Budstikka i mars 2011

Medlemsblad for Sons of Norway -

Leiv Eiriksson Lodge 8-021 -

Sandnes og Jæren

_______________________________________

Fra presidentenInge Nødland

Kjøre Sons of Norway venner.

Torsdag er vi klar igjen til nytt møte og det er dagslyshelt fram til møtestart! Arne Nordbø lever av å være underholder og mange kjenner ham som bror til "han innante". I emigrasjonskretser har han fått stor anerkjennelse for arbeidet han har utført som pådriver i arbeidet med byggingen av Restauration og finansieringen av prosjektet. I 2006 var Arne i Lodgen og fortalte entusiastisk om prosjektet. Vi gleder oss over resultatet. Båten har fått på plass alle sertifikater og blitt testet på Ryfylkefjordene med full seilføring. Denne gangen vil Arne fortelle om hva de kan og vil bruke båten til. Lørdag 2. april er det treff for medlemmer av Restaurations venneforeneing. Nederst på siden finner du brosjyrer på Engelsk og Norsk som viser Restauration med fulle seil.

Jeg minner også om Lodgetreff i Haugesund 4.og 5. juni og Kyststevne i Egersund 23. juli når ”Utvandrerne” går om bord i ”Restauration”. Dalbuen lodge stiller med passasjerer og vi andre kan få en fin dag. I Vanse på Lista er det American Festival 23.-26. juni og i Kvinesdal er det Utvandrerfestival i Kvinesdal 25 juni - 03 juli 2011. Det e ikke lenge til skikkelig vår og sommer! I mens, kom og ta med deg gode venner på Fredheim kl 19:00 førstkommende torsdag. Som vanlig er det kr. 50 i inngangspenger og kaffe med julebrød til drøsen! Velkommen!

Hilsen Inge.

Referat fra medlemsmøtet 24 februar 2011

Medlemsmøte ble avholdt på Fredheim i Klepp hvor totalt 42 personer hadde funnet veien – 20 medlemmer og 22 gjester. Møtet ble ledet av Inge Nødland, som ønsket velkommen. Så ble nasjonalsangene framført akkompagnert på piano av Dag Øverland, hvorefter det ble orientert om lodgens forretninger. Hva gjelder økonomi ble det pointert at mye av inntektene går annethvert år med til å delta på SoN kongress. Dette året er et mellomår og så langt ser økonomien god ut. Loddsalget med påfølgende og spennende trekning er en viktig inntektspost, og det er greit om flest mulig bidrar med en beskjeden gevinst ved fremmøte. Det blir jo både fest og basar av slikt!

Ellers uttrykte presidenten begeistring for godt fremmøte; dog ønsket han at medlemmer burde vært i flertall. Kanskje alle gjestene ønsker å bli medlemmer? Lytt til Tore Nærland!

Dagny Obrestad fylte år forleden og fikk overrakt en blomebukett i den forbindelse. Gratulerer med vel overstått!

Medlemsavisen vår leses av mange flere enn medlemstallet skulle tilsi. Den er nå tilgjengelig på internett, og vi ønsker e-mail adresser for å kunne distribuere til flest mulig. Dessuten arrangerer vi også kurs i bruk av datamaskin/internett. Dette administreres av Karleif og vår lodge sponser kursavgiften med Norske Kroner Etthundrede.

På medlemsmøtet i mars kommer Arne Nordbø for å fortelle om prosjekt “Restauration” og planene framover med denne berømte skuta. Ellers vil det bli lodgetreff på Haugalandet i begynnelsen av juni. Alle er velkomne dit og det vil blant annet bli besøk på det krigshistoriske museet Arcibus. Dette vil det bli nærmere beskrevet i Budstikka. Ellers er planleggingen av høstens program i god gjenge. Eksempelvis kan nevnes at Sverre Mørkhagen som skriver hisorien om utvandringen til Amerika kommer til medlemsmøtet i september. Så ble det orientert om “Viking for Kids” der en informativ brosjyre ble tilgjengeliggjordt.

Deretter presenterte Inge kveldens underholdere, nemlig Wenche B. Haugland som vil fremføre country & western sanger og Dag Øverland som vil akkompagnere på piano. De er begge fra Stavanger-regionen og står i fullt arbeid, men på fritiden underholder de på diverse tilstelninger.

