Budstikka for mars 2014

Medlemsblad for Sons of Norway -

Leiv Eiriksson Lodge 8-021 -

Sandnes og Jæren

___________________________

Medlemsmøte tirsdag 25. mars 2014 Kl. 19:00 på Sivdamssenteret, Bryne. Inngangspenger kr. 100,-

Neste medlemsmøte er på Sivdamssenteret 22.04.2014 kl.1900

SKAL DU TIL USA?

Benytte rabattavtalen inngått mellom Sons of Norway Distrikt D8 og USA Experten OK Reiser som leverer flybilletter, hotell og leiebil tilpasset dine ønsker! Ta kontakt pr. tlf. eller mail for forespørsel og bestilling.

Foredragsholder Gunleif Seldal, vil fortelle litt om de emigrantene som i 1825 forlot gamlelandet til fordel for friheten i USA. Foredraget er kalt «Sluppefolket av 1825» med undertitlene «Hvem var de? Hvorfor dro de? Hvor ble de av?» Takket være iherdige forskere og dagens tilgang til primærkilder er både opphav og skjebne kjent for de aller fleste av disse 52 personene som utvandret. Men for en dels vedkommende er lite allment kjent, og for noen er intet kjent. Gunleif vil forsøke å belyse en del fakta basert på grundige studier i primærkilder både i Norge og i USA.

Fra Presidenten.

Tlf 38350204

Kjære SONs venner! Det er vår i luften, det grønnes på markene og jeg leser at gulrot og kål er kommet i jorda her på Jæren. Det er en herlig tid vi går i møte.

På februar møte vårt møtte 55 personer for å høre professor ved UIS, Torleiv Bilstad, fortelle om dagens Nord Dakota med oljeutvinning og gamle dager som ikke kommer tilbake. Et veldig interessant foredrag. Kari Ree var med og spilte på piano til sangene, en vellykket kveld. Kongressen som i år skal arrangeres i Egersund 12. – 15. juni nærmer seg. I den forbindelse ønsker vi kontakt med medlemmer som ønsker å stille ut sine håndarbeider.

Neste år er det 150 år siden Cleng Peerson døde og 10 år siden lodgen arrangerte den første turen i «fotsporene til emigrantene som dro med Restauration i 1825». Turen i 2005 gikk fra New York til Chicago innom bl.a. det første settlementet i Kendall. Det er satt ned en komité som arbeider med en ny tur i 2015. Denne turen er tenkt å gå fra New York innom det første settlementet i Kendall, NY og videre til det andre settlementet Cleng Peerson fant til slupperne i Fox River Valley i Illinois.

I den forbindelse vil historikker, Gunleif Seldal, på medlemsmøte i mars, holde foredrag og ta for seg nye opplysninger han har funnet om emigrantene som dro med Restaurantion i 1825 fra Stavanger til New York.

Velkommen til medlemsmøte og ta del i de nye opplysningene som er funnet om personene som reiste med Restauration

Ta gjerne med venner – møtene er åpne for alle.

Hilsen fra

Tone Tjensvold Barstad

President

Medlemsmøte på Sivdamsenteret 25.februar 2014.

www.usaexperten.no

epost:firmapost@usaexperten.no

Brubyen Lodge

er vår vennskaps lodge i Canada.

Gevinster til lotteri

En viktig aktivitet på medlemsmøtene er lotteriet. Det har ofte falt på styret å skaffe gevinster, men vi kan vel alle ta med en liten innpakket ting nå og da? Vi ser for oss en ny gjenstand (gjerne hjemmelaget) med verdi på mellom 30 til 80 kroner.

