Budstikka i desember 2014

Medlemsblad for Sons of Norway - Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren ___________________________

Tirsdag 9. desember. Julemøte med grøt klokken 19:00 i Leiv Eiriksson Lodge på Sivdamsenteret på Bryne.

Sandnes Trekkspillorkester viser presentasjon og forteller fra sin tur til USA med bl.a. feiring av 17. mai i Brooklyn og sjømannskirken i New York. Spennende opplevelser kombinert med trekkspill-musikk!

Innsetting av nytt styre.

Fra Presidenten.

Tone Tjensvold Barstad

2015

Hvis ikke annet er nevnt er alle medlemsmøte i Leiv Eiriksson Lodge på Sivdamsenteret på Bryne

Du kan toget til møtet.

Tirsdag 27. januar

Kari Guttormsen Hempel - “kvinners stilllng i de norsk-amerikanske kirkemiljøene”

Terje Voll - om Cornelia Genevive "Coya" Gjesdal Knutson som ble den første kvinnelige kongressrepresentanten fra Minnesota. Hun var datter av Christine og Christian Gjesdal som utvandret fra Gjesdal i 1885.

Tirsdag 24. februar 2015

Tarald Oma “aksjonen mot utvandringens fremme - Ny Jord”


Tirsdag 24. mars 2015.

Erling Dugan - oppveksten i det forsvunne Brooklyn

Tirsdag 28. april 2015

Journalist og forfatter Ane-Charlotte Five Aaset.

Utvandreren - brakte sangen om Norge over havet

Tirsdag 26. mai 2015

Liv Tjemsland “Livet på sjømannskirken”

Tirsdag 25. august 2015

Bryne/møte ute med grilling? Program ikke avklart.

Tirsdag 29. september 2015

Siv Ringdal - Fra synd til Sears.

Tirsdag 27. oktober 2015

Program ikke avklart.

Lørdag 31. oktober 2015

Slektsgranskerdagen.

Tirsdag 24. november 2015.

Gunnar Berge “Amerikanske Nobel Fredsprisvinnere”


Tirsdag 8. desember 2015

Julemøte med grøt eller middag. Program ikke avklart. Innsetting av nytt styre.

__________________

Fra Hamar Lodge har vi fått en årskavalkade sammen med julehilsen. Hamar Lodge driver mye likt vårt lag med åpne møter og samarbeid med andre organisasjoner og lag.

___________________

SKAL DU TIL USA?

Benytte rabattavtalen inngått mellom Sons of Norway Distrikt D8 og USA Experten OK Reiser som leverer flybilletter, hotell og leiebil tilpasset dine ønsker! Ta kontakt pr. tlf. eller mail for forespørsel og bestilling.

Tlf 38350204

Kjære SONs venner!Vi hadde et litt spesielt medlemsmøte i november, hvor vi hadde to foredragsholdere.

Professor ved UIS og leder av den norske avdelingen av NAHA, Nils Olav Østrem, fortalte fra sin bok som er ventet utgitt i mars, om emigrasjon fra Skjold i Rogaland. Et interessant foredrag.

Vi fikk i sommer forespørsel fra tidligere ALT for NORGE deltaker, Greg Larsen, om han kunne få komme til Leiv Eiriksson Lodge å fortelle om sine opplevelser fra programmet, noe vi sa ja til. Greg som har forfedre fra Hegreberg og Vareberg på Veste Åmøy i Rogaland, viste bilder og fortalte innlevende om opplevelser og sin norskamerikanske familie. Han kunne også synge og fikk møtedeltakerne med på refrenget.

Vi hadde valg på november møte og jeg ble valgt som president for ett nytt år. Jeg har lært mye i året som er gått, truffet mange koselige mennesker og fått mange nye opplevelser, noe jeg tar med meg videre i året som kommer. På julemøte skal vi ha innsettelse av det nye styret. Grøt blir det også og fine gevinster for lotteriet. Det vil bli utdelt pins for 5, 10 og 15 års medlemskap. Sandnes Trekkspillorkester stiller med 10 manns stort orkester og spiller for oss. Leder av orkesteret viser bilder og forteller fra deres tur til USA i mai, hvor de deltok i feiringen av 17. mai i Brooklyn og New York.

Det går mot jul. Det første lyset er allerede tent i adventstaken. En koselig tid av året. På denne årstiden bruker vi om kvelden å ha fyr på peisen og mange levende lys. Vi ser frem til at ungene kommer hjem til jul!

