Budstikka i mai 2010

Medlemsblad for Sons of Norway -

Leiv Eiriksson Lodge 8-021 -

Sandnes og Jæren

BUDSTIKKA

Torsdag 27. mai 2010 - kl. 19:00.

Medlemsmøte i Leiv Eiriksson Lodge på Fredheim. (kart)

Se omtale lengre nede på siden.

Fra presidenten

Inge Nødland

Lodge President

Kjære Sons of Norway venner.Den kalde krigen er vel ikke det første vi tenker på i vårt arbeide i lodgen. Men nettopp samarbeid om forsvars og etterretningsarbeid med USA siden krigen har ført til store kontaktflater mellom våre land. Flere tusen ansatte i forsvar og industri har fått opplæring i USA. Etteretningsarbeid og kontraspionasje førte til tragedien vi skal høre om på neste medlemsmøte. Lærer og Logoped Ivar Lygren skal snakke om "Den kalde krigen" og slektningen Ingeborg Lygren. Hun var sekretæren til sjefen for etterretningsstaben Vilhelm Evang og ble feilaktig arrestert i 1965 beskyldt for å være spion for Sovjet. Det blir en spennendes stund om om storpolitikk og lokal tilknytning.

Forrige måned var noen av oss på Finnøy og så sjøsettingen av "Restauration". 16. juni skal båten døpes og lodgene i Rogaland er invitert til å delta med faner og flagg. En av etterkommerne av Lars Larson Geilane som organiserte turen i 1825 og siden tok i mot tusener av emigranter i Rochester, NY skal være gudmor. Vi håper mange i lodgen får med seg avduking av informasjonsplate om Lars Larson Geilane og opptog gjennom byen med korpsmusikk til havnen hvor dåpen skal forgå. Restauration vil ha følge av QE2 på turen inn til Stavanger om morgenen.

Møtet på Fredheim 27 mai blir det siste ordinære møtet før ferien, men 22. juni får vi besøk av 62 personer fra Stougthon i Wisconsin. Det er de unge danserne i "Stougton Norwegian Dancers" - 31 personer med ledere og 31 personer i en buss med foreldre og andre. Vi har invitert alle til grillselskap på Friluftshuset på Orre om kvelden. Vi har fått med oss lodgene i Stavanger og i Ryfylke til samarbeid om vertskapsrollen . Jeg håper du kan sette av kvelden allerede nå. Vi regner med å bli minst 120 mennesker til danseoppvisning, grillkos og god drøs!

Men først må du ta med venner og kjente til Fredheim 27. mai.

Inge

Referat fra medlemsmøte på Leiv Eiriksson Lodge 29 april 2010

Møte var på Fredheim, Klepp hvor totalt 43 personer hadde funnet veien – 19 medlemmer og 24 gjester.

De tre nasjonalsangene ble sunget akkompagnert på piano av Gunnar Barstad.

Det var en kort forretningsdel hvor Inge orienterte om at vi var spurt om å være vertskap for kongressen i 2012.

Det skal være håndarbeidsutstilling under kongressen i Kvinesdal 10.-13. juni og de fremmøte ble anmodet om å levere inn håndarbeider etc. Intresserte kan ta kontakt med Tone T. Barstad.

Inge opplyste ellers at vi tar imot ”korker” fra ølbokser/colabokser o.l. Disse er laget av en spesiell legering som smeltes om og brukes til proteser. Så alle oppfordres til å samle på metallringer og lever disse til en i styret som vil levere dem videre til rette vedkommende under Kongressen.

Amerikaturen er fulltegnet. Det er nå 47 påmeldte. Skulle det være andre som ønsker å være med kan de komme på venteliste.

Ordet ble så gitt til kveldens foredragsholder, vår egen lokalhistoriker, Gunnleif Seldal.Han fortalte innlevende om ”Restauration” som la ut fra Stavanger 4. juli 1825 med 52 personer og ankom New York 9. oktober kl. 10 om formiddagen med 53 personer.

