Budstikka i februar 2010

Medlemsblad for Sons of Norway -

Leiv Eiriksson Lodge 8-021 -

Sandnes og Jæren

BUDSTIKKA

Torsdag 25. februar 2010 - kl. 19:00.

Medlemsmøte i Leiv Eiriksson Lodge på Fredheim. (kart)

Se omtale lengre nede på siden.

Fra presidenten

Inge Nødland

Lodge President

Kjære SoN's venner.Aktiviteten i Lodgen dette året blir spennende. Mange av oss blir med på høstens tur til Amerika i emigrantenes fotspor. Turen er en del av et seks års sammenhengende arbeid som jeg skal komme tilbake til senere. I sommer skal "Resturation" sjøsettes og Lars Larsson Geilane skal hedres med plakett i Stavanger. Vi får besøk til St.Hans av Stoughton Norwegian Dancers. Toril Brekke kommer tll Lodgemøte hos Orre Libris med den siste boken i oktober. Tora Aasland kommer i august. På møtet snakker statsråden om internasjonalt samarbeid om studentutveksling.

Langsiktig samarbeide med andre skaffer oss tilgang på dyktige og interessante foredragsholdere. Styret er bevisst på valg av tema og foredragsholdere for at møtene skal ha fokus på organisasjonens formål. Det er sjelden vi får nei når vi ber travle mennesker komme og bidra på møtene våre!

Lengre ned kan du lese mer om de vi skal møte i vår. På hjemmesiden vår kan du se listen over foredragsholdere vi har hatt siden Leiv Eirikson Lodge ble stiftet i 1997.

Sons of Norway ble startet i Amerika som en broderorganisasjon for å sikre hjelp til norske emigranter i USA og Canada. De fikk i stand et selskap for livs og pensjonsforsikring som i USA er mye av kjernen i organisasjonen. Medlemsundersøkelser i Amerika viser nå at yngre mennesker ikke har fokus på forsikringer når de søker medlemskap, men kunnskap om slekt, kulturarv og dagens norske samfunn.

I Norge selger vi ikke forsikring selv om en del hjemvendte nordmenn har pensjonsforsikringer i Sons of Norway.

"Fraternal benefit society" blir litt vanskelig å forholde seg til i Norge. Vi ser heller på oss selv som en opplysningsorganisasjon som fokuserer på utvikling og forbedring av kontakten med det moderne Amerikanske samfunn, samtidig som vi er levende opptatt av utvandringshistorien.

Utvandringshistorien forteller at nesten en million mennesker utvandret til Nord-Amerika og Canada på 150 år. De siste 10 år har har Norge fått 500 000 nye landsmenn som vi forholder oss til hver dag. Jeg har personlig stor glede av kunnskapen om hvordan min slekt i Amerika opplevde møtet med andre folkegrupper.

Innvandringen til Norge setter vårt arbeid i perspektiv!

Alle våre medlemmer er viktige. Skal vi kunne utvikle lodgen vår, er det viktig at DU kommer på møtene. Inngangspenger og lotteriet på møtet dekker utgiftene til møtene og og driften. Medlemskontingenten går i hovedsak med til "Viking Magazin". Grasrotandelen fra Norsk tipping kan gi intekter til arbeidet vårt i framtiden.

Velkommen med venner den 25. februar på Fredheim.

Inge

Referat fra medlemsmøte i Leiv Eiriksson Lodge 28. januar 2010

Møte ble avholdt på Fredheim, Klepp hvor totalt 51 personer hadde funnet veien – 23 medlemmer og 28 gjester.

Avtroppende president Sverre Lima ønsket velkommen og deretter ble nasjonalsangene sunget akkompangert av Svein Inge Aarestad på piano. Det nye styre ble innsatt av presidenten i Cleng Persson Lodge, Jostein Larsen med hjelp av

Otto Topdal som for anledningen ble utnevnt som marshall.

