Budstikka desember 2013

Medlemsblad for Sons of Norway -

Leiv Eiriksson Lodge 8-021 -

Sandnes og Jæren

_______________________________________

Medlemsmøte torsdag 12. desember 2013

Juleavslutning på Karlsbu, Kl. 19:00

Einar Bergh holder foredraget;

"Fra Martin Luther King til Obama"

Svein Inge Årrestad er konferansier.

Sang og underholdning.

_________________________________________________________________________

Frå presidenten

Tarald Oma

Så er det slutt. Etter å ha vore med i styret i 14 av lodgen sine 16 leveår. Eg har vore president i to perioder, visepresident, aktivitetsleiar og styremedlem. Det har på mange måtar vore ei interessant tid. Har møtt mange nye som eg ikkje kjende frå før og samarbeidet har stort sett vore godt, med nokre få unntak.

Eg såg snart at den formen som lodgen vanlegvis vert drive etter ikkje passar på Jæren. Der er for mykje ritualer og formaliteter og for lite innhald. Det har me endra på og gjorde lodgen meir jærsk, og det var nødvendig for å overleva.

Det historiske arbeidet har sjølvsagd vore det viktigaste. Me har arrangert turar tvers over heile Amerika i uvandrarane sine fotspor. I 2005 frå New York til Chicago, i 2008 frå Chicago til Minneapolis, og i 2010 frå Minneapolis til Seattle. Lærerike turar med Norges beste guide, Knut Djupedal. I 2006 hadde me eit stort seminar om utvandring. Då henta me to professorar frå Amerika, og der møtte 105. Me opna møta for alle interesserte og annonserte møta i avisene. Frammøte ligg jamt på mellom 30 og 50. Det største møte me har hatt var i år, då var det 170. Elles har det vore nokre møter med ca 100.

Har Sons of Norway noko framtid?

Mitt svar er at det kan organisasjonen ha, dersom ein moderniserar og opnar opp, driv som ein open opplysnigsorganisasjon. Det skal organisasjonen gjera etter formålspragrafen. Dersom ein tviheld på dei gamle formene som organisasjonen vart starta på for over 100 år sidan, er eg diverre redd for at det vil svinna inn i åra som kjem.

Helsing Tarald

Neste medlemsmøte 28. januar

Anne Elisebeth Skogen forteller om "Restauration"

Sivdamsenteret, Bryne

Leiv Eiriksson Lodge

___________

SKAL DU TIL USA?

Benytte rabattavtalen inngått mellom Sons of Norway Distrikt D8 og USA Experten OK Reiser som leverer flybilletter, hotell og leiebil tilpasset dine ønsker! Ta kontakt pr. tlf. eller mail for forespørsel og bestilling.

Tlf (+47) 38 35 02 04

www.usaexperten.no

epost:firmapost@usaexperten.no

_________________________________________________

SoN-Leiv Eiriksson Lodge 8-021

Referat fra medlemsmøte 26. november 2013 på Fredheim, Klepp

Det møtte 23 medlemmer og 13 gjester.

Time musikkskole stiller med noen unge musikanter og instruktør. Magnus på klarinett, Bjørnar på saksofon, og Erling på piano. Dei hadde med seg to foreldre .

Det blir valg av nytt styre og me får foredrag av Jens Olav Mæland om emne ”Chosen People ”(Det utvalgte folk ). Det blir ellers som vanlig kaffi og lapper med tilhøyrande loddsalg og basar.

Tarald Oma jr. opna møtet som seg hør og bør og ønska velkommen til Jens Olav Mæland, gutane fra Time musikkskole, gjester og medlemmer. Me song nasjonalsongane, den norske, amerikanske og kanadiske.

___________

Brubyen Lodge er vår vennskaps lodge i Canada

Medlemsavisen deres "Mellom Venner" finner du som vedlegg

Januarutgaven

Marsutgaven

Aprilutgaven

Maiutgaven

Juni-August-utgaven

September-utgaven

Oktoberutgaven

Novemberutgaven

Desemberutgaven

____________

ANDRE MEDLEMSAVISER

Du finner mange av Lodgene i Norge sine medlemsblader på nettstedet for Distrikt 8

www.sonsofnorway8.com.

Se under "Lokallag"

____________

Styret i Leiv Eiriksson Lodge 2013

ledes av President: Tarald Oma.

Mobiltelefon (+47) 916 39 507

E-post: tarald.oma@gmail.com

Opplysninger om resten av styret og mye annet, finner du på nettsiden vår www.sonsofnorway8021leiv.com

__________

Grasrotandelen Norsk tipping.

