Budstikka i mai 2012

Medlemsblad for Sons of Norway

Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren

Medlemsmøte blir torsdag 24. mai kl. 19:00 på Fredheim

Lodgen fyller 15 år 31. mai. Vi feirer dagen på forskudd med et historisk tilbakeblikk. Lodgens historie fortelles av Tarald og Sverre. Kulturelt innslag ved Freddy Helgesen og Ingvar Våge

Vi inviterer ordføreren i Klepp. Utdeling av pins.

Det blir musikk, kulturelle innslag, kaffe, fløtekake og god drøs. Inngangspenger Kr. 70,-

Bli med på kongressen på Bryne 14. til 17 juni - se lengre ned på siden.

BLOGGER

SONS OF NORWAY BLOG

http://www.sonsofnorwayblog.blogspot.com/

Norsk informasjon

http://blog.norway.com/

www.norway.com/

Jærbloggen

Jærbuen Arvid Mæland blogger i Stavanger Aftenblad sin nettavis.

_________

SKAL DU TIL USA?

Tarald oma

Frå PresidentenTarald Oma

Lodgen vår har vorte 15 år og det skal feireast på torsdag. Eg er ein av dei som har vore med frå starten. Det har vore 15 interessante år,og den tida har gått fort. Gjertrud Bjerga som var den som tok intiativet til å starta en eigen lodge for Sandnes og Jæren var modig og framsynt, for desse 15 åra har vist at det var grunnlag for det. Det er synd at Gjertrud ikkje får vera med på denne 15 års markeringa.

Me har hatt mange interessante ting for oss, med foredrag av statsråder, professorar ,forfattarar og mykje anna gjevt folk har vore med og bringa inn kunnskap og vidsyn . Det har også vore skipa til tri amerikaturar i emigrantane sine fotspor ,då me i 2005,2008 og 2010 har reist tvers over heil Amerika, frå New York til Seattle. Harald Skretting og i samarbeid med lodgen gitt ut boka "I far sin fotspor". Det har vore både gildt og interssant å vera med i desse 15 åra. Vil lodgen vert 30år?

Me skal vera vertskap for landskongressen på Bryne i 2012. Eg trur det på litt sikt vil vera avgjerane kva strategi ein vel i åra framover. Eg meinar me må gå i rettning av å vera ein åpen opplysningsorganisasjon med same målsetting som i dag, som er å vidare utvikla dei sterke banda med det norske Amerika, for å skapa ei god felles kulturutvikling.

På torsdag skal me feira oss sjølv med godt program og kake. Eg vil med dette be kvar einskild av medlemane til denne kvelden, og vl vil i fellesskap laga ein minnerik kveld.

Helsing Tarald

Referat fra medlemsmøte i Leiv Eiriksson Lodge 26. april 2012

Medlemsmøtei i mars fant som vanlig sted på Fredheim. Denne kvelden hadde 11 gjester

og 17 medlemmer funnet veien hit. President Tarald Oma ønsket alle hjertelig velkommen. Kveldens foredragsholder konservator Jakob Gerhard Ågotnes og Gunnar Barstad som skulle underholde med vårkonsert ble ønsket spesiellt velkommen. Deretter fremførte forsamlingen de tre nasjonalsangene akkompagnert av Gunnar Barstad på piano.

Tarald orienterte om bakgrunnen for dannelsen av Sons of Norway i USA i 1895. Norske

emigranter følte et sterkt behov for samhold på et ukjent kontinent omgitt av mennesker fra ulike nasjoner. Hjemme i Norge hadde de et sosialt nettverk og var omgitt av familien, men i USA var slikt stort sett fraværende. Og immigrantene ble fra tid til annen rammet av ulykker som brann, flom og uår.

Derfor var etableringen av et forsikringsselskap i SoN-regi et viktig tiltak.

Styret var fulltallig med unntak av redaktør Inge Nødland, og vår kasserer Oddvar Lilleaas

ga en kort rapport om økonomien som betegnes som god. På maimøtet som også er en markering av lodgens 15-års medlemskap kommer Freddy Helgesen som vil underholde med operasang. Alle ble oppfordret til å invitere med venner. Ellers er lodgen vår vertskap for Distrikt 8’s kongress som arrangeres på Jæren Hotel, Bryne 14-17 juni. Alle medlemmer er velkomne til underholdningen torsdags - og fredagskvlden. De som ønsker å delta på banketten lørdag må melde seg på til Inge Nødland snarest. For øvrig arrangerer SoN turer til USA, bl.a. til den internasjonale kongressen i Fargo på ettersommeren. Alle som vil kan bli med.

