Vaarfest-paa-Karlsbu

Fest på Karlsbu

Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren

Inviterer til middag på «Karlsbu»,

lørdag 2. mars 2013, kl. 19:00

Pris kr 390, - pr kuvert.

Oksesteik, 1 flaske mineralvatn, kaffi, og sviskegraut til dessert.

Program:

Svein Inge Årrestad er festleiar.

Wenche B. Haugland syng country og anna.

Amerikansk auksjon og dans

PS! Påmeldingsfrist 25. februar, tlf.: 91639507.

Vi tar forbehold om et minste antall 30 stk. Åpent for alle !