Budstikka i juni 2014

Medlemsblad for Sons of Norway - Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren ___________________________

Medlemsmøte tirsdag 23. sept. 2014 Kl. 19:00 på Sivdamssenteret, Bryne. Inngangspenger kr. 100,-

Neste medlemsmøte er på Sivdamsenteret 23.09.2014 kl.1900

SKAL DU TIL USA?

Benytte rabattavtalen inngått mellom Sons of Norway Distrikt D8 og USA Experten OK Reiser som leverer flybilletter, hotell og leiebil tilpasset dine ønsker! Ta kontakt pr. tlf. eller mail for forespørsel og bestilling.

Tlf 38350204

Foredragsholder Håvard Hana vil snakke om emnet;

Fra Jæren til Hollywood.

Vi kommer tilbake senere om med mer info.

Velkommen til en interessant kveld – møtene er åpne for alle!

Fra Presidenten.

www.usaexperten.no

epost:firmapost@usaexperten.no

Brubyen Lodge

er vår vennskaps lodge i Canada.

Gevinster til lotteri

En viktig aktivitet på medlemsmøtene er lotteriet. Det har ofte falt på styret å skaffe gevinster, men vi kan vel alle ta med en liten innpakket ting nå og da? Vi ser for oss en ny gjenstand (gjerne hjemmelaget) med verdi på mellom 30 til 80 kroner.

Kjære SONs venner! Tiden flyr og snart er juni måned også over.

Mai møte ble vel gjennomført hvor Åshild Sunde Feyling Thorsen tok for seg et interessant tema, «migrasjon i fortid og nåtid». Etter pausen fortalte Tarald Oma om sine opplevelser i Clifton, Texas, hvor han hadde besøkt gården til Cleng Peerson og Cleng Peerson Institutt.

I år feiret jeg 17. mai i New York – 2 dager til ende. For meg var det en stor opplevelse å få delta i den norskamerikanske feiringen av vår nasjonaldag. 17. mai var det feiring i regi av sjømannskirken på Manhattan og 18. mai ble nasjonaldagen feiret i Brooklyn. Jeg startet dagen med brunch sammen med andre norske og norskamerikanere og fortsatte dagen med et imponerende opptog hvor 14 Sons of Norway lodger var representert. Opptoget varte i over en time og den stemningen, minne for livet. Tale for dagen ble holdt i Leiv Eiriksson Park av John G. Bernander, født og oppvokst i Brooklyn, nå bosatt i Norge. Været viste seg fra sin beste side hele dagen.

Under mitt opphold i New York var jeg så heldig å bli spurt av vårt styremedlem, Tore Nærland, om jeg ville være med å representere «Bike for Peace» i møte med FN sin generalsekretær, Ban Ki-moon, noe jeg sa ja til. Det var en fantastisk opplevelse å få denne muligheten, takk for tilliten du ga meg, Tore!

I midten av juni var det kongress i Egersund hvor tre fra styret deltok som delegater. Dalbuen Lodge gjennomførte kongressen på en utmerket måte og fikk et av sine medlemmer, Tor Arild Halvorsen, valgt inn i D8 styre. Det ble delt ut flere priser/diplomer og vår lodge fikk diplom for å ha samlet inn 19,2 kg frimerker til Tubfrim. Tusen takk til alle som har bidratt. Vi tar fortløpende i mot frimerker og boksringer.

Vi har et spennende program klar for høsten. I år har styret valg at første møte etter sommerferien er i september. Da kommer Håvard Hana fra Sandnes og forteller om «fra Jæren til Hollywood» - om sine musikk og film opplevelser i storbyen.

Men først er det sommer og ferietid. Jeg ønsker dere alle en riktig GOD SOMMER!

Sommerhilsen fra Eigerøy

Tone

Referat fra medlemsmøte i Leiv Eiriksson Lodge, Sons of Norway, tirsdag 27. mai 2014, Sivdamsenteret, Bryne.

President i Leiv Eirikson lodge Tone Barstad åpnet møtet med å ønske velkommen.

Det var 34 fremmøtte og interesserte tilhørere.

Det ble sunget nasjonalsangene for de tre landene i Sons of Norway; den norske, amerikanske og den kanadiske, og Tone Barstad informerte om ulike saker og om en planlagt tur til USA neste år. En reise i emigrantenes fotspor som starter i New York.

Tone Barstad kunne fortelle om en reise hun hadde hatt i mai i år til USA for å feire 17. mai i Brooklyn, New York. Hun kunne fortelle om feiringen der, og om 17. mai-tog som varte en time og var meget imponerende, og med ti Sons of Norway lodger representert i opptoget. Hun kom i kontakt med mange med norsk bakgrunn.

