Leiv Eiriksson Lodge 8-021

Sandnes og Jæren

Leiv Eiriksson Lodge ønsker deg velkommen.

Tirsdag 7. januar 2020. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Torsdag 16. januar fyller Sons of Norway 125 år. Det blir litt ekstra på medlemsmøtet 28. januar.

Tirsdag 28. januar 2020. Medlemsmøte “John Asheim, Senior Bikers” - på sykkel High Way 1 fra Seattle, WA til Los Angeles i California. DEI TRI spiller denne kvelden

Du får alltid foredrag, god musikk, allsang, kaffe, noe å bite i og god drøs på møtene våre!

Inngangspenger kr. 80,- for medlemmer, kr. 100,- for andre.

Slektsgransking og medlemsmøter er på Sivdamsentert på Bryne.

Velkommen!

Sons of Norway, Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren

Postadresse: Røsslyngveien 7B, 4344 Bryne

E-post.: post@sonsofnorway8021leiv.com

Organisasjonsnummer er 992 478 187. Bankkonto: 3206 20 88515

Vipps 505507

Vanlig møtedag: 4. tirsdag hver måned

Møtested: Sivdamsenteret, Røyrvika 10, 4340 Bryne

Kontingent 2020: 475 kr for voksne, 800 kr for familie.