Sons of Norway Leiv Eiriksson Lodge arrangerte medlemsmøte på Sivdamsenteret 25. februar. 57 personer hadde møtt frem for å høre kveldens foredragsholder, professor ved UIS, Torleiv Bilstad, fortelle om dagens Nord Dakota. President Tone Tjensvold Barstad ønsket velkommen og som vanlig ble de tre nasjonalsangene sunget. Kari Ree var kveldens pianist. Torleiv Bilstad startet med å fortelle om den norske utvandringen, hvor vel 800.000 emigrerte til mulighetenes land, Amerika. I Nord Dakota var det i år 1870 ca 2000 personer med norsk avstamning, og i 2010 ca 800 000 personer. Bakken var en av disse som slo seg ned på prærien i Nord Dakota. I nedgangtiden kjøpte staten ut rettighetene til det som var under jorden, men Herr Bakken solgte ikke. Det viste seg i senere tid at det skulle bli en gullgruve. Det ble nemlig funnet olje og gass på eiendommen. De neste årene regner en med at utvinningene der, bare vil bli slått av Texas. Det er utviklet en boreteknologi som kalles Fracking, som gjør det mulig å hente ut denne gassen og oljen. Fracking kan medføre jordskjelv. En borer en brønn ca hver 600 meter, med en dybde på ca 3 kilometer, og deretter horisontalt. Går deretter inn med vann og sand, og sprenger forgreininger til begge sider. Sanden i Nord Dakota er for fin, så en må frakte inn grovere sand fra Minnesota og Wisconsin. Bakken Olje er av høy kvalitet, men det er også mye gass der. Siden oljen er viktigst, og det ikke er rørledninger for gass, blir den brent på stedet, såkalt flareing. Denne oljeutvinninga har bare holdt på siden år 2010. Hva vil dette føre til for Nord Dakota? Folk strømmer til staten, og vil være med på den nye Klondyke” feberen. Staten har ikke infrastruktur slik som veier, jernbane, hus, vann og avløp, helsevesen, politi, rørledninger, raffinerikapasitet til å ta imot slik folkeinnvandring. All transport blir utført med lastebiler og tog. Det er ikke staten som eier oljeforekomsten, men “bonden”, og derfor mangler staten penger for å tilrettelegge forventet infrastruktur. Storparten av ”innvandrerne “er menn.

De kommer i campingvogner og slår seg ned i og nær småbyene. Dette medfører at byene opplever kaotiske tilstander med mange arbeidere, som også medfører narkotikamisbruk og kriminalitet.

Forbruket av ferskvann til oljeboring og til de nye byene er ca 120 000 m3 pr dag, og det fører over tid til uttørking av jord, slik at det blir ørken.

Cuttings, som er materialet som kommer opp ved boring er tilsatt giftige kjemikalier, og blir dumpet på jorden, og hva dette vil medføre, vil tiden vise.

“Gamle dager” i Nord Dakota kommer nok aldri tilbake.

Etter et interessant foredrag, ble det servert kaffi og lapper, og det var god drøs. En vellykket kveld ble avsluttet med at Tone takket for fremmøte og ønsket alle vel hjem med logens nasjonalsang, “Heim til Jæren” Gunnar Line Risa referent

In memoriam.

Lidvard Sporaland

En av våre “trekkfugler” som hver vår og høst dukket opp på møter i både Cleng Peersson Lodge og hos oss i Leiv Eiriksson Lodge er gått bort.

Lidvar Sporaland var født i Sandnes i 1930 og bosatt i California. Der giftet han seg i 1955 i Los Angels med Carol A Rude. Han hadde også bolig i Villaveien 9 i Sandnes. Han var aktiv medlem i Sons of Norway i USA og kom stadig med hilsener fra California. Han satte stor pris på Budstikka i e-posten. Våre medfølelser går til hans nærmeste både i USA og Norge.

Les mer i Lidvards nekrolog og hans Facebookside.

Inge Nødland

Magi og musikk i Amerika i 2014

Påmelding til USA-turen i august, med besøk på den internasjonale kongressen, henvendelse til VP Nils Audun om du har behov for informasjon, og ellers finner du info på hjemmesiden www.sonsofnorway8.com

Sons of Norway D8 presenterer magi og musikk i Amerika 19. - 31. August 2014

Opsjon: Delta i Sons of Norway kongress i Jacksonville, Florida

VERVEKAMPANJEN!. Vær med i konkurransen om premiene, USA-tur for to, eller Flaxlodd og Sons-effekter. Meld vervingen til Nils Audun Gerhardsen, eller helst via din lodgepresident. Vi må vite hvem som verver", siste frist er 1.juni 2014.

Litt småplukk fra historien:

Timebu bak utvandringa til Amerika.

Lars Larsen Geilane frå Taksdal i Time var ein av dei som tok initiativ til den første utferda til Amerika i 1825. Vel framme i Amerika var det han og kona som tok imot nye utvandrarar og viste dei vegen vidare.

