Budstikka i oktober 2010

Medlemsblad for Sons of Norway -

Leiv Eiriksson Lodge 8-021 -

Sandnes og Jæren

BUDSTIKKA

Fredag 29. oktober 2010

Bokkveld og medlemsmøte i Leiv Eiriksson Lodge hos Orre Libris på Bryne kl.19:00

Se omtale lengre nede på siden.

Fra presidenten

Inge Nødland

Lodge President

Kjære Sons of Norway venner.

Vel hjemme etter turen i emigrantenes fotspor i USA har vi fult trykk på arbeidet i Lodgen. Det er tiden da vi skal få programmet for neste år på plass og vi skal få detaljene på plass for resten av dette året. Toril Brekke kommer på møtet den 29. september som denne gangen er på en fredag for å presenterer sin siste bok. På slektsgranskerdagen lørdag 30. september på Klepp rådhus håper jeg at jeg treffer mange av dere på standen vår. Toril Brekke er en av talerne den dagen og hun skal signere boken sin på vår stand. Odd Harald Olsen fra Ryfylke Lodge skal selge boken sin i andre enden av bordet.

Novembermøtet blir på Fredheim og vi får besøk av Janne Bondi Johannessen som er språkforsker ved Universitetet i Oslo. Hun skal kåsere over temaet "Det norske språket finst overalt i Midtvesten" etter at hun og flere har vært i midtvesten og samlet opptak av det norske språket der borte. Julemøtet i begynnelsen av desember blir spesielt når vi får besøk av 92 år gamle Arthur Langerud som forteller om sin tid som tømmermann og sjåfør på Long Island og som rormann på Stavangerfjord i 6 år. Tarald Oma intervjuer ham. I skrivende stund har vi nesten alle foredragsholderne på plass for vårsesongen. Du kan se hvem det er på nettsiden vår under "Foredragsholdere i Lodgen de siste årene" Kontingenten i lodgen vår er kr. 400 pr år som er en tredelt sak. En stor del går til administrasjon ved hovedkontoret i USA og til medlemsbladet "Viking Magasin" som alle medlemmer får i posten. Landsstyret for Lodgene i Norge (Distrikt 8) trenger penger til fellesoppgaver og kongress annet hvert år. Distriktet vedtok en økning av denne andelen på 30 kroner. For at det skal være litt igjen til driften av Lodgen vår, vedtok styret å foreslå en økning i kontingenten til kroner 450 for 2011 og en opptrapping i 2012 til kr. 500,- for å dekke opp for endret vekslingskurs. Vi får diskutere saken på medlemsmøtet. Det er inngangspenger på medlemsmøtene og lotteriet som gir oss mulighet til å skaffe dyktige foredragsholdere og ha en god representasjon på kongressen annet hvert år. At du deltar på møtene og inviterer med deg venner er derfor veldig viktig. Stort oppmøte med mange fornøyde deltakere er i realiteten "lønnen for strevet" for oss i styret. Vel møtt til bokkveld og til Slektsgranskerdag!

Referat fra medlemsmøte i Leiv Eiriksson Lodge 30. september 2010

Møte ble avholdt på Fredheim, Klepp hvor totalt 34 personer hadde funnet veien – 19 medlemmer og 15 gjester. De tre nasjonalsangene ble sunget akkompagnert på piano av Gunnar Barstad. Halve styret var fremdeles på tur i USA så visepresident Tarald Oma orienterte om turen vi hadde hatt i ”Fotsporene til Emigrantene”.

Deretter ga Tarald ordet til vår egen historiker, Gunleif Seldal. Temaet var ”Emigrantene på Restauration, bakgrunn og skjebne”.

Gunleif reiste spørmålet, hvor mange personer dro egentlig med Restauration i 1825 fra Stavanger til New York? Det er skrevet at det var 52 personer som var med Restauration men i dag kan vi identifisere kun 47 personer.

Det var flest personer fra Stavanger og Tysvær som dro, 18 personer fra Stavanger og 18 fra Tysvær. Gunleif ga en levende skildring av hver enkelt person som er identifisert, fra de dro fra Norge og hvordan det gikk med dem i ”mulighetenes land”.

Deretter var det tid for kaker og kaffe.

Innimellom drøs var det også tid for loddsalg. Mange var heldige å få fine gevinster med seg hjem.

