksson Lodge  


________

BLOGGER

SONS OF NORWAY BLOG

http://www.sonsofnorwayblog.blogspot.com/

Norsk informasjon

http://blog.norway.com/

www.norway.com/

        ___________

SKAL DU TIL USA?

Benytte rabattavtalen inngått mellom Sons of Norway Distrikt D8 og USA Experten OK Reiser som leverer flybilletter, hotell og leiebil tilpasset dine ønsker! Ta kontakt pr. tlf. eller mail for forespørsel og bestilling.

Tlf (+47) 38 35 02 04               

www.usaexperten.no 

epost:firmapost@usaexperten.no 

      


        ___________


    Brubyen Lodge                   er vår                   vennskaps lodge         i Canada 

Medlemsavisen deres "Mellom Venner" finner du som vedlegg

Januarutgaven

Marsutgaven

Aprilutgaven

Maiutgaven

Juni-August-utgaven

September-utgaven

Oktoberutgaven


____________

ANDRE MEDLEMSAVISER

Du finner mange av Lodgene i Norge sine medlemsblader på nettstedet for Distrikt 8    

 www.sonsofnorway8.com.

Se under "Lokallag"

____________

Styret i Leiv Eiriksson Lodge 2013

ledes av President: Tarald Oma.

Mobiltelefon         (+47) 916 39 507

E-post:     tarald.oma@gmail.com

Opplysninger om resten av styret og mye annet, finner du på nettsiden vår   www.sonsofnorway8021leiv.com           

__________

Grasrotandelen Norsk tipping.

Gratis for deg – verdi for Leiv Eiriksson Lodge.

Grasrotandelen koster deg ingenting og går ikke ut over innsatsbeløpet eller eventuelle premier

Leiv Eiriksson Lodge får 5 % av det du spiller for

Sons of Norway     Leiv Eiriksson

Org. nr. 992 478 187


Comments