Budstikka for februar 2014

Medlemsblad for Sons of Norway -

Leiv Eiriksson Lodge 8-021 -

Sandnes og Jæren

___________________________

Medlemsmøte tirsdag 25. februar 2014 Kl. 19:00 på Sivdamssenteret, Bryne. Inngangspenger kr. 100,-

SKAL DU TIL USA?

Benytte rabattavtalen inngått mellom Sons of Norway Distrikt D8 og USA Experten OK Reiser som leverer flybilletter, hotell og leiebil tilpasset dine ønsker! Ta kontakt pr. tlf. eller mail for forespørsel og bestilling.

Tlf 38350204

Foredragsholder, professor Torleiv Bilstad, vil ta oss med til Nord Dakota og The Bakken Field – oljerikdommen som er funnet og hva utfordring dette medfører for samfunnet.

Herr Bakken er blitt en kjent nordmann i hele verden. Gården hans «The Bakken Field» er blitt et ledende olje og gass produserende område internasjonalt.

Utviklingen av The Bakken Field har ikke pågått i mer enn ca 4 år, men mennesker valfarter til Nord Dakota. Verken veier , jernbane, hus osv er beregnet på en slik folkeflytting. Det er ikke staten som eier oljeforekomster, men "bonden". "gamledager i Nord Dakota kommer ikke tilbake".

Velkommen til en spennende kveld hvor vi får høre om dagens Nord Dakota

Vannprisen 2008 til Torleiv Bilstad

Professor Torleiv Bilstad, Institutt for matematikk og naturvitenskap, Universitetet i Stavanger, har fått Vannprisen 2008. Bilstad får prisen for sin innsats for vann- og miljøfag på mange felter over mange år.

Vannprisen som i år deles ut for 17. gang, er innstiftet av Norsk vannforening og Rådgivende Ingeniørers Forening, RIF. Prisen, som består av en kunstgjenstand, deles ut under Norsk vannforenings seminar i Oslo 10. desember. Norsk vannforening er tilknyttet Tekna.

I begrunnelsen for tildelingen heter det at Bilstad startet miljøteknologiutdanningen i Stavanger i 1977 og arbeider fortsatt med miljøteknologi på Universitetet i Stavanger. Bilstad er med sin kompetanse og sitt engasjement en av landets drivende krefter innen vann- og miljørelatert undervisning og forskning.

Internasjonalt engasjement

Bilstad har et omfattende internasjonalt engasjement og er internasjonalt anerkjent som en ledende kapasitet innenfor vannsektoren. Prisvinneren har et sterkt engasjement for utvikling og kompetanseoppbygging i u-land og har i en årrekke bidratt til utveksling og faglig samarbeid. Som en ledende faglig kapasitet har han vist et sterkt engasjement for kunnskap og ansvarlighet i forhold til klimautfordringene. Han har lenge vært en pådriver for bærekraftige løsninger.

Gjennom sitt levende engasjement og enestående nettverksarbeid bidrar han til å bygge bru mellom ulike kompetansegrupper og mot tekniske, politiske og internasjonale miljøer.Han har blant annet gjennom 18 år bidratt med stor dugnadsinnsats i Norsk vannforening der han har vært formann i åtte år.

Fra Presidenten.

www.usaexperten.no

epost:firmapost@usaexperten.no

Brubyen Lodge

er vår vennskaps lodge i Canada.

Gevinster til lotteri

En viktig aktivitet på medlemsmøtene er lotteriet. Det har ofte falt på styret å skaffe gevinster, men vi kan vel alle ta med en liten innpakket ting nå og da? Vi ser for oss en ny gjenstand (gjerne hjemmelaget) med verdi på mellom 30 til 80 kroner.

Kjære SONs venner!I skrivende stund viser kalenderen februar. Lysere dager gjør godt, selv om vinden er bitende sur her på Jæren.

Vi hadde et interessant medlemsmøte i januar hvor forteller Anne Elisebeth Skogen tok oss med på reisen med Restauration gjennom Hell Gate til Det Lova Landet.

Hun har en utrolig forteller evne, hvor en får følelsen av å være tilstede i det hun forteller. Vi håper å få henne tilbake ved en senere anledning for å fortelle

fortsettelsen av historien.

Plukkfisken smakte fortreffelig og det hele ble krydret med emigrantviser akkompagnert på piano av Svein Inge Årrestad.

