Budstikka i januar 2014

Medlemsblad for Sons of Norway -

Leiv Eiriksson Lodge 8-021 -

Sandnes og Jæren

___________________________

Medlemsmøte tirsdag 28. januar 2014 Kl. 1900 på Sivdamssenteret, Bryne.

SKAL DU TIL USA?

Benytte rabattavtalen inngått mellom Sons of Norway Distrikt D8 og USA Experten OK Reiser som leverer flybilletter, hotell og leiebil tilpasset dine ønsker! Ta kontakt pr. tlf. eller mail for forespørsel og bestilling.

Tlf 38350204

Anne Elisebeth Skogen

"Med Restauration gjennom Hell gate til Det Lova Landet"

I den siste tida har eg jobba fram ulike forteljarførestillingar om det første norske emigrantfølgjet som segla over Atlanteren til Amerika i 1825, skuleførestillingar og førestillingar for vaksne, med og utan musikarar, på norsk og engelsk, t.d.:

”With Restauration through Hell Gate to The promised Land”.

Stavanger, dåp av emigrantskipet Restauration, forteljing saman med Torfinn Nag.

Artikkel.

Les mer om fortellerkokeriet her.

Fra Presidenten

www.usaexperten.no

epost:firmapost@usaexperten.no

Brubyen Lodge

er vår vennskaps lodge i Canada.

Gevinster til lotteri

En viktig aktivitet på medlemsmøtene er lotteriet. Det har ofte falt på styret å skaffe gevinster, men vi kan vel alle ta med en liten innpakket ting nå og da? Vi ser for oss en ny gjenstand (gjerne hjemmelaget) med verdi på mellom 30 til 80 kroner.

Kjære SONs venner!Jeg vil få ønske dere alle et riktig Godt Nytt År.

Vi er vel alle mer eller mindre spent på hva et nytt år vil bringe.

Det er nøyaktig 10 år siden jeg ble medlem i Leiv Eiriksson Lodge. Jeg drev med slektsgransking og hadde funnet en del slekt i Amerika. Jeg oppdaget lodgen på en Slektsgranskerdag på Sandnes Kulturhus hvor Leiv Eiriksson Lodge hadde stand og jeg syntes at dette virket interessant.

Jeg har vært med i styret i en periode før og ble spurt for et år siden om å bli med i styret igjen, noe jeg sa ja til.

Når jeg nå har påtatt meg vervet som president, vet jeg at det blir ikke lett å fylle rollen etter Tarald, men sammen med styret skal vi sammen klare dette. Tusen takk Tarald, for alt du har bidratt med i Leiv Eiriksson Lodge gjennom dine 14 år i styret.

Vi hadde en fin innsettelsesfest på Karlsbu, hvor Jostein Larsen stod for innsettelsen av det nye styret. Mange var møtt fram på julemøte, hvor vi fikk servert buffé med ribbe/pinnekjøtt og riskrem til dessert.

Det nye styret har besluttet at vi i 2014 skal ha medlemsmøtene på Sivdamsenteret på Bryne. Vi endrer også dag til 4. tirsdag i måneden. Dette lokalet ligger mer sentralt til og det er lett å komme til møtene både med tog, buss.

Vi starter året med å børste støv av historien om Restaurantion. På medlemsmøte 28. januar vil forteller Anne Elisebeth Skogen ta oss med på reisen med «Restauration gjennom Hell gate til Det Lova Landet». Jeg har opplevd henne fortelle historier flere ganger tidligere og hun er en utrolig flink «forteller», hvor en får følelsen av å være tilstede i det hun forteller. Vi vil servere plukkfisk denne kvelden, en rett som kan tenkes ble laget under overfarten i 1825. Vi vil også fokuserer på emigrantsanger.

Velkommen til medlemsmøtene i 2014.

Ta gjerne med venner – møtene er åpne for alle.

Hilsen fra

Tone Tjensvold Barstad President Leiv Eiriksson Lodge

Referat fra medlemsmøte på Karlsbu 12.12.2013.

Det ble arangert møte med julemiddag på Karlsbu og det møtte frem totalt 46 personer.

Tarald Oma jr åpnet møtet, der han ønsket kveldens konferansier Svein Inge Aarrestad og foredragsholder Eivind Bergh velkommen.

Kasserer Oddvar Lilleaas la frem etstimert årsmelding:

Frammøtte 583 personer + kor etc, derav 220 medlemer

Medlemstall 65 som er det samme som tidligere.

Estimert regnskap + Kr.17000.-

Egenkapital ca Kr. 64000.-

Regnskapet ble godkjent og vil bli lagt frem for signering på neste styremøte.

Innsetting av nytt styre ved Jostein Larsen.