Lars Larsen Geilane reiste tidleg til sjøs. På ei av desse reisene med tømmerlast til Frankrike vart han og resten av mannskapet på skipet tekne til fange av engelske krigsskip og førte til land i Sør-England. Der vart dei fengsla skulda for å støtte Napoleon.

I engelsk krigsfangenskap kom Lars i kontakt med Elias Tastad frå Stavanger. Dei fekk besøk av kvekarar som viste omsorg og oppmuntra dei norske fangane. Både Lars og Elias vart truande kvekarar.

Etter sju-åtte år i fangenskap kom begge heim til Stavanger i 1814. For det var her Lars og foreldra hadde busett seg, på husmannsplassen Geilane under Kannik. I heimen til Lars vart det første kvekarsamfunnet i Norge stifta. Men dei møtte motbør. Særleg etter at Elias og kona fekk tvillingjenter som døydde eitt år gamle.

Elias søkte om å få gravleggje jentene på eigen gravplass, men han fekk avslag. Dei vart likevel gravlagde på garden til Lars sin eldre bror Sven som budde på Våland, men ikkje i vigd jord. Dette var ulovleg og det enda med rettssak og dom heilt i Høgsterett. Elias ville ta kampen opp for trus- og ytringsfridom her heime. Men Lars meinte det var best å dra til Amerika, for heime vart dei berre møtt av forfølging. Motstanden i Norge ville kvele den åndelege fridomen. Difor sette han seg i spissen for den første organiserte utvandringa frå Norge til Amerika.

I arrest

Reisa over var langt frå smertefri. Dei søkte første naudhamn i ein by på den engelske sørkysten, seinare heldt dei på å bli skotne i senk utanfor Funchal, hovudstaden på Madeira. Då båten la til kai i New York, vekte det betydeleg oppsikt. Aldri hadde ein så liten båt segla over Atlanteren. I New York vart nordmennene møtte av Cleng Peerson, men og landets styresmakter som tok arrest i båten fordi dei hadde hatt altfor mange passasjerar om bord. Først etter eit bønnbrev til president John Quincy Adams vart dei frikjende.

Cleng Peerson drog saman med ein stor del av «sluppefolket» som passasjerane på «Restaurationen» vart kalla, opp Hudson River til Erie-kanalen. Mange av dei kjøpte seg land og busette seg i Kendall, heilt nord i staten New York, ved stranda til Ontariosjøen.

Men Lars Larsen Geilane og nokre av dei som hadde kjøpt båten, vart att i New York. I fylgje Cleng Peerson skulle det vere enkelt å selje ein så liten båt i New York. Båten var og lasta med tre tonn stangjern som og skulle vere lett å selje til god pris, i fylgje Cleng Peerson. Men slik skulle det ikkje gå. Båt og jern vart selt, men Lars og medeigarane måtte selje med store tap. Prisen var 400 dollar, rundt ein tidel av det dei hadde venta.

Vart byfolk

På grunn av båtsalet vart Lars si reise nordover forseinka. Då han kom oppover Hudson River, hadde elva frose til. Og han måtte kjøpe seg skeiser for å kome seg fram. 50 norske mil gjekk han på skeiser til Kendall, men han drog snart tilbake til byen Rochester der han og familien busette seg for godt. Rochester hadde då om lag 5000 innbyggjarar, men i åra som kom fekk denne byen ei rivande utvikling.

Lars Larsen Geilane og kona Martha Georgiana hadde blitt byfolk. Lars vart skipsbyggjar og båtførar på Erie-kanalen. Dei første åra hadde han stor suksess, og hans skipsverft vart rekna som eitt av dei aller beste i Rochester.

Martha Georgiana spelte ei leiande rolle i den ortodokse fløya av kvekarsamfunnet. Tidleg vart det eit brot i samfunnet, og ei tid stor Lars og Martha på kvar si side.

Familien vart etter kvart velståande, og dei skilte seg ut samanlikna med dei andre frå den første innvandrargruppa. Lars og Martha bygde eit stort og fint hus i Rochester. Huset vart rive omkring 1930. Alt i 1827 bygde Lars sitt første hus i Rochester, det eldste huset bygt av ein nordmann i Amerika. Huset vart teke vare på og brukt som museum (1942).

