home‎ > ‎

Foredragsholdere i Leiv Eiriksson Lodge

Profilen til laget vårt avspeiles av de tema vi tar opp og de dyktige menneskene vi får til å kåsere om disse. 

2017
Hans Eirik Aarek - Kvekerbevegelsen.

Forteller Anne Elisebeth Skogen om “Vegen vidare vest”

Liv Tjemsland  - “Ei reise gjennom 50 stater”


Gunnar Nerheim, professor emeritus ved UIS - "Cleng Peersons liv i Clifton Texas"


Knut Djupedal -Direktør på Migrasjosmuseet på Hamar "Ny viten om emigratskipet “Restauration”2016 

Odd Sverre Aasbø er forfatter av boken “Drømmen om Amerika, fra Vikingferd til Super Bowl”.


Ole Jone Eide - UiS  

Skandinavisk migrasjon til Nord-Amerika.


Ambassadør Øyvind Nordsletten er fødd i 1944 og vaks opp på Bryne. 
Den store irske utvandringa til Nord Amerika, ei utvandring som har mange parallellar til emigrasjonen frå Noreg. 

Ambassadør Else Berit Eikeland. 

Det nære forholdet mellom Canada og Norge, og norsk utvandring til Canada med et spesielt fokus på Jæren. Eikeland er Norsk ambassadør til de arktiske områdene. Hun kommer fra Varhaug og var mange år Norsk ambassadør i Canada.


Erling Dugan Om å vokse opp i to verdener. 


Engwall Pahr-Iversen Olai Aslagsson fra Tananger sitt forfatterskap og hans vennskapsbånd med Willam "Buffalo Bill" Cody.


Ann Elisabeth Laksfoss Hansen - UiS. Nordmenn i Spania og paraleller i det amerikanske samfunn.


Johannes Risnes

Forteljinga om grandonkelen Gabriel og tømmer-hoggarane i Michigan og Minnesota. 


Hans A Storhaug

AEMI (Association of European migration Institutions) og Norsk Utvandrersenter i Stavanger


Torleiv Bilstad - "Bærekraftig miljø-korrupsjon"
"kvinners stilllng i de norskamerikanske kirkemiljøene”

Cornelia Genevive Tjølsdtr Gjesdal, mest kjent under namnet Coya, den første kvinne frå Minnesota som blei valgt inn i Kongressen

Gunnar Nerheim  er professor ved UIS.       
Nerheim var en tur  i Montana og lette etter historien om sauegjetere der.
    .               
Oppveksten i det forsvunne Brooklyn
Utvandreren - brakte sangen om Norge over havet

Liv Tjemsland                
Livet på Sjømanskirken i Houston, TX 

Siv Ringdal                    

Tarald Oma                    

Tone Rasdal                 
"Mitt Amerika"

Lisabet Risa                
"Oldemor Valette Ree og livsvegen hennar mellom Hinnaland, Re og Hanley Falls"
Kåseriet omhandlar ei grein av utvandringshistoria til Time kommune..

2014
                   
"Med Restauration gjennom Hell Gate til Det Lova Landet", forteljarførestilling. 

"Nordmenn og oljeutvikling i Nord Dakota". 
Professor Torleiv Bilstad er ved Universitetet i Stavanger. Her er en artikkel om ham.

Gunleif Seldal -          
Sluppfolket av 1825, hvem var de, hvorfor dro de, hvor ble de av.

Kjente Rogalendinger blant utvandrere til USA

Åshild Sunde Feyling Thorsen
     Var konstituert avdelingsleiar ved Vestnorsk Utvandringssenter. 
Tema: Migrasjon i fortid og nåtid. Hun trakk frem noen fellestrekk mellom utvandringen til USA  og til det som skjer i Norge i dag.

Håvard Hana          
“Fra Jæren til Hollywood” - Filmproduksjon/ hvordan lage film i Hollywood i forhold til Norge.

Sverre presenterer den 3. boka om utvandringen fra Norge til USA. 
Denne boka tar for 
seg perioden 1900 og fram til 1975 og hvordan det gikk.