Styret i 2010 består av president Inge Nødland, visepresident Tarald Oma, sekretær Tone Tjensvold Barstad, økonomiansvarlig Karleif Lende, redaktør Geir Lund og Gunleif Seldal.

Ordet ble så gitt til kveldens foredragsholder, direktør på Norsk Utvandrermuseum på Hamar: Knut Djupedal. Han skal være guide på turen til USA i september ”i emigrantenes fotspor”. Han fortalte detaljert om turen som starter i St. Paul/Minneapolis i Minnesota og avsluttes i Seattle 2 uker senere. Turen vil følge langs jernbanen ”The Northern Pacific”, ruten som emigrantene fulgte. Det ble presisert at ingen er påmeldt før depositum er betalt. Påmeldingsfristen er 24. juni.

Etter foredraget var det tid for kringle, julebrød og kaffe.

Geir Lund var ansvarlig for en spørreunderselse om hva en synes og ønsker seg av lodgen.

Det ble så allsang med Svein Inge Arrestad ved pianoet. Han krydret det hele med små historier som fikk forsamlingen til å trimme lattermusklene. Deretter var det tid for den forretningsmessige delen av møte.

Regnskapet var revidert og Karleif Lende gikk gjennom de forskjellige postene i regnskapet.

Regnskapet ble godkjent. President Inge Nødland minnet om at den viktigste inntekten til lodgen er møteinntektene. Karleif Lende redegjorde for ”grasrotdandel” i Norsk Tipping. Lodgen er nå registrert og 5% av innsatsen til medlemmene vil komme lodgen til gode.

Årsberetningen for 2009 ble lest opp av sekretær Tone Tjensvold Barstad.

Inge Nødland redegjorde for kongressen i Kvinesdal. Presidenten var vedtatt skulle delta og det var forslag på at Tarald Oma, Tone Tjensvold og Geir Lund også skulle reise. Medlemmene vedtok forslaget og Karleif Lende blir reserve.

Sverre Lima fikk overrakt Leif Erikson-medalje for han engasjement i lodgen. I tillegg fikk han bøkene i

triologien om utvandringen til Amerika av Alfred Hauge. Kona Oddveig Lima fikk blomster for hennes ”stå på vilje” ved matlaging ved mange styremøter i hjemmet og på mange medlemsmøter.

Blomster ble overrekt til Otto Topdal og Berith S. Rosenberg som takk for deres innsats i styret for lodgen.

Jostein Larsen fikk overrakt blomster for vel utført oppdrag ved innsettelse av nytt styre.

President Inge Nødland takket for tilliten. Han orienterte om neste møte som er 25. februar og hvor foredragsholder er Arne Neset og ønsket alle vel hjem. En koselig kveld ble avsluttet med ”Heim til Jæren” akkompagnert av Svein Inge Aarestad.

Tone Tjensvold Barstad

sekretær

Møter og andre aktiviteter i tiden framover

Vi får besøk av disse 22. og 23. juni 2010. De kommer fra den byen i Amerika som må være mer norsk enn de fleste byene her hjemme. De feirer syttende mai 3 dager til ende hvert år og hele byen er pyntet med norske flagg hele året.

Sankt Hans vil de få oppleve sommerkvelden på Vaulen, men kvelden før håper jeg mange ai lodgen får møte dem

Les mer om danserne her.

Link til en annen medlemsavis. Synnøve Nordkapp Lodge i St. Paul, MN

Ryfylke Lodge sin medlemsavis finner du under medlemsblader i Strandhistorielag.

Innmelding i lodgen vår på Internett.

Etter vedtak om lovendringer lodgen før jul i 2008 hvor vi vedtok at alle skal kunne bli medlem uten å måtte bli godtatt på et medlemsmøte kan vi nå tilby innmelding på Internett. Du kan vise dine venner som vil bli medlem nettsiden på Sons of Norway internasjonalt siden som heter "Join Us > Sign Up ". Velg "Norway" og trykk "find a lodge" og du kommer på nettsiden med de norske lodgene. Leiv Eirikson Lodge er en av fire som har knappen "join this lodge" Trykk på den og meld inn nye medlemmer.

