Budstikka i august 2012

Medlemsblad for Sons of Norway

Leiv Eiriksson Lodge 8-021 -

Sandnes og Jæren

____________________________

Medlemsmøte blir torsdag 30. august kl. 19:00 på Fredheim

Jorden rundt på fast grunn. En reiseskildring ved Oddvar Lilleaas.

Etter å ha krysset Amerika på tvers (New York - Seattle), gjenstod siste etappe jorden rundt gjennom det euro-asiatiske kontinent (Moskva - Beijing). En opplevelsesreise totalt uten luksus med den transsibirske jernbane, fortalt med ord og bilder.

Det blir musikk, kulturelle innslag, kaffe, lapper og god drøs. Inngangspenger Kr. 70,-

Frå Presidenten

Tarald Oma

Sommaren er på hell og samfunnet finn tilbake til det normale etter ferietida.

Sjølv har eg hatt ei spesiell reise denne sommaren. Me var 18 stk, som reiste med den transibirske jernbane frå Moskva til Bejing. Det er ei reise på over 9000km og eg var på reis i 24 dagar. Denne reisa får alle som kjem på møte på torsdag ta del i gjennom Oddvar sine bilete og forteljing.

Då er haustprogrammet igang og 12 sept, er der seminar i Stavanger om utvandring. Der kan alle interesserte delta.

Elles var vår lodge vertskap for kongressen som var på Bryne i juni. Kongressen vart godt gjennomførd takka vera alle som var delaktige gjorde ein svært bra jobb. Det som var mest interessant av det som kom fram på sjølve kongressen var Eivind Heiberg sitt innlegg om framtida for organisasjonen vår. Han presiserte sterkt at det må ei fornying til, og at oganisasjonen må verta opnare mot omverda. Det er viktig at desse prosessane vert sette i gang snarast. Gjennomsnittsalderen går opp i medlemsmassen. Ein fornyingsprosess er svært viktig for Sons of Normway si framtid.

Helsing Tarald

Migrasjon Rogaland inviterer til et dagsseminar den 12. september 2012 på Arkeologisk Museum i Stavanger.

Seminaret tar utgangspunkt i norsk utvandrerhistorie, med et særlig fokus på rogalendinger på andre kontinenter. Hovedmålet er å gi en bred fremstilling av utvandringen fra fylket gjennom de siste 500 år. Tradisjonelt har norske migrasjonshistorikere vært mest opptatt av å dokumentere den massive utvandringen til Nord-Amerika på 1800- og 1900-tallet. Migrasjon Rogaland ønsker i tillegg å rette søkelyset mot flyttestrømmer til andre kontinenter, som eksempelvis misjonærsettlere i Sør-Afrika og rogalendinger i Latin-Amerika og Holland. Seminarets foredragsholdere er forskere og andre som arbeider innen fagfeltet, tilknyttet universiteter og organisasjoner i Norge. Programmet ligger vedlagt nederst på siden. Filnavn.: "Program ferdig".

For mer utfyllende opplysninger, sjekk Migrasjon Rogalands hjemmeside "Seminar 2012"

www.migrasjon-rogaland.no

Deltakeravgift: kr. 350 (inkl. kaffe og varm lunsj)

Påmeldingsfrist: 6. september

Mvh

Per Inge Bøe

Referat fra medlemsmøte i Leiv Eiriksson Lodge 24. mai 2012

Medlemsmøte var også 15 års jubileum.Det var vel ikkje ganske det store oppmøte,men det kom både medlemer og gjester som før. Medlemmer:17 og gjester:13.

Gunnar Barstad er som vanlig med og spiller til sangene, og litt taffelmusikk.,

Møtet blei oppna med at "Presidenten" ønska velkommen,og me reiste oss og sang ett vers av dei tre Nasjonalsangane.

Varaordføren i Klepp, Torunn Ausdal Rasmusen der hun ga utrykk av at me var gjorde godt nok kjende og var veldig glad for å få vere med oss. Lodgen fekk boka "Jæren i bilder" av fotograf Espeland,det var kjekt. Så fekk me noen sangnummer av Janne Lind Nordland m/mann.Han tok seg av lydbilde, det blei framført to flotte sanger til stor begeistring. Så er det Tarald sin tur,han tok for seg utvandringa frå Norge. Han nevnde Leiv Erikson,som den første nordmann,og at han stamma frå Jæren. Året 1825 var då den første organiserte utvandringa starta med skuta "Resturaslonen", fra vårt destrikt var me sterkt representerte over tid.

Sons of Norway blei stifta i 1895 i U.S.A. og har hovedkontor i Minniapolis M.N.,har totalt : ca.55000 medlemer i U.S.A.,Canada og Norge. 1925 var det 100 års jubileum,stort oppmøte. På det meste har det vore ca.100000medlemer. Her i Norge kom dei igang,for ca. 30 år siden så då blei også me en del av den Norsk Amerikanske "Lodgen" Sons of Norway. Norskætta menesker i både U.S.A.og Canada leiter idag etter røtene sine,og spør om hjelp gjennom oss.

Gjertrud Bjerga var i si tid den som tok intiativ til å stifta "Leiv Eriksons Lodge". Først bruka dei Øksnevad Jordbruksskule som base,etter det "huset på prærien"hjå Arvid Mæland. Vår "lodge"tok i 2005 ut på den første turen til U.S.A. som dei kalla "I Imigrantenes Fotspor", siden i 2008 og 2010.