Nils Olav Østrem       
Pesenterer ny bok “Utvandring frå Rogaland og Skjold”. 

Greg Larsen -            
Fortalte om opplevelsen med TV-serien "Alt for Norge"

Sandnes Trekkspillorkester       
Kåre Særheim om orkesterets 17 Mai feiring i Brooklyn NY
 
2013
Einar Bergh               
Foredraget; "Fra Martin Luther King til Obama".
USA og Israel, og om den nasjonale identiteten.

Gunnar Nerheim er professor ved UIS.
Nerheim var i Clifton, Texas, for å finne mer ut om den norske emigrasjonen til dette området.               

David Sproule var Canadas Ambassadør til Norge.            
Om Canada. 

Wincent Rege & Eli Rege      
Fortalte om sin bok om forliset til seilskuten "Seladon" fra Stavanger.

Tone Tjensvoll Barstad                     
Fortalte om tur til Sør Dakota for å besøke slektninger. 
 
Gunleif kåserte om den første utvandring til Amerika fra Stavanger i 1825 med sluppen "Restauration". Foredraget;"Restauration, myter og fakta".

Presenterte boken sin, “Timebuer i Amerika”.

Hjalmar Inge Sunde Forhenværende fylkesmann og general. 
"Det moderne Amerika", "Den amerikanske hær. Et perspektiv 1974-1986." 

2012
Djupedal er Direktør på Norsk utvandrermuseum og guide på våre turer i Emigrantenes fotspor.

Mette Tveit              
Mette er lærer på St. Svithun Ungdomskole i Stavanger. Hun snakket om arbeidsutvandring på karmøy som var del av hovedoppgaven hennes på universitet.

Trygve Martinsen    Økonomidirektør og Viseadministrerande direktør ved plogfabrikken Kverneland fabrikker
Martinsen fortalte om markedsføring og eksport av landbruksmaskiner til USA. 
Han er født i Brooklyn av foreldre som giftet seg i Sons of Norway i NY. 
Han vokste opp på Borhaug på det Norsk-Amerikanske Lista. Han og familien bor nå på Ålgård.

Tore fortalte om sitt siste besøk i USA da han var på bønnefrokost med Barack Obama.

Oddvar Lilleås         
Om turen med den transibirske jernbanen. 

Vidar Aarhus           
Vidar Aarhus, pensjonert skulemann frå Tysvær. Han er fødd og oppvaksen i  Hardanger og såleis stolt over at den originale “Restauration” blei bygd av dyktige hardingar der i 1802 ! Etter politikar-perioden har eg vore leiar i Tysvær historielag. Denne hausten er eg vald som Tysvær kommune sin represetant i styret for Norsk Utvandrarsenter i Stavanger.

Boka " Drømmen om Amerika; innvandringen fra Norge 1825-1900 "

Jakob Gerhard E. Ågotnes  
Ågotnes fortalte om stridsmannen Bjørnstjerne Bjørnson og om hans tur til Amerika. Ågotnes var i 22 år konservator på Aulestad som var Bjørnstjerne og Karolines dikterhjem og bolig i Gudbrandsdalen. Som konservator fikk han tilgang til enorme mengder av historiske materiale som la grunnlaget for biografien han skrev om Bjørnson.

2011
Norsk-Amerikanere, en "Høytids-etnisitet".  Amerikanere velger norsk etnisitet og tradisjon.

Restauration er på sjøen. Nå skal den drives og bidra til forståelsen av den norske utvandrerhistorien. Arne beskriver driftsfasen for prosjektet.

Tarald Oma                
Leiv Eiriksson sine reiser i vesterled rundt år 1000 og Lodgens reise i emigrantenes fotspor i september 2010 og "I emigrantenes fotspor", om turen september 2010 fra Minneapolis, MN til Seattle, WA.

Nordmenn i den Amerikanske borgerkrigen.

USA etter Bin Laden. 