Mellomstasjon

Rochester vart eit trafikknutepunkt. Lars og Martha tok seg av fleire tusen norske innvandrarar som fekk husly og mat på ferda vidare innover til det ukjende. Her vart dei tekne imot, ikkje berre fordi dei budde ved dei viktige innfartsårene på vegen mot vest, men mest fordi det gjekk gjetord om kor gjestfrie dei var og deira varme hjartelag. Her kunne innvandrarane bu nokre dagar. I tilegg til mat og tak over hovudet fekk dei med seg verdifull informasjon om det å slå seg ned i Amerika.

Kontakten med innvandrarane førte til at Lars og Martha fekk eit sterkt inntrykk av kor planlaust mange braut opp frå Norge og kor lite dei visste om landet dei kom til. Begge skreiv brev heim til Norge.

15. desember 1837 kom eit brev frå Lars Larson som han kalla seg i Amerika, på trykk i Stavanger Adresseavis. Der skreiv han om nordmenn, særleg dei frå Stavangerkanten der han sjølv var fødd, sin skjebne i Amerika, og det stod mellom anna fylgjande: «De have ligeledes fortalt mig, at mange af eder tænke på at komme herover næste år, men jeg vil råde disse til at nøie betænke alt, førend de fortage sig en sådan reise; 1) at I ikke kunne tale sproget, 2) om I have nok til at skaffe sig videre ind i landet, når I først er komne herover.»

Også Martha Georgiana skreiv brev heim og åtvara folk mot å kome. I eit brev til kvekarleiar Elias Tastad skeiv ho mellom anna: «De som lever i Norge og haver gode udkomme, tror jeg det er best for dem at være hvor de ere. Elias, jeg vil bede dig som en ven, at du ikke tilråde nogen at komme, som ikke kan hjælpe sig selv når de kommer her,…»

Kilde: Steinar Sandvik

HUSK TUBFRIM, frimerkeinnsamlingen i Sons of Norway er avgjørende viktig for Tubfrim, og SONS's samlet står for omlag tredjedelen av alt.

HUSK boksringene fra drikkebokser, der er vi fra nå av med i en konkurranse med de andre distriktene, som starter med oppsamling av "box top labels" som gir penger til skolene i USA. Vi deltar med våre ringer, og mengder måles i forhold til medlemstallet. VI VIL VISE OSS SOM FLINKE INNSAMLERE!

Calle (Carl Johan Holm) har gitt disse mengdeopplysningene til meg for fjoråret;

For 2013 samlet vi her i Norge inn hele 1092,5 kilo.

Av dette står SON ved 7 lodger og på tross av at det ikke er kongressår, for ialt 427 kilo. Hele 39%. Et fantastisk resultat!

Med standard 3200 ringer pr. kilo, blir det 1.366.400 ringer!

Vi kan virkelig være stolte av den organisasjonen vi er en del av !!!

Innmelding i lodgen vår på internett

Etter vedtak om lovendringer lodgen før jul i 2008 hvor vi vedtok at alle skal kunne bli medlem uten å måtte bli godtatt på et medlemsmøte kan vi nå tilby innmelding på Internett.

Du kan vise dine venner som vil bli medlem denne nettsiden på Sons of Norway internasjonalt oversikten med de norske lodgene. Leiv Eiriksson Lodge er en av fire som har knappen "join this lodge" Trykk på den og meld inn nye medlemmer.

Du kan også ta dine venner med på et medlemsmøte og be en av medlemmene i styret notere navn, adresse, fødselsdag, e-postadresse, telefon og mobiltelefon, så ordner vi resten. Skjema for innmelding kan fås på møtene våre.

Gratis for deg – verdi for Leiv Eiriksson Lodge.

Grasrotandelen koster deg ingenting og går ikke ut over innsatsbeløpet eller eventuelle premier

Leiv Eiriksson Lodge får 5 % av det du spiller for.

____________________________________________

CAMP LITTLE AMERICA

July 27th -August 2nd , 2014

Camp Director

Dagny Nystuen

Nedre Prinsdalsvei 84 b

1263 Oslo

phone #: (+47) 22 62 00 72

cell phone #: (+47) 92 01 95 12

email: dagny.nystuen@gmail.com

Important note to Sons of Norway members:

If your parents, grandparents or great-grandparents are members of Sons of Norway, you

are eligible to apply for a stipend of 500 NOK from District 8. It’s important to be quick as

there are only 20 stipends that are allotted on a “first come, first serve” basis. It is also

possible to apply for stipends from your local lodge. Contact the Camp Director as to

procedure.