Vel møtt til julemøte tirsdag 9. desember. Jeg vil ønske dere alle en riktig fin og fredfull julehelg.

Julehilsen fra Tone Tjensvold Barstad President Leiv Eiriksson Lodge

Sandnes trekkspillorkester (STO) har som formål å skape et hyggelig og inspirerende miljø for unge og eldre som er interessert i å lære, utøve, og formidle trekkspillmusikk lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I dette orkesteret et det stor ”takhøyde” der alle medlemmer deltar i valg og innøvelse av aktuelle melodier og musikkstykker med forskjellig vanskelighetsgrad.

STO har også god kontakt med unge utøvere som holder på å lære seg å spille på trekkspill og som ventes å danne grunnlag for videre rekruttering til orkesteret. Fredag 28. januar 2005 ble Sandnes trekkspillorkester stiftet. Musikalsk leder er Tore Koppang og orkesterets leder er Kåre Særheim. Kåre Særheim forteller på møtet om om orkesterets tur til USA med bl.a. feiring av 17. mai i Brooklyn og sjømannskirken i N Y.

Bildet viser deler av STO på Nyttårsfest. (Bildet er "lånt" på orkesterets hjemmeside).

Referat fra medlemsmøte 25 november 2014 på Sivdamsenteret, Bryne.

Møtet ble åpnet av president Tone Tjensvold Barstad, og som vanlig sang vi de tre nasjonalsangene, akkompagnert av Kari Nævra Ree på piano.

Deretter ga presidenten ordet til Tarald Oma, formann av valgkomiteen, som la fram komiteens forslag til nytt styre.

Valgkomiteen har bestått av Tarald Oma, Sverre Lima og Otto Topdal.

Følgende ble valgt ved akklamasjon:

President Tone Tjensvold Barstad 1 år

Visepresident Leif Lund 1 år

Redaktør Inge Nødland 2 år

Finanssekretær Inge Nødland 2 år

Kasserer Karleif Lende 1 år

Sekretær Gunnar Line Risa 2 år

Materialforvalter Tore Nærland 1 år

President Tone Tjensvold takka for tilliten.

Hun lanserte deretter Sons of Norway`s planlagte tur til USA neste år. Turen starter i New York og avsluttes i Minneapolis. Det blir norsk guide og norsk reiseleder på turen og temaet er i Cleng Peerson´s fotspor. Turen starter 4 september.

Deretter ble det sunget ¨This land is your land.

Ordet blitt gitt til kveldens foredragsholder, professor Nils Olav Østrem. Han er også formann i NAHA og forfatter av boka “Utvandrarkultur” som kommer ut tidlig neste år.

Boken tar for seg utvandrerkultur fra Skjold og Vats i perioden 1837- 1914. I Skjold og Vats var jord og skogbruk ikke nok til å leva av, for store familier som det var på den tida.

Det var derfor vanlig at barneflokken, unntatt odelsgutten reiste. Han måtte være igjen for å drive gården, og samtidig å passe sine foreldre. Derimot på Karmøy, var det mye sild på den tida, og det medførte lite utvandring.

Det samme var tilfelle på Jæren, der det var mye jord. I årene 1837 til 1864 reiste mesteparten av religiøse årsaker.

I årene 1865 til 1893 reiste mange over pga som nevnt ovafor, og pga famile, slekt naboer etc som var reist tidligare. Det var et stort felleskap.

Det var mange som reiste over for å skaffe seg arbeid uten å ta familien med. Da var det godt å ha et godt nettverk der. Det var også en del tilbakeflytting. Årsakene her var planlagt tur, og ikke minst hjemlengsel. pga mangel på nettverk.Etter pausen med litt mat og kaffi, presenterte Inge Nødland kveldens andre foredragsholder, Greg Larsen.

Greg Larsen er kjent for sin deltakelse i TV-Norges program “Alt for Norge” Hans norske forfedre kom fra Vestre Åmøy fra gårdene Hegreberg og Vareberg.Greg Larsen åpnet med å fortelja litt om sitt liv i USA og om gården Hegreberg i Minnesota, som nå er solgt ut av familien, og om hans liv som musiker i bl.a Nashville.