12. – 15. juni skal det være Kongress i Egersund. I den forbindelse ønsker vi kontakt med medlemmer som ønsker å stille ut sine håndarbeider.

På februar møte får vi besøk av professor ved UIS, Torleiv Bilstad. Han vil fortelle om «Nordmenn og oljeutvinning i Nord Dakota».

Han vil spesielt ta for seg The Bakken Field som er blitt et ledende olje og gass produserende område. Staten Nord Dakota som den engang var,

er i sterk endring og «gamledager i Nord Dakota kommer ikke tilbake».

Velkommen til medlemsmøtene i 2014.

Ta gjerne med venner – møtene er åpne for alle.

Hilsen fra

Tone Tjensvold Barstad

President Leiv Eiriksson Lodge

Medlemsmøte på Sivdamsenteret 28. januar 2014.

President Tone Tjensvold Barstad åpnet møte, som var hennes første møte som president, og ønske foredragsholder Anne Elisebeth Skogen og alle frammøtte velkommen.

Dette var årets første møte, og i det nye faste lokalet på Sivdammen.

Deretter ble de tre nasjonalsangene sunget, til akkompagnement av Svein Inge Årrestad på

piano.

Nytt av året var at styret satt samlet foran, og hadde regalier på seg, slik at alle kunne se hvem som var hvem.

Tone orienterte om følgende:

Seminar i Egersund 22 februar 2014. Der alle som ønsket kunne melde seg på. Seminaret

er en gjennomgang av lover og regler i Sons of Norway.

Hun opplyste også den nye inngangsprisen til møtene skulle være kr.100. fra og med neste

møte.

I juni vil det også bli avholdt Distriktskongress i Egersund, og da vil det være en håndarbeids-

utstilling. Hun oppfordret medlemmene som har noe håndarbeid som de vil vise frem om å ta

kontakt.

Tidligere kasserer Oddvar Lilleaas gikk igjennom fjorårets avsluttende og reviderte regnskap.

Resultat kr 16392 og saldo (beholdning) kr 63609. Regnskapet ble godkjent.

Lodgen ønsker seg flere medlemmer, og det var derfor lagt ut innmeldingsskjema på bordene.

Det ble også orienert om Grasrotandel, og skjema var også lagt ut på hvert bord.

Visepresident Inge Nødland nevnte neste møte 25 februar. Professor Torleiv

Bilstad vil da kåserer om “ Nordmenn og oljeutvinning i Nord Dakota”.

I april vil det bli møte med Liv Marit Haakenstad, i samarbeid med DiIS Rogaland. I uke 43 er det Sverre Mørkhagen som er foredragsholder.

Det ble deretter sunget Emigrantsanger før ordet ble gitt til kveldens foredragsholder, Anne Elisebeth Skogen. Hun startet med å fortelle litt om seg selv for deretter å komme til dagens emne,

Reisen med Restaurationen gjennom Hell Gate til Det Lova Landet.

Hun åpnet med hvordan kvekerbevegelsen ble stiftet i Norge. Første norske kvekersamfunn ble dannet i 1818.

På grunn av kveker forfølgelse og dårlige tider i Norge, ble det lagt et grunnlag for å flytte fra landet til Amerika, der de kunne få dyrke sin religion, og finne bedre tider for overlevelse enn i hjemlandet. Cleng Peerson ble sendt over i 1821 for å udersøke forholdene der, og for å få opprette kontakter. Han kom tilbake i 1824 med sterke anbefalinger om å forlate Norge og dra til det forgjettede land. Cleng Peerson dro så tilbake for å lege forholdene til rette.

Her heime gikk Lars Gjeilane og Johannes Stene i gang med å kjøpe båt som dei kunne benytte på overfarten. Restaurationen ble kjøpt i Egersund, og etter klargjøring og proviantering i Stavanger, la de ut på det som kunne være deres siste reis, 4 juli 1825.

Provianten besto av bl a salt kjøtt, tørrfisk, mel og vann.

Det var 52 passasjerer ombord, både voksne og barn, som la ut på den farefulle reisen.

De hadde en strabasiøs reise over med lite mat og vann, pluss de hadde mye dårlig vær.

Sjøsyke ble de alle der de ble stuvet sammen som i en sardinboks under dekk når bølgene slo over båten.

Da de ankom New York 9 oktober, etter over 3 måneder i sjøen, var de glad over å få fast grunn under føtene.. Det var 53 personer som ankom, for det hadde vært fødsel ombord. På kaien sto Cleng Peerson og venta på dei for å ta dei med videre.