Om arbeidet med bind to av "Farvel Norge - utvandringen til Amerika 1825-1975" 
Reiser i USA for å samle stoff til boka.

Ta Van Thong             Vietnams ambassadør til Norge. 
Han snakket om den store samhandelen det er mellom dagens Vietnam og USA samt mellom Vietnam og Norge
 
Barry B. White   USA's ambassadør til Norge. 

Karin Sveen                 
Mannen i Montgomery Street - Portrett av den norske emigranten Peder Sather som hadde vært med på å grunnlegge Berkley - det verdenskjente universitetet. WikipediAStore Norske Leksikon, NRK og Dagbladet literatur

Om hvordan navn endret seg ved emigrasjon, hvordan og hvorfor. (Allkunne)

2010
Knut Djupedal Direktør på Norsk utvandrermuseum og guide på våre turer i Emigrantenes fotspor.

Den Amerikanske kongressen, oppbygging, arbeidsmåte og dagligliv.

Lene Topdal  
Norway Ranch i Arkansas. 

Per Harald Grue           
Særtrekk i amerikansk landbruk i dag (Wikipedia)

Emigrantskipet Restauration

Emigrantane på Resturation- bakgrunn og sjebne


Ivar Lygren                    
Den kalde krigen.

 


Tora Aasland               
Internasjonalt samarbeid om studentutveksling (Wikipedia) (Store Norske). Hør foredraget hennes her.

Presenterer den siste boken i trilogien om utvandringen til Amerika. (Wikipedia) (Store Norske)

Det norske språket finst overalt i Midtvesten, ...

Arthur Langerud 
Et liv som snekker og sjåfør på Long Island og 6 år som rormann på Stavangerfjord
                     
2009

Knut Djupedal.             

I emigrantenes fotspor 2010 (USA-tur)

                       

Gunvor Ueland

En reise til og oppvekst i Canada”. 


Olav S. Lindal. 

Haugianerne og betydningen for utvandringen til USA. 


Per Inge Bøe. 

Prosjekt "Migrasjon Rogaland”.


Aud Søyland Kristensen  

"Time for Manhattan" 

 

Elaine NancyTjensvold

Foreldre og oppvekst i Iowa 


Karleif Lende.               

Slektstreff og tur til USA.


Sverre Mørkhagen.        

Boka "Farvel Norge - utvandringen til Amerika 1825-1975"


Bjørn Vidar Lærøen.      

Kennedy klanen 


Lisabet Risa 

De første amerikafotografene fra Jæren. Hvem var de og hva fotograferte de i USA og i hjemlandet sitt?

                             

2008
Karleif Lende                 
Lars H. Lende og også hans tilknytning til Jæren og Amerika.

Siv presenterte sin bok "Lapskkaus Boulevard"

Per Inge Bøe 
Prosjektplanene for  Migrasjon Rogaland

Magnus Vold
Martin Olav Sabo som er mangeårig medlem av den Amerikanske Kongressen.

Karleif Lende 
Den Amerikanske sølvdollaren

Lorentzen sin tid i Nordisk Tidende i tiden 1982 og 1983

De norskspråklige avisene i Amerika (artikler av Lovoll)

2007
Gerda Sviland                
"Kan me gjera slektshistorie spennande for barn og unge?"

Asgaut Steinnes            
Opplevelser i Canada på 50-talet.

Nasjonalbiliotekets Norsk - Amerikanske samlinger

Emigrantviser i Rogaland

Cleng Peerson og Lars Larsson Geilane "Kva rollar spela dei i den tidlege utvandringa?"

Tarald Oma 
Om Garborg og Garborgheimen

Jarle Braut 
Tur i Sør Amerika og på Påskeøya.

Om arbeidet med boka "Drømmen om Amerika" og de andre bøkene i serien på tre. (Wikipedia) (Store Norske)

Gunleif Seldal                
Opplevelser og plattformbygging på New Foundland.

Johny Fosse 
En langvarig kontakt over Atlanteren

2006
Tarald Oma 
I fotspora til Lars Larsen Geilane 

Hva skjedde med eigrantene Ellis Island?