Forretningsdelen var dermed avsluttet, og Tarald ga ordet til Jakob Gerhard Ågotnes som

holdt et særdeles interessant og tankevekkende foredrag om stridsmannen Bjørnstjerne Bjørnson.

Foredragsholderen har vært konservator på Aulestad i hele 22 år og er dermed kanskje den som kjenner best til Bjørnsons liv og virke. Bjørnson ble født i 1832 på Kvikne. Han viste seg i oppveksten å være en litt vilter krabat med rik fantasi og interesse for det meste. Faren var prest, og familien flyttet i 1837 til Nesset i Romsdal. Bjørnstjerne ble tuktet av faren og fikk en streng oppdragelse. Som 9-åring ble han tvunget til å overvære en henrettelse, og dette satte preg på hans motstand mot dødsstraff i voksen alder. Ellers holdt han seg helst med arbeidsfolkene på garden og fikk innblikk i deres hverdag. På skolen utmerket han seg, han var interessert i alt nytt, en modernitetens mann. Politisk engasjert som han var tok han mål av seg å vekke nasjonalfølelsen hos folk og reformere samfunnet.

Han hadde en kollosal arbeidskapasitet og utmerket seg som taler, debattant, brevskriver, dikter, sangskriver og forfatter. Hele livet kjempet han for republikk, parlamentarisme, alminnelig stemmerett, juryordningen, fredssaken og alderstrygd. Han arbeidet for å løsrive kirken fra staten, for en folkelig kristendom i motsetning til den dogmatismen kirken sto for, for minoriteter.

Ågotnes kunne fortelle at Bjørnson etter hvert hadde gode inntekter, men han førte

også en kostbar livsstil. Han var tilsatt som teatersjef først i Bergen, så i Christiania, og som den første i Norge fikk han kunstnerlønn. Han oppholdt seg periodevis i utlandet; Roma, København og de siste årene i Paris. I 1880 besøkte han USA etter invitasjon av Ole Bulls enke i Boston. Han ble ikke lenge hos henne men dro ut på foredragsturné i midtvesten som varte i 8 måneder. Her besøkt han universitetene og studerte teknologisk utvikling, fengselsforhold og arbeidsvilkår, og fikk dermed et godt innsyn i samfunnsforholdene. Han fikk også møte norske emigranter. Her merket han til en viss

grad dobbeltmoralisme, baksnakk og misunnelse. Han opplevde et religiøst trangsyn blant

presteskapet som overgikk norske forhold. Prestene burde heller lære folk å vaske seg fremfor å predike sine dogmer mente han. Han vendte hjem noe skuffet over forholdene. I 1898 fikk

Bjørnstjerne Bjørnson 10.000 kroner årlig i 10 år av Gyldendals Forlag, og i 1903 fikk han Nobelprisen i litteratur. Prisen var på 143.000 kroner som i dagens verdi ville tilsvare vel 5 millioner. I 1910 døde denne åndshøvdingen. Han var på det tidspunkt i Paris, og hans båre ble ført hjem til Norge som en konge verdig.

Det ble tid til en liten spørsmålsrunde før Tarald takket Ågotnes for engasjerende foredrag

ved å overrekke en bok av Harald Skretting om livet i Amerika. Gunnar Barstad fortalte litt om sangene Bjørnson skrev og han deklamerte diktet «Elsk din neste du kristen sjel». Så ble det tid for kaffe, lapper og drøs mens «lotterisjef» Leif Lund med god hjelp av Marit Lilleaas stod for loddsalg og trekning av gevinster. Gunnar Barstad framførte så en vårkonsert på trekkspillet der bl.a. «Fotlandsfossen» inngikk. Møtet ble avsluttet «Heim te Jæren» før Tarald ønsket alle vel hjem.

Referent Gunleif Seldal

Distrikt 8 sin tur til midtvesten 20. august til 1 september

Turen "Til MIDTVESTEN med Sons of Norway i 2012" inkluderer flyreisen samt overnatting i Fargo i forbindelse med International Kongressen I tillegg til tur til Bismarck, Medora, Black Hills, Sioux Falls og Minneapolis/St.Paul.