"Leif Erikson´s dag er flaggdag i USA".Det er litt spesielt.Tarald var inne på kor dei forsjelige turane gjekk,forklarte enkelt om forhold og størelse på gardane"Farmane", i forhold til det utvandrarane reiste frå, dimensjonane er store.

Tore Nærland snakka litt for og om Burma og delte ut kopper med bilde av fredspris vinner Aung San Suu Kyi.

Dei som fekk kopper:Janne Lind Nordland, Sverre Lima og Jon Lund. Janne Lind Nordland sang igjen fleire flotte sanger, noen kjente og kjære, virkelig bra.

Så var det utdeling av pinds til dei som har vore medlemmer i 5,10 og 15 år medlemskap.

5 års:Tone T.Barstad, Torhild S.F.Bjelland, Åge Edland, Ragnvald Erga, Helene Kristine Lund, Gunleif Seldal, Karl Tjåland, Gunvor M.Ueland, Trygve J Ueland og Harald G. Varland.

10 års: Svein Inge Årrestad,Randi Bore,Bjarne Kartevoll,Jan Gunnar Lima,Solfrid Magnussen, Inge Nødland, Leiv Nygård, Torunn Nygård, Otto Topdal, Kari Vaage, og Sigbjørn Vaage.

15 års: Møyfrid Bø, Birger Bjerga, Ann Louise Blikra, Johnny Bråtveit, Jørg B. Grastveit, Gunn Kareen

Gudmestad, Astri Synnøve Halvorsen, Linda Ann Halvorsen, Sigrun Kleven, Sverre Lima, Ragner

Norheim, Dagny Obrestad, Torvald Obrestad, Tarald Oma, Annlaug B.Pollestad, Tor Johan Pollestad, Magnus Rovik, Harald Skretting og Marta Jacobsen Stokka.

Så blei det også i kveld basar med mange spennande gevinster.

Tarald takka for frammøte og ønska væl heim

Referent: Olaf

Styret har hatt møte og diskutert driften i laget fram til jul

Styremøte hos Tarald Oma torsdag 16/8-2012


Tilstede var Tarald Oma, Gunleif Seldal , Marit og Oddvar Lilleås , Tore Nærland, Leif Lund , Inge Nødland og Olaf Ravndal. Fraver Torkel Bryne .

Møtet starta kl: 19 00,

Sakene blir behandla etter saksliste.

Sak: 31. : Referat forrige styremøte: Godkjendt.

Sak: 32. : Kongressen i juni. Styre er godt fornøyd med resultatet ,totalt .

Det økonomiske er bra ,Lodgen har ca.kr 32000,- pr.dato.

Sak: 33. : Til neste Kongress skal det velges flere varareps. enn delegater.

Plan arbeidet var godt, me fekk godord for nytenking i laget spesielt når en skal

drive dette positivt i framtida (Heiberg).

Får også gode tilbakemeldinger fra andre Lodger.

Sak: 34. : Program augustmøtet

August: Oddvar Lilleås forteller og viser bilder fra reisen med

Den Tran Sibirske Jerbannen,i sommer m/ Tore Nærland som

reiseleder.

Sak: 35. : Program på møtene framover.

Sept. Vidar Århus forteller om fam. Rønnevik i U.S.A.

Okt. Mette Tveit forteller om utvandring fra Karmøy.

November:

Des. Julatreff sammen med Time Historielag på "Karlsbu" (14 des.)

Sak: 36. : Neste styremøte ,13/9- 2012,hos Liiieås eller Nærland).

Sak: 37. : Slektsgranskerdagan 27/9- 2012 i Klepp Rådhus. Vi deltar som tidligere år.

Brubyen Lodge

Brubyen Lodge er vår vennskaps lodge i Canada.

Medlemsavisen deres "Mellom Venner" finner du nederst på siden som vedlegg.

Har enda ikke fått første utgave for høsten 2012

VIKING MAGAZIN på nett

Les flereutgaver av Viking fra Minneapolis her

Gevinster til lotteri

En viktig aktivitet på medlemsmøtene er lotteriet. Det har ofte falt på styret å skaffe gevinster, men vi kan vel alle ta med en liten innpakket ting nå og da? Vi ser for oss en ny gjenstand (gjerne hjemmelaget) med verdi på mellom 30 til 80 kroner.

Styret i Leiv Eiriksson Lodge 2012

ledes av President: Tarald Oma. Mobiltelefon (+47) 916 39 507 E-post: tarald.oma@gmail.com

Opplysninger om resten av styret og mye annet, finner du på nettsiden vår www.sonsofnorway8021leiv.com

Brukte frimerker og ringer fra brus/ølbokser

Du husker vel å klippe av frimerkene fra all post du får før du kaster konvolutten. De brukte frimerkene betyr penger i kassa for Tubfrim. Og du tar selvfølgelig vare på aluminiumsringene fra brus– og ølbokser. Dette blir som kjent brukt til å lage proteser. Ta med frimerkene og ringene på et medlemsmøte så skal vi sørge for at kommer dit de skal. Leif Lund tar i mot både frimerker og aluminiumsringer.

Tarald oma

QR-kode for smarttelrfoner.

Skann QR-koden på skjermen med telefonens strekkodeskanner og lagre som bokmerke.

Da har du tilgang til nettsiden til lodgen med deg i lommen.

Da har du tilgang til nettsiden til lodgen med deg i lommen.