Sluppen som den ble kalt er selve symbolet på utvandringen til Amerika. Den var 16 m lang og 5 m bred. Fartøyet som opprinnelig var en jakt ble bygget i Hardanger i 1802 og kjøpt av T. Bowitz i Egersund. Den ble ombygd i Egersund før 1820. Vinteren 1825 ble Restaurantion kjøpt for 1800 specidaler av 6 familier. Da den forlot Stavanger 4. juli skrives det at det var 52 personer om bord. Pr. i dag er bare 47 personer blitt identifisert at de var med ”sluppen” over Atlanterhavet til Amerika. 18 personer av de som reiste var født i Tysvær og 7 personer var født i Stavanger. De andre kom fra andre steder i Rogaland og kun en av dem kan dokumenteres å ha vært kveker.

Turen tok 98 døgn. Da Restaurantion ankom Amerika ble den beslagt. Det var 21 personer mer enn tillatt om bord. Det ble idømt en bot på $ 3.150. Boten ble ettergitt og beslaget hevet og sluppen og jernet de hadde med seg ble solgt for $ 400,-.

3 av dem om bord slo seg ned i New York City. 3 familier og 2 ungkarer slo seg ned i Rochester. 6 familier og 7 ungkarer slo seg ned i Kendall.

Mellom 1834 – 1840 dro 24 personer videre vestover til Fox River i Illinois. Etter 1850 var det bare 2 som bodde igjen i Kendall.

Det er flere malerier av Restaurantion og det er laget minnemynter og minnemedaljer. En av dem har teksten ”They came from Norway and helped build America”.

Ved Ryfylke Trebåtbyggeri ble det i 2007 påbegynt bygget en kopi av Restauration.

Den ble sjøsatt på Judaberg, Finnøy 15. april i år. Kostnadsrammen er på ca. 6 mill.

Det regnes med at den er ferdig rigget til 16. juni, da den skal døpes i Stavanger.

Etter foredraget var det tid for lefser, kake og kaffe.

Innimellom drøs var det også tid for loddsalg. Mange var heldige å få fine gevinster med seg hjem.

Inge orienterte så om vår hjemmeside og hvordan en kan melde seg inn som medlem på internett. Denne kvelden fikk vi 2 nye medlemmer.

Gunnar Barstad spilte til både på piano og trekkspill og hans spill fikk forsamlingen til å synge av ”full hals”.

President Inge Nødland takket for fremmøte og ønsket alle vel hjem.

Tone Tjensvold Barstad

sekretær

"Den kalde krigen"

Ny Fraternal Director i Sons of Norway

Minneapolis, 14 mai 2010. Linda Pederson er ansatt som ny "Fraternal Director" i Sons of Norway. Hun etterfølger Eivind Heiberg, som ble ansatt i stillingen som administrerende direktør i fjor.

Dette er andre gang Sons of Norway ansetter Linda Pederson, opprinnelig fra Ålesund. Hun har tidligere arbeidet for det internasjonale avdelingen 1992-95, der hun var leder for medlemskaptjenester.

På spørsmål om Sons of Norway medlemskap og hennes mål for den 115 år gamle organisasjonen sa hun, "Et Sons of Norway medlemskap tilbyr noe for alle, men for meg er det å dele norske kulturtradisjoner med andre viktig. I fremtiden vil jeg at så mange som mulig skal vite om oss. Det betyr å øke vår synlighet og møte medlemenes behov og forventninger."

I tillegg til Pederson tidligere bidrag til Sons of Norway, har hun en betydelig bakgrunn fra å fremme norske kulturarv. Hun tilbrakte seks år i det kongelige norske generalkonsulatet i Minneapolis som visekonsul og er co-grunnlegger av en norsk/amerikansk kvinneorganisasjon.

CEO Heiberg sa: "Linda Pederson er dedikert til å fremme norsk arv og kultur og vil være en talentfull leder for Sons of Norway i fremtiden. Hun har vist sine lederegenskaper i arbeidet hos en rekke norskbaserte organisasjoner."

Fritt oversatt fra Sons of Norway Blogg

Hvis du har innspill til innlegg i Budstikka tar du kontakt med redaktør Geir Lund på geir.lund1@gmail.com.

Norsk Tipping deler ut noe som kalles "Grasrotandelen".

Dette er en andel av det folk spiller for til erstatning for inntekter fra spilleautomater.