Tobias skretting 
Om turer til slekt i Canada dei siste åra. 4/ 2006 og SA 22.5.2003

William (Bill) Andrews Professor Emiritus ved universitetet i Rockhester, NY og en etterkommer av "The sloopers"   

Birger Lindanger 
Svartedauden i Norge og på Nærbø
Sigbjørn Reime              

Jack Rostøl 

Rostøl leste fra boka si” Kryssedulla” og fortalte om bakgrunnen for boka.

Arne Nordbø  

Om bygging av replikaen "Restauration" (livsgnist)

Svein Inge Arrestad        Om besøk i Iowa

2005

Arne Garborg og Jæren

Arthur Løvik                  

Om utvandringen fra Time på Jæren.

Svein Ivar Angell  - Forsker fra Historisk Institutt i Bergen. 

"Unionsoppløsningen i 1905"

Målfrid Snørteland    Direktøren på Jærmuset 

Hun fortalte om museet og hvordan det er en møteplass mellom natur, kultur og teknologi. Omvisning på museet

Hans G. Andersen          

Boka om båten "Restauration" og passasjerer i 1825

Maria Ramvi                  

Gamle ord uttrykk

Ann Iren Topdal               

Familiens tur til  USA sommeren samme år

Tormod Wasbø 

Den hellige Bergitta

Gaute Skretting               

Om bestemoren som 70 år gammel reiste til Canada for å besøke barn og barnebarn

2004
Gunnar Skadberg  

"Utvandringens far" - Cleng Peerson eller Lars Larsson Geilane?

Sven Magnus Oftedal 

Om sine turer til USA. Om "Stara Lars" og Syttende mai feiring i Canada

Inge Nødland 

Slektgranskning. 

Einar Lea                        

Om to familiers utvandring til Amerika i slutten av atten hundretallet. 

Solveig Andersen             

Karl Holm - ein emigrant frå Jæren som "made a differance". Holm blei utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske Orden i 1947 for sitt store hjelpearbeid i NY. 

Calle Fjogstad 

Program om jærdikteren Teodor Dahl (sammen med musikere). 

Tore Nærland 

Besøk til Mongolia. 

Øystein Sandvik  

Bygdelagsfanene - emigrater sendte penger hjem. Fikk fane til takk hjemmefra.

Martin Stangeland           

Om familiebilde fra Sør Dakota juni 1919  som hang over sengentil bestemora til hun døde i 1938. Bildet kom til Norge i 1921 og hang siden mange  steder på garden. Orginalen til bildet er oppbevart på Klepp Rådhus.

2003
Dag Daatland                 

Forskningsarbeidet ved høgskolen om utvandring til Nord- Amerika. 

Tarald Oma                     

Timefana - fana som kom heim frå Amerika. (arr. i Time Rådhus). 

Tor Helge Undheim 

Om en reise i Montana. 

Hans Storhaug 

Utvandrersentert i Stavanger. 

Helene Bjørntveit  

Amerikabåten 

Sven Serigstad 

New York Marathon

Rita Aase Austvoll 

Demonstrasjon av kalligrafi og orientering om utvandringen fra gården Austvoll i Høyland

Tobias Skretting 

Viser og lyrikk

Tore Nærland  

Reiser rundt i verden med "Bike for Peace"

2002          

Hans Storhaug 

Det Norske Utvandrersenter i Stavanger.


Svein G. Olsen og Kurt Ormøy 

Krigsmuseet på Soma (omvisning)
Berit Rosenberg 

Presenterte delstaten Nord Dakota

Arvid Mæland                    

Presenterte seg selv og firmaet AMS-Reiser. 

Nils Olav Østrem  

Utvandrarkultur, om utvandring og utvandrarar frå Rogaland.

Arnfinn Vigrestad   

Arnfinn var da ordfører i Time og fortalte om et Slektsstevne i Bellingham, Whatcom, Washington, USA i  august 2002.
Mari Anne Nesheim Hall    

Presenterte boken sin om "Tagholdtmannen" (Kriminalsak i stavanger i 1854). 

Mari Anne Nesheim Hall og Arne Sivertsen  

Juleskikker fra vikingtida til i dag.

2001
Børge Kalvig 

Kalvig er fotograf og viste sin fotokunst.
Atle Skarstein 

Utvandrede Solabuer. Hans arbeid om emigrete mennesker fra Sola. 

Arne Sandnes 

Fortalte om sitt år som FN observatør i Kasmir.
Her mangler litt, fordi ny protokoll fra styre og medlemsmøter fra midten av 2001 ikke er komplett.


2000
Ragnar Norheim 

Orienterte om arbeidet med overstttelsen av Harald Skretting sin bok til engelsk. 

Herborg Kvemeland  

Hennes tanker bak symbolene på den nye fana. 


Jarl Martinsen 

Kultursjef i Gjesdal kommune orrienterte og viste om på Limagården. 

Lisabeth Risa 

Om utvandringen fra hå på et møte på Hå gamle Prestegård. (150 deltakere)

Gunnar Roalkvam 

Presenterte boka sin "På sykkel mot stjernene"
    
Sverre Skjæveland 

Foredrag med tema "Året som gikk". 

Ragnar Norheim 

Tur til Cannada i 2001


1999
Mary Blikra 

Om opphavet til "Valentines Day" 


Birger Bjerga                    

Intervjuet to utvekslingsstudnter fra Australia og Brasil. 

Georg Pollestad 

Om munnspillmiljø i inn og utland. Bygging av munnspill + konsert.

Øystein Sandvik 

Bygdelagen i Amerika sin historie. 

Liv Sandvik  

Arbeid med Ryfylke Lodge sin fane.

May Gunnarson                  Et år (1991-1992) i Montanas villmark - Film og fotografier
Erik Ueland, Varhaug         Fortalte om livet som emigrant. Tarald Oma intervjuet ham og Harald Skretting supplerte.
Gerd Risdal                         Hun ble intervjuet om opphold som utvekslingsstudent et år i Kansas, USA
Rolf Vestvik og 
Geir Korsfur                         om sine turer i USA på «Route 66»
Arne Helvik                          Kåseri om livet rundt Leiv Eiriksson.
Tore Nærland                     "The Biking Viking". Turer og opplevelser.
div                                       Country kveld på Karlsbu
Tora Aasland                       Kåseri ved lutefiskmiddag på Karlsbu.
1998
Gjertrud Bjerga                   Om Sons of Norway  sin historie
Mary Blikra                         Om sin tilknytning til Sons of Norway i USA. 
Esther Lima                        Hun fortalte om sin tid i Canada. Samfunnsforhold i forhold til Norge.
Dag Bjerga                          Forskjellig opplevelser ved å bo i USA
Birger Bjerga                      Sekkepipens og kiltens historie.
Tarald Oma                       Leste fra gamle Amerikabrev og fortalte om denne slektninge som emigrerte 
                                          i 1900 bare 18 år gammel.
Jahn Sjursen                     Aktivitet på Vestnorsk Utvandrer senter på Radøy. Viste Video fra arbeidet med 
                                          flyttingen av kirkenfra USA til Norge.
Magnus                             Hå gamle Prestegård historie med omvisning
Eva Wathne                      Utstillingen "Fra vadmel til microfiber"
Per Fotland                        Historien om Fotland mølle og deretter omvisning på Garborghuset og 
                                          innføring i Arne Garborg sin oppvekst.
Åse Kristine Meling 
Kristensen                          Utvandring og gransking av slekten hennes til USA. 
        
1997                                   Stiftelsesmøte i mai.
Gunn Kareen Egeland, 
Ingolf Gjedrem og 
Arild Mæland                     Om Turer i USA og Canada                      
Arthur Svennevik                Han orrienterte om turene han arraangerte.


ĉ
Inge Noedland,
16. aug. 2010, 05:46