Januar 2011 - papirutgaven

Medlemsblad for Sons of Norway -

Leiv Eiriksson Lodge 8-021 -

Sandnes og Jæren

_______________________________________

Fra presidenten

Inge Nødland

Godt nytt år godtfolk!

2011 kan bli enda et rikt år i laget vårt med mange spennende foredragsholdere og godt lag på møtene. Foredragsholdere for hele vårsesongen er på plass og styret jobber nå med å få på plass detaljene til hvert møte. Vi ser allerede at høstprogrammet begynner å ta form.

Innspill fra dere som kommer på møtene er viktig for at programmet på møtene skal bli så varierte med litt for en hver smak.

For et par uker siden fikk jeg beskjed om at Roald Amundsen Lodge i Fredrikstad hadde lagt ned virksomheten. Styret i D8 jobber intenst med å finne løsninger for fortsatt aktivitet i Østfold. Faren for nedlegging er stor i alle frivillige organisasjoner hvis det ikke satses på utadvendt aktivitet og utvikling av møteprogram, tema og aktiviteter. Styret bruker mye tid på å diskuterer og sette ord på hva organisasjonen vår står for og den profilen vi vil ha.

Feil på nettsiden vår i desember gjorde at mange ikke fikk åpnet siden og budstikka for desember 2010. Jeg beklager dette sterkt, og opplever dere noe slik igjen, så ring meg snarest.

Lodgen har fått nytt styre og vi har allerede hatt vårt første møte. Takk til Tone som forlater styret etter å ha gjort en kjempegod jobb som sekretær i to år..Velkommen til Leif Lund og Tore Nærland som troppere på med nye ideer og masse pågangsmot. Sverre Lima skal sette inn styret på møtet torsdag 27 januar. Da gleder jeg meg til neste møte hvor vi skal møte Karoline Niklasson, Gunnar på pianoet, Tore som Auksjonarius og deg med gode venner på Fredheim kl 19:00. Som vanlig er det kr. 50 i inngangspenger og kaffe med julebrød til drøsen! Velkommen!

Hilsen Inge.

Referat fra Julemøtet 9. desember 2010 på Fredheim.

Julemøte torsdag 9,des, samla 45 deltakarar. President Inge Nødland ønska velkomen,og dei tri nasjonalsangane vart sungne. Presidenten gjekk deretter gjennom den forretningsmessige delen av møtet. Visepresident Tarald Oma presenterte kveldens fordragshaldar. Arthur Langerud, f,1918, fortalde om opphald og arbeid i 20 år på Long Island. Han gav ei levande skildring frå den tida og fortalde mellom anna om korleis det var å vera privatsjåfør for rikfolka der. Deretter fortalde han om eit stort husbyggeprosjekt han var med på. Der det vart byggd 6000-7000 hus. Alt på amerikansk vis, der spesialgjengar hadde kvar sin oppgåve på huset.

Han fortalde også om då han var rormann på Stavangerfjord i 6 år.

Så vart det servert julagraut, lefsa og kaffi. Etter ei matøkt med godt drøs, presenterte Tore Nærland musikaren Emton Ådnesen frå Nærbø,som så heldt ein flått zitherkonsert.

Emton er ein av dei beste zitherspelarane i Norge og har spelt både i operaen og med andre store nasjonale orkester. Med sin underfundige jærhumor gjer han konserten til ei stor oppleving.

Eit gildt møte vart avslutta med loddtrekking, og song til slutt. ”Deilig er jorden” fekk tonefylje av den alltid gode, Gunnar Barstad.

Helsing Tarald (referent)

Årsmelding for 2010

Årsmelding og resultatregnskap vil bli fremlagt på medlemsmøtet i januar 2011. Du kan lese disse ved å følge linkene. For dere som er like lite regnskapskyndige som redaktøren, så er underskuddet rent regnskapsteknisk. Lodgen har hatt rimelig gode inntekter, men vi har hatt en stor planlagt utgift i forbindelse med Distriktkongressen i juni. Det vil skje i 2012 igjen.

Sosialantropolog Karoline Niklasson skriver om seg selv:

Jeg er 25 år og har akkurat ferdigstilt mastergraden min i sosialantropologi. Mastergraden min heter "100% Norwegian" -En studie av moderne norskamerikansk etnisk identitet".

I mastergraden har jeg tatt utgangspunkt i et 8 mnd langt opphold i Minnesota. Der har jeg vært sammen med norskamerikanerere i alle aldre for å se hvordan norskamerikansk etnisk identitet kommer til uttrykk i det moderne Amerika. Jeg har oppsøkt forskjellige institusjoner, feiret 17. mai og jul og deltatt på mange forskjellige arrangementer .

Før Karoline slipper til, vil vi ha forretningsdel og Sverre Lima vil sette inn det nye styret. Etter kaffen vil Tore Nærland være auksjonarius i vår årlige "Amerikanske auksjon". Ta med mye småpenger og gled deg til en herlig stund når Tore fyrer løs!

Hei, eg Tarald, fekk E-post frå Janne Bondi Johannessen der ho skriv:

"Jeg lurer på om du kan hjelpe meg til å skaffe flere norsktalende etterkommere av immigranter. Kan du kanskje spørre på møtene deres eller kanskje ta inn en liten notis i Budstikka deres? Jeg er interessert i hele Amerika og Canada, og svært gjerne folk som er etterkommere etter utvandrere fra deres område. Som du så, hadde vi jo nesten bare østlendinger i materialet vårt fra før".

"Me må kunna hjelpa med det", skriver Tarald.

Kor blei det av Bjerkreimsfana?