Ivar Lygren (f. 1943), er utdannet lærer med videreutdanning i logopedi. Han har arbeidet som lærer i perioden(1966-1982) og som logoped i PP tjenesten i 9 år. Etter en del år som spesialpedagog og sosiallærer ved Lye skole i Time kommune, arbeidet han i PP- tjenesten i Time kommune.

Temaet Lygren skal snakke om er om er den kalde krigen.

Etter andre verdenskrig var slutt, hadde alle stort håp om langvarig fred. Amerika og Russland var enige om å stå sammen mot Hitler Tyskland, så det skulle således være et godt grunnlag for fredelig sameksistens og vennskap mellom disse to supermaktene.

Slik gikk det ikke. Mistenksomhet og manglende tillit disse landene i mellom førte oss inn i den kalde krigen. Det var opprustning og spionasje som dominerte. Norge som var med i NATO, ble også dratt inn. Dette er bakgrunnen for historien om Ingeborg Lygren og Gunvor Galtung Haavik som Ivar Lygren skal holde foredrag om. Ivar er i nær slekt med Ingeborg Lygren og har således førstehåndskunnskap til denne spesielle saken som var svært sentral i norsk media.

Under jakten på Gunvor Galtung Haavik, foretok overvåkingstjenesten en fatal forveksling: Ingeborg Lygren, sekretæren til sjefen for etterretningsstaben Vilhelm Evang, ble feilaktig arrestert 1965. Også Ingeborg Lygren hadde i en periode i 1950-årene vært utstasjonert i Moskva. Selv om siktelsen ble frafalt, ble mistanker hengende igjen i politiet. Oppstyret omkring Lygren-saken bidrog til at de politiske myndighetene fant det nødvendig å plassere de gamle “kamphanene”, overvåkingssjef Asbjørn Bryhn og etterretningssjef Vilhelm Evang, i andre stillinger.

Nok et spennende foredrag i regi av Leiv Eriksson Lodge er på plakaten. Her vil du få både ny kunnskap og en oppfriskning av gammel viten. Vi ser frem til å se deg på medlemsmøtet!Som vanlig blir det kaffe, musikk og god drøs.

Inngangspenger kr. 50.

Velkommen!

Møter og andre aktiviteter framover.

Torsdag 27. mai 2010. Medlemsmøte i Leiv Eiriksson Lodge på Fredheim.

Vi får besøk av disse 22. og 23. juni 2010. De kommer fra den byen i Amerika som må være mer norsk enn de fleste byene her hjemme. De feirer syttende mai 3 dager til ende hvert år og hele byen er pyntet med norske flagg hele året.

Sankt Hans vil de få oppleve sommerkvelden på Vaulen, men kvelden før håper jeg mange fra lodgen får møte dem på Orre

Les mer om danserne her.

Det store og tunge Utvandrermonumentet i Liknes flyttet fra torvet til Nesbrua. Toralf Haugland fra Sons of Norway og Utvandrermuseet i Kvinesdal var litt nervøs før det tunge monumentet skulle flyttes. Heldigvis gikk hele flytteprosessen godt, og monumentet står nå trygt plassert nede ved Nesbrua.

Link til en annen medlemsavis. Synnøve Nordkapp Lodge i St. Paul, MN

Ryfylke Lodge sin medlemsavis finner du under medlemsblader i Strandhistorielag.

Her er månedens vits

Innmelding i lodgen vår på Internett.

Etter vedtak om lovendringer lodgen før jul i 2008 hvor vi vedtok at alle skal kunne bli medlem uten å måtte bli godtatt på et medlemsmøte kan vi nå tilby innmelding på Internett. Du kan vise dine venner som vil bli medlem nettsiden på Sons of Norway internasjonalt siden som heter "Join Us > Sign Up ". Velg "Norway" og trykk "find a lodge" og du kommer på nettsiden med de norske lodgene. Leiv Eirikson Lodge er en av fire som har knappen "join this lodge" Trykk på den og meld inn nye medlemmer.

Innsamling av frimerker til Tubfrim

Innsamling av frimerker til Tubfrim er et arbeid lodgene har holdt på med i mange år.

