Budstikka i november 2010

Medlemsblad for Sons of Norway -

Leiv Eiriksson Lodge 8-021 -

Sandnes og Jæren

BUDSTIKKA

Torsdag 25. november 2010

Medlemsmøte i Leiv Eiriksson Lodge på Fredheim. (kart)

Se omtale lengre nede på siden.

Fra presidenten

Inge Nødland

Lodge President

Kjære Sons of Norway venner.

Det nærmer seg jul, men vi skal ha to møter i lodgen før det. Første møtet blir torsdag 25 november. Da skal vi også ha valg og snakke om medlemskontingenten. Allerede 9. desember skal vi ha julemøtet. Møtene er omtalt annet sted i avisen. Det har vært valg i nabolodgene våre også. I Cleng Peerson Lodge har de valgt Kate Eline Norland som har lang kariere i politikken og i foreningsliv til etterfølger for Jostein Larsen som har gjort en stor jobb som leder i veldig mange år. I Haugesund har de også valgt en arvtager etter Sigrid Johannsen som har ledet lodgen i 6 år. Kjekt at nye tar ansvar!

Slektsgranskerdagen var vi som som vanlig med på. Litt mindre folk i år enn i fjor, men allikevel mange besøkende og lodgen vår fikk profilert seg bra. Mange fra Lodgen stilte med hattene på selv om de også deltok på andre foreningers stand's. På bildet ser dere Gunleiv Seldal og Tarald Oma. Vi skal evaluere arrangementet med det første for å se hva vi kan gjøre for å nå enda flere neste år. Tararld fylte 70 år tirsdag 9. november men han feiret dagen med fest for for over hundre gjester lørdagen før. Dere kan lese hva Stavanger Aftenblad skrev om ham i anledningen dagen her. Bilder fra slektsgranskerdagen ser dere her. Tur til Amerika er aktuelt tema for debatt i våre kretser. Hvor skal reise i året som kommer og hvor skal vi ta turen i 2012. Lodgen vår har ikke planlagt noen tur i 2011 men det kan være plass på andre lodger sine turer til USA. Ta kontakt hvis reiseiveren tar overhånd så skal jeg formidle beskjed. En tur i fotsporene til emigrantene til Texas ble foreslått av Toril Brekke, Cleng Peerson var også der og graven hans kan besøkes. Knut Djupedal har lansert ideen om en tur i Emigrantenes fotspor til Alaska med fly, båt og jernbane. Vi får se.

Referat fra medlemsmøtet fredag 29.oktober

Møtet ble holdt i bokhandelen Orre Libris på Bryne, hvor totalt 26 personer hadde funnet veien, 12 medlemmer og 14 besøkende.

Margrethe Orre, innehaver av bokhandelen, ønsket alle velkommen og ga deretter ordet til Inge Nødland.

Nasjonalsangene ble sunget akkompagnert på piano av Svein Inge Aarrestad.

Deretter var det en kort forretningsdel hvor presidenten tok opp forslag om forhøyelse av medlemskontingenten til 450,-. Det ble vedtatt at dette tas opp på neste medlemsmøte.

Presidenten ga så ordet til kveldens foredragsholder, forfatter Toril Brekke.

Toril Brekke har nettopp utgitt den siste boken i sin romantriologi om den norske utvandringen til Amerika. Hun fortalte at det nå var 7 år siden hun fikk henvendelse fra forlaget om å skrive et verk om utvandringen til Amerika på 1800 tallet.Toril Brekke redegjorde kort hva hennes 3 bøker handler om.Bok 1- ”Drømmen om Amerika” handler om søken etter mer frihet. De første reiste pga at de bl.a. ble religiøst trakassert her hjemme og de reiste til et land hvor tanke og fri tro var tillatt.Bok 2 – ”Gullrush” handler om jakten på gull og rikdom. Boka tar for seg et bedre liv i Amerika – det kunne være økonomiske grunner hvor odelsgutten overtok gården og hva med de andre. Bok 3 – ”Det lovende landet” handler om lykkejegeren og rømlingen, eventyrerne og de som stakk av.Toril Brekke tar med personer som har levd som ”bipersoner”. Hun fortalte om sin tredje bok ”Det lovende landet” som omhandler personene Lasse og Agnes. Den foreldreløse Lasse Fagervår som må flykte for ikke å bli stemplet som tyv. Tilbake ved Ofotfjorden står kjæresten og odelsjenta Agnes som ikke kan glemme ham. Hun reiser etter Lasse over havet til Amerika. Forfatteren berettet fra sine turer til Amerika, mennesker og steder hun har opplevd. Hun fortalte at fremdeles sies det om de norskættede at de er hederlige, ærlige, arbeidsomme og kristne. Ved den siste folketellingen i USA var det ca. 5 millioner som har norske forfedre. Hun fortalte også at de fleste norskættede er republikanere. På bildet ser dere Toril brekke sammen med Jan Gulliksrud, leder av DIS-Rogaland på Slektsgranskerdagen hvor Toril holdt foredrag.Etter foredraget var det pause hvor det ble servert julebrød og kaffi. Drøsen gikk livlig rundt i butikken og mange benyttet anledningen til å kjøpe boka ”Det lovende landet” som ble signert av forfatteren. Det var så utlodning og mange var heldige å få med seg hjem fine gevinster. Etter utlodningen orienterte Margrethe Orre om årets ”bokhøst”.Presidenten minnet om slektsgranskerdagen 30. oktober i Klepp Rådhus og dato for neste møte som er 25. november.En koselig kveld ble avsluttet med sang akkompagnet på piano av Svein Inge Aarrestad. Presidenten ønsket alle fremmøtte ”vel hjem”. Tone Tjensvold Barstad