President : Tone Tjensvold Barstad

Visepresident : Inge Nødland

Sekretær : Gunnar Line Risa

Kasserer : Karleif Lende

Redaktør : Leif Lund

Finanssekretær/historie: Torkel Bryne

Aktivitetsleder : Tore Nærland

Materialforvalter : Ingfrid Tordis Fjermestad

Det ble rettet takk til avtroppende president Tarald Oma som fikk overlevert Leif Eirikssons minneplate for 14 år som medlem av styret, gavekort og rosebukett. Minneplaten er utdelt en gang tidligere.Gunleif Seldal fikk også utdelt minneplate og blomster for sitt virke som visepresident og styremedlem. Denne minneplaten er utdelt to ganger tidligere.Disse fikk blomsterbukettMarit Lilleaas for 2 år som styremedlem og en utmerket ”lappesteker”

Oddvar Lilleaas 2 år som kasserer

Olaf Ravndal 2 år som sekretær.

Disse fikk pins for 5 års medlemskap.

Marit Lilleaas

Oddvar Lilleaas

Leif Lund

Tore Nærland

Jan Sigurd Engelsvoll

Olaf Ravndal

Karlif Lende

Torkel Bryne

Tarald Oma takket for seg og ønsket den nye presidenten og styret lykke til.

Tore Nærland presenterte tidligere informasjonsjef i Mobil, Statoil og i UD Eivind Bergh.

Eivind Bergh fortalte om sitt virke som pressesjef både i Amerika og Norge.Da det ble planlagt et Ski for Light i USA, var han en svært behjelpelig mann og døråpner, sammen med Erik Bye, for Erling Stordal, som ville starte et tilsvarende Beitostølen og Ridderrennet i USA.Det ble også fortalt mange gode historier om hans opplevelser som pressetalsmann fra både inn-og utland.Deretter ble det julebuffet som besto av ribbe, pinnekjøtt med tilbehør, og riskrem og kaffe til dessert.Svein Inge Årrestad underholdt med historier på flere dialekter og bandt det hele godt sammen, samt at han takket betjeningen på Karlsbu for framifra god mat og service.Det ble også utdelt blomster til Svein Inge Årrestad som var kveldens leder, og til

Lodgens musikker, Gunnar Barstad.

Det var også loddsalg og basar før den nye presidenten Tone ønsket god jul til alle og minnet om neste møte på Sivdammen, tirsdag 28 januar 2014.

kl 22:45 Møtet avsluttes med sanger som vanlig .

Gunnar Line Risa

referent

Magi og musikk i Amerika i 2014

Påmelding til USA-turen i august, med besøk på den internasjonale kongressen, henvendelse til VP Nils Audun om du har behov for informasjon, og ellers finner du info på hjemmesiden www.sonsofnorway8.com

Sons of Norway D8 presenterer magi og musikk i Amerika 19. - 31. August 2014

Opsjon: Delta i Sons of Norway kongress i Jacksonville, Florida

Seminardagen 22. februar på Grand Hotel i Egersund. Påmeldingsfrist 1.februar til undertegnede: Odd Harald Olsen, tlf +47 90751907, o-haral@online.no

(Forbehold om nok deltakere).

OG SIST MEN IKKE MINST; VERVEKAMPANJEN!. Vær med i konkurransen om premiene, USA-tur for to, eller Flaxlodd og Sons-effekter. Meld vervingen til Nils Audun Gerhardsen, eller helst via din lodgepresident. Vi må vite hvem som verver", siste frist er 1.juni 2014.

HUSK TUBFRIM, frimerkeinnsamlingen i Sons of Norway er avgjørende viktig for Tubfrim, og SONS's samlet står for omlag tredjedelen av alt.

HUSK boksringene fra drikkebokser, der er vi fra nå av med i en konkurranse med de andre distriktene, som starter med oppsamling av "box top labels" som gir penger til skolene i USA. Vi deltar med våre ringer, og mengder måles i forhold til medlemstallet. VI VIL VISE OSS SOM FLINKE INNSAMLERE!

Calle (Carl Johan Holm) har gitt disse mengdeopplysningene til meg for fjoråret;

For 2013 samlet vi her i Norge inn hele 1092,5 kilo.

Av dette står SON ved 7 lodger og på tross av at det ikke er kongressår, for ialt 427 kilo. Hele 39%. Et fantastisk resultat!

Med standard 3200 ringer pr. kilo, blir det 1.366.400 ringer!

Vi kan virkelig være stolte av den organisasjonen vi er en del av !!!

Innmelding i lodgen vår på internett

Etter vedtak om lovendringer lodgen før jul i 2008 hvor vi vedtok at alle skal kunne bli medlem uten å måtte bli godtatt på et medlemsmøte kan vi nå tilby innmelding på Internett.

Du kan vise dine venner som vil bli medlem denne nettsiden på Sons of Norway internasjonalt oversikten med de norske lodgene. Leiv Eiriksson Lodge er en av fire som har knappen "join this lodge" Trykk på den og meld inn nye medlemmer.

Du kan også ta dine venner med på et medlemsmøte og be en av medlemmene i styret notere navn, adresse, fødselsdag, e-postadresse, telefon og mobiltelefon, så ordner vi resten. Skjema for innmelding kan fås på møtene våre.

Litt småplukk fra historien:

Eier: Karleif Lende

Eier: Karleif Lende

Gratis for deg – verdi for Leiv Eiriksson Lodge.

Grasrotandelen koster deg ingenting og går ikke ut over innsatsbeløpet eller eventuelle premier

Leiv Eiriksson Lodge får 5 % av det du spiller for.