Se hele programmet her.

Brubyen Lodge

Brubyen Lodge er vår vennskaps lodge i Canada.

Medlemsavisen deres "Mellom Venner" finner du nederst på siden som vedlegg.

Kongress 2012 på Bryne 14. til 17. juni.

Du kan være tilstede på forhandlingene og alle sosiale sammenhenger langhelgen 14. til 17. juni på Jæren hotell.

Torsdag kveld er det "get together party" kl. 19:30 hvor delegater og andre gjester blir kjent med hverandre. Vil du spise, serverer Jæren Hotell en toretter eller buffet middag for kr 395.

Har du anledning er du hjertelig velkommen til høytidelig åpningen av kongressen fredag morgen kl.09:00.

Fredag har vi også felles middag som på torsdagen, men da kommer Wenche Haugland og holder en skikkelig konsert for oss.

Lørdag kveld er det Festmiddag kl 19:00. Tre retters middag med velkomstdrink koster kr. 585 per person. Svein Inge Aarrestad er toastmaster.

Vi må be deg melde deg på alle arrangementer med måltider på forhånd til finanssekretær Leif Lund Mobil 90638631 leiflund@broadpark.no.

Viktig. All påmelding til kongressen og betaling skjer til Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren. Vi har opprettet en egen bankkonto til formålet 3201 54 72560. Drikkevarer må den enkelte betale for direkte i baren eller kjøpe bonger i resepsjonen.

Lodgen vår er også ansvarlig for utstillingen av håndarbeid som du kan delta med dine egne arbeider eller bare komme for å se på.

VIKING MAGAZIN på nett

Les flereutgaver av Viking fra Minneapolis her

ANDRE MEDLEMSAVISER

Du finner mange av Lodgene i Norge sine medlemsblader på nettstedet for Distrikt 8 www.sonsofnorway8.com.

Se under "Lokallag"

Gevinster til lotteri

En viktig aktivitet på medlemsmøtene er lotteriet. Det har ofte falt på styret å skaffe gevinster, men vi kan vel alle ta med en liten innpakket ting nå og da? Vi ser for oss en ny gjenstand (gjerne hjemmelaget) med verdi på mellom 30 til 80 kroner.

Styret i Leiv Eiriksson Lodge 2012

ledes av President: Tarald Oma. Mobiltelefon (+47) 916 39 507 E-post: tarald.oma@gmail.com

Opplysninger om resten av styret og mye annet, finner du på nettsiden vår www.sonsofnorway8021leiv.com

Benytte rabattavtalen inngått mellom Sons of Norway Distrikt D8 og USA Experten OK Reiser som leverer flybilletter, hotell og leiebil tilpasset dine ønsker! Ta kontakt pr. tlf. eller mail for forespørsel og bestilling.

Tlf 38350204

www.usaexperten.no

epost:firmapost@usaexperten.no

__________________

Tur til USA

Turen blir arrangert av Distrikt 8 og besøker Minnesota, Fargo i ND, Iowa, og Sør Dakota.

Den andre turen som var planlagt var en "Historisk Tur" gjennom Canada med Knut Djupedal som guide er avlyst.

Brukte frimerker og ringer fra brus/ølbokser

Du husker vel å klippe av frimerkene fra all post du får før du kaster konvolutten. De brukte frimerkene betyr penger i kassa for Tubfrim. Og du tar selvfølgelig vare på aluminiumsringene fra brus– og ølbokser. Dette blir som kjent brukt til å lage proteser. Ta med frimerkene og ringene på et medlemsmøte så skal vi sørge for at kommer dit de skal. Leif Lund tar i mot både frimerker og aluminiumsringer.

QR-kode for smarttelrfoner.

Skann QR-koden på skjermen med telefonens strekkodeskanner og lagre som bokmerke.

Da har du tilgang til nettsiden til lodgen med deg i lommen.

Sons of Norway, Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren

Postadresse:

Garborgvegen 322, 4340 Bryne.

Organisasjonsnummer er 992 478 187. Bankkonto: 3206 20 88 515

Vanlig møtedag: 4. torsdag hver måned

Vanlig møtested: Fredheimstova, Klepp kl. 19:00.

Kontingent 2011: 450 kr for voksne, 200 kr for ungdom (16 – 23 år)