sekretær

Nytt medlem i Lodgen

Johan Magne Wiig fra Orre meldte seg inn i lodgen vår i oktober. Både han og kona Gudny var med oss til USA på turen i Emigrantenes fotspor 2010. De har gard på Vig hvor det produseres tomat og høy til travhester. Velkommen som medlem skal du være Johan Magne.

Valg

Følgende har sagt seg villige til å gjøre styrearbeid i lodgen i 2011:

Inge Nødland – president

Tarald Oma – vise president

Gunleif Seldal – sekretær

Karleif Lende – kasserer

Tore Nærland – aktivitetsleder

Leif Lund – finanssekretær


Forslag til historisk Komité :

Gunleif Seldal

Torkel Bryne

Styret ber om fullmakt til å ta med flere i arbeidet der det er nødvendig både som styremedlemmer og til komitéarbeid, og informere om dette i Budstikka og på medlemsmøter.

Møter og andre aktiviteter framover.

Torsdag 25. november 2010

Medlemsmøte i Leiv Eiriksson Lodge på Fredheim

Tarald Oma er en ivrig språkmann og lytter til "Språkteigen" på P2 hver uke. En søndag var det et program med professor ved Universitet i Oslo Janne Bondi Johannesen. Programmet handlet om et forskningsprosjekt de var i gang med på universitetet om det Norske språket i Amerika som enda lever. Tarald syntes det så interessant at han ringte til Janne Bondi Johannessen allerede på mandagen og inviterte henne på besøk i Lodgen vår for å fortelle om prosjektet.

Hun ville også se "robotfjøset" på Oma så hun ville komme tidlig. Vi får håpe de blir ferdige med fjøsstellet før møtestart. På nettsiden til P2 står det blant annet:

Fann ein eigen USA-dialekt

- Me trudde ikkje det skulle vere mykje norsk att, men me fann eit levande, flytande norsk!

Janne Bondi Johannessen og vitskapleg assistent Signe Laake er fulle av ferske inntrykk etter to veker i Midtvesten. Opdraget var å undersøke dialektvariasjonar i den amerikanske norsken.

Ei annonse i norskamerikanske tidsskrifter fekk kring 30 personar til å ta kontakt, og ein 3600 kilometer lang biltur seinare sat språkforskarane på mange timar med opptak og intervju.

- Me var innom 5 statar, og sjølv over dette enorme området fann me fleire fellestrekk enn skilnader i språket.

Bondi Johannessen fortel at både uttalen og ordforrådet var ganske likt. Til og med orda som var lånte frå engelsk var dei same overalt.

Du kan lese mer om programmet i NRK P2og høre utdrag fra det her.

På novembermøtet pleier vi ha Amerikansk auksjon, så ta med masse småpenger. Tore Nærland er på Cuba denne gangen så vi får finne en annen til å være auksjonarius.

Vi skal diskutere medlemskontingent og også velge styret for 2011.

Som vanlig blir det kaffe, musikk og god drøs. Inngangspenger kr 50,-

Torsdag 9. desember 2010

Medlemsmøte Leiv Eiriksson Lodgepå Fredheim.

Julemøte.

Tradisjonen tro blir det med grøt kokt på "tankmelk" og lefse til kaffen. Arthur Langerud (1918-

Janne Bondi Johannessen, UiO (Foto: Signe Laake, UiO)

Janne Bondi Johannessen på shopping: 'Made in America with Norwegian parts'.