CAMP LITTLE AMERICA

Dates: Sunday, the 27th of July to Saturday, the 2nd of August, 2014.

Place: Vangen Leirskole in Siggerud (a 45 min. drive from downtown Oslo)

Ages: 9 to 12 year olds

Price: 3900 NOK

THIS IS WHAT YOU GET TO BE A PART OF:

* meet new friends from Norway and the United States

* live together with at least one other camper in either The Northern or The Southern States .

* practice and learn more English words and phrases in your Speak Easy Gang

* play softball, learn to throw an American football, learn archery among other sports and games

* do American crafts

* do Native American leather crafts

* swim, go canoeing and learn to use a lasso

* become a member of and learn about an Indian tribe

* sing fun American songs in Mount Rushmore

* eat typical, American food in The Chuckwagon like flapjacks, Sloppy Joes and Rice Krispie Bars

* celebrate typical American festivities like Halloween and Thanksgiving

* buy American candy in The General Store

* take out American Dollars from your account in The J.P. Morgan Bank

* grill S’mores over the bonfire

* learn about crazy American card games, about famous Indians and American children's books.

Hi, my name is Dagny Nystuen. I am an American and will, together with the rest of our

staff, try to help you have a great time at Camp Little America this summer. I’ve worked with

Camp Little America for twenty+ summers, and I’ve also gone to and worked at camps in

America, among others Skogfjorden which is a camp in Northern Minnesota where American kids

go to learn Norwegian.

The staff and I will do our utmost to create an American environment. One way of doing this is to

show you how kids in America celebrate special days: like Halloween - when you dress up to either

scare or be funny and Thanksgiving - which is the celebration that was started by the pilgrims in

1621 to show how thankful they were to the Natives for the help they received to survive their first

year in the Colonies or Fourth of July which is the Declaration of Independence day when they

celebrate being free and independent by having parades and picnics with lots of fun activities.

Hopefully there will be some American kids your age that you can talk and play with. I hope to see

you at Camp Little America this July.

Sincerely,

Dagny

Camp Little America, director

APPLICATION FORM

This side is to be filled out by the camper, the other side by the parents.

When you have filled out both sides, send them to

Dagny Nystuen, Nedre Prinsdals vei 84 b, 1263 Oslo.

Application deadline: first come, first served principle.

_______________________________________________________________________________

Your name (last name), (first name) (middle name) Date of birth (day, month, year)

________________________________________________________________________________

Your parents’ names

________________________________________________________________________________

Address (street name, house number, postal code, town)

__________________ _____________________________ ____________________________

Home phone Parent’s e-mail address Parent’s cell phone

Have you ever been to England or the USA? No:____ Yes: _____ Duration?______________

What grade will you be in this Fall 2014? ___

Why would you like to come to Camp? What do you like to do in your spare time?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

I hereby promise to do my very best to be an active camper:

________________________________________________________________________________

Your signature Today’s date

________________________________________________________________________________

Mom / dad’s signature Today’s date

WRITE THE NAME OF A PERSON (YOU KNOW IS GOING TO CAMP) WHOM YOU

WOULD LIKE TO SHARE A ROOM WITH:

______________________________________________________

IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE CAMPER

This side is to be filled out by a parent.

The staff will do everything they can to make the campers’ stay at Camp Little America a

pleasant and inspiring experience. Therefore, we need some extra information. It’s better to

write too much, than too little.

__________________________________________________ ___________________________

Camper’s name Age during Camp

________________________________________________________________________________

Name and age of siblings

Has the camper been away from home before? Yes: _____ No: _____

Has the camper been to camp before? Yes: _____ No: _____

Comments:

________________________________________________________________________________

Which clubs does the camper belong to? The scouts, sports etc.

________________________________________________________________________________

How does the camper react to new situations and new people (children or adults)?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

For the best possible planning, we would like to know if the camper has any health challenges

that would make participation in activities difficult.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Is there anything in particular we should know about the camper, e.g. allergies, insomnia,

aqua phobia?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

What is the camper most interested in at home?

________________________________________________________________________________

Has the camper experienced anything traumatic recently(illness, death in the family, a move)?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

NB! If the camp director hasn’t received a written cancellation by Friday the 30th of May, 2014,

then this completed form will be viewed as a binding contract

(given that there are 20 registered campers).

________________________________________________________________________________

Parents’ signatures Date