Leiv Eiriksson Lodge 8-021

Sandnes og Jæren

MEDLEMSMØTER

Vi har oppstart den 22.september kl. 19.00 i FESTSALEN på Hotell Jæren.

Foredragsholder: Kolbein Bakka

Tema: "Frå armod her heima i Suldal til toppjuristar i USA"

Du er hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen

Styret i Sons Of Norway Leiv Eiriksson Lodge 8 - 021


Sons of Norway, Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren

Postadresse: Røsslyngveien 7B, 4344 Bryne

Dersom du ønsker å kontakte lodgen, trykk her.

Organisasjonsnummer er 992 478 187. Bankkonto: 3206 20 88515

Vipps 505507

Vanlig møtedag: 4. tirsdag hver måned

Møtested: Sivdamsenteret, Røyrvika 10, 4340 Bryne

Kontingent 2020: 475 kr for voksne, 800 kr for familie.