Foto: Signe Laake, UiO

) forteller om sin tid som tømmermann og sjåfør på Long Island og som rormann på Stavangerfjord i 6 år. Tarald Oma intervjuer ham.Arthur Langerud var i New York- området fra 1959 og frem til 1972. Han arbeidet som en slags kombinert tømmermann og sjåfør. I sitt arbeid har han møtt en mengde interessante personer - fra rike milliardærer til kjendiser som hertugen av Windsor og Mrs Simpson. Han fortalte om sistnevnte at hvis hun hadde tatt en ansiktsløftning til, så hadde en sett navlen hennes. Historiene hans er krydret med små humoristiske anekdoter og fortellinger.

Arbeidet som tømmermann på Long Island bestod bl. a. i å sette opp hus. Husene var på forhånd laget i seksjoner og derfor gikk det ganske fort å sette opp en bolig. Teknikken med den automatiserte boligbyggingen var hentet fra bilindustrien der Henry Ford hadde lansert nye revolusjonerende fabrikasjons-metoder på et tidlig tidspunkt. Prinsippene ble overført til byggingsindustrien, og Langerud var med på å sette opp en by på hele 7000 trehus i løpet av et år.

Fagforeningene (unions) hadde stor makt, men de sørget godt for sine medlemmer. Det ble f. eks. vedtatt at alle medlemmene skulle ha sin egen kleskode, slik at alle kunne vite hva slags type arbeider en hadde med å gjøre. Fagforeningssjefene tjente ikke mer enn hva den vanlige arbeideren tjente, men de hadde fritt bilhold som en ekstra påskjønnelse. Møt Arthur Langerud 9. desember!

Studentbesøk.11.nov. 2010 fikk vi besøk av to amerikanske studenter som dette semesteret er ved Scandinavian Urban Studies Term (SUST) og Divided States of Europe (DSE), et årlig program for amerikanske studenter ved Universitetet i Oslo. De skal først og fremst studere det norske levesettet, politikk og flyktningproblemet. Som et ledd i opplegget skulle de også ha et home-stay i en norsk familie.

Det var meget hyggelig å få to ungdommer på 21 år på besøk. Disse var Katie Sanders som hadde klare ambisjoner om å bli skribent samt Mitch Glasser som hadde best lyst til å bli baseball-trener. Vi var en tur ute på Hellestø-stranden og også på Oljemuseet. De fikk også et besøk hos kunstneren Stein Emanuel Simonsen som er 6. generasjon pottemaker. De fikk der en grundig innføring i leirens mysterier og hva den betydde for Sandnes i gamle dager. De dro herfra tilbake med hver sin leirgauk som et minne fra en meget koselig helg.

Olaug og Karleif Lende.

På bildet: Katie Sanders og Mitch Glasser fra Chicago og Boston i gang med oppvasken. Takk fikk Olaug og Karleif.

Runde tall i 2010

Bjørg Høydal i Stavanger, fylte 80 år 8. februar

Tor Johan Pollestad, 4343 Orre, fylte 70 år 19. oktober

Tarald Oma, 4349 Bryne, fylte 70 år 9. november

Leif Lund, 4050 Sola, fylte 60 år 8. juli.

Blomster er sendt. Vi gratulerer!

Vi skal komme tilbake med pins og honnør for de som har lang medlemstid på nyåret. Jeg har forsømt meg på noen merkedager i så måte (Inge).

Thanksgiving og Thanksgiving day.

Kongressen i USA erklærte i 1941 Thanksgiving for nasjonal helligdag fjerde torsdag i november. Feiringen har etterhvert mistet sitt religiøse innhold, men er den eneste felles fridagen for hele landet og den viktigste høytidsdagen, større enn både julen og den opprinnelig hedenske halloween-festen. Thanksgiving blir likevel fremdeles betraktet som et uttrykk for takknemlighet for høstens avlinger og livets gaver. Maten den dagen er vanligvis kalkun som alt annet i Amerika skal være store. Les mer her. Bilde hentet fra Matvareguiden.DIKT

Medlem av Lodgen vår JØRG BOWITZ GRASTVEIT i Eigersund skriver dikt som han publiserer i Dalane Tidene. Hans gode venn Birger Bjerga i Sandnes, som også er medlem i lodgen vår, har sendt oss noen av diktene han har klippet ut av avisen og skriver i følgebrevet. "Jørg B. Grastveit er still going strong og meddeler sine tanker til sitt miljø. Hvis Lodgen vil bruke hans inserater er det fritt fram sier han". Jørg har skrevet dikt for oss før og her er et av de nye:

Drøymereisa

Nå går eg og drøymer og tenker så vel

på turer i inn- og utland. Dei gjer meg sæl.

l år sit Bjerkreimsbuen heime. Difor går eg her,

som ålen i ei teine, ofte aleine.