Fana er laga i Bjerkreim og gitt til utvandra Bjerkreimbuar i som takk for pengar dei samla inn til kjøp av orgel i Bjerkreimskyrkja.

Fana blei sendt til "Bjerkreimlaget" i USA i 1921. På framsida står skrive: "Bjerkreimlaget og "Aa eg lengtar saa tidt denne heimen aa sjaa".

På fana er eit bilde av Bjerkreim med Kyrja og dalen oppover. På Baksida er det to hender som viser helsing over havet.

Fana blei brukt når det var stemne i Minnesota, Montana eller i Nord Dakota. Bilete er teke på ei samling i Bjerkreim-laget i Grand Forks i Nord Dakota i 1923.

Det er grunn til å tru at fana ikkje blir brukt lenger og at ho kanskje ligg nedstøva hjå ein privatperson i USA. Det skulle vore fint om vi kunne finne fana og kanskje få den tilbake til Bjerkreim dersom ingen følar eigarskap til den i USA lenger.Håpar alle som les dette og har slekt i USA, sender dei eit spørsmål om Bjerkreimfana. Eller kanskje det er internettsider som denne fana kunne vært ettersøkt på? Bjerkreim Ættesogelag ved Peder Spødervold tlf. 51452340 /91579672

CAMP SKOGFJORDEN - USA

Dette er en camp som blir arrangert av Concordia Language Villages i Bemidji i Minnesota. Det arrangeres 2 språkleirer hver sommer som er tilpasset norske deltakere. Følgende data og priser gjelder for 2011.

Session NB33 2 uker 27 juni – 9 juli $ 1740.-

Session NB30 4 uker 27 juni – 23 juli $ 3425.-

Aldersgruppen her er 12 til 18 år, men vi anbefaler at de som reiser fra Norge er i alderen 14 – 18 år. Flyreisen fra Norge til Minneapolis går uten reiseleder. Alle deltakere under 15 år blir ledsaget av flyselskapet mot gebyr. Dette kan også andre deltakere få hvis de ønsker det.

Ungdommene fra Norge får først en ukes opphold hos en vertsfamilie i Minneapolis-området før de drar med buss til Skogfjorden. Etter oppholdet på leiren tar bussen deltakerne direkte til flyplassen for hjemreise.

Barn og barnebarn av medlemmer i Sons of Norway, distrikt 8 kan søke både distriktet og den lokale lodge om reisestøtte.

Det er også mulig å søke om stipend direkte til Concordia Language Villages. Dette gjelder også for ungdommer som ikke er medlemmer i Sons of Norway. Nærmere opplysninger om dette og om søknadsfrister får du ved henvendelse til årets campansvarlig: Johanne Hansen, Sørnestunet 12, 4015 Stavanger.

Ryfylke Lodge har plass på tur Til Midt-Vesten i septemberl

Det er nå mulighet for 4 plasser på turen til Midt-Vesten med avreise 9 sept 2011 (14 dager) Ta kontakt med enten reiseguide Odd Harald Olsen tlf 90751907 eller på e-post o-haral@online.no ) eller Solheim Tours v/Terje Solheim, telefon 37038795 Mobiltelefon 90138683 E-post: tesolh2@online.no.

Gevinster til lotteri

En viktig aktivitet på medlemsmøtene er lotteriet. Det har ofte falt på styret å skaffe gevinster, men vi kan vel alle ta med en liten innpakket ting nå og da? Vi ser for oss en ny gjenstand (gjerne hjemmelaget) med verdi på mellom 30 til 80 kroner.

ledes av President: Inge Nødland tlf. 900 84 884, inge.nodland@lyse.net. pplysninger om resten av styret finner du på nettsiden vår www.sonsofnorway8021leiv.com

Medlemsmøtet 27 januar 2007

Møter våren 2011

27.januar

"100% Norwegian"

Sosialantropolog Karoline Niklasson

om norskamerikanere i USA, og hvordan de kan klassifiseres som en høytids-etnisitet

24.februar.

Tarald Oma forteller om Leiv Eiriksson også kalt for Leiv den hepne (ca 973 – ca. 1020)

24. mars.

Arne Nordbø -

Restauration er på sjøen. Nå skal den drives og bidra til forståelsen av den norske utvandrer-historien. Arne forteller om prosjektet i framtiden

28. april.

David C Mauck

Tema ikke avklart

26. mai.

Sigrid Lien I boken "Lengselens bilder", som ble utgitt i 2009, beskriver Sigrid Lien hvordan norske utvandrere i Amerika brukte fotografiet for å formidle sine opplevelser til dem som var igjen.

4.-5. juni

Lodgetreff i Haugesund

Haugaland Lodge inviterer til trivelig helg i nordfylket.

HØSTEN 2011

25. august

29.september

27. oktober

29. oktober

Slektsgranskerdagen i Klepp Rådhus.

24.november

8. desember

Julemøte

______________________

ARNE PRIMSTAD

4360 Varhaug

Tlf: 51 43 05 14 – Mobil: 928 52 562

Belegningsstein –

Alt innan hagearbeid

Natursteinmuring – Håndgraving

Plantebeskjæring – Minigraver

Jærstein til gardløing

Rennesøystein til forblending

____________________

SKAL DU TIL USA? Benytte

rabattavtalen inngått mellom

Sons of Norway Distrikt D8 og USA Experten OK Reiser som leverer flybilletter, hotell og leiebil

tilpasset dine ønsker!

Ta kontakt pr. tlf. eller mail for forespørsel og bestilling.

Tlf.(+47) 38 35 02 04

Etterlysning 1

Janne Bondi Johannessen

Etterlysning 2

STYRET i Leiv Eiriksson Lodge 2011