Han fortalte bl.a om uttakningen til programmet og om turen til Norge. Det var hans første tur til Norge, der de reiste landet rundt og ble presentert noe av Norges fineste natur og steder. Premie for turen var å få nærmere kontakt med sine norske slektninger. Han blei ikke vinner, men utslått midt i programmet, men fikk en fin bok om sitt norske stamtre.

Etter hjemkomsten tok han videre kontakt med sin norske familie på Vestre Åmøy, og det resulterte i eit slektsstevne for Hegrebergslekta. Det var i den anledning vi fekk mulighet til å få Greg Larsen til Bryne, på Sons of Norway sitt møte.

Flere av den norske familien hans hadde tatt turen til Bryne, og møtte han der for første gang. Det var veldig interessant å høre på hans forteljing og hans sang.Etter foredraget ble det opplyst om neste møte, “julemøtet”, som vil være 9.desember på Sivdamsenteret. Det nye styret vil bli innsatt. Det vil bli servert risengrøt, og det blir underholdning med Sandnes Trekkspillklubb.

Leder av trekkspillklubben, Kåre Særheim. vil også ha en bilde presentasjon fra sitt opphold i Brooklyn/New York 17. mai 2014.

Presidenten takket alle 50 frammøte og ønsket alle velkommen tilbake til julemøtet.

Gunnar Line Risa Referent

TEMATUR.

Sons of Norway, Leiv Eiriksson Lodge 8-021, Sandnes og Jæren, planlegger en tema tur til USA i sept. 2015.

Tema for turen er: I Fotsporene til Cleng Peerson . Denne turen er omtalt i Budstikka tidligere. I Budstikka for januar 2015 vil det bli presentert et komplett opplegg for turen.

Skogfjorden språkleir i Minnesota, 14-18 år

Har du barn eller barnebarn i alderen 14 - 18 år som ønsker å reise på språkleir i Minnesota neste sommer? Medlemmer av Sons of Norway, Distrikt 8, har igjen mulighet til å få stipend for barn eller barnebarn som ønsker et 2 eller 4 ukers opphold ved Concordia Language Villages (Skogfjorden) i Bemidji, Minnesota.

Dato for leirene i 2015 er 22. juni – 4. juli for 2 uker og 22. juni – 18. juli for 4 ukers opphold. Les mer om Språkleir i USA. Du finner mer om Skogfjorden på Facebook også.

Fra historien.

Stor-Ola Lende

Den neste av syskenflokken frå Lende som kom til Yellow Medicine county, var Ola Olson Lende (Stor Ola ) og kona Grete Marie

Gabrielsdtr. Kverneland.

Om litle Ola og Andreas gjorde det godt, så er det også mange spor etter den tredje broren, stor Ola, og etterkomarane hans.

Ola var født på Lende 19.07.1833. Han gifta seg 13.10.1859 med Grete Marie Gabrielsdtr, Kverneland f. 15.03.1837.

Dei tok over bnr. 4 på Lende i 1860. Ola og Grete fekk åtte born Det var Anna Marie f. 28.06.1860,

Olaus f. 03.05.1862, Marta f. l0.03.1864, Gustava f. 08.02.1866,

Gabriel f. 18.04.1868, Berte Marie f. 03.05.1870, Rakel Maria f. 18.04.1873 og Ola f. 13.02.1876.

Økonomiske problem

Stor Ola fekk økonomiske problem, og i1881 selde han garden på Lende til svogeren sin, Sven Ingebretsen Mossige,

og så emigrerte han med heile familien sin. Han skreiv til broren Litle - Ola og fekk hje]p til billettane av han. Også Stor - Ola fekk seg

farm i Yellow Medicine county ikkje langt frå Cottonwood, og fleire av borna hans fann seg utvandra jærbuar som ektemakar.

Anna Maria gifta seg med Einar Ludvigsen frå øvre Oftedal i Gjesdal. Gustava gifta seg med tremenningen sin, Nicolai Njølstad Petterson

frå Njølstad i Nærbø. Dei hadde farm i nærleiken av Granite Falls. Nicolai var son til Napoleon Pettersen Njølstad. Eg vil anta at han fann det

litt rart å skrive Napoleonsson og at han derfor nytta Petterson namnet.

Nicolai var ein drivandes kar. Då han var liten, kraup han inn i grua heime på Njølstad. Eine handa hans fekk store brannskader,

og bare tommelen og ein finger kunne nyttast. Eit av barneborna hans fortalde al Nicolai likevel kunne molka

kyr like gode som andre folk.

