Budstikka i februar 2011xxx

Medlemsblad for Sons of Norway -

Leiv Eiriksson Lodge 8-021 -

Sandnes og Jæren

_______________________________________

Fra presidentenInge Nødland

Referat fra Medlemsmøtet 27. januar 2011 på Fredheim.

Årsmelding for 2010

Årsmelding og resultatregnskap vil bli fremlagt på medlemsmøtet i januar 2011. Du kan lese disse ved å følge linkene. For dere som er like lite regnskapskyndige som redaktøren, så er underskuddet rent regnskapsteknisk. Lodgen har hatt rimelig gode inntekter, men vi har hatt en stor planlagt utgift i forbindelse med Distriktkongressen i juni. Det vil skje i 2012 igjen.

Medlemsmøtet 27 januar 2007Sosialantropolog Karoline Niklasson skriver om seg selv:

Jeg er 25 år og har akkurat ferdigstilt mastergraden min i sosialantropologi. Mastergraden min heter "100% Norwegian" -En studie av moderne norskamerikansk etnisk identitet".

I mastergraden har jeg tatt utgangspunkt i et 8 mnd langt opphold i Minnesota. Der har jeg vært sammen med norskamerikanerere i alle aldre for å se hvordan norskamerikansk etnisk identitet kommer til uttrykk i det moderne Amerika. Jeg har oppsøkt forskjellige institusjoner, feiret 17. mai og jul og deltatt på mange forskjellige arrangementer

.

Før Karoline slipper til, vil vi ha forretningsdel og Sverre Lima vil sette inn det nye styret.

Etter kaffen vil Tore Nærland være auksjonarius i vår årlige "Amerikanske auksjon". Ta med mye småpenger og gled deg til en herlig stund når Tore fyrer løs!

Ryfylke Lodge har plass på tur Til Midt-Vesten i septemberl

Det er nå mulighet for 4 plasser på turen til Midt-Vesten med avreise 9 sept 2011 (14 dager) Ta kontakt med enten reiseguide Odd Harald Olsen tlf 90751907 eller på e-post o-haral@online.no ) eller Solheim Tours v/Terje Solheim, telefon 37038795 Mobiltelefon 90138683 E-post: tesolh2@online.no.

Historier

Minnesota Ghost........................

This happened a few a months ago just outside of Willmar, a little town in the back country of Minnesota, and while it sounds like an Alfred Hitchcock tale, it's real.

This out-of-state traveler was on the side of the road, hitchhiking on a real dark night in the middle of a thunderstorm. Time passed slowly and no cars went by. It was raining so hard he could hardly see his hand in front of his face.

Suddenly he saw a car moving slowly, approaching and appearing ghost like in the rain. It slowly and silently crept toward him and stopped. Wanting a ride real bad the guy jumped in the car and closed the door; only then did he realize that there was nobody behind the wheel, and no sound of an engine to be heard over the rain.

Again the car crept slowly forward and the guy was terrified, too scared to think of jumping out and running. The guy saw that the car was approaching a sharp curve and, still too scared to jump out, he started to pray and began begging for his life; he was sure the ghost car would go off the road and into a nearby lake and he would drown!

But just before the curve, a shadowy figure appeared at the driver's window and a hand reached in and turned the steering wheel, guiding the car safely around the bend. Then, just as silently, the hand disappeared through the window and the hitchhiker was alone again! Paralyzed with fear, the guy watched the hand reappear every time they reached a curve.

Finally the guy, scared to near death, had all he could take and jumped out of the car and ran and ran, into town, into Willmar. Wet and in shock, he went into a bar and voice quavering, ordered two shots of whiskey, then told everybody about his supernatural experience.

A silence enveloped and everybody got goose bumps when they realized the guy was telling the truth (and was not just some drunk).

About half an hour later two guys walked into the bar and one says to the other, 'Look Ole, ders dat idiot that rode in our car when we wuz pushin it in da rain.

Ole wasn't looking where he was going and his grocery cart collided with another as he turned a corner in a Wal-Mart.

Ole says to the other guy, "Vhoops! I'm sorry, but I vas yust looking for my vife."

"What a coincidence," says the stranger, "so am I, and I'm getting a little frustrated"

Ole: "Vell, maybe I can help you. Vhat does yer vife look like?"