Først med dampbåt opp Hudson River til Albany. Deretter med kanalbåter trukket av hester

og muldyr fram til Holly. Derfra var det 15 km til fots, til Kendall, som var stedet Cleng hadde valg ut for dem. Det var ulendt terreng og svært tungt for

trøtte og utslitte folk som måtte bære alle sine eiendeler med seg.

Lars Larsen Geilane som var igjen i New York for å selge båten, kom etter ei par måneder seinare. Da var Erie kanalen islagt, men han viste råd. Kjøpte skøyter og brukte dem på resten av ferden på kanalen.

Foredragsholderen Anne Elisebet Skogen hadde slik ein framifrå forteljarmåte å frambringe budskapet sitt på. Hun levde seg slik inn i fortellingen at det var en stor opplevelse å få høre henne. Vi i Lodgen ser fram til at vi kanskje kan få høre mer fra henne ved en senere anledning.

Etter emigrantsanger igjen ble det servert ekte utvandrer kost.

Visepresident Inge Nødland hadde påtatt seg kokkejobben, og serverte en ypperlig plukkfisk.

Det var sikkert en av rettene som ble servert under overfarten.

Møtet ble avsluttet med lotteri, og som avslutningssang sang vi Heim til Jæren

Det var eit frammøte på 46 personer.

2 nye meldte seg inn i Lodgen.

Gunnar Risa

referent

Magi og musikk i Amerika i 2014

Påmelding til USA-turen i august, med besøk på den internasjonale kongressen, henvendelse til VP Nils Audun om du har behov for informasjon, og ellers finner du info på hjemmesiden www.sonsofnorway8.com

Sons of Norway D8 presenterer magi og musikk i Amerika 19. - 31. August 2014

Opsjon: Delta i Sons of Norway kongress i Jacksonville, Florida

Seminardagen 22. februar på Grand Hotel i Egersund. Påmeldingsfrist 1.februar til undertegnede: Odd Harald Olsen, tlf +47 90751907, o-haral@online.no

(Forbehold om nok deltakere).

OG SIST MEN IKKE MINST; VERVEKAMPANJEN!. Vær med i konkurransen om premiene, USA-tur for to, eller Flaxlodd og Sons-effekter. Meld vervingen til Nils Audun Gerhardsen, eller helst via din lodgepresident. Vi må vite hvem som verver", siste frist er 1.juni 2014.

Litt småplukk fra historien:

Timebu bak utvandringa til Amerika.

Lars Larsen Geilane frå Taksdal i Time var ein av dei som tok initiativ til den første utferda til Amerika i 1825. Vel framme i Amerika var det han og kona som tok imot nye utvandrarar og viste dei vegen vidare.

Lars Larsen Geilane reiste tidleg til sjøs. På ei av desse reisene med tømmerlast til Frankrike vart han og resten av mannskapet på skipet tekne til fange av engelske krigsskip og førte til land i Sør-England. Der vart dei fengsla skulda for å støtte Napoleon.

I engelsk krigsfangenskap kom Lars i kontakt med Elias Tastad frå Stavanger. Dei fekk besøk av kvekarar som viste omsorg og oppmuntra dei norske fangane. Både Lars og Elias vart truande kvekarar.

Etter sju-åtte år i fangenskap kom begge heim til Stavanger i 1814. For det var her Lars og foreldra hadde busett seg, på husmannsplassen Geilane under Kannik. I heimen til Lars vart det første kvekarsamfunnet i Norge stifta. Men dei møtte motbør. Særleg etter at Elias og kona fekk tvillingjenter som døydde eitt år gamle.

Elias søkte om å få gravleggje jentene på eigen gravplass, men han fekk avslag. Dei vart likevel gravlagde på garden til Lars sin eldre bror Sven som budde på Våland, men ikkje i vigd jord. Dette var ulovleg og det enda med rettssak og dom heilt i Høgsterett. Elias ville ta kampen opp for trus- og ytringsfridom her heime. Men Lars meinte det var best å dra til Amerika, for heime vart dei berre møtt av forfølging. Motstanden i Norge ville kvele den åndelege fridomen. Difor sette han seg i spissen for den første organiserte utvandringa frå Norge til Amerika.

