Elaine Nancy Tjensvoll

Elaine Nancy Tjensvoll født i Iowa, men er nå gift og bosatt på Lerbrekk. Hun viste bilder og fortalte om faren, Kåre Lode (f. 1928) som var født på Lode i Hå og gikk på Rogaland Landbruksskole i 1947-1949.

En kammerat fra skolen skulle over til Amerika i 1945 og Kåre slo følge. Da han kom over kom Koreakrigen og han havnet i frontlinjen i Koreakrigen. Han kom seg gjennom krigen og da han kom tilbake til USA, ble han gift med Lorraine fra Sveits.

De forpaktet en gård i Iowa og fikk 3 barn. Faren kjøpt alltid brukt utstyr da det var dyrt å anskaffe nytt. Elaine likte veldig godt å hjelpe faren med å reparere utstyret.

Kåre forpaktet så en gård på et lite sted som heter Walker. Walker har 532 innbyggere og ligger nær Cedar Rapids i Iowa. Gården er idag på 2400 mål og familien kan leve av gården, da jorda er god. De dyrker mais og soyabønner. Kåre Lode var en av de første som bygget lager for mais selv og han kunne da selge når prisene var høyest.

Leif Tjensvoll fra Hå kom på besøk til Iowa og slik ble han Elaine sin ektefelle. Hun har drevet eget firma og skrevet bok om sine første 35 år, ”Tool Tales”.

Hun og ektefellen driver "Jæren Gulv" på VarhaugElaine og Leif bor nå på Lerbrekk i Hå, men har kjøpt seg leilighet i Florida hvor de liker å være om vinteren.