Lodgene i Amerika deltar på samme vis. Du kan ta med frimerken på medlemsmøtene våre. For at vi skal bli med i konkuransen om mest innsamlede frimerker må vi ha frimerken på medlemsmøte nå i mai. Dette fordi Lully Hillestad

som er Tubfrim ansvarlig.i D8 må ha kvittering for siste innsending fra Lodgen til Tubfrim innen den 30. mai 2010.

Tuberkulosearbeidets Frimerkeforretning TUBFRIM ble opprettet på Nesbyen i 1928. Postmester Ditlef Frantzen tok initiativet, og formålet var å samle og omsette brukte frimerker til tuberkulosearbeid blant barn i Norge.

Les mer om Tubfrim her

Jærbloggen Jærbuen Arvid Mæland blogger i Stavanger Aftenblad sin nettavis.

Sjekk ut "Sons of Norway Blog". Ledelsen i Minneapolis har satt profesjonelle journalister til å skrive i bloggene. Det er artig for oss i Norge å lese om hva

WRITTEN BY ERIK EVANS, COMMUNICATIONS MANAGER FOR SONS OF NORWAY. THE MISSION OF SONS OF NORWAY IS TO PROMOTE AND TO PRESERVE THE HERITAGE AND CULTURE OF NORWAY, TO CELEBRATE OUR RELATIONSHIP WITH OTHER NORDIC COUNTRIES, AND PROVIDE QUALITY INSURANCE AND FINANCIAL PRODUCTS TO OUR MEMBERS.

Sons of Norway har sin egen side på "fjesbogå" som du finner her

Gevinster til lotteri

En viktig aktivitet på medlemsmøtene er lotteriet. Det har ofte falt på styret å skaffe gevinster, men vi kan vel alle ta med en liten innpakket ting nå og da? Vi ser for oss en ny gjenstand (gjerne hjemmelaget) med verdi på mellom 30 til 80 kroner.

STYRET i Leiv Eiriksson Lodge 2010 ledes av President: Inge Nødland tlf. 900 84 884 - inge.nodland@lyse.net. Opplysninger om resten av styret finner du på nettsiden vår www.sonsofnorway8021leiv.com

ARNE PRIMSTAD

4360 Varhaug

Tlf: 51 43 05 14 – Mobil: 928 52 562

Belegningsstein –

Alt innan hagearbeid

Natursteinmuring – Håndgraving

Plantebeskjæring – Minigraver

Jærstein til gardløing

Rennesøystein til forblending

SKAL DU TIL USA?

Benytte rabattavtalen inngått mellom Sons of Norway Distrikt D8 og USA Experten OK Reiser som leverer flybilletter, hotell og leiebil tilpasset dine ønsker!

Ta kontakt pr. tlf. eller mail for forespørsel og bestilling. Tlf.: (+47) 38 35 02 04

Leiv Eiriksson Lodge 8-021

Postadresse: Tyrihansveien 13a, 4315 Sandnes.

Organisasjonsnummer er 992 478 187

Bankkonto: 3206 20 88 515

Vanlig møtedag: 4. torsdag hver måned

Vanlig møtested: Fredheimstova, Klepp

kl. 19:00

Kontingent 2010: 400 kr for voksne, 200 kr for ungdom (16 – 23 år)

Miljøvern

Les Budstikka på nett.

Spar trykking og porto.

Har du anledning til å motta Budstikka på E-post,

gi oss beskjed om E-postadresse snarest.

Du kan også finne den på hjemmesiden vår

www.sonsofnorway8021leiv.com

We only print the emails we really need to!

Facebook

Amerikanerne er opptatt av og om hva som foregår i vårt samfunn.

Det påvirker ikke innsatsen eller premiene for deg, men laget vårt kan få noen ekstra kroner å rutte med.

Du må ta med spillerkortet dit fra Norsk Tipping å registrerer deg enten på nettet eller hos din tippekommisjonær ved å oppgi organisasjonsnummer eller vise strekkoden under Leiv Eiriksson Lodge har organisasjonsnummer (Brønnøysund)992 478 187

Organisasjonsnummeret finner det også nederst på hjemmesiden vår http://www.sonsofnorway8021leiv.com/

Stoughton Norwegian Dancer Tour 2010 Visit to Norway