Etter som åra gjekk, kjøpte han fleire farmar. Han hadde seks farmar då han pensjonerte seg og etterkomarane hans tok over.

Gabriel fann seg ei kone frå Sarpsborg traktene. Dei hadde først farm i Sør Dakota, men då det i Montana blei opna og ein kunne få jord der, flytte familien til Tie Creek i Montana. Berta Marie gifta seg med TollefTønnesson frå Mauland. Dei hadde farm i nærleiken av Cottonwood i Yellow Medicine county.

l tillegg til desse, kan ein nemne at eldste dotter til Gustava og Nicolai Njølstad blei gift med Arnt Ree frå Bryne. Arnt var son til Arnt Jensen Ree og kona Berte Malena Valette Nilsdtr.Hinnaland. Valette Ree var i Minnesota og besøkte sonen og hans familie, og namnet Valette kjem att hos nokre av Arnt sine etterkomarar.

Gjengitt med tillatelse av Arthur Løvik

www.usaexperten.no

epost:firmapost@usaexperten.no

Brubyen Lodge

er vår vennskaps lodge i Canada.

Gevinster til lotteri

En viktig aktivitet på medlemsmøtene er lotteriet. Det har ofte falt på styret å skaffe gevinster, men vi kan vel alle ta med en liten innpakket ting nå og da? Vi ser for oss en ny gjenstand (gjerne hjemmelaget) med verdi på mellom 30 til 80 kroner.

NYE MEDLEMMER.

For at Sons of Norway skal være levende og kanskje vokse trenges det hele tiden en tilvekst av medlemmer. Kjenner du noen som deler interessen for emigrasjon til USA og Canada og også slektsgransking så inviter dem med på møte.

HUSK TUBFRIM, frimerkeinnsamlingen i Sons of Norway er avgjørende viktig for Tubfrim, og SONS's samlet står for omlag tredjedelen av alt.

HUSK boksringene fra drikkebokser, der er vi fra nå av med i en konkurranse med de andre distriktene, som starter med oppsamling av "box top labels" som gir penger til skolene i USA. Vi deltar med våre ringer, og mengder måles i forhold til medlemstallet. VI VIL VISE OSS SOM FLINKE INNSAMLERE!

Calle (Carl Johan Holm) har gitt disse mengdeopplysningene til meg for fjoråret;

For 2013 samlet vi her i Norge inn hele 1092,5 kilo.

Av dette står SON ved 7 lodger og på tross av at det ikke er kongressår, for ialt 427 kilo. Hele 39%. Et fantastisk resultat!

Med standard 3200 ringer pr. kilo, blir det 1.366.400 ringer!

Vi kan virkelig være stolte av den organisasjonen vi er en del av !!!

Innmelding i lodgen vår på internett

Etter vedtak om lovendringer lodgen før jul i 2008 hvor vi vedtok at alle skal kunne bli medlem uten å måtte bli godtatt på et medlemsmøte kan vi nå tilby innmelding på Internett.

Du kan vise dine venner som vil bli medlem denne nettsiden på Sons of Norway internasjonalt oversikten med de norske lodgene. Leiv Eiriksson Lodge er en av fire som har knappen "join this lodge" Trykk på den og meld inn nye medlemmer.

Du kan også ta dine venner med på et medlemsmøte og be en av medlemmene i styret notere navn, adresse, fødselsdag, e-postadresse, telefon og mobiltelefon, så ordner vi resten. Skjema for innmelding kan fås på møtene våre.

_____________

Finn ut mer om Sons of Norway

Besøk oss på:

The Sons of Norway Website

The Sons of Norway Blog

Sons of Norway Twitter Feed

Sons of Norway LinkedIn page

Sons of Norway Facebook Group

Gratis for deg – verdi for Leiv Eiriksson Lodge.

Grasrotandelen koster deg ingenting og går ikke ut over innsatsbeløpet eller eventuelle premier

Leiv Eiriksson Lodge får 5 % av det du spiller for.

Har du e-post eller har fått ny e-post adresse,

men får bladet som papir-utgave i

postkassen?

Send meg E-postadressen din til adressen under, så får

du bladet tidligere, og lodgen sparer utgifter til porto!

redaktoer@sonsofnorway8021leiv.com

Visste du?

Medlemmer kan nå lese Viking Magazine Online.

Klikk på bildet over og linken åpnes. Du kan da logge på med din bruker