Tone Barstad kunne også fortelle om en litt spesiell hendelse ved sin reise til New York. Dagen før, den 16. mai hadde hun blitt spurt av Tore Nærland i Bike for Peace, om hun kunne være med å representere Bike for Peace i et møte med FNs generalsekretær Ban Ki-moon i FN-bygget. I forbindelse med en verdensturné, en sykkeltur jorden rundt gjennom flere land, for fred og ønsket om å kunne fjerne verdens atomvåpen, var det avtalt et møte i FN-bygget. Tore Nærland var selv ikke i stand til å møte denne dagen sammen med gruppens representanter fra Bike for Peace. Dette ble en stor opplevelse.

Redaktør i Viking Lodge i Sons of Norway, Kvinesdal, Erling Dugan, holdt et lite innlegg om deres tur til New York for å oppleve 17. mai i Brooklyn. Han kunne også fortelle om arrangementer i Kvinesdal og Feda i tiden 28. juni til 6. juli. Så var det tid for kveldens foredrag ved Åshild Sunde Feyling Thorsen fra Vestnorsk utvandringssenter på Radøy utenfor Bergen, som er en del av Museumssenteret i Hordaland. Hun er fungerende avdelingsleder ved senteret og opprinnelig fra Egersund.

På Radøy har Vestnorsk utvandringssenter flere emigranthistoriske bygninger som er flyttet over fra Midtvesten i USA og samlet på Radøy som var et område hvor det var stor utvandring til Amerika ved århundreskiftet. Det er mange gårder på Radøy som er bygget opp på amerikanske dollar.

Foredraget handlet om ”migrasjon i fortid og nåtid”, og skulle se på fellestrekk mellom utvandringen til Amerika og det som skjer i Norge i dag.

Migrasjon er utvandring og innvandring, - det vil si bevegelse.

Hvorfor reiser vi til ukjente steder og bosetter oss? Hvordan har motivasjonen for utvandringen forandret seg med årene?

Den første utvandringen startet fra Stavanger i 1825 med sluppen ”Restauration”. Utvandringen fra Norge til Amerika kan regnes i tre store utvandringsbølger i tiden 1865 til 1915. Den første ifra 1865 til 1873 og den siste av disse ifra 1900 til 1915.

Til å begynne med var det religiøse og sosiale forhold som var motivasjon for utvandringen, og mange reiste fra små gårder som ikke kunne brødfø hele familien. Senere var det mer økonomisk motivasjon og muligheter det nye landet gav.

Depresjonen i 1929 gjorde slutt på den store masseutvandringen til USA, og under andre verdenskrig var det vanskelig for familier å komme seg tilbake til Norge. Spesielt for sjøfolk. Mange ble værende i Amerika.

Etter krigen var det mange studenter som dro over for å studere i USA.

Det er noen likhetstrekk for utvandringen fra Norge til Amerika, og innvandringen til Norge i dag. Grunner for innvandring kan være; arbeid, familiegjenforening, flukt og utdannelse.

Vi kan lære av historien ved å se på enkelt fortellingene.

Etter foredraget ble det en pause med sang. Sangen ”Fotlandsfossen”, akkompagnert av Kari Ree på piano. Deretter ble det en matbit med lapper og kaffe.

Etter pausen fortalte Tarald Oma om Clifton, Texas; ”Eit senter for norsk busetjing”. Dette var et norsk bosettingsområde i Bosque County, hvor Cleng Peerson selv hadde en stor farm (1300 mål dyrket mark), og hvor han bodde til sine siste dager.

Området var et attraktivt og godt jordbruksområde til å begynne med da de startet å dyrke opp prærien, men jorden er nå tørket opp ved mye ensidig bruk og farming.

Tarald Oma fortalte historien om Cleng Peerson og om hans vandringsturer i ulike områder av Amerika. Blant annet kunne han fortelle om da Cleng Peerson var innom Chicago i 1821, og at han da var han blitt tilbudt et stort område av stedet av en halvblods-indianer dersom han ville bytte med hans krittpipe og en geiteskinnsjakke.

Cleng Peerson takket nei.

Tarald Oma kunne også vise bilder av gamle farmer for norske familier i Clifton, Texas, og fortalte om besøk til stedet og om norsk samarbeid med Clifton Institute.

Etter dette var det pause med loddtrekning og gevinster, og det ble sunget noen sanger.

Møtet ble avsluttet klokken halv ti, og da var det tid for å gå hjem og ta sommerferie.

Torkel Bryne

ref.