Jærbloggen Jærbuen Arvid Mæland blogger i Stavanger Aftenblad sin nettavis.

Sjekk ut "Sons of Norway Blog". Ledelsen i Minneapolis har satt profesjonelle journalister til å skrive i bloggene. Det er artig for oss i Norge å lese om hva

Amerikanerne er opptatt av og om hva som foregår i vårt samfunn.

WRITTEN BY ERIK EVANS, COMMUNICATIONS MANAGER FOR SONS OF NORWAY. THE MISSION OF SONS OF NORWAY IS TO PROMOTE AND TO PRESERVE THE HERITAGE AND CULTURE OF NORWAY, TO CELEBRATE OUR RELATIONSHIP WITH OTHER NORDIC COUNTRIES, AND PROVIDE QUALITY INSURANCE AND FINANCIAL PRODUCTS TO OUR MEMBERS.

Sons of Norway har sin egen side på "fjesbogå" som du finner her

Gevinster til lotteri

En viktig aktivitet på medlemsmøtene er lotteriet. Det har ofte falt på styret å skaffe gevinster, men vi kan vel alle ta med en liten innpakket ting nå og da? Vi ser for oss en ny gjenstand (gjerne hjemmelaget) med verdi på mellom 30 til 80 kroner.

STYRET i Leiv Eiriksson Lodge 2009 ledes av President: Inge Nødland tlf. 900 84 884 - inge.nodland@lyse.net. Opplysninger om resten av styret finner du på nettsiden vår www.sonsofnorway8021leiv.com

ARNE PRIMSTAD

4360 Varhaug

Tlf: 51 43 05 14 – Mobil: 928 52 562

Belegningsstein –

Alt innan hagearbeid

Natursteinmuring – Håndgraving

Plantebeskjæring – Minigraver

Jærstein til gardløing

Rennesøystein til forblending

SKAL DU TIL USA?

Benytte rabattavtalen inngått mellom Sons of Norway Distrikt D8 og USA Experten OK Reiser som leverer flybilletter, hotell og leiebil tilpasset dine ønsker!

Ta kontakt pr. tlf. eller mail for forespørsel og bestilling. Tlf.: (+47) 38 35 02 04

Leiv Eiriksson Lodge 8-021

Postadresse: Boks 465, 4304 Sandnes

Organisasjonsnummer er 992 478 187

Bankkonto: 3206 20 88 515

Vanlig møtedag: 4. torsdag hver måned

Vanlig møtested: Fredheimstova, Klepp

kl. 19:00

Kontingent 2010: 400 kr for voksne, 200 kr for ungdom (16 – 23 år)

Miljøvern

Les Budstikka på nett.

Spar trykking og porto.

Har du anledning til å motta Budstikka på E-post,

gi oss beskjed om E-postadresse snarest.

Du kan også finne den på hjemmesiden vår

www.sonsofnorway8021leiv.com

We only print the emails we really need to!

Facebook

Torsdag 25. februar 2010 Medlemsmøte Leiv Eiriksson Lodge på Fredheim.

Førsteamanuensis Arne Neset ved UiS som i en årrekke har undervist i amerikansk kulturhistorie ved Universitetet i Stavanger, kåserer om "Den Amerikanske kongressen, oppbygging, arbeidsmåte og dagligliv."

Etter kaffen vil Lene Topdal, 21 år og datter til Otto Topdal fortelle om sitt opphold på Norway Ranch i Kansas hos Arvid Mæland.

Temaet til Lena gjør det vel riktig at vi børster støvet av hattene våre den kvelden. Mangler du hatt, finner du sikkert en her

Onsdag 10. mars 2010. Ryfylke Lodge - Medlemsmøte Tirsdag 16. mars 2010- Cleng Peerson Lodge medlemsmøte på Madla Bydelshus.

