Budstikka i april 2012

Medlemsblad for Sons of Norway -

Leiv Eiriksson Lodge 8-021 -

Sandnes og Jæren

_____________________________________

Medlemsmøte blir torsdag 26. april kl. 19:00 på Fredheim

Konservator Jakob Gerhard Einarsen Ågotnes.

Tema: Stridsmannen Bjørnstjerne Bjørnson og også Bjørnson sine turer i Amerika.

Ågotnes var i 22 år konservator på Aulestad som var Bjørnstjerne og Karolines dikterhjem og bolig i Gudbrandsdalen. Som konservator fikk han tilgang til enorme mengder av historiske materiale som la grunnlaget for biografien han skrev om Bjørnson. Det blir kulturelle innslag, lapper, kaffe og god drøs!

Inngangspenger kr. 70,- Møtet er i samarbeid med Klepp Folkeakademi.

15 års markering på møtet 24. mai

Styret ble enige om at vi markerer det på Fredheim med kake. Lodgens historie fortelles av Tarald og Sverre. Kulturelt innslag ved Freddy Helgesen og Ingvar Våge

Vi inviterer ordføreren i Klepp. Utdeling av pins.

BLOGGER

SONS OF NORWAY BLOG

http://www.sonsofnorwayblog.blogspot.com/

Norsk informasjon

http://blog.norway.com/

www.norway.com/

Jærbloggen

Jærbuen Arvid Mæland blogger i Stavanger Aftenblad sin nettavis.

_________

SKAL DU TIL USA?

Frå presidentenTarald OmaDet er vanskeleg og ikkje verta berørt av den store rettsaken som føregår nå. Det er utruleg at eit menneske kan gjera slike handlingar. Det verste var gjerninga på Utøya. Å drepa så mange unge forsvarslause , vitnar om ein brutalitet som ein ikkje skulle tru var mogleg. Får håpa at det aldri hender meir.

Elles er me i lodgen opptekne av kongressen som me har mykje av ansvaret for. Me føler me ha alt under kontroll, og reknar med å få interessante og lærerike dagar saman på Bryne i juni.

Me ventar på våren som ikkje heilt er komen endå,men nå er det sikkert starkst før og me ser fram til eit interessant møte på torsdag. Då kjem Jakob Ågotnes for å fortelja om Bjørnstjerne Bjørnson, spesielt om då han på slutten av 1800 talet besøkte det norske amerika fire gonger. Det vitnar om stor kulturell interesse frå imigrantane for å få over norsk kultur..

Helsing TaraldReferat fra medlemsmøte i Leiv Eiriksson Lodge 29. mars 2012Medlemsmøtet i mars fant som vanlig sted på Fredheim. Denne kvelden hadde 11 gjester og 20 medlemmer funnet veien hit. President Tarald Oma ønsket alle hjertelig velkommen. Kveldens foredragsholder Trygve Martinsen og Tor Salte som skulle underholde med sang ble ønsket spesiellt velkommen. Deretter fremførte forsamlingen de tre nasjonalsangene akkompagnert av Gunnar Barstad på piano.

Tarald orienterte om dannelsen av Sons of Norway i USA på slutten 1800-tallet. Norske emigranter følte et sterkt behov for samhold på et ukjent kontinent omgitt av mennesker fra ulike nasjoner. SoN’s dannelse i Norge er av relativt ny dato; det er 30 år siden District 8 ble opprettet. Formålet er blant annet å knytte kulturelle bånd mellom våre nasjoner. Som en kuriositet nevnte han at et av våre medlemmer; nemlig Ragnvald Slettebø, nettopp i dag fikk rede på at han hadde ytterligere 6 søskenbarn «over there».

Styret var fulltallig, og vår kasserer Oddvar Lilleås ga en kort rapport om økonomien som betegnes som god. Han oppfordret også «spillerne» blant oss til å benytte Grasrotandelen for dermed å bidra til lodgens inntekter. Redaktør Inge Nødland fortalte om SoN’s Humanitarian Fund som trer støttende til ved ulykkelige hendelser. Fondet hadde bevilget $38.000 for å hjelpe dem som ble rammet av flomkatastrofen i Minot, ND, forleden høst. For å opprettholde fondet bidrar lodgene med pengegaver, så også lodger i Norge. Som takk har blant annet vår lodge mottatt takkebrev og en flott sølvmedalje. Vår aktivitetsleder Tore Nærland fortalte så litt om møtene framover. På aprilmøtet vil tidligere konservator på Aulestad Jakob Gerhard Ågotnes fortelle om Bjørnstjerne Bjørnson og hans besøk i Amerika. På maimøtet kommer Freddy Helgesen som vil underholde med operasang. Alle ble oppfordret til å invitere med venner.

Benytte rabattavtalen inngått mellom Sons of Norway Distrikt D8 og USA Experten OK Reiser som leverer flybilletter, hotell og leiebil tilpasset dine ønsker! Ta kontakt pr. tlf. eller mail for forespørsel og bestilling.