Vi avsluttet møte med å synge ”Heim te Jæren” og visepresident Tarald Oma takket for fremmøte og ønsket alle vel hjem.

Tone Tjensvold Barstad

sekretær

Fredag 29. oktober 2010 Bokkveld og medlemsmøte i Leiv Eiriksson Lodge hos Orre Libris på Bryne kl.19:00

Vi gjentar suksessen fra i fjor med møte hos Margrete Orre sin velkjente bokhandel i Storgaten 11 på Bryne.

Toril Brekke presentere siste bind i den store beretningen om den norske utvandringen til USA på 1800-tallet. Som vanlig blir det musikk kaffe og mat.

Margrete Orre presenterer andre aktuelle bøker i bokhandelen denne høsten. Inngangspenger kr.50,-

Toril Brekke (født 1949) debuterte som forfatter i 1976, og har siden skrevet en rekke romaner, ungdomsbøker og noveller. Med romanen "Granitt" (1994) vant hun et stort publikum både i Norge og i utlandet. I 1996 kom "Ibsens røde lykt", en roman som grep rett inn i den aktuelle debatten om seksuelle overgripere og deres ofre. "Aske" (1999), en kjærlighetsroman som handler om forskjellige generasjonserfaringer av etterkrigstiden, betegnet et nytt høydepunkt i forfatterskapet, og den påfølgende novellesamlingen "Enkenes paradis", innbrakte henne Riksmålsprisen. I 2001 befestet hun sin posisjon som historisk romanforfatter med "Sara", og i 2002 utgav hun "Paal Brekke. En kunstner. Et liv", biografien om faren. Med "Brostein" (2003) og "Bergskatt" (2004) videreførte hun sitt historiske romanforfatterskap, og med "Drømmen om Amerika" (2006), "Gullrush" (2008) og "Det lovede landet" (2010) har hun skrevet den nye, store utvandrerberetningen. Toril Brekke har vært leder i Den norske forfatterforeningen og den norske P.E.N.-klubben og styremedlem i Rushdie-komiteen.

Lørdag 30. oktober 2010 i klepp rådhus kl 10:00 til 15:00

Slektsgranskerdagen 2010.

Også i år er Leiv Eiriksson Lodge med på slektsgranskerdagen. Vi har invitert de andre lodgene i Rogaland til å delta sammen med oss på vår stand. Odd Harald Olsen fra Ryfylke Lodge selger og signerer den nye boken sin sammen med Toril Brekke. Vi i lodgen prøver å verve medlemmer og har bestemt å bære Cowboy hattene den dagen.

Ordføreren åpner arrangementet, og det blir foredrag ved Toril Brekke og Forsker ved UIS - Olav Tysdal om "Folkeflytting og migrasjon i Rogaland"

Kom du også og ha en storartet dag sammen med slekt, historie og Amerika interesserte!

Her er plakaten

CAMP SKOGFJORDEN - sommeren 2011

Språkleir for ungdom, alder 14 – 18 år, i Bemidji, Minnesota

Minnesota Concordia Language Villages arrangerer 2 språkleirer for

norske deltakere i 2011, alder 14 - 18 år. Påmelding senest 31. januar 2011.

Session NB33 2 uker 27. juni - 09. juli $ 1740.-

Session NB30 4 uker 27. juni – 23. juli $ 3425.-

OBS. De som ønsker det får også opphold som gjest i en amerikansk familie i Minneapolis en uke før leirene starter. Da blir det avreise fra Norge 20. juni.

Concordia utlyser 2 stipend a $ 870.- som barn og barnebarn av medlemmer i SofN Distrikt-8 kan søke på. Det dekker opphold i en uke på leiren. De får dessuten reisestøtte på kr. 2500.- fra distriktet og evt. også støtte fra den lokale lodgen. De lodgene som har ungdommer som ønsker å søke på stipendene fra Concordia

må melde fra til campansvarlig innen 1. desember.

Deretter blir det loddtrekning om hvilken lodge/lodger som får de 2 stipendene.De som får stipendene må samtidig betale depositum. Dersom vi ikke får søkere innen 1. desember tildeles stipendene etter først til mølla prinsippet.

Det er også mulig å søke om stipend direkte til CLV. Dette gjelder også for ungdommer som ikke er medlemmer i SofN. ( Opplysn. om dette fåes ved henv. til campansv.)