Renate Serigstad forteller om sitt liv på Jæren etter krigen.

Torsdag 25. mars 2010 Medlemsmøte Leiv Eiriksson Lodge.

Tidligere 25 år som departementsråd i Landbruksdepartementet Per Harald Grue kåserer om "Særtrekk i amerikansk landbruk i dag".

  • Grue er 66 år og bor på Ås.
  • Bakgrunn: Doktorgrad i landbruksøkonomi. Har ledet jordbruksforhandlingene siden 1980.
  • Han reforhandlet Jordbruksavtalen i 2008 som var siste forhandling før han gikk av som pensjonist 1. februar 2009. Han har studert amerikansk landbruk ved studiebesøk over lengre tid.
  • Dette møtet blir spesielt med en litt annen setting. Vi har invitert bondelaget på Jæren til felles møte på Undheim bygdehus.

Torsdag 29. april 2010 Medlemsmøte Leiv Eiriksson Lodge på Fredheim. Gunleif Seldal snakker om Restaurationens opprinnelse samt en liten oppdatering av replikaen som bygges på Finnøy.

Hilsen fra California

Hallo og takk for sist.

Jeg setter stor pris på å få Budstikka her i Calif. Jeg har også undersøkt om der er flere i vår lodge som har lyst å få den tilsendt, men der er desverre ikke så mange som kan lese norsk.

Vi har det bare bra her i Calif, selv om vi har hat en forholdsvis kald og våt vinter. Selvfølgelig ikke samenliknet med Norge. Vi hadde besøk av min gode ven Lars Todnem for litt siden ,og da hadde vi en fin tur til Arizona. Vi hadde nydelig vær de to første ukene, men den siste uken så regnet det hele tiden.

Vi har nu bestilt biletter til Norge. Vi reiser herfra den 27. April og kommer til Sola den 28.

Hils alle i lodgen så meget.

GRASROTANDELEN Norsk Tipping AS

Norsk Tipping deler ut noe som kalles "Grasrotandelen". Dette er en andel av det folk spiller for til erstatning for inntekter fra spilleautomater.

Det påvirker ikke innsatsen eller premiene for deg, men laget vårt kan få noen ekstra kroner å rutte med.

Du må ta med spillerkortet dit fra Norsk Tipping å registrerer deg enten på nettet eller hos din tippekommisjonær ved å oppgi organisasjonsnummer eller vise strekkoden under

Leiv Eiriksson Lodge har organisasjonsnummer (Brønnøysund) 992 478 187 Organisasjonsnummeret finner det også nederst på hjemmesiden vår http://www.sonsofnorway8021leiv.com/

SKOGFJORDEN (Av Johanne Hansen - Språkleir ansvarlig i D8).Vi fikk bare 2 søkere på de 2 stipendene som ble utlyst i medlemsbladene til SON, distrikt 8 i oktober og dermed ble det ikke loddtrening.

Stipendene ble gitt til Christopher Klarholm Laland og Eva Margrethe Wold Müller. Begge disse skal delta på det nye 4 ukers kurset på Skogfjorden i tiden 28 juni – 24 juli.

Camilla Gjerdrun Laland, Karen Irene Jacobsen og Rolv Egelandsdal skal delta på det vanlige 2 ukers kurset fra 28 juni – 10 juli. Disse 3 har fått stipend fra den lokale lodgen sier Johanne Hansen som er ansvarlig for norsk deltakelse på språkleirene i Minnesota. Les mer her.

Bildet fra skogfjorden har vi lånt av Heidi Nodland Brownell som vokste opp i Bismarck, ND Hun er nå gift og bor i Olympia, WA.

Under studiene var hun en tid på den Amerikanske skolen i Stavanger.

Stoughton Norwegian Dancer Tour 2010 Visit to Norway