Tlf 38350204

Forretningsdelen var dermed avsluttet, og Tarald ga ordet til Trygve Martinsen. Trygve som er økonomidirektør og viseadministrerande direktør i Kverneland Group fortalte om konsernet under tittelen «Agriculture and Kverneland Group in Canada/USA». Men først fortalte han litt om sin bakgrunn. Født på Lista av foreldre som begge hadde tilbrakt en tid i USA og som så mange Listabuer bragt tilbake elementer av amerikansk kultur. Kverneland Group har fabrikker, reservedelslager og salgskontorer i flere europeiske land som således utgjør det viktigste markedet. Av produkter nevnte han ploger, harver, såmaskiner, slåmaskiner, sprøytemaskiner og ballepresser. Kverneland Plogfabrikk har ca. 550 ansatte, omsetter for omkring 720 millioner kroner og selger sine produkter i 45 land. I 1987 ble det opprettet salgskontor i Canada, og konsernet har i dag kontorer i Quebec og British Columbia. For å fremme sine produkter deltar Kverneland Group på landbruksmesser og holder seminar for farmerne. Størsteparten av produktene blir levert til de store traktorprodusentene så som John Deere og Case New Holland. Der blir de malt på ny og solgt under det respektive traktormerke. Kverneland Group utvikler nå et utvidet samarbeid med Case New Holland. Selv om markedsandelen er relativt liten omsettes det for godt og vel 9 millioner Euro. Konsernet har ikke salgskontor i USA, omsetningen skjer via to hoveddistributører. Omsetningen her er på ca. 8-9 millioner Euro; det meste leveres i midtvesten. Etter en god spørsmålsrunde fikk Trygve overrakt to bøker som takk for innslaget.Så ble det allsang med Tor Salte som forsanger til visen «Dei Haugland» (he høtt i nott). Tid for kaffe og lapper mens impressario Tore Nærland intervjuet forsangeren. Tor hadde vært i Brooklyn i sine yngre dager før han returnerte til Norge og slo seg på gardsdrift. Han fortalte også om sin interesse for sang og musikk og han hadde i en årrekke underholdt med viser fra det jærske miljø. Og dette fikk vi høre flere eksempler på. Tor fremførte flere viser, både av Torvald Tu, Kalle Fjogstad og Tobias Skretting. Ja, endatil en salme som Martin Sandve alltid fremførte på bedehuset i gamle dager. Til slutt kom han med Tobias Skrettings «Basarvise» før vår basar startet. Til stor applaus fra et begeistret publikum fikk også Tor overrakt to bøker som takk. Og Marit Lilleås fikk lovord for sine utmerkede lapper. Etter hyggelig drøs og loddtrekning ble møtet avsluttet med Jærens «nasjonalsang» Heim te Jæren av Svein Inge Årrestad før Tarald ønsket alle vel hjem. Referent Gunleif Seldal Distrikt 8 sin tur til midtvesten 20. august til 1 september

Turen "Til MIDTVESTEN med Sons of Norway i 2012" inkluderer flyreisen samt overnatting i Fargo i forbindelse med International Kongressen I tillegg til tur til Bismarck, Medora, Black Hills, Sioux Falls og Minneapolis/St.Paul.

Se hele programmet her.

Brubyen Lodge

Brubyen Lodge er vår vennskaps lodge i Canada.

Medlemsavisen deres "Mellom Venner" finner du nederst på siden som vedlegg.

Kongress 2012 på Bryne 14. til 17. juni.

Du kan lese om kongressen på nettet.

Du kan være tilstede på forhandlingene og alle sosiale sammenhenger langhelgen 14. til 17. juni på Jæren hotell. Lodgen vår er også ansvarlig for utstillingen av håndarbeid og stor bankett på lørdag hvor du er velkommen til å være med. meld deg på nå!

VIKING MAGAZIN på nett

Les flereutgaver av Viking fra Minneapolis her

ANDRE MEDLEMSAVISER

Du finner mange av Lodgene i Norge sine medlemsblader på nettstedet for Distrikt 8 www.sonsofnorway8.com.

Se under "Lokallag"

Gevinster til lotteri

En viktig aktivitet på medlemsmøtene er lotteriet. Det har ofte falt på styret å skaffe gevinster, men vi kan vel alle ta med en liten innpakket ting nå og da? Vi ser for oss en ny gjenstand (gjerne hjemmelaget) med verdi på mellom 30 til 80 kroner.

Styret i Leiv Eiriksson Lodge 2012

ledes av President: Tarald Oma. Mobiltelefon (+47) 916 39 507 E-post: tarald.oma@gmail.com

Opplysninger om resten av styret og mye annet, finner du på nettsiden vår www.sonsofnorway8021leiv.com

Turer til USA og Canada 2012

En tur blir arrangert av Distrikt 8 og besøker Minnesota, Fargo i ND, Iowa, og Sør Dakota.

Den andre er en "Historisk Tur" gjennom Canada med Knut Djupedal som guide. For begge turene er "Brekke Tour" teknisk arrangør.

Brukte frimerker og ringer fra brus/ølbokser

Du husker vel å klippe av frimerkene fra all post du får før du kaster konvolutten. De brukte frimerkene betyr penger i kassa for Tubfrim. Og du tar selvfølgelig vare på aluminiumsringene fra brus– og ølbokser. Dette blir som kjent brukt til å lage proteser. Ta med frimerkene og ringene på et medlemsmøte så skal vi sørge for at kommer dit de skal. Leif Lund tar i mot både frimerker og aluminiumsringer.

QR-kode for smarttelrfoner.

Skann QR-koden på skjermen med telefonens strekkodeskanner og lagre som bokmerke.

Da har du tilgang til nettsiden til lodgen med deg i lommen.

Sons of Norway, Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren

Postadresse:

Garborgvegen 322, 4340 Bryne.

Organisasjonsnummer er 992 478 187. Bankkonto: 3206 20 88 515

Vanlig møtedag: 4. torsdag hver måned

Vanlig møtested: Fredheimstova, Klepp kl. 19:00.

Kontingent 2011: 450 kr for voksne, 200 kr for ungdom (16 – 23 år)