I blant eg bruker benken. Eg tar så god ein strekk.

Der drøymer eg meg vekk. Eg snorkar rett og slett.

Til drøymeland eg fer utan pass og pengar.

Eg har det ganske godt og lever stort og flott.

Eg reiser langt, til fjeme strender,

til stader der eg ingen kjenner.

Der er det kjempar og dyr

med store, kvasse tenner.

Møyer kjem og møyer går, smiler og ler, og seier

«No er du heime med Odin og Tor.

Du er i Valhall».

Ute på Vollen er det kaos og strid.

For dagen er hektisk. Dei roper og skrik

og sverda dei blenker.

Men det er ingen enker.

Skjoldmøyane vekker opp dei døde

når kvelden kjem.

Dei koser seg alle med flesk mjød.

Eg ser på møyene og fryktar ingen død,

for eg er med på festen.

Så får du tenke resten.

Så vaknar eg opp, varm og sveitt.

Eg ristar på hovudet og tenkjer:

«Det var det»!

Ein kopp med kaffi vil klare opp tankane.

Så vil eg gå i banken.

Mens kaffien koker kjem tankar attende.

Korleis skal ein pengar anvende?

Det er jo mykje som går gale.

Det skulle ha vore veg og tunell gjennom Årstadfjell

Einkvan skreiv om det lell.

Så kom striden med «Bommar».

Det blei ingen bommar og godt var det,

For bom, det er nå bom.

Telt for byrom er prov på det.

Teltet kom med berre tak.

Det kan også bli sak.

Om ikke banken har gått konkurs,

så reiser eg gjerne ein tur med buss.

Eg reiser til stadar med smilande folk

og savner ikkje penger og skader.

Eg tenkjer på lukka som finst i det blå.

Ei me de for Store, men også for små.

Så seier eg som Terje Vigen:

«Det var nå best at det gjekk som det gjekk

Ein må unngå skjæra i sjøen.

for det er tryggare her heime på ‘Bøen’».

God tur til dei reisande!

Ordtak og sitater (denne gangen om reiser)

Kilde www.ordtak.com

Folk reiser for å lære. De fleste av dem burde lære å reise før de starter.

Kilde: Bernard Shaw George

Den som reiser til et land før han har kjenneskap til dets språk, går i skole og er ikke på reise.

Kilde: Bacon Francis

Reiser er den beste utdannelse for evnerike mennesker.

Kilde: Wolfgang von Goethe Johann

Alle reiser er ein omveg heim.

Kilde: Sørebø Herbjørn

En av de viktigste reiser man kan forta er den som har til mål å møte en annen på halvveien.

Kilde: Ukjent

Landsens kirker i USA. Du kan se en video-snutt om bevaring og restaurering av præriekirker i ND her.

LENA and OLE

Sverre Lima sender meg noen historier han finner på E-postlisten "Norway List". Her er en av dem. Han sendte bildet av traileren også som ofte ses på Jæren.Lena is pregnant with Ole's child.

Late one night, Lena vakes Ole and says, 'I tink it's time! So Ole fired up the Yohn Deere tractor and took her to the hospital to have their first baby. She had a little boy, and the doctor looked over at Ole and said, 'A son! Ain't dat Great!' Well, Ole got excited by dis, but yust den the doctor spoke up and said, 'Hold on! We ain't finished yet!' The doctor den held up a little girl. He said, 'Hey, Ole! You got you a daughter!' She's a pretty little ting, too. Ole got kind of puzzled by this, an then the doctor said, 'Holey Moley, Ole we still ain't done yet!' The doctor then delivered another boy and said, Ole, you yust had yourself another boy!' Ole was flabbergasted by this news!

A couple days later, Ole brought Lena and their three Children home in the self-propelled combine. He was real Serious and he asked Lena, 'How come we got tree on the first try?'

Lena said, 'You remember dat night we ran out of Vaseline and you vent out in the garage and got dat dere 3-in-1 Oil?' Ole said, 'Yeah, I do.. Uffda! It's a darn gut ting I didn't get the WD-40.

Norsk Tippingng deler ut noe som kalles "Grasrotandelen".

Dette er en andel av det folk spiller for til erstatning for inntekter fra spilleautomater.

Det påvirker ikke innsatsen eller premiene for deg, men laget vårt kan få noen ekstra kroner å rutte med.