Men før de slapp til ga han ordet til vår egen Tarald som fortalte med innlevelse om Leiv Eiriksson “den hepne”, hans bakgrunn, og hans ekspidisjon til Vinland det Gode for mer enn tusen år siden. Og han ga oss en grundig innføring i denne gamle historie; både hva gjaldt avstander, skipsstørrelse og navigasjonsmetoder. Blant annet nevnte han denne “solsteinen” som norrøne folk brukte i navigasjonsøyemed. Selv i overskyet vær kunne de fastslå solens posisjon på himmelkvelven. Mineralet bærer det latinske navnet “cordieritt”. Kunnskapen gikk etter hvert i glemmeboken. Først tidlig på 1950-tallet kom metoden til heder og verdighet igien i forbindelse med nordpolflygningene til Amerika. Leifs ekspedisjon dro sørover langs Nord-Amerikas vestkyst og etablerte til slutt en base; “Leifs buer”, trolig i traktene omkring dagens Boston. Her fant ekspedisjonen blant annet tømmer og druer, og dette var viktige varer for bosetningen på Grønland. På grunn av druene ble området kalt “Vinland det gode”. Det ble etter hvert utrustet flere ekspedisjoner til Vinland kunne Tarald fortelle, men til slutt opphørte aktiviteten, og den norrøne befolkningen på Grønland forsvant i historiens mørkre. På oppfordring fortalte Tarald til slutt om hvordan Leif Eiriksons dag ble innført i USA. Den markeres hvert år den 9. oktober og er offisiell flaggdag.

Så var det tid for kaffe, loddsalg, drøs utlodning før Wenche og Dag slapp til med sitt program. Og det ble en storartet opplevelse. Wenche ga oss hele ti “evergreens” innen countrysjangeren fremført til Dags glimrende pianoakkompagnement. Et ekstranummer måtte til før Inge kunne ønske forsamlingen vel hjem.

Gunleif Seldal

Medlemsmøte 24. mars 2011 på Fredheim kl. 19:00

Arne Nordbø

Restauration er på sjøen. Nå skal den drives og bidra til forståelsen av den norske utvandrer-historien. Arne forteller om prosjektet i framtiden. Arne sier om foredraget:

Møter våren 2011

24. mars.

Arne Nordbø Restauration er på sjøen. Nå skal den drives og bidra til forståelsen av den norske utvandrer-historien. Arne forteller om prosjektet i framtiden

28. april.

David C Mauck

Tema ikke avklart

26. mai.

Sigrid Lien I boken "Lengselens bilder", som ble utgitt i 2009, beskriver Sigrid Lien hvordan norske utvandrere i Amerika brukte fotografiet for å formidle sine opplevelser til dem som var igjen.

4.-5. juni

Lodgetreff i Haugesund

Haugaland Lodge inviterer til trivelig helg i nordfylket.

23. juli

Kyststevne i Egersund.

”Utvandrerne” går om bord i ”Restauration”. Dalbuen lodge stiller med passasjerer.

HØSTEN 2011

25. august

29.september

Sverre Mørkhagen

30.september

til 2. oktober

Lodgetreff ved Mjøsa

27. oktober

29. oktober

Slektsgranskerdagen i Klepp Rådhus.

Bilder fra 2010

24.november

8. desember

Julemøte

BLOGGER

SONS OF NORWAY BLOG

http://www.sonsofnorwayblog.blogspot.com/

Jærbloggen

Jærbuen Arvid Mæland blogger i Stavanger Aftenblad sin nettavis.

______________

SKAL DU TIL USA?Benytte rabattavtalen inngått mellom Sons of Norway Distrikt D8 og USA Experten OK Reiser som leverer flybilletter, hotell og leiebil tilpasset dine ønsker! Ta kontakt pr. tlf. eller mail for forespørsel og bestilling. Tlf. (+47) 38 35 02 04

www.usaexperten.no

epost:firmapost@usaexperten.no

____________

Datakurs for våre medlemmer.

Trenger du hjelp til å bruke datamaskinen til å lese Budstikka på nett, bruke Nettbank, lese og sende e-post, og levere Selvangivelsen på nett?

Lodgen sponser deg 100 kroner av kursavgiften. Kontakt Karleif Lend 51 66 77 00 for mer opplysninger.

Ryfylke Lodge har plass på tur Til Midt-Vesten i septemberl

Det er nå mulighet for 4 plasser på turen til Midt-Vesten med avreise 9. sept 2011 (14 dager) Ta kontakt med enten reiseguide Odd Harald Olsen tlf 90751907 eller på e-post o-haral@online.no eller Solheim Tours v/Terje Solheim, telefon 37038795 Mobiltelefon 90138683 E-post: tesolh2@online.no.

"Eg kjem til å fortelje om turar me hadde i 2010. Dette som døme på kva me kan bruke Restauration til, og kva me vil bruke båten til. Eg kjem også til å høyre på spørmål, ikkje berre for å gje gode svar, men for å ta med meg gode idèar".

Kom og ta med deg gode venner på Fredheim kl 19:00 førstkommende torsdag. Som vanlig er det musikk, kr. 50 i inngangspenger og kaffe med julebrød til drøsen!

Møtet er i åpent for alle og arrangeres i samarbeid med Folkeakademiet i Klepp.

Brubyen Lodge

Brubyen Lodge er vår vennelodge i Canada. Medlemsavisen deres "Mellom Venner" finner du nederst på siden som vedlegg.

