Tore Nærland intervjuer

STUDENTUTVEKSLING MELLOM NORGE OG ANDRE LAND

USA og Canada er blant våre mest populære samarbeidsland når det gjelder studentutveksling. Det er en verdifull investering for både studenter og land at unge mennesker lærer å kjenne et annet lands kultur og folk. På grunn av den store utvandringen fra Norge til Nord-Amerika for noen generasjoner siden, er det mange bånd og mye kontakt.

Dette er et godt utgangspunkt for studentutveksling og dette var tema på et møte i Sons of Norway Leiv Eiriksson Lodge på Klepp den 26. august 2010.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland fortalte at Norge hadde 2500 studenter i året i USA og Canada.

Hvert år ellers studerer 20.000 nordmenn i utlandet

På møte på Klepp var det flere nasjonaliteter til stede - fra USA, Kina, Kirgisistan og Norge

Tiffany Song som har studert i Kina og USA var meget imponert av den norske ministeren som tok seg tid til å snakke med utlendingene om studiemuligheter i Norge for amerikanere, kinesere og andre

Tora Aasland skal til Kina, Shanghai i begynnelsen av september og dit skal også Tore Nærland fra Bike for Peace med en tematur til Shanghai, Xi'an og Beijing i slutten av oktober.

Mvh, Yulia Chernykh

Sandnes

sekretær i Bike for Peace

51487777

På bildet tatt av Inge Nødland (fra venstre): Jay Su, Kina; Tiffany Song, USA; Tora Aasland, Norge; Eleonora Tokojeva, Kirgisistan; Tore Nærland, Norge