For flere opplysninger – se: www.concordialanguagevillages.org

Du kan også se film fra Skogfjorden 2010 på youtu – se: http://www.youtube.com/wach?v=i8W5oTz4GD0

Søknad om stipend og påmelding til leiren sendes til campansvarlig i Distrikt 8:

Sons of Norway, D-8 v/ Johanne Hansen, Sørnestunet 12, 4015 Stavanger

Tlf: 51 56 38 96, e-post: johanne.hansen@sornestunet.no

Bokomtale

Les Dagbladets omtale boka "Det lovende landet""Brekke i mål med bravur" Siste bind av Brekke`s solide utvandrer-trilogi.

Toril Brekke har villet vise mangfoldet i denne utvandringen gjennom sin omfattende Amerikatrilogi. Den starter med «Drømmen om Amerika» (2006), der vi følger de aller første utvandrerne. Det var kvekere og haugianere som dro fra Stavanger i 1825 og bosatte seg rundt Lake Ontario. «Gullrush» (2008) er delvis lagt til California, og gullrushet der. I «Det lovede landet» møter vi Lasse Fagervår. Han drar til Amerika i 1883, fordi han urettmessig beskyldes for å være tyv. Han havner i Red Hook (Red hukk) utenfor New York, der mange nordmenn havnet på den tiden.

Innsamling av frimerker til Tubfrim

Innsamling av frimerker til Tubfrim er et arbeid lodgene har holdt på med i mange år.

Lodgene i Amerika deltar på samme vis. Du kan ta med frimerken på medlemsmøtene våre. For at vi skal bli med i konkuransen om mest innsamlede frimerker må vi ha frimerken på medlemsmøte nå i mai.

Tuberkulosearbeidets Frimerkeforretning TUBFRIM ble opprettet på Nesbyen i 1928. Postmester Ditlef Frantzen tok initiativet, og formålet var å samle og omsette brukte frimerker til tuberkulosearbeid blant barn i Norge.

Les mer om Tubfrim her

Jærbloggen Jærbuen Arvid Mæland blogger i Stavanger Aftenblad sin nettavis.

Sjekk ut "Sons of Norway Blog". Ledelsen i Minneapolis har satt profesjonelle journalister til å skrive i bloggene.

Det er artig for oss i Norge å lese om hva Amerikanerne er opptatt av og om hva som foregår i vårt samfunn.

Facebook

Sons of Norway har sin egen side på "fjesbogå" som du finner her

Gevinster til lotteri

En viktig aktivitet på medlemsmøtene er lotteriet. Det har ofte falt på styret å skaffe gevinster, men vi kan vel alle ta med en liten innpakket ting nå og da? Vi ser for oss en ny gjenstand (gjerne hjemmelaget) med verdi på mellom 30 til 80 kroner.

STYRET i Leiv Eiriksson Lodge 2010 ledes av President: Inge Nødland tlf. 900 84 884 - inge.nodland@lyse.net. Opplysninger om resten av styret finner du på nettsiden vår www.sonsofnorway8021leiv.com

ARNE PRIMSTAD

4360 Varhaug

Tlf: 51 43 05 14 – Mobil: 928 52 562

Belegningsstein –

Alt innan hagearbeid

Natursteinmuring – Håndgraving

Plantebeskjæring – Minigraver

Jærstein til gardløing

Rennesøystein til forblending

SKAL DU TIL USA?

Benytte rabattavtalen inngått mellom Sons of Norway Distrikt D8 og USA Experten OK Reiser som leverer flybilletter, hotell og leiebil tilpasset dine ønsker!

Ta kontakt pr. tlf. eller mail for forespørsel og bestilling. Tlf.: (+47) 38 35 02 04

Leiv Eiriksson Lodge 8-021

Postadresse: Tyrihansveien 13a, 4315 Sandnes.

Organisasjonsnummer er 992 478 187

Bankkonto: 3206 20 88 515

Vanlig møtedag: 4. torsdag hver måned

Vanlig møtested: Fredheimstova, Klepp

kl. 19:00

Kontingent 2010: 400 kr for voksne, 200 kr for ungdom (16 – 23 år)

Miljøvern

Les Budstikka på nett.

Spar trykking og porto.

Har du anledning til å motta Budstikka på E-post,

gi oss beskjed om E-postadresse snarest.

Du kan også finne den på hjemmesiden vår

www.sonsofnorway8021leiv.com

We only print the emails we really need to!