HISTORIER

A Norwegian traveling salesman got caught in a storm and stopped at the nearest farmhouse for shelter. He was welcomed in and offered dinner and Rømmegrøt. After a very satisfying meal, the salesman asked to spend the night. "Dat's ok, but you vill haf to sleep between me and duh vife." In the morning, after the farmer got up to do the chores, the wife whispered to the salesman "Now's your chance!" The salesman leapt out of bed exclaiming, "You mean, there's more Rømmegrøt?" and headed for the kitchen.

Government surveyors

Government surveyors came to Ole's Minnesota farm last spring and asked if they could do some surveying.

Ole agreed, and Lena even served them a nice meal at noontime.

After their work was done, the surveyors told Ole, "You were so kind to us; we wanted to give you the bad news in person, instead of by letter."

"What's the bad news?" asked Ole. "Well, your farm is right on the state line," the surveyors said, "and after our work was completed, we discovered your farm is not in Minnesota. It's actually in Iowa."

"That's the best news I've had in a long time," said Ole.

"I was just telling Lena this morning that I don't think I can take another winter in Minnesota!"

Born a Lutheran

Each Friday night after work, Ole would fire up his outdoor grill on the shore of Big Stone Lake and cook a venison steak. But, all of Ole's neighbors were Catholic... And since it was Lent, they were forbidden from eating meat on Friday.

The delicious aroma from the grilled venison steaks wafted over Ortonville all the way to Clinton, and was causing such a problem for the Catholic faithful that they finally talked to their priest. The Priest came to visit Ole, and suggested that he become a Catholic.

After several classes and much study, Ole attended Mass.....and as the priest sprinkled holy water over him, he said, "You were born a Lutheran, and raised a Lutheran, but now you are a Catholic."

Ole's neighbors were relieved, until Friday night arrived, and the wonderful aroma of grilled venison filled the neighborhood.

The Priest was called immediately by the neighbors, and, as he rushed into Ole's yard, clutching a rosary and prepared to scold him, he stopped and watched in amazement.

There stood Ole, clutching a small bottle of holy water which he carefully sprinkled over the grilling meat and chanted: "You vuz born a deer, you vuz raised a deer, but now you are a walleye pike."

Tubfrim

Sons of Norway er både nasjonalt og internasjonalt en av de organisasjonene som samler inn mest frimerker og annet til Tubfrim. I 2010 samlet Sons of Norway in nesten 2 tonn frimerker til Tubfrim. Du kan lese mer om dette på denne bloggen.

Finanssekretær Leif Lund har ansvar i vår Lodge for å ta i mot frimerker eller kvittering for insamlede frimerker sendt til Tubfrim i organisasjonens navn og informere D8 sin kontakt mot Tubfrim.

BLI MEDLEM

Innmelding i lodgen vår på Internett.

Etter vedtak om lovendringer lodgen før jul i 2008 hvor vi vedtok at alle skal kunne bli medlem uten å måtte bli godtatt på et medlemsmøte kan vi nå tilby innmelding på Internett. Du kan vise dine venner som vil bli medlem denne nettsiden på Sons of Norway internasjonalt oversikten med de norske lodgene. Leiv Eirikson Lodge er en av fire som har knappen "join this lodge" Trykk på den og meld inn nye medlemmer. Du kan også ta dine venner med på et medlemsmøte og be en av medlemmene i styret notere navn, adresse, fødselsdag, e-postadresse, telefon og mobiltelefon,så ordner vi resten. Du kan også få skjema for innmelding hos Leif Lund eller Karleif Lende i døren på møtene våre.

ANDRE MEDLEMSAVISER

Du finner mange av Lodgene i Norge sine medlemsblader på nettstedet for Distrikt 8 www.sonsofnorway8.com.

Se under "Lokallag"

Gevinster til lotteri

En viktig aktivitet på medlemsmøtene er lotteriet. Det har ofte falt på styret å skaffe gevinster, men vi kan vel alle ta med en liten innpakket ting nå og da? Vi ser for oss en ny gjenstand (gjerne hjemmelaget) med verdi på mellom 30 til 80 kroner.

STYRET i Leiv Eiriksson Lodge 2011

ledes av President: Inge Nødland tlf. 900 84 884 , inge.nodland@lyse.net. Opplysninger om resten av styret finner du på nettsiden vår www.sonsofnorway8021leiv.com

Sons of Norway, Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren

Postadresse: Tyrihansveien 13a, 4315 Sandnes.

Organisasjonsnummer er 992 478 187. Bankkonto: 3206 20 88 515

Vanlig møtedag: 4. torsdag hver måned

Vanlig møtested: Fredheimstova, Klepp kl. 19:00.

Kontingent 2011: 450 kr for voksne, 200 kr for ungdom (16 – 23 år)