Du må ta med spillerkortet dit fra Norsk Tipping å registrerer deg enten på nettet eller hos din tippekommisjonær ved å oppgi organisasjonsnummer eller vise strekkoden under Leiv Eiriksson Lodge har organisasjonsnummer (Brønnøysund) 992 478 187 Organisasjonsnummeret finner det også nederst på nettsiden vår http://www.sonsofnorway8021leiv.com/

Link til en annen medlemsavis. Synnøve Nordkapp Lodge i St. Paul, MN

November 2010 Brubyen Lodge Mellom Venner Newsletter

Brubyen lodge 4-576 i Saskatoon, Saskatchewan i Canada har vår lodge hatt kontakt med i mange år. Vi har sendt papirutgaven av Budstikka i nesten 10 år, men ble enig med dem at den elektroniske utgave var greiere. Nå fikk jeg tak i novemberutgaven deres av Newsletter "Mellom Venner"

De andre lodgene i Norge har også medlemsaviser som du kan finne på Distrikt 8 sine nettsider under "Lokallag".

Bernt Balchen Lodge i Kristiansand har også laget .et fint nettsted

Innmelding i lodgen vår på Internett.

Etter vedtak om lovendringer lodgen før jul i 2008 hvor vi vedtok at alle skal kunne bli medlem uten å måtte bli godtatt på et medlemsmøte kan vi nå tilby innmelding på Internett. Du kan vise dine venner som vil bli medlem nettsiden på Sons of Norway internasjonalt siden som heter "Join Us > Sign Up ". Velg "Norway" og trykk "find a lodge" og du kommer på nettsiden med de norske lodgene. Leiv Eirikson Lodge er en av fire som har knappen "join this lodge" Trykk på den og meld inn nye medlemmer.

Jærbloggen Jærbuen Arvid Mæland blogger i Stavanger Aftenblad sin nettavis.

Sjekk ut "Sons of Norway Blog". Ledelsen i Minneapolis har satt profesjonelle journalister til å skrive i bloggene. Det er artig for oss i Norge å lese om hva A

merikanerne er opptatt av og om hva som foregår i vårt samfunn.

WRITTEN BY ERIK EVANS, COMMUNICATIONS MANAGER FOR SONS OF NORWAY. THE MISSION OF SONS OF NORWAY IS TO PROMOTE AND TO PRESERVE THE HERITAGE AND CULTURE OF NORWAY, TO CELEBRATE OUR RELATIONSHIP WITH OTHER NORDIC COUNTRIES, AND PROVIDE QUALITY INSURANCE AND FINANCIAL PRODUCTS TO OUR MEMBERS.

Sons of Norway har sin egen side på "fjesbogå" som du finner her

Gevinster til lotteri

En viktig aktivitet på medlemsmøtene er lotteriet. Det har ofte falt på styret å skaffe gevinster, men vi kan vel alle ta med en liten innpakket ting nå og da? Vi ser for oss en ny gjenstand (gjerne hjemmelaget) med verdi på mellom 30 til 80 kroner.

STYRET i Leiv Eiriksson Lodge 2010 ledes av President: Inge Nødland tlf. 900 84 884 - inge.nodland@lyse.net. Opplysninger om resten av styret finner du på nettsiden vår www.sonsofnorway8021leiv.com

ARNE PRIMSTAD

4360 Varhaug

Tlf: 51 43 05 14 – Mobil: 928 52 562

Belegningsstein –

Alt innan hagearbeid

Natursteinmuring – Håndgraving

Plantebeskjæring – Minigraver

Jærstein til gardløing

Rennesøystein til forblending

SKAL DU TIL USA?

Benytte rabattavtalen inngått mellom Sons of Norway Distrikt D8 og USA Experten OK Reiser som leverer flybilletter, hotell og leiebil tilpasset dine ønsker!

Ta kontakt pr. tlf. eller mail for forespørsel og bestilling. Tlf.: (+47) 38 35 02 04

Leiv Eiriksson Lodge 8-021

Postadresse: Tyrihansveien 13a, 4315 Sandnes.

Organisasjonsnummer er 992 478 187

Bankkonto: 3206 20 88 515

Vanlig møtedag: 4. torsdag hver måned

Vanlig møtested: Fredheimstova, Klepp

kl. 19:00

Kontingent 2010: 400 kr for voksne, 200 kr for ungdom (16 – 23 år)

Miljøvern

Les Budstikka på nett.

Spar trykking og porto.

Har du anledning til å motta Budstikka på E-post,

gi oss beskjed om E-postadresse snarest.

Du kan også finne den på hjemmesiden vår

www.sonsofnorway8021leiv.com

We only print the emails we really need to!

Facebook