Kjøpte båt

I løpet av våren 1825 kjøpte seks familiar i Stavanger-området med Lars Larsen Geilane som leiar, ein liten slupp. Båten var ei tidlegare Hardanger-jekt og var ombygd to gonger. «Restaurationen» som båten heitte var 54 fot lang (18 meter) og var totalt på 38,5 tonn.

4. juli 1825 forlet Lars Larsen Geilane Stavanger for godt. Saman med han var kona Martha Georgiana Jørgensdotter Eide frå Fogn og ei døvstum søster som heitte Siri. Huset selde Lars for å sikre framtida til mora som var att i Stavanger. Enkefrue Sissel Marie Møgelstue kjøpte huset og seinare fekk ho og overta skjøtet på garden som vart kalla Conventground Geilane. Eigedommen vart i 1839 overdragen til Josephines stiftelse, og John Haugvaldstad bygde eit flott hus på eigedommen. I 1842 vart Det Norske Misjonsselskap stifta i dette huset på den same eigedommen der landets første kvekarkyrkjelyd truleg vart skifta i 1818. Huset er i dag Kongsgata 46 det Kirkens bymisjon driv Josefine kafe.

Kilde: Steinar Sandvik, Jærbladet.

HUSK TUBFRIM, frimerkeinnsamlingen i Sons of Norway er avgjørende viktig for Tubfrim, og SONS's samlet står for omlag tredjedelen av alt.

HUSK boksringene fra drikkebokser, der er vi fra nå av med i en konkurranse med de andre distriktene, som starter med oppsamling av "box top labels" som gir penger til skolene i USA. Vi deltar med våre ringer, og mengder måles i forhold til medlemstallet. VI VIL VISE OSS SOM FLINKE INNSAMLERE!

Calle (Carl Johan Holm) har gitt disse mengdeopplysningene til meg for fjoråret;

For 2013 samlet vi her i Norge inn hele 1092,5 kilo.

Av dette står SON ved 7 lodger og på tross av at det ikke er kongressår, for ialt 427 kilo. Hele 39%. Et fantastisk resultat!

Med standard 3200 ringer pr. kilo, blir det 1.366.400 ringer!

Vi kan virkelig være stolte av den organisasjonen vi er en del av !!!

Innmelding i lodgen vår på internett

Etter vedtak om lovendringer lodgen før jul i 2008 hvor vi vedtok at alle skal kunne bli medlem uten å måtte bli godtatt på et medlemsmøte kan vi nå tilby innmelding på Internett.

Du kan vise dine venner som vil bli medlem denne nettsiden på Sons of Norway internasjonalt oversikten med de norske lodgene. Leiv Eiriksson Lodge er en av fire som har knappen "join this lodge" Trykk på den og meld inn nye medlemmer.

Du kan også ta dine venner med på et medlemsmøte og be en av medlemmene i styret notere navn, adresse, fødselsdag, e-postadresse, telefon og mobiltelefon, så ordner vi resten. Skjema for innmelding kan fås på møtene våre.

Tree Norveguns

Ole, Lars and Sven had been going to the Sons of Norway hall meetings as long as there had been a hall.

Every month, wouldn't ya know it, they never won a prize at the monthly drawing. That is, until last meeting.

Sven was the first one of the three to have his name drawn. He won two pounds of spaghetti sauce, four boxes of noodles and three pounds of Swedish meatballs.

Ole had his name drawn next. He got himself round rip tickets to Duluth, MN., 2 nights' stay at the Dew Drop Inn, and a pair of tickets to see the Inger triplets Polka Ensemble. Ole thought that he had died and gone to heaven.

Lars was the last one to have his name drawn. He won a toilet brush.

At the next monthly meeting, they sat down together to check out how they had fared for the past month.

Sven said, "Uff da, I had dat pasghetti for tree days. It was so good, and Helga didn't have to buy food for dem dere tree days."

Ole said, "Lena was so happy vhen I brought home dem tickets. The trip up to Duloot was nice, and we got to ride da Greyhound, and you know, they got a built-in outhouse on dat dere bus. And the Inger triplets,

if I didn't know better, I would swear dey vere sisters."

Then Ole turned to Lars, and asked him how his prize worked out. Lars looked at them both and said, "Dat der toilet brush is nice, but I tink I'll go back to using paper."

Gratis for deg – verdi for Leiv Eiriksson Lodge.

Grasrotandelen koster deg ingenting og går ikke ut over innsatsbeløpet eller eventuelle premier

Leiv Eiriksson Lodge får 5 % av det du spiller for.