Ørkenen Sur - Bokomtale

Ørkenen Sur - den norske uteliggerkolonien i Brooklyn

Det økonomiske krakket på børsen i Wall Street i 1929 påvirket også nordmenn i Amerika. På

det tidspunktet bodde det 60 000 norskamerikanere eller nordmenn i New York. Flesteparten

bodde i Brooklyn, "Mysostkolonien" het den på folkemunne. Det norskeste strøket, 8.

Avenue, ble kalt "Lapskaus Boulevard".

Også på ei søppeldynge i Red Hook kloret nordmenn seg fast.

Fra 1921 slo de første norske sjømennene seg ned der og sov i tønnehus og hull i bakken. De

drakk tresprit og levde som uteliggere i forbudstidas USA, da det var forbudt å drikke alkohol

over 0,5 prosent. I 1926 kom bymisjonær Karl Holm fra Gjesdal og Lista til søppeldynga for å

hjelpe landsmenn. Han døpte stedet Ørkenen Sur, etter et bibelsk navn, fordi det virket så

elendig. Holm besøkte deretter stedet hver uke i årevis og organiserte hjelpearbeid blant

norskamerikanere. Religiøse, norske foreninger og menigheter i Brooklyn, særlig med

medlemmer fra Sørlandet og Vestlandet, hjalp til.

Det var mye verre å bli blakk og husløs i storbyen enn i gamlelandet. Den som manglet dollar

i USA manglet alt. Matauk var vanskeligere i storbyen enn i Norge.

I 1928 bygde sjømann Erling Olsen den første hytta i Ørkenen Sur. Senere reiste flere hytter

seg av materiale karene fant. De ryddet egne gater i søppelberget, som Depression Street og

Hoover Alley. På Gospel Hill sørget uteliggerkoloniens selvutnevnte borgermester Erling

Olsen for at det ble avholdt ukentlig gudstjeneste.

Omkring 1930 eksploderte antall beboere i Ørkenen Sur. Her fantes også svensker, dansker og

finner, men flest var nordmenn eller norskamerikanere. Karene bodde ofte i egne hytteklynger

etter hvor de kom fra i Norge: Larvik, Haugesund, Bergen og Stavanger. Menn fra hele Norge

befolket Ørkenen Sur, såvidt vites bodde bare én norsk kvinne der. Det oppstod et lite

samfunn i havkanten hvor beboerne overlevde etter beste evne i den økonomiske depresjonen.

Karene sanket matrester i byen og rodde ut til norske skip som lå ved kaia. De heiste opp

tomme bøtter og fikk potetskrell og andre måltidsrester igjen, og kokte middag over bålvarme

utendørs.

Da hyttene i Ørkenen Sur ble revet i president Roosevelts saneringstiltak i 1934, bodde minst

sju hundre mennesker der. Over halvparten var nordmenn eller norskamerikanere.

Dette er historien om en av de merkeligste norske bosetningene i USA, skyggesiden av

utvandringen og et landfast bevis på krisetidene til sjøs. Mange norske sjømenn ble hyreløse

da aktiviteten i internasjonal sjøfart sank kraftig etter 1930. De fikk heller ikke jobb i land.

Hjem ville de ofte ikke, hvis de hadde råd, og trygd eller andre offentlige støtteordninger

fantes ikke. Som nybyggere i storbyen sanket de papp, trebiter og blikkplater og bygde

krypinn i Ørkenen Sur, vegg i vegg med norske utvandrere som heller ikke lyktes i Amerika.

Vi tror mange av medlemmene deres er interessert i bokas emner, utvandringshistorie og

historien om sjøfolk. Forfatterne har samlet muntlig og skriftlig kildemateriale både i Norge

og i USA. Det lever fortsatt mennesker på begge sider av Atlanteren som besøkte Ørkenen

Sur i 1930-åra.

Fakta om boka:

Tittel: Ørkenen Sur. Den norske uteliggerkolonien i Brooklyn. 255 sider, rikt illustrert med

unike fotografier fra Ørkenen Sur.

Forfattere: Thor Gotaas og Roger Kvarsvik

Forlag: Spartacus, Oslo

Utgivelse: 20. august 2010