Stranger: "She's tall, slender, with long, blond hair, blue eyes, long legs, firm boobs, and a nice butt. What does your wife look like?"

Ole: "Neffer mind, let's yust look fer yurs!"

A Norwegian traveling salesman got caught in a storm and stopped at the nearest farmhouse for shelter. He was welcomed in and offered dinner and Rommegrøt. After a very satisfying meal, the salesman asked to spend the night. "Dat's ok, but you vill haf to sleep between me and duh vife." In the morning, after the farmer got up to do the chores, the wife whispered to the salesman "Now's your chance!" The salesman leapt out of bed exclaiming, "You mean, there's more Rommegrøt?" and headed for the kitchen.

Government surveyors

Government surveyors came to Ole's Minnesota farm last spring and asked if they could do some surveying.

Ole agreed, and Lena even served them a nice meal at noontime.

After their work was done, the surveyors told Ole, "You were so kind to us; we wanted to give you the bad news in person, instead of by letter."

"What's the bad news?" asked Ole. "Well, your farm is right on the state line," the surveyors said, "and after our work was completed, we discovered your farm is not in Minnesota. It's actually in Iowa."

"That's the best news I've had in a long time," said Ole.

"I was just telling Lena this morning that I don't think I can take another winter in Minnesota!"

BLI MEDLEM

Møter våren 2011

27.januar

"100% Norwegian"

SosialantropologKaroline Niklasson

om norskamerikanere i USA, og hvordan de kan klassifiseres som en høytids-etnisitet

24.februar.

Tarald Oma forteller om Leiv Eiriksson også kalt for Leiv den hepne (ca 973 – ca. 1020)

24. mars.

Arne Nordbø -Restauration er på sjøen. Nå skal den drives og bidra til forståelsen av den norske utvandrer-historien. Arne forteller om prosjektet i framtiden

28. april.

David C Mauck

Tema ikke avklart

26. mai.

Sigrid Lien I boken "Lengselens bilder", som ble utgitt i 2009, beskriver Sigrid Lien hvordan norske utvandrere i Amerika brukte fotografiet for å formidle sine opplevelser til dem som var igjen.

4.-5. juni

Lodgetreff i Haugesund

Haugaland Lodge inviterer til trivelig helg i nordfylket.

HØSTEN 2011

25. august

29.september

27. oktober

29. oktober

Slektsgranskerdagen i Klepp Rådhus. Bilder fra 2010

24.november

8. desember

Julemøte

BLOGGER

SONS OF NORWAY BLOG

http://www.sonsofnorwayblog.blogspot.com/

Jærbloggen

Jærbuen Arvid Mæland blogger i Stavanger Aftenblad sin nettavis.

Innmelding i lodgen vår på Internett.

Etter vedtak om lovendringer lodgen før jul i 2008 hvor vi vedtok at alle skal kunne bli medlem uten å måtte bli godtatt på et medlemsmøte kan vi nå tilby innmelding på Internett. Du kan vise dine venner som vil bli medlem denne nettsiden på Sons of Norway internasjonalt oversikten med de norske lodgene. Leiv Eirikson Lodge er en av fire som har knappen "join this lodge" Trykk på den og meld inn nye medlemmer.

ANDRE MEDLEMSAVISER

Du finner mange av Lodgene i Norge sine medlemsblader på nettstedet for Distrikt 8 www.sonsofnorway8.com.

Se under "Lokallag"

Gevinster til lotteri

En viktig aktivitet på medlemsmøtene er lotteriet. Det har ofte falt på styret å skaffe gevinster, men vi kan vel alle ta med en liten innpakket ting nå og da? Vi ser for oss en ny gjenstand (gjerne hjemmelaget) med verdi på mellom 30 til 80 kroner.

STYRET i Leiv Eiriksson Lodge 2011

ledes av President: Inge Nødland tlf. 900 84 884 , inge.nodland@lyse.net. Opplysninger om resten av styret finner du på nettsiden vår www.sonsofnorway8021leiv.com

Sons of Norway, Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren

Postadresse: Tyrihansveien 13a, 4315 Sandnes.

Organisasjonsnummer er 992 478 187. Bankkonto: 3206 20 88 515

Vanlig møtedag: 4. torsdag hver måned

Vanlig møtested: Fredheimstova, Klepp kl. 19:00.

Kontingent 2011: 450 kr for voksne, 200 kr for ungdom (16 – 23 år)