Gratis for deg – verdi for Leiv Eiriksson Lodge.

Grasrotandelen koster deg ingenting og går ikke ut over innsatsbeløpet eller eventuelle premier

Leiv Eiriksson Lodge får 5 % av det du spiller for

Sons of Norway Leiv Eiriksson

Nå var det guttane fra Time musikkskule sin tur, det blei Magnus på klarinett først, han spela to tre songer, neste var Bjørnar på saksofon, med like mange songer, Erling på piano starta friskt og avslutta enda friskere med en feiende ”ragtimer”, dette var ein ny og forfriskande underholdning, kjempebra.

Så er det valg og Sverre Lima får ordet og kjem med ny valgliste, då det siden sist er gjort noen forandringer.

Den nye listen er som følger:

President : Tone Tjensvold Barstad

Visepresident : Inge Nødland

Sekretær : Gunnar Line Risa (kom til i etterkant )

Kasserer : Karleif Lende

Redaktør : Leif Lund

Historie : Torkel Bryne

Aktivitet : Tore Nærland

Styremedlem : Ingfrid Tordis Fjermestad

Valget gjekk som vanlig rakligt for seg, og styret blei som valglista.

Oddvar Lilleaas redegjorde for økonomien, og den er stabil og god, ca.Kr.72000,- pr.dato .

Så blei det igjen kunngjort om avslutningskveld på Karlsbu den 12/12-13 og innsetting av det nye styre. Einar Bergh holder foredrag om U.S.A. og tida fra Martin Luther King til Obama.

Påmelding til Tarald Oma jr. og Tone Tjensvold Barstad.

Så er det tid for å slippe Jens Olav Mæland til. Han fortalde litt om seg selv, sitt yrke og hva han hadde arbeidet med. Kunne fortelle at han ein gong før hadde besøkt ein lodge hos Sons of Norway, men det var i Minneapolis.

Starta så med emnet "The Chosen Peoples", (Det utvalgte folk), og fortalde om då israelerne kom tilbake og tvinga seg til landet med handa på historia (bibelen) og at dei derfor var i sin fulle rett. Jens Olav Mæland har studert dette veldig inngåande, så ein skal tru han veit hva han snakker om. Det vises til at Israelerne nærmest provoserte fram væpna konflikter, som når dei gjekk inn i Libanon, slik har dei også tvinga seg fram over heile regionen. Ariel Sharon blir nevnt oppi dette som en hard og lite føyelig leder.

Org. nr. 992 478 187

Hva er det som gjer at ei folkegruppe kan gjære seg til det utvalgte folk? Heilt tilbake til historia om Abraham, historien om Babel, dette er gamaltestamentlige emne. Så kom Messias og forkasta dei ledane i dåverande Israel. Etter Holocaust kom sionistane tilbake til det lille landet som dei nå har, og i 1948 blei Israel ein selvstendig stat. Det har heile tida vore bibelsk å ta tilbake landet, den eksklusive sionismen meinte seg rett til å ta seg inn i nabolanda, dei meinte seg plikta til å knusa all motstand. Den første presidenten i Israel sa at verden for øvrig ville være imot måten dette blei gjort på. Hoppa så over til U.S.A., og refererte blant anna til presidentane Abraham Lincoln og Woodrow Wilson. Snakka om det forjettede land, at dei skulle vere fredselskande, med på fredsskapning verden over, som vi ser i vår tid. Inngjekk forsvarsavtaler med andre, også Israel, og lova militær hjelp, hvis nødvendig med militær makt. Israel lever i trua om å overta heile Palestina i tida som kjem, og ser på seg som dei rette til å gjera det.

U.S.A. er Israels største allierte og er forplikta til å støtte dei. Det må bli viktig for U.S.A. å få til fred i Midtøsten. Det er endå den militære makta som er avgjerande og ikkje dei profetiske tankane .

Jens Olav Mæland avslutta med å svare på spørsmål fra salen, noe som han takla veldig bra.

Dette er en forferdelig situasjon for folka det gjeld og verden forøvrig, for det kan ikkje vera lett å få til fred, når me høyrer og ser dette.

Så er det tid for litt kaffi og lapper med tilbehør. Det er også tid for loddsalg og basar etter kaffien.

Me avslutta som vanlig med songane som har blitt våre, ”Fotlandsfossen” og ”Heim til Jæren”.

Møte blei avslutta ca. kl. 22 00.

ReferentOlaf Ravndal

_______________________________________________________

Leiv Eiriksson Lodge 8-021

ÅRSBERETNING 2013

1. Periode

Årsberetning, januar - november, da nytt styre innsettes i desember. Regnskap følger kalenderåret 2013.

2. Styrets beretning

Styret har hatt fokus på åpne møter, for å markedsføre Sons of Norway og Leiv Eiriksson Lodge, samt interessen for norsk emigrasjonshistorie i en form som er tilpasset Jæren, uten for mye ritualer og formalitet.

Kvaliteten og spennet på tema til foredrag er en kontinuerlig prosess i styret og vi mener å ha lykkes også dette året, se punkt 6. nedenfor. Det er samlet 583 personer som har deltatt på medlemsmøtene, hvorav 220 er medlemmer.

Verving av nye medlemmer er også styrets ansvar, helst med et resultat som er større enn naturlig avgang, men her er det «status quo».

Det kreves økonomiske midler til drift, de hentes hovedsakelig i form av medlemskontingent, inng.penger og loddsalg. Med vekt på forutsigbare utgifter, har vi også dette året et overskudd, se punkt 10. nedenfor.

To styremedlemmer har deltatt på SoN-D8 kurs og presidenten har representert Leiv Eiriksson Lodge ved Christiania Lodge 30 års jubileum.

Kort sakt, vår lodge er svært aktiv, medlemsmøtene byr på mange interessante foredrag, sosialt samvær og godt humør som en tar med hjem.

3. Tillitsverv

På medlemsmøte den 24. jan. 2013, ble styret for 2013 satt inn av Sverre M. Lima, tidligere president i Leiv Eiriksson Lodge.

«Hvert styremedlem bekreftet ved innsettelse muntlig sitt verv».

Lodgen har hatt følgende tillitsvalgte i 2013:

Styret:

Tarald Oma – president

Gunleif Seldal – visepresident

Tone Tjensvold Barstad – finanssekretær

Oddvar Lilleaas – kasserer

Tore Nærland – aktivitetsleder

Olaf Ravndal – sekretær

Marit Lilleaas – styremedlem

Ingfrid Tordis Fjermestad - styremedlem

Torkel Bryne – redaktør

Svein Dag Hana – varamann

Revisor:

Ivar Oma, Nærbø

Valgkomité:

Styret: Utpekt (Sverre M. Lima og Otto Topdal)

4. Medlemmer

Medlemsantallet er 65 i 2013.

5. Styremøter

Det har vært holdt 9 styremøter (10/1, 21/2, 11/4, 6/5, 15/8, 12/9, 10/10, 14/11, 28/11) i perioden. Alle i styret har «e-post», og dette har gjort det lettere å utføre styrets oppgaver.

6. Medlemsmøter

7. Slektsgranskerdagen

Vi er medarrangør i slektsgranskerdagen, den 18. i rekken, som ble avholdt lørdag den 26. oktober i Sola Kulturhus, hvor lodgen også var representert med egen stand.

Årets tema for Slektsforskerdagen var «urbefolkning og etniske minoriteter» i Norge. Birger Lindanger kåserte om «Nye vindauge mot fortida?».

8. Annonsering

Annonsering av aktiviteter og møter har skjedd på lodgens nettsted på internett og i lokale aviser. Det blir lagt vekt på å betjene medlemmene via internettsider og e-post. For å sikre tilgang til denne informasjonen, må medlemmene holde sin e-post adresser oppdatert ved å kontakte webansvarlig: torkel.bryne@gmail.com Medlemsmøtene blir annonsert i Leiv Eiriksson Lodge «Budstikka», Jærbladet, Stavanger Aftenblads «kulturkalender» og på lodgens hjemmeside.

9. PR og utadrettet virksomhet

Lodgen har samarbeidet aktivt mot andre organisasjoner som:

Folkeakademiet i Klepp

Klepp Historielag

Time Historielag

Klepp Mannskor

DIS Rogaland, Slekt og Data

Universitetet i Stavanger

10. Regnskap

Regnskapet for 2013 fremlegges på medlemsmøte 28. jan. 2014.

Estimert resultat for 2013, viser et overskudd på ca. kr. 17.000,00 som fremkommer slik:

Inntekter kr. 54. 000,00

Utgifter kr. 37. 000,00

Renteinntekter kr. 0,00

Overskudd kr. 17. 000,00

Estimert eiendeler pr. 31.12.2013 justert for utestående fordringer

og kortsiktig gjeld ca.kr. 64.000,00

11. Evaluering

Antall medlemmer i 2013 er stabilt. Det er gledelig og inspirerende at så mange gjester finner veien til lodgens møter og her finnes det mulighet for verving av medlemmer. Styret vil takke alle som har møtt frem og bidratt ved våre møter i året. En spesiell takk til dem som har jobbet med det praktiske.

Time, desember 2013

Tarald Oma Gunleif Seldal Tone Tjensvold Barstad Oddvar Lilleaas Tore Nærland

Ingfrid Tordis Fjermestad Marit Lileaas Olaf Ravndal Torkel Bryne

sign.

_______________________________________________________

God Jul!

______________________________________________________________________________________________________________

Sons of Norway D8 presenterer...

MAGI OG MUSIKK i AMERIKA - TUR TIL USA

19.‒31. august, 2014

Orlando, New Orleans, Memphis & Nashville

The Magic of Disney World and the musical world of Jazz, Rock and Roll and Country

Opsjon: Delta I Sons of Norway kongress i Jacksonville, Florida

PRIS:

Tur/retur fly med Delta/KLM......NOK 22,950

Fra Stavanger, Oslo eller Bergen Basert på minimum 25 personer og minimum 10 passasjerer fra hver by. Turen kan utføres med mindre men det kan være nødvendig med prisøkning.

OBS! Prisen er avhengig av plass på flyet. Det haster med registerering.

www.BrekkeTours.com

Påmelding til Nils Audun Gerhardsen, Langelandsåsen 29, 5412 Stord

nils-audun@gerhardsen.cc

_______________________________________________________

SONS OF NORWAY FEIRER 1814:

Eidsvold Lodge 8 009 anbefaler alle Sons of Norway medlemmer en 200 års jubileumsopplevelse

utenom det vanlige!

13.-15. januar 2014 inviterer Riksarkivet deg med på historisk cruise med M/S COLOR MAGIC

til Kiel for å markere 200-årsdagen for undertegning av Kieltraktaten den 14. januar 1814.

På båten - tur og retur Oslo - har vi lagt opp historisk program med foredrag, musikk og teater, og

med i bagasjen har vi feststemning og historisk matinspirasjon. Gå selv inn på nettet …

http://www.arkivverket.no/arkivverket/Tema/1814/Historisk-cruise-til-Kiel

PÅMELDING: Direkte til Colorline Telefon 810 00 811 (0800-1800) Her kan du velge om du vil betale med kredittkort eller få tilsendt faktura. Du kan også bestille på internett ved denne adressen

https://www.linkevent.no/Events/RegForm.aspx?id=851a749c-0286-4738-a5ab-7ee474c62616

PRIS PR PERSON: kr. 3.240.- i enkeltlugar. Fra kr 2.740,- i delt dobbeltlugar. For mer info, ta kontakt med Knut Capjon 918 13310 v/Eidsvold Lodge …knut.capjon@yahoo.com

__________________________________________________________________________________________________________________

Sykkeltur gjennom USA, fra San Francisco til Washington DC.

Etappe; 05. mai til 12. juni 2014.

Bli med på etappen gjennom USA på sykkel eller vær med på en del av turen.

Jorden rundt på 90 dager !

Bike for Peace Around The World

http://bikeforpeace.info/2014/BikeForPeaceAroundTheWorld.pdf

Første etappe; Manchester - Roma, 15. mars - 7. april 2014

http://bikeforpeace.info/2014/BikeForPeaceManchesterRome.pdf

_______________________________________________________

Innmelding i lodgen vår på internett

Etter vedtak om lovendringer lodgen før jul i 2008 hvor vi vedtok at alle skal kunne bli medlem uten å måtte bli godtatt på et medlemsmøte kan vi nå tilby innmelding på Internett. Du kan vise dine venner som vil bli medlem denne nettsiden på Sons of Norway internasjonalt oversikten med de norske lodgene. Leiv Eirikson Lodge er en av fire som har knappen "join this lodge" Trykk på den og meld inn nye medlemmer. Du kan også ta dine venner med på et medlemsmøte og be en av medlemmene i styret notere navn, adresse, fødselsdag, e-postadresse, telefon og mobiltelefon, så ordner vi resten. Skjema for innmelding kan fås på møtene våre.

Sons of Norway, Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren

Postadresse: Garborgvegen 322, 4340 Bryne

Organisasjonsnummer er 992 478 187. Bankkonto: 3206 20 88 515

Vanlig møtedag: 4. torsdag hver måned

Vanlig møtested: Fredheimstova, Klepp kl. 19:00.

Kontingent 2013: 450 kr for voksne, 200 kr for ungdom (16 – 23 år)