Hans A Storhaug


Hans A Storhaug som er leder av Det norske Utvandrersenteret i Stavanger, og organisasjonen  AEMI (Association of European migration Institutions).. Storhaug er leder for denne organisasjonen, som er en overbygging av førti migrasjonsinstitusjoner i Europa og andre deler av verden.

Historiske tilbakeblikk.
Utvandrersenteret ble etablert i 1986. formålet var å styrke kontakt mellom nordmenn ute og hjemme og et Nasjonalt slektsforskningsenter med landsdekkende kilder. Det norske Utvandrersenteret har pr. i dag liten aktivitet pga økonomien. Alle bygdebøkene er i dag å finne